Sveučilište u Zagrebu objavljuje 1. krug Natječaja za Erasmus+ stručnu praksu za ak. god. 2023./24.

Tekst Natječaja nalazi se na sljedećoj poveznici: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/1-krug-natjecaja-za-mobilnost-studenata-erasmus-strucna-praksa-akademska-godina-202324/

Prijavna dokumentacija se šalje Uredu za međunarodnu suradnju Pravnog fakulteta na sljedeću email adresu: imo@pravo.hr

 
Za ovjeravanje (potpis ECTS koordinatora i pečat fakulteta) dokumenta Learning Agreement for Traineeship pobrinut će se Ured za međunarodnu suradnju Pravnog fakulteta.
 
 
Popis obavijesti