izv. prof. dr. sc. Robert Podolnjak
Zvanje:izvanredni profesor
Lokacija: Trg Republike Hrvatske 3, soba 14
Konzultacije:

uz prethodnu najavu na mail robert.podolnjak@pravo.hr

Telefon:4597 519
E-mail: E-mail
Katedra/služba : Ustavno pravo
Godina diplomiranja:1981
Godina magistriranja:1991
Godina doktoriranja:2001
Na katedri od:2006

Nastava

sveučilišni poslijediplomski doktorski

sveučilišni poslijediplomski specijalistički

sveučilišni poslijediplomski doktorski

sveučilišni poslijediplomski specijalistički

sveučilišni poslijediplomski doktorski

sveučilišni poslijediplomski specijalistički

sveučilišni poslijediplomski doktorski

sveučilišni poslijediplomski specijalistički

sveučilišni poslijediplomski doktorski

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

stručni preddiplomski

stručni specijalistički diplomski

Životopis

Rođen 3.06. 1958. u Varaždinu. Diplomirao 1981. na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Magistrirao 1991. na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Doktorirao 2001. na Pravnom fakultetu u Osijeku. Na Pravnom fakultetu u Zagrebu radi od 1. siječnja 2006. godine. Izvanredni profesor na Katedri za ustavno pravo. Redoviti je član Akademije pravnih znanosti Hrvatske, Hrvatske udruge za ustavno pravo, Međunarodnog udruženja za ustavno pravo (IACL) te Hrvatskog politološkog društva. Objavio je tri znanstvene monografije: "Federalizam i republikanizam: Stvaranje američkog ustava" (2004.), "Neposredan izbor (grado)načelnika i župana: Europska iskustva i hrvatski izazov" (2005.), "(Grado)načelnik i vijeće: Novi institucionalni okvir hrvatske lokalne samouprave u komparativnoj perspektivi" (2010) te više od 70 radova u znanstvenim časopisima, zbornicima i drugim publikacijama. Bio je član Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika 2008-2011. i član Radne skupine Vlade RH za promjene Ustava Republike Hrvatske 2009-2010.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Autorske knjige
 

1. Podolnjak, Robert.
(Grado)načelnik i vijeće: Novi institucionalni okvir hrvatske lokalne samouprave u komparativnoj perspektivi .
Varaždin : Piprom, 2010. (monografija).

2. Lauc, Zvonimir; Korić, Ivan; Babac, Branko; Bačić, Arsen; Podolnjak, Robert.
Lokalna samouprava i decentralizacija .
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u zagreb ; Pravni fakultet J.J.Strossmayer u Oisjeku ; Akademija pravnih znanosti Hrvatske, 2007 (zbornik).

3. Podolnjak, Robert.
Neposredan izbor (grado)načelnika i župana - Europska iskustva i hrvatski izazov .
Varaždin : Stanek, 2005. (monografija).

4. Podolnjak, Robert.
Federalizam i republikanizam - Stvaranje američkog Ustava .
Zagreb : Barbat, 2004 (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Referendum narodne inicijative u Hrvatskoj i Sloveniji: ustavnopravno uređenje, iskustva, perspektive / Podolnjak, Robert; Smerdel, Branko (ur.).
Zagreb : Hrvatska udruga za ustavno pravo, 2014 (zbornik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Podolnjak, Robert.
O 'ustavnom inženjeringu' referenduma narodne inicijative: Neke preporuke hrvatskom ustavotvorcu // Referendum narodne inicijative u Hrvatskoj i Sloveniji: ustavnopravno uređenje, iskustva, perspektive / Podolnjak, Robert ; Smerdel, Branko (ur.).
Zagreb : Hrvatska udruga za ustavno pravo, 2014. Str. 179-232.

2. Podolnjak, Robert.
The Constitution, the Electoral College, and the American Concept of Democracy - A View from Europe // 2012 U.S. Presidential Election / Laidler, Pawel ; Turek, Maciej (ur.).
Krakow : Jagiellonian University Press, 2014. Str. 11-30.

3. Podolnjak, Robert; Smerdel, Branko.
Uvod: O referendumu narodne inicijative u Hrvatskoj i Sloveniji // Referendum narodne inicijative u Hrvatskoj i Sloveniji: ustavnopravno uređenje, iskustva, perspektive / Podolnjak, Robert ; Smerdel, Branko (ur.).
Zagreb : Hrvatska udruga za ustavno pravo, 2014. Str. 1-13.

4. Podolnjak, Robert.
Način izbora ustavnih sudaca u Republici Hrvatskoj - plaidoyer za promjenu // Liber amicorum in honorem Jadranko Crnić (1928.-2008.) / Kačer, Hrvoje ; Momčinović, Hrvoje ; Žuvela, Mladen (ur.).
Zagreb : Novi informator, 2009.. Str. 285-317.

5. Podolnjak, Robert.
Od Laekena do Lisabona - uspon i pad Ustavnog ugovora // Reforma Europske unije - Lisabonski ugovor / Rodin, Siniša ; Ćapeta, Tamara ; Goldner Lang, Iris (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2009. Str. 27-65.

6. Podolnjak, Robert.
Izvršna tijela u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave // Lokalna samouprava : hrvatska i nizozemska iskustva = Lokaal bestuur : Ervaringen in Kroatie en Nederland / Brunčić, Davor (ur.).
Osijek : Hrvatski institut za lokalnu samoupravu, 2006. Str. 250-258.

7. Podolnjak, Robert.
Teorija ustavnih trenutaka i stvaranje europskog ustava: neke paralele sa stvaranjem američkog Ustava // Izvještavanje elektroničkih medija o EU i Hrvatskoj u procesu pristupanja : Zbornik radova / Brkić, Luka (ur.).
Zagreb : Media servis, 2005. Str. 57-94.
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Podolnjak, Robert.
Hrvatsko članstvo u EU i ustavne opcije europske budućnosti. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 56 (2006) , 5; 1495.-1530. (članak, znanstveni).

2. Podolnjak, Robert.
Stvaranje Europskog ustava kao "kvaziustavni trenutak". // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 55 (2005) , 6; 1423.-1460. (članak, znanstveni).

3. Podolnjak, Robert.
Ustav, elektorski kolegij i američki koncept demokracije. // Pravni vjesnik. 18 (2002) , 1-2; 163.-213. (članak, znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Podolnjak, Robert; Bačić, Petar.
Od Zakona o parlamentu iz 1911. do Zakona o Europskoj uniji 2011.: Transformacija prikrivenog u obvezni referendum u britanskoj ustavnoj doktrini. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 64 (2014) , 4; 587-611 (članak, znanstveni).

2. Podolnjak, Robert; Gardašević, Đorđe.
GREAT EXPECTATIONS: THE NEW CROATIAN FREEDOM OF INFORMATION ACT. // Iustinianus Primus Law Review. VI (2014) , 10; 1-26 (članak, znanstveni).

3. Podolnjak, Robert.
Suvremeni hrvatski izborni inženjering kao sofisticirani oblik izborne manipulacije. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 63 (2013) , 1; 155-187 (članak, znanstveni).

4. Podolnjak, Robert; Gardašević, Đorđe.
Neposredno izabrani gradonačelnik i problem kohabitacije: Slučaj hrvatskog glavnog grada Zagreba. // Revus, revija za ustavno teorijo in filozofijo prava. 11 (2013) , 20; 61-78 (članak, znanstveni).

5. PODOLNJAK, ROBERT; BAČIĆ, PETAR.
O(p)stanak westminsterskog sustava: neuspješni britanski referendum o izbornom sustavu alternativnoga glasovanja. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 62 (2012) , 3; 853-899 (članak, znanstveni).

6. Podolnjak, Robert.
Financing the 2009 - 2010 presidential elections in Croatia: conflicting interpretations of campaign finance laws. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 61 (2011) , 1; 41-64 (članak, znanstveni).

7. Podolnjak, Robert.
Small States and Constitution Making: The Causes of Different Outcomes in Philadelphia and Bruxelles. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 60 (2010) , 2; 443-494 (članak, znanstveni).

8. Podolnjak, Robert.
Institutional reform of the Croatian local government: from cabinets to directly elected mayors and county governors. // Politička misao : Croatian Political Science Review. 47 (2010) ; 117-143 (članak, znanstveni).

9. Podolnjak, Robert.
Hrvatsko izborno zakonodavstvo: moguće i nužne promjene. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 45 (2008) , 2 (88); 305-343 (članak, znanstveni).

10. Podolnjak, Robert.
Explaining the Failure of the European Constitution: A Constitution-making Perspective. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 57 (2007) , 1; 119-167 (članak, znanstveni).

11. Podolnjak, Robert.
Izbor sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske u komparativnoj perspektivi. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 57 (2007) , 3; 547-575 (članak, znanstveni).

12. Podolnjak, Robert.
The Assent of the People is Not Necessary to the Formation of a Confederation: Notes on the Failure of the European Constitutional Referendums. // Politička misao : Croatian Political Science Review. 43 (2006) , 5; 99-120 (članak, znanstveni).

13. Podolnjak, Robert.
Uzroci neuspjeha Europskog ustava iz perspektive ustavotvorstva. // Anali Hrvatskog politološkog društva. 3 (2006) ; 177-206 (članak, znanstveni).

14. Podolnjak, Robert.
Kakav model lokalne izvršne vlasti u Hrvatskoj? Neka razmišljanja o neposrednom izboru načelnika, gradonačelnika i župana. // Pravni vjesnik. 20. (2004) , 1-2; 139.-160. (članak, znanstveni).

15. Podolnjak, Robert.
Američki Vrhovni sud kao politička institucija: Slučaj Bush v. Gore. // Pravni vjesnik. 19 (2003) , 1-2; 285-324 (članak, znanstveni).

16. Podolnjak, Robert.
Dvije ustavne konvencije: Sličnosti i razlike između Philapedlphije i Bruxellesa. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 53 (2003) , 5; 115-1188 (članak, znanstveni).

17. Podolnjak, Robert.
Erozija ustavnog principa federalizma u suvremenom američkom političkom sustavu. // Pravni vjesnik. 17 (2001) , 3-4; 181-229 (članak, znanstveni).

18. Podolnjak, Robert.
Suvremeni američki kooperativni federalizam - politika međuvladinih odnosa. // Zakonitost. 46 (1992) , 8-9; 1141-1161 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Podolnjak, Robert.
O ustavnosti rezultata hrvatskih predsjedničkih izbora 2015.. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja, prilog Ustavni vidici br. 17. 63 (2015) , 6353; 2-6 (članak, stručni).

2. Podolnjak, Robert.
O pitanju zašto u hrvatski Ustav treba ugraditi temeljna načela izbornog sustava. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 62 (2014) , 6334; 1-3 (članak, stručni).

3. Podolnjak, Robert.
O (ne)ustavnosti odredbe o povlačenju prijedloga proračuna od strane čelnika izvršnog tijela - I. dio. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 61 (2013) , 6152; 12-13 (članak, stručni).

4. Podolnjak, Robert.
O (ne)ustavnosti odredbe o povlačenju prijedloga proračuna od strane čelnika izvršnog tijela - II. dio. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 61 (2013) , 6156; 12-13 (članak, stručni).

5. Podolnjak, Robert.
Argument u prilog ustavnog veta predsjednika Republike Hrvatske. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 60 (2012) , 6044; 12-13 (članak, stručni).

6. Podolnjak, Robert.
Što treba mijenjati u hrvatskom izbornom sustavu?. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja - prilog 'Ustavni vidici'. 60 (2012) , 6053; 1-8 (članak, stručni).

7. Podolnjak, Robert.
Je li potrebno mijenjati ustavnu odredbu o referendumu građanske inicijative? - I. dio. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 60 (2012) , 6129; 1-3 (članak, stručni).

8. Podolnjak, Robert.
Je li potrebno mijenjati ustavnu odredbu o referendumu građanske inicijative? - II. dio. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 60 (2012) , 6131; 15-16 (članak, stručni).

9. Podolnjak, Robert; Mrakovčić, Frana.
Opoziv gradonačelnika – komparativno iskustvo i hrvatske dvojbe. // Informator, : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja - prilog 'Ustavni vidici'. 60 (2012) , 6096-6097; 1-8 (članak, stručni).

10. Podolnjak, Robert.
Pravo na pristup informacijama i povjerenik za informacije. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5891-5892 (2011) ; 15-15 (članak, ostalo).

11. Podolnjak, Robert.
Pravo na pristup informacijama. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5922 (2011) ; 7-7 (članak, ostalo).

12. Podolnjak, Robert.
Ustavni sud, izborne jedinice za izbor zastupnika u Hrvatski sabor i načelo jednakosti biračkog prava. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5934 (2011) ; 5-5 (članak, ostalo).

13. Podolnjak, Robert.
Novi režim političkog financiranja u Republici Hrvatskoj. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5955-5956 (2011) ; 9-11 (članak, ostalo).

14. Podolnjak, Robert.
Ustavnopravni problemi u svezi s provedbom parlamentarnih izbora i referenduma o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj Uniji. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja - prilog 'Ustavni vidici'. 59 (2011) , 5992-5993; 2-5 (članak, stručni).

15. Podolnjak, Robert; Bodul, Vida.
Pravo glasa državljana u inozemstvu. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6008 (2011) ; 14-15 (članak, ostalo).

16. Podolnjak, Robert; Bodul, Vida.
Pravo glasa državljana u inozemstvu (2. dio). // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6012 (2011) ; 9-11 (članak, ostalo).

17. Podolnjak, Robert.
O načinu izbora i ustavnom položaju predsjednika Republike: Rasprava o mogućim ustavnim promjenama nakon predsjedničkih izbora. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5834 (2010) ; 1-3 (članak, ostalo).

18. Podolnjak, Robert.
O teritorijalnoj i upravnoj reformi hrvatske lokalne samouprave. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja- prilog 'Ustavni vidici'. 58 (2010) , 5851-5852; 1-8 (članak, stručni).

19. Albrecht, Draško; Podolnjak, Robert.
Razlike između američkog i europskog modela nadzora ustavnosti i zakonitosti. // Pravnik : časopis za pravna i društvena pitanja. 43 (2009) , 1 (87); 25-40 (članak, ostalo).

20. Bali, Martina; Podolnjak, Robert.
Utjecaj izbornog sustava na oblikovanje stranačkog sustava i Vlade u Republici Hrvatskoj 1990.-2007.. // Pravnik : časopis za pravna i društvena pitanja. 43 (2009) , 1 (87); 41-57 (članak, ostalo).

21. Podolnjak, Robert.
Izbor sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske dvotrećinskom većinom zastupnika Hrvatskog sabora i promjena Ustava. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5818 (2009) , Ustavni vidici br.5.; 4-6 (članak, ostalo).

22. Podolnjak, Robert.
Kritički osvrt na Zakon o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (1. dio). // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 56 (2008) , 5637, prilog "Ustavni vidici" br.1; 4-8 (članak, ostalo).

23. Podolnjak, Robert.
Kritički osvrt na Zakon o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (2.dio). // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 56 (2008) , 5680-5681, prilog "Ustavni vidici" br.2.; 3-5 (članak, ostalo).

24. Podolnjak, Robert.
Izborni sustav za izbor zastupnika u Hrvatski sabor - de lege ferenda. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 56 (2008) , 5670-5671; 17-18 (članak, ostalo).

25. Podolnjak, Robert.
Razmatranja mogućnosti o izboru sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske dvotrećinskom većinom u Hrvatskom saboru. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5526 (2007) ; 1-3 (članak, ostalo).

26. Podolnjak, Robert.
D'Hondtova metoda – prekomjerni mandat (1. dio). // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5588 (2007) ; 1-3 (članak, ostalo).

27. Podolnjak, Robert.
D'Hondtova metoda – prekomjerni mandat (2. dio),. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5589 (2007) ; 12-13 (članak, ostalo).

28. Podolnjak, Robert.
Hrvatsko članstvo u EU i ustavne opcije. // Informator. * (2006) , 5435 i 5445; 1-3 (članak, ostalo).

29. Podolnjak, Robert.
Hrvatsko članstvo u EU i ustavne opcije. // Informator. 54 (2006) , 5435; 1.-2 (članak, stručni).

30. Podolnjak, Robert.
Hrvatsko članstvo u EU i ustavne opcije (2. dio). // Informator. 54 (2006) , 5445; 1.-2. (članak, stručni).

31. Podolnjak, Robert.
Uvođenje lokalnog predsjedničkog sustava u Republici Hrvatskoj. // Informator. 54 (2006) , 5487.-5488.; 6.-7. (članak, stručni).

32. Podolnjak, Robert.
Uvođenje lokalnog predsjedničkog sustava u Republici Hrvatskoj (2. dio). // Informator. 54 (2006) , 5489.; 7.-8. (članak, stručni).

33. Podolnjak, Robert.
Što donosi novela Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 54 (2006) , 5410; 8-10 (članak, stručni).

34. Podolnjak, Robert.
Kakav model lokalne izvršne vlasti odabrati u Republici Hrvatskoj, 1.dio. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 52 (2004) , 5235; 1-3 (članak, stručni).

35. Podolnjak, Robert.
Kakav model lokalne izvršne vlasti odabrati u Republici Hrvatskoj, 2. dio. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 52 (2004) , 5239; 17-18 (članak, stručni).

36. Podolnjak, Robert.
Neposredni izbor načelnika, gradonačelnika i župana, 1. dio. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 52 (2004) , 5269-5270; 7-8 (članak, stručni).

37. Podolnjak, Robert.
Neposredni izbor načelnika, gradonačelnika i župana, 2. dio. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 52 (2004) , 5284; 7-8 (članak, stručni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Podolnjak, Robert.
Odgovornost neposredne demokracije: nužnost ustavnih checks and balances // Ustavna demokracija i odgovornost / Bačić, Arsen (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2013. 111-144 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Podolnjak, Robert.
Utjecaj francuskog polupredsjedničkog sustava na oblikovanje ustavnog položaja predsjednika Republike u postkomunističkim državama: Hrvatska u komparativnoj perspektivi // Ustavi i demokracija: Strani utjecaji i domaći odgovori / Bačić, Arsen (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava, 2012. 175-206 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Podolnjak, Robert.
Hrvatski Ustav i neposredna demokracija // Dvadeseta obljetnica Ustava Republike Hrvatske / Bačić, Arsen (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava, 2011. 265-303 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Podolnjak, Robert.
Dijaspora i izbori za Hrvatski sabor – prijedlog novog modela izbora tri zastupnika hrvatskih građana bez prebivališta u Republici Hrvatskoj // Izbori zastupnika u Hrvatski sabor i referendum / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava, 2011. 33-52 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Podolnjak, Robert.
Utjecaj francuskog polupredsjedničkog sustava na oblikovanje ustavnog položaja predsjednika Republike u postkomunističkim državama: Hrvatska u komparativnoj perspektivi // Ustavi i demokracija: Strani utjecaji i domaći odgovori / Bačić, Arsen (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava, 2012. 175-206 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad).

2. Podolnjak, Robert.
Federalizam u bivšoj Jugoslaviji i Europskoj Uniji: Dodirne točke u federalnim načelima i institucionalnoj strukturi // Primjena federalnog načela i pouke ustavne reforme / Smerdel, Branko (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, 2007. 87-137 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Podolnjak, Robert.
Uvođenje lokalnog predsjedničkog sustava i decentralizacija političkog sustava Republike Hrvatske // Lokalna samouprava i decentralizacija, Zbornik radova / Lauc, Zvonimir (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Pravni fakultet Sveučilišta J.J.Stossmayer u Osijeku, Akademija pravnih znanosti Hrvatske, 2007. 93-128 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Podolnjak, Robert.
Uvođenje lokalnog predsjedničkog sustava u Republici Hrvatskoj u komparativnoj perspektivi // Prekogranična i regionalna suradnja, Zbornik radova / Bodiroga-Vukobrat, Nada ; Barić, Sanja (ur.).
Rijeka : Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2007. 55-87 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Sarvan, Desanka.
PRAVNO UTEMELJENJE I IMPLIKACIJE IMPLEMENTACIJE LJUDSKOG PRAVA NA VODU / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 21.11. 2016, 409 str. Voditelj: Prof. dr. sc. Robert Podolnjak.
 
Profesionalni interesi i članstva

Ustavno pravo

Izborno pravo i izborni sustavi

Ustavno pravo Republike Hrvatske

Političke institucije Europske unije

Izabrani projekti

Izgradnja demokratskih ustavnopravnih i političkih institucija RH u komparativnoj i razvojnoj perspektivi

Povijest zaposlenja

Izvanredni profesor na Katedri za ustavno pravo. Na Pravnom fakultetu radi od 1. siječnja 2006. godine. Redoviti je član Akademije pravnih znanosti Hrvatske, Hrvatske udruge za ustavno pravo, Međunarodnog udruženja za ustavno pravo (IACL) te Hrvatskog politološkog društva.

Prije zaposlenja na Pravnom fakultetu radio je u u lokalnoj samoupravi, kao savjetnik i tajnik u gradskoj upravi Grada Varaždina, u razdoblju od 1985. do 2005.

 

Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana