Osobito bitne obavijesti za vrijeme online nastave

Obavijesti se objavljuju na stranici https://www.pravo.unizg.hr/koronavirus/upute_za_studente

 


Studenti koji su ostvarili ili će ostvariti mobilnost Erasmus+ SMS ili SMP (studijski boravak ili praksa) u ak.god 2020/2021., kao i u zimskom semestru ak. god. 2021/2022., mogu tražiti refundaciju troškova za test na COVID-19. Studenti koji su završili mobilnost u ak. god. 2020/21. i svoju su završnu dokumentaciju već dostavili Središnjem uredu za medunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu na obradu u svrhu isplate druge rate također mogu retroaktivno dostaviti potrebnu dokumentaciju za refundaciju.


Za ostvarivanje refundacije potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. vlastoručno potpisanu Izjavu o potraživanju refundacije testiranja na COVID-19 - dostupna na internetskim stranicama Sveučilišta u Zagrebu http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/studijski-boravak/dokumenti-i-obrasci/erasmus-sms-akademska-godina-202021/

2. račun(e) za trošak testiranja na COVID-19 ili dokaz o plaćanju testiranja s vidljivim imenom i prezimenom sudionika

3. dokaz o nužnosti testiranja na COVID-19  - snimka zaslona s vidljivom obvezom testiranja kao uvjet ulaska u zemlju.

Dokumentacija se dostavlja na imo@pravo.hr kao jedan (1) objedinjeni PDF dokument imenovan: Prezime_Ime_PRAVO_SMS ili SMP_refund korona

 

VAŽNO:


DATUMI TESTIRANJA trebali bi se poklapati s datumima odlaska i povratka na mobilnost, odnosno iz datuma na računima trebalo bi biti vidljivo da je testiranje napravljeno u tu svrhu kako bi se priznao trošak testiranja. Testiranja u svrhu putovanja za blagdane ili drugih privatnih aktivnosti nisu prihvatljiva za refundaciju jer nisu nužna za provedbu same mobilnosti.

ŽIRO-RAČUN na koji je studentu isplaćena ili se isplaćuje financijska potpora za Erasmus+ mobilnost treba ostaviti aktivnim do zaprimanja konačne email obavijesti s konačnom odlukom o mogućnosti refundacije. Refundacija troška testiranja  na COVID-19 neće se isplaćivati na bankovni račun različit od onoga na koji je studentu isplaćena ili se isplaćuje financijska potpora za Erasmus+ mobilnost.

NEČITKI RAČUNI/OSTALA DOKAZNA DOKUMENTACIJA i računi na kojima nisu navedeni svi traženi podaci ostavljat će se za kasniju obradu ili uopće neće biti uzeti u obzir.

KONAČNA ODLUKA O MOGUĆNOSTI REFUNDACIJE I VISINI REFUNDACIJE  - predviđa se za jesen 2022. kada Sveučilište podnosi završno izvješće za tekuću projektnu godinu, a ovisi o konačnoj odluci nadležne Agencije, koja će svaki zahtjev za refundaciju individualno razmotriti, kao i o raspoloživosti sredstava u projektu.


Ljubazno molimo studente da nakon što dostave gore spomenutu dokumentaciju na imo@pravo.hr eventualne upite o refundaciji i roku isplate upućuju nadležnim institucijama za isplatu refundacije - Sveučilištu u Zagrebu i Agenciji za mobilnost i EU programe.

Popis obavijesti