prof. dr. sc. Mihajlo Dika
Zvanje:redoviti profesor
E-mail: E-mail
Katedra/služba : Građansko procesno pravo
Godina diplomiranja:1963
Godina magistriranja:1969
Godina doktoriranja:1984

Nastava

sveučilišni poslijediplomski specijalistički

sveučilišni poslijediplomski doktorski

Životopis

Autor je nekoliko monografija, komentara te većeg broja znanstvenih i stručnih radova od kojih se ističu knjige:

  • Građansko parnično procesno pravo (u koautorstvu), Zagreb, 1986. i 2004.
  • Pravne posljedice otvaranja stečajnog postupka . Zagreb : Narodne novine, 2002 (monografija).
  • Pravo na tužbu, Zagreb, 1986.
  • O biti i granicama pravomoćnosti: Povijesno-komparativna impostacija instituta, Zagreb, 1991
  • Sudsko izvršno pravo, opći dio, u koautorstvu s S. Trivom i V. Belajecem, Zagreb, 1984.
  • Komentar Zakona o međunarodnom privatnom i procesnom pravu (u koautorstvu s G. Kneževićem i S. Stojanovićem), znanstveni komentar, 1991.

Od članaka, vidi između ostalih: Pojam strane arbitražne odluke, Privreda i pravo, 3-4/1986, str. 112-123; Geneza, osnovna obilježja civilističke teorije pravomoćnosti i njihova kritika, Zbornik PFZ 5-6/1987, str 815-843.; Procesualističke teorije, Zbornik PFZ 1/1988, str. 17-36.; Privremene mjere, Pravo u gospodarstvu, 11-12/94, str. 971-994.; Trgovački statusni izvanparnični postupci, Pravo u gospodarstvu, 1-2/96, str. 73-103.; Sudsko i javnobilježničko založnopravno osiguranje tražbine na temelju sporazuma stranaka, Novo ovršno i stečajno pravo, Zbornik radova, Zagreb, 1996, str. 75-98.; Stečajni razlozi, Zbornik radova, Susret pravnika u gospodarstvu, Opatija 1996, str. 89-106...

... i još mnogi radovi u okviru raznih istraživanja i Zbornika Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Autorske knjige
 
Građansko parnično pravo. Knjiga 9. Sudske odluke i sudska nagodba .
Građansko parnično pravo, X, Pravni lijekovi .
Građansko parnično pravo, VI, Tužba .
Funkcionalna integracija sveučilišta? : pravni i organizacijski aspekti integriranog sveučilišta .
Građansko parnično pravo, IV, Stranke, njihovi zastupnici i treći u parničnom postupku .
Građansko parnično pravo, V, Parnične radnje .
Zakon o parničnom postupku i Zakon o arbitraži .
Građansko parnično procesno pravo. VII. izmijenjeno i dopunjeno izdanje .
Komentar Zakona o udrugama .
Pravne posljedice otvaranja stečajnog postupka .
Priznavanje stranih školskih svjedodžbi i diploma u Republici Hrvatskoj .
Novosti u stečajnom pravu .
Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama : komentar s dodacima .
Stečaj poduzeća i banaka .
 
  Uredničke knjige
 
Ovršni zakon: redakcijski pročišćeni tekst sa stvarnim kazalom / Dika, Mihajlo (ur.).
Treća novela Stečajnog zakona / Dika, Mihajlo (ur.).
 
  Poglavlja u knjizi
 
Primjena odredaba parničnog postupka u upravnom sporu // Novosti u upravnom pravu i upravnosudskoj praksi / Šunjara Ana (ur.).
Radno i ovršno pravo u praksi // Radno i ovršno pravo u praksi / Crnić, Ivica (ur.).
O ustavnosti pravnog uređenja instituta predstečajne nagodbe // Hrvatsko insolvncijsko pravo / Barbić, Jakša (ur.).
Novela Zakona o parničnom postupku iz 2011. - opći pregled // Novela Zakona o parničnom postupku iz 2011. / Slovinić, Jerko (ur.).
Postupak u sporovima za zaštitu kolektivnih interesa i prava // Novela Zakona o parničnom postupku iz 2011. / Slovinić, Jerko (ur.).
Radni sporovi // Radni odnosi u Republici Hrvatskoj / Potočnjak, Željko (ur.).
Javnobilježnička ovrha na temelju ovršne isprave // Novo ovršno pravo / Crnić, Ivica ; Dika, Mihajlo ; Eraković, Andrija ; Hrvatin, Branko ; Jelčić, Olga ; Marković, Nevenka ; Ruždjak, Jožica Matko ; Sessa, Đuro (ur.).
Pravni lijekovi stranaka u ovršnom postupku pokrenutom na temelju ovršne isprave // Novo ovršno pravo / Dika, Mihajlo (ur.).
Ostavinski postupak // Novo nasljednopravno uređenje / Crnić, Jadranko ; Dika, Mihajlo ; Hrvatin, Branko ; Jelčić, Olga ; Josipović, Tatjana ; Koharić, Zdenka ; Matko-Ruždjak, Jožica ; (ur.).
Arbitražno rješavanje radnih sporova // Zasnivanje i prestanak radnih odnosa ; Rješavanje radnih sporova / Grubić, Vesna (ur.).
Novela Stečajnog zakona od 18. srpnja 2003. - opći pregled // Treća novela Stečajnog zakona / Dika, Mihajlo (ur.).
Pobijanje pravnih radnji u povodu stečaja // Treća novela Stečajnog zakona / Dika, Mihajlo (ur.).
Ovrha i osiguranje u obiteljskim stvarima // Obiteljski zakon - novine, dvojbe i perspektive / Hrabar, Dubravka (ur.).
Izvanparnični postupci u obiteljskim stvarima // Obiteljski zakon - novine, dvojbe i perspektive / Hrabar, Dubravka (ur.).
Novela Ovršnog zakona iz 2003. - pregled izmjena i dopuna općih instituta uređenih Ovršnim zakonom // Ovrha i stečaj: aktualnosti zakonodavstva i sudske prakse: 2003. godina / Buljan, Vesna ; Burcar, Dubravka ; Dika, Mihajlo ; Eraković, Andrija ; Hrvatin, Branko ; Marković, Nevenka ; Momčinović, Hrvoje ; Sessa, Đuro ; Šepić, Nenad (ur.).
Nadležnost sudova u parničnom postupku // Novine u parničnom postupku / Belajec, Velimir ; Crnić, Ivica ; Hrvatin, Branko ; Dika, Mihajlo ; Jelčić, Olga ; Šumanović, Miroslav ; Sessa, Đuro ; Grbin, Ivo (ur.).
Vrijednost predmeta spora // Novine u parničnom postupku / Belajec, Velimir ; Crnić, Ivica ; Hrvatin, Branko ; Dika, Mihajlo ; Jelčić, Olga ; Šumanović, Miroslav ; Sessa, Đuro ; Grbin, Ivo (ur.).
Prekid, zastoj, obustava i mirovanje postupka // Novine u parničnom postupku / Belajec, Velimir ; Crnić, Ivica ; Hrvatin, Branko ; Dika, Mihajlo ; Jelčić, Olga ; Šumanović, Miroslav ; Sessa, Đuro ; Grbin, Ivo (ur.).
Prijelazni režim prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku iz 2003. // Novine u parničnom postupku / Belajec, Velimir ; Crnić, Ivica ; Hrvatin, Branko ; Dika, Mihajlo ; Jelčić, Olga ; Šumanović, Miroslav ; Sessa, Đuro ; Grbin, Ivo (ur.).
Osnovne značajke i opći pregled prve novele hrvatskoga ovršnog prava // Reforma ovršnoga i stečajnog prava / Barbić, J., Crnić, I. et al. (ur.).
Žalba protiv rješenja o ovrsi na temelju ovršne isprave // Reforma ovršnoga i stečajnog prava / Barbić, J. ; Crnić, I. (ur.).
Osnovne značajke i opći pregled prve novele hrvatskoga stečajnog prava // Reforma ovršnoga i stečajnog prava / Barbić, J. ; Crnić, I. (ur.).
Novela Ovršnog prava i zaštita vjerovnika // 37. susret pravnika u gospodarstvu - zbornik radova Opatija '99 / Barbić, J. ; Giunio, M. (ur.).
Dvije godine primjene Ovršnog zakona s naglaskom na dobrovoljno sudsko i javnobilježničko založno pravo i fiducijarno osiguranje tražbina vjerovnika // Ovrha u gospodarskoj i sudskoj praksi - najaktualnija pitanja / Dika, M. ; Giunio, M. ; Hrvatin, B. ; Ruždjak, M., Šurić, A. (ur.).
Ovrha na nekretnini // Nekretnine u pravnom prometu - pravni i porezni aspekti / Barbarić, K. (ur.).
 
  Udžbenici i skripta
 
Obiteljski zakon - redakcijski pročišćeni tekst zakona s napomenama, uputama, sudskom praksom i pojmovnim kazalom, drugi izvori obiteljskog prava (III. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, prema stanju propisa na dan 15. svibnja 2013.) .
Obiteljski zakon - redakcijski pročišćeni tekst zakona s napomenama, uputama, sudskom praksom i pojmovnim kazalom ; drugi izvori obiteljskog prava (Drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje) / Grubić, Vesna (ur.).
Antidiskriminacijsko zakonodavstvo i praksa .
Građansko ovršno pravo. Prvi dio: Opće ovršno pravo .
Obveze trgovca u sustavu zaštite potrošača / Dika, Mihajlo ; Pogarčić, Zdenka (ur.).
Priručnik za polaganje ispita za stečajnog upravitelja / Dika, Mihajlo (ur.).
Insolvencijsko pravo -.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 
Ubrzani arbitražni postupci. // Pravo u gospodarstvu. 50 (2011) ; 803-830 (članak, znanstveni).
Expedited Arbitration Proceedings - About Some Croatian Experiences. // Croatian arbitration yearbook. 18 (2011) ; 9-34 (članak, znanstveni).
The Legal Status of Institutional and Ad Hoc Arbitration in Croatian law de lege late and de lege ferenda. // Croatian arbitration yearbook. 14 (2007) ; 11-20 (članak, znanstveni).
Dokazivanje saslušanjem stranaka u parničnom postupku. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 55 (2005) , 3-4; 1075-1100 (članak, znanstveni).
Izmjena pravomoćnih odluka donesenih u parničnom postupku u povodu odluka Ustavnog suda o neustavnosti odnosno nezakonitosti propisa. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 25 (2004) , 1; 1-16 (članak, znanstveni).
Sredstva ovrhe. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 24 (2003) , 3 (Suppl.); 197-222 (članak, znanstveni).
Žalba protiv presude prema Noveli ZPP-a iz 2003.. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 24 (2003) , 1; 1-39 (članak, znanstveni).
Utvrđivanje činjeničnog stanja u reformiranom parničnom postupku. // Pravo u gospodarstvu. 42 (2003) , 6; 63-85 (članak, znanstveni).
Sudski penali. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 23 (2002) , 1; 1-31 (članak, znanstveni).
Odgoda ovrhe. // Hrvatska pravna revija. 1 (2000) , 1; 143-155 (članak, znanstveni).
Ovrha na pokretninama radi naplate novčane tražbine. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 21 (2000) , 1; 1-41 (članak, znanstveni).
International Commercial Arbitration in Croatia. // Review of Arbitration in Central and Eastern Europe. I (2000) , 1; 37-71 (članak, znanstveni).
Izlučni prigovor u ovršnom postupku i izlučna tužba. // Vladavina prava. 3 (1999) , 3-4; 157-170 (članak, znanstveni).
Novela ovršnog prava i zaštita vjerovnika. // Pravo u gospodarstvu. 38 (1999) , 4; 509-539 (članak, znanstveni).
Protuovrha. // Vladavina prava. 3 (1999) , 5; 105-126 (članak, znanstveni).
Prva novela Ovršnog zakona. // Pravo i porezi. 8 (1999) , 5; 7-18 (članak, znanstveni).
Vrste privremenih mjera prema Ovršnom zakonu. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 19 (1998) , Suppl.; 745-786 (članak, znanstveni).
O nekim problemima u vezi s primjenom Ovršnog zakona. // Pravo u gospodarstvu. 37 (1998) , 7-8; 105-126 (članak, znanstveni).
Das kroatische Insolvenzrecht. // Recht in Ost und West. 42 (1998) , 9; 339-356 (članak, znanstveni).
Arbitration in Bankruptcy? New Window of Opportunities in Croatian Law. // Croatian arbitration yearbook. 4 (1997) ; 27-38 (članak, znanstveni).
Pomorsko dobro i prisilno ostvarivanje vjerovnikove tražbine. // Pravo u gospodarstvu. 36 (1997) , 3; 349-356 (članak, znanstveni).
Arbitražno rješavanje stečajnih sporova u hrvatskom pravu. // Pravo u gospodarstvu. 36 (1997) , 1; 50-62 (članak, znanstveni).
Zum Problem des richterlichen Aktivismus in Jugoslawien. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 40 (1990) , 4; 391-416 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 
Zakonske predmnjeve - prilog učenju o virtualnosti pravne stvarnosti. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 35 (2014) , 1; 1-60 (članak, ostalo).
Dokazivanje saslušanjem svjedoka u hrvatskom parničnom postupku. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 56 (2006) , 2-3; 501-548 (članak, stručni).
Obična i bjanko zadužnica kao sredstvo za osiguranje i ostvarenje tražbina vjerovnika. // Računovodstvo, revizija i financije. 9 (1999) , 10; 58-62 (članak, stručni).
Ovrha na nekretnini. // Hrvatska gospodarska revija. 48 (1999) ; 301-307 (članak, stručni).
Privremene mjere radi osiguranja nenovčanih tražbina. // Pravo i porezi. 8 (1999) , 9; 10-18 (članak, stručni).
Gospodarski subjekti u ovršnom postupku. // Hrvatska gospodarska revija. 47 (1998) , 11; 1317-1325 (47-55) (članak, stručni).
O nekim problemima u vezi s primjenom Ovršnog zakona. // Hrvatska gospodarska revija. 47 (1998) , 9; 1091-1100 (61-70) (članak, stručni).
O nekim problemima u svezi s ovrhom na novčanim tražbinama i fiducijarnim osiguranjem tražbina. // Pravo i porezi. 7 (1998) , 10; 1047-1051 (članak, stručni).
Osiguranje prethodnom ovrhom. // Pravo i porezi. 7 (1998) , 4; 367-370 (članak, stručni).
Osiguranje prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini. // Pravo i porezi. 7 (1998) , 5; 501-502 (članak, stručni).
Javnobilježničko založnopravno osiguranje tražbina na temelju sporazuma stranaka. // Pravo i porezi. 6 (1997) , 12; 1207-1210 (9-12) (članak, stručni).
Subjekti, sredstva i predmet ovrhe i osiguranja. // Pravo i porezi. 6 (1997) , 3; 259-265 (15-21) (članak, stručni).
Sudsko založnopravno osiguranje tražbina na temelju sporazuma stranaka. // Pravo i porezi. 6 (1997) , 11; 1103-1109 (29-35) (članak, stručni).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 
Pobijanje pravnih radnji stečajnog dužnika // Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse / Momčinović, Hrvoje (ur.).
Dobrovoljno ovršnopravno osiguranje novčanih tražbina - zadužnice i sporazumi // Novosti i otvorena pitanja pravne i gospodarske prakse: zbornik radova.
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 
Primjena odredaba parničnog postupka u Zakonu o upravnom sporu // .
Tehničke arbitraže // .
Ubrzani arbitražni postupci // .
Objektivne i subjektivne granice pravomoćnosti u stvarnopravnim izvanparničnim postupcima // .
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 
Postupci u sporovima o uzdržavanju djece / doktorska disertacija.
Dostava u parničnom postupku / magistarski rad.
Teret dokazivanja / doktorska disertacija.
 
Povijest zaposlenja

Rođen je 11. veljače 1943. godine u Skoplju. Diplomirao 1963. na Pravnom fakultetu u Zagrebu, magistrirao 1969., a doktorirao 1984. godine. 1968. godine zapošljava se kao sudac Općinskog suda u Poreču čiji je postao i predsjednik. Od 1971. aktivno sudjeluje u radu fakulteta, prvo kao asistent, pa kao docent, izvanredni profesor, da bi 1990. dobio zvanje redovnog profesora na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Sredinom osamdesetih radio je i u Švicarskom institutu za uporedno pravo čije je središte u Laussanni. Stekao je i zvanje višeg znanstvenog suradnika 1987. godine. Sudjelovao je na brojnim međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima, od kojih je neke i sam organizirao. Član je više znanstvenih i stučnih udruženja kao što su Hrvatska arbitražna udruga (gdje je 1995. izabran za predsjednika upravnog odbora), Hrvatsko društvo za međunarodno pravo, Internationale Vereinigung für Zivilprozess, International Association for Procedural Law. Predsjednik je Stalnog izbranog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana