Osobito bitne obavijesti za vrijeme online nastave

Obavijesti se objavljuju na stranici https://www.pravo.unizg.hr/koronavirus/upute_za_studente

 


Na temelju čl. 23., stavka 2. i članka 26., stavka 2. Pravilnika o Dekanovoj nagradi i postupku predlaganja dodjele Rektorove nagrade, donosim

ODLUKU O DODJELI DEKANOVIH NAGRADA

 

I. Za izlaganje autorskog ili suautorskog rada na međunarodnom skupu

1. Valentino Kuzelj


II. Za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici

1. Veronika Lesić, Anahita Hajeb, Lana Kotlo, Matea Maljković, Iva Patek, Sara Pavlić, Martina Sopta 

2. Udruga Meritokrat

3. Lucia Ikić, Domagoj Zidarević, Dora Tramišak

4. Boris Rajić

5. Tea Babić

6. Lucija Aralica, Dominik Barišić, Paula Bačić, Antonia Bekavac, Filip Bjelinski, Nika Bošković, Lukrecia Čipčić, Lea Feuerbach, Stribor Gligorić, Ivan Hmelina, Iva Jajčinović, Niko Jarak, Marija Kovačić, Sabina Križanić, Paula Lekić, Dora Ljubičić, Nika Milinović, Dora Pavković, Sara Pavlović, Nikolina Radosović, Dora Rukavina, Ana Žagar, Karla Žeravčić, Valerija Žugčić


Prof.dr.sc. Igor Gliha

DEKAN

Odluka

Popis obavijesti