Autor je nekoliko monografija, komentara te većeg broja znanstvenih i stručnih radova od kojih se ističu knjige:

  • Građansko parnično procesno pravo (u koautorstvu), Zagreb, 1986. i 2004.
  • Pravne posljedice otvaranja stečajnog postupka . Zagreb : Narodne novine, 2002 (monografija).
  • Pravo na tužbu, Zagreb, 1986.
  • O biti i granicama pravomoćnosti: Povijesno-komparativna impostacija instituta, Zagreb, 1991
  • Sudsko izvršno pravo, opći dio, u koautorstvu s S. Trivom i V. Belajecem, Zagreb, 1984.
  • Komentar Zakona o međunarodnom privatnom i procesnom pravu (u koautorstvu s G. Kneževićem i S. Stojanovićem), znanstveni komentar, 1991.

Od članaka, vidi između ostalih: Pojam strane arbitražne odluke, Privreda i pravo, 3-4/1986, str. 112-123; Geneza, osnovna obilježja civilističke teorije pravomoćnosti i njihova kritika, Zbornik PFZ 5-6/1987, str 815-843.; Procesualističke teorije, Zbornik PFZ 1/1988, str. 17-36.; Privremene mjere, Pravo u gospodarstvu, 11-12/94, str. 971-994.; Trgovački statusni izvanparnični postupci, Pravo u gospodarstvu, 1-2/96, str. 73-103.; Sudsko i javnobilježničko založnopravno osiguranje tražbine na temelju sporazuma stranaka, Novo ovršno i stečajno pravo, Zbornik radova, Zagreb, 1996, str. 75-98.; Stečajni razlozi, Zbornik radova, Susret pravnika u gospodarstvu, Opatija 1996, str. 89-106…

… i još mnogi radovi u okviru raznih istraživanja i Zbornika Pravnog fakulteta u Zagrebu.