prof. dr. sc. Marina Ajduković
prof. dr. sc.
Marina Ajduković

ZAPOSLENJE

 • Zaposlena na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 1985. godine u statusu znanstvenog asistenta. Redovna profesorica od 1997, a u trajnom zvanju redovnog profesora od 2002. godine.

 

 • Predstojnica Zavoda za socijalni rad

 

NASTAVNA AKTIVNOSTI

 

U nastavnoj karijeri razvila je i uvela veći broj kolegija na Studiju socijalnog rada i Studiju prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu, te kao vanjski suradnik na Studiju psihologije u Zagrebu i Osijeku. Od 2012. godine nastavno djeluje isključivo na matičnoj instituciji:

 • Nositelj kolegija Integrativni socijalni rad, Socijalni rad i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja i Nasilje u bliskim odnosima na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu
 • Nositelj kolegija Sudska psihologija na Pravnom studiju Pravnog fakulteta u Zagrebu
 • Nositelj kolegija Psihologija u javnoj upravi na Studiju javne uprave Pravnog fakulteta u Zagrebu
 • Pokretač i voditeljica prvog poslijediplomskog studija iz socijalnih djelatnosti koji se odvija od 2002. godine pod nazivom Poslijediplomski studij iz teorije i metodologije socijalnog rada. Od 2006. godine voditeljica je poslijediplomskog specijalističkog studija iz supervizije i iz psihosocijalnog pristupa u socijalnom radu te Doktorskog studija iz socijalnog rada i socijalne politike.

 

MENTORSTVA DOKTORSKIH STUDENATA

 

 • Od 2000. do 2014. godine bila je mentorica 19 obranjenih doktorata znanosti pri Pravnom fakultetu u Zagrebu, Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Medicinskom fakultetu u Rijeci.

 

ZNANSTVENA AKTIVNOST (zaključno sa prosincem 2014.)

 

Objavljeni radovi 12 autorskih i uredničkih knjiga

 • 50 poglavlja u knjizi
 • 102 rada objavljen u časopisima

 

Najznačajniji dovršeni projekti koje je vodila u razdoblju 2006-2014.

 • FP7 projekt BECAN  (ID: 23478/HEALTH/CALL 2007-B) (2019-2013),
 • Djeca, mladi, obitelj i socijalni razvoj Hrvatske (MZSS, 066-066-1686-1431) (2006-2013).

 

OBRAZOVANJE U INOZEMSTVU I NAGRADE

 

 • Tijekom 1997. godine provela je 9 mjeseci kao gost istraživač na School of Social Welfare, University of California, Berkeley.
 • U okviru programa međusveučilišne razmijene "Alpe-Adria" provela je 1992. godine tromjesečno usavršavanje iz područja sudske psihologije na Sveučilištu u Linzu, Austrija.
 • Nagrada Ramira Bujasa za osobito vrijedno znanstveno djelo za knjigu "Psihosocijalni pristup u grupnom radu" (1997. godine)
 • Nagrada Hrvatskog psihološkog društva “Marko Marulić“ za osobit doprinos primijenjenoj psihologiji (2003. godine)
 • Grb i pečat grada Hrvatska Kostajnica za doprinos u povezivanju lokalne zajednice (2004. godine)
 • Godišnja nagradu za promicanje prava djeteta Sabora RH za promicanje najboljeg interesa djece u javnoj skrbi (2009. godine)

 

OSTALE ZNAČAJNE AKTIVNOSTI

 

 • Od 2009. godine do danas (drugi mandat) predsjednica je Matičnog odbora za polje politologije, sociologije, demografije, socijalnih djelatnosti te sigurnosnih i obrambenih znanosti
 • Glavna i odgovorna urednica časopisa Ljetopis socijalnog rada od 1995. godine, koji je pod njezinim uredništvom ušao u značajne međunarodne baze podataka (npr. WoS).
 • Članica Vijeća za djecu od 1998. do 2008., i od 2012. do 2015. Od 2000. do 2003. godine predsjednica Vijeća za djecu Republike Hrvatske.
 • Aktivni član međunarodnih stručnih udruženja kao što je ISPCAN (Međunarodno udruženje za prevenciju zlostavljana i zanemarivanja djece), ANSE (Europsko udruženje nacionalnih organizacija supervizora), ISTSS (Međunarodno udruženje za izučavanje traumatskog stresa)
 • Od 2010. godine redovito sudjeluje kao recenzent u postupku ocjene znanstvenih projekata za Slovenian Research Agency.
 • Recenzent je u uglednim znanstvenim časopisima u inozemstvu, kao što je npr. European Journal of Social Work, International Journal of Social Work, European Journal of Traumatic Stress, regionalnim časopisima kao što je Socialno delo, Temida, te gotovo svih časopisa iz područja društvenih i edukacijskih znanosti u Hrvatskoj.

 

 

Više

NASTAVA

EDUKACIJA

Godina diplomiranja: 1980

Godina magistriranja: 1982

Godina doktoriranja: 1986

Na katedri od: 1985

KONTAKT

E-mail:
E-mail
Telefon:
4895 823 Telefon kućni:
4895 823
Katedra/služba:
Teorija i metode socijalnog rada
Konzultacije:

Ponedjeljkom od 12 do 13,30

Individualne konzultacije se dogovaraju e-malom

marina.ajdukovic@pravo.hr

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Autorske knjige
 

1. Ajduković, Dean; Bakić, Helena; Ajduković, Marina.
Psihosocijalna podrška u kriznim situacijama velikih razmjera .
Zagreb : Hrvatski Crveni križ, 2017 (priručnik).

2. Žižak, Antonija; Vizek Vidović, Vlasta; Ajduković, Marina.
Interpersonalna komunikacija u profesionalnom kontekstu .
Zagreb : Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 2012 (monografija).

3. Ajduković, Dean; Ajduković, Marina; Cesar, Sanja; Kamenov, Željka; Löw, Ajana; Sušac, Nika.
Prevencija nasilja u mladenačkim vezama .
Zagreb : Društvo za psihološku pomoć, 2011 (priručnik).

4. Ajduković, Marina; Marohnić, Snježana.
Smjernice za planiranje, provedbu i evaluaciju prevencijskih i tretamanskih programa zaštite djece od nasilja .
Zagreb : Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, 2011 (priručnik).

5. Babić, M.; Hubrija, Z.; Ajduković, Marina.
Agresivnost i hiperaktivnost : kao smetnje u ponašanju .
Sarajevo : Pedagoška akademija, 1999 (ostalo).

6. Ajduković, Marina.
Grupni pristup u psihosocijalnom radu .
Zagreb : Društvo za psihološku pomoć, 1997. (udžbenik).

7. Ajduković, Marina; Janković, Josip; Horvat- Kutle, Suzana; Žižak, Antonija.
Prevencija poremećaja u ponašanju kod djece stradalnika rata .
Zagreb : Ministarstvo rada i socijalne skrbi Republike Hrvatske ; UNICEF ; Društvo za psihološku pomoć, 1995 (priručnik).

8. Ajduković, Marina; Pećnik, Ninoslava.
Nenasilno rješavanje sukoba .
Zagreb : Alinea, 1993 ; 1995 ; 1998 (priručnik).

9. Ajduković, Dean; Ajduković, Marina; Prišlin, Radmila.
AIDS I MLADI - psihosocijalne dimenzije .
Zagreb : Medicinska naklada - Zagreb, 1991 (monografija).

10. Ajduković, Marina.
Vrijednosne orijentacije maloljetnih delinkvenata : Uzrok i posljedice delinkvencije? .
Zagreb : Narodne novine, 1989 (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Pomoć roditeljima u zaštiti dobrobiti djeteta – Priručnik za socijalne radnike, druge stručnjake i suradnike centara za socijalnu skrb / Ajduković, Marina (ur.).
Zagreb : Društvo za psihološku pomoć ; Ured UNICEF-a za Hrvatsku, 2015 (priručnik).

2. Pravo djeteta na život u obitelji : stručna pomoć obiteljima s djecom i nadzor nad izvršavanjem roditeljske skrbi kao proces podrške za uspješno roditeljstvo / Ajduković, Marina; Radočaj, Tanja (ur.).
Zagreb : Ured UNICEF-a za Hrvatsku, 2008 (priručnik).

3. Razvoj modela unaprjeđivanja kvalitete studija na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu / Smerdel, Branko; Ajduković, Marina (ur.).
Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet ; Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj RH, 2006 (monografija).

4. Nasilje nad ženom u obitelji - 2. dopunjeno izdanje / Ajduković, Marina; Pavleković, Gordana (ur.).
Zagreb : Društvo za psihološku pomoć, 2004 (sveučilišni udžbenik).

5. Supervizija u pishosocijalnom radu / Ajduković, Marina; Cajvert, Lilja (ur.).
Zagreb : Društvo za psihološku pomoć, 2004 (udžbenik).

6. 50 godina Studija za socijalni rad 1952.-2002. / Ajduković, Marina (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet, 2002. (monografija).

7. Nasilje nad djecom u obitelji / Ajduković, Marina (ur.).
Zagreb : Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, 2001. (zbornik).

8. Mental health care of helpers / Ajduković, Dean; Ajduković, Marina (ur.).
Zagreb : Society for psychological assistanec, 2000 (priručnik).

9. Pomoć i samopomoć u skrbi za mentalno zdravlje pomagača / Ajduković, Marina; Ajduković, Dean (ur.).
Zagreb : Društvo za psihološku pomoć, 1994 (priručnik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Ajduković, Marina.
Obilježja znanstvenih istraživanja značajnih za razumijevanje prava djece // Prava djece – Multidisciplinarni pristup / Hrabar, Dubravka (ur.).
Zagreb : Biblioteka Udžbenici ; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2016. Str. 387-406.

2. Ajduković, Marina; Cajvert, Lilja; Judy, Michaela; Knopf, Wolfgang; Kuhn, Hubert; Madai, Krisztina; Voogd, Mieke.
ECVision. A European Competence Framework of Supervision and Coaching // In the Mirror of Competences – Supervision and Coaching in Europe / Judy, Michaela ; Knopf, Wolfgang (ur.).
Wien : Facultas Verlags – und Buchhandels AG, 2016. Str. 184-223.

3. Ajduković, Marina; Cajvert, Lilja; Judy, Michaela; Kuhn, Hubert.
Validaing Competences. The ECVision Reference Table ECTS-ECVET // In the Mirror of Competences – Supervision and Coaching in Europe / Judy, Michaela ; Knopf, Wolfgang (ur.).
Wien : Facultas Verlags – und Buchhandels AG, 2016. Str. 224-257.

4. Ajduković, Marina; Cajvert, Ljilja; Judy, Michaela; Knopf, Wolfgang; Kuhn, Hubert; Madai, Krisztina; Voogd, Mieke.
ECVision. A European Glossary of Supervision and Coaching // In the Mirror of Competences – Supervision and Coaching in Europe / Judy, Michaela ; Knopf, Wolfgang (ur.).
Wien : Facultas Verlags – und Buchhandels AG, 2016. Str. 110-183.

5. Knopf, Wolfgang; Ajduković, Marina; Kuhn, Hubert; Madal, Krisztina; Voogd, Mieke; Cajvert, Lilja.
An Overview of Supervision and Coaching in Austria, Croatia, Germany, Hungary, Sweden, The Netherlands and Europe // In the Mirror of Competences – Supervision and Coaching in Europe / Judy, Michaela ; Knopf, Wolfgang (ur.).
Wien : Facultas Verlags – und Buchhandels AG, 2016. Str. 258-287.

6. Ajduković, Dean; Ajduković, Marina.
Evaluacija učinaka mjere stručne pomoći roditeljima // Pomoć roditeljima u zaštiti dobrobiti djeteta – Priručnik za socijalne radnike, druge stručnjake i suradnike centara za socijalnu skrb / Ajduković, Marina (ur.).
Zagreb : Društvo za psihološku pomoć ; Ured UNICEF-a za Hrvatsku, 2015. Str. 101-106.

7. Ajduković, Marina.
Polazišta projekta „Jačanje kapaciteta sustava socijalne skrbi za provođenje i praćenje mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta u nadležnosti centra za socijalnu skrb“ // Pomoć roditeljima u zaštiti dobrobiti djeteta – Priručnik za socijalne radnike, druge stručnjake i suradnike centara za socijalnu skrb / Ajduković, Marina (ur.).
Zagreb : Društvo za psihološku pomoć ; Ured UNICEF-a za Hrvatsku, 2015. Str. 8-16.

8. Ajduković, Marina.
Promjene u konceptualizaciji i nazivima mjera stručne pomoći roditeljima za zaštitu dobrobiti djeteta // Pomoć roditeljima u zaštiti dobrobiti djeteta – Priručnik za socijalne radnike, druge stručnjake i suradnike centara za socijalnu skrb / Ajduković, Marina (ur.).
Zagreb : Društvo za psihološku pomoć ; Ured UNICEF-a za Hrvatsku, 2015. Str. 17-34.

9. Ajduković, Marina.
O konceptu procjenjivanja razvojnih rizika i sigurnosti djeteta // Pomoć roditeljima u zaštiti dobrobiti djeteta – Priručnik za socijalne radnike, druge stručnjake i suradnike centara za socijalnu skrb / Ajduković, Marina (ur.).
Zagreb : Društvo za psihološku pomoć ; Ured UNICEF-a za Hrvatsku, 2015. Str. 36-38.

10. Ajduković, Marina.
Kako provoditi mjere stručne pomoći roditeljima? // Pomoć roditeljima u zaštiti dobrobiti djeteta – Priručnik za socijalne radnike, druge stručnjake i suradnike centara za socijalnu skrb / Ajduković, Marina (ur.).
Zagreb : Društvo za psihološku pomoć ; Ured UNICEF-a za Hrvatsku, 2015. Str. 92-99.

11. Ajduković, Marina.
Preporuke za unapređenje provođenja mjera stručne pomoći roditeljima // Pomoć roditeljima u zaštiti dobrobiti djeteta – Priručnik za socijalne radnike, druge stručnjake i suradnike centara za socijalnu skrb / Ajduković, Marina (ur.).
Zagreb : Društvo za psihološku pomoć ; Ured UNICEF-a za Hrvatsku, 2015. Str. 107-108.

12. Ajduković, Marina; Sladović Franz, Branka.
Područja i ciljevi mjera stručne pomoći roditeljima izraženi kao očekivana promjena u ponašanju roditelja // Pomoć roditeljima u zaštiti dobrobiti djeteta / Ajduković, Marina (ur.).
Zagreb : Društvo za psihološku pomoć, Ured UNICEF-a za Hrvatsku, 2015. Str. 87-91.

13. Ajduković, Marina; Sladović Franz, Branka; Ajduković, Dean.
Smjernice za izradu plana mjera stručne pomoći roditeljima za zaštitu dobrobiti djeteta // Pomoć roditeljima u zaštiti dobrobiti djeteta / Ajduković, Marina (ur.).
Zagreb : Društvo za psihološku pomoć, Ured UNICEF-a za Hrvatsku, 2015. Str. 74-86.

14. Ajduković, Marina; Sladović Franz, Branka; Laklija, Maja.
Procjenjivanje razvojnih rizika djeteta // Pomoć roditeljima u zaštiti dobrobiti djeteta, Priručnik za socijalne radnike, druge stručnjake i suradnike centra za socijalnu skrb / Ajduković, Marina (ur.).
Zagreb : Društvo za psihološku pomoć i Ured UNICEF-a za Hrvatsku, 2015. Str. 39-51.

15. Ajduković, Marina; Rajter, Miroslav.
Obiteljski ekonomski stres kao čimbenik rizika za nasilne odgojne postupke i psihosocijalnu dobrobit djece // Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva / Brajša-Žganec, Andreja ; Lopižić, Josip, Penezić, Zvjezdan (ur.).
Jastrebarsko : Naklada Slap i Hrvatsko psihološko društvo, 2014. Str. 353-375.

16. Grubić, Marina; Ajduković, Marina; Rajhvajn Bulat, Linda.
Psihološke krizne situacije u dječjoj dobi: mogućnosti intervencije i prevencije // Prevencija bolesti u dječjoj dobi / Bralić, Irena (ur.).
Zagreb : Medicinska naklada, 2014. Str. 468-479.

17. Ajduković, Marina.
Pravo djece s problemima u ponašanju i njihovih roditelja na sudjelovanje u procesu procjene potreba i planiranja intervencija. // Zaštita prva i interesa djece s problemima u ponašanju (Zbornik priopćenja) / Vladović, Sanja (ur.).
Zagreb : Pravobranitelj za djecu, 2012. Str. 95-109.

18. Rusac, Silvia; Štambuk Ana; Žganec, Nino; Ajduković, Marina.
Long-term Care for Older People in Croatia // LONG-TERM CARE IN CENTRAL AND SOUTH EASTERN EUROPE / August Osterle (ur.).
Frankfurt am Main : Peter Lang, 2011. Str. 67-80.

19. Ajduković, Marina.
Zašto je obiteljsko nasilje osjetljivo područje rada? // Priručnik o provedbi Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji / Ajduković, Dean (ur.).
Zagreb : Društvo za psihološku pomoć, UNDP u Hrvatskoj, 2010. Str. 188-201.

20. Ajduković, Marina; Urbanc, Kristina.
Supervision as a safetynet - the case study of Croatia // Supervision meets Education.
Maastrecht : CESRT/Zuyd University, 2010. Str. 113-133.

21. Ajduković, Marina; Branica, Vanja.
Some Reflections on Social Work in Croatia (1945 - 1989) // Social Care under State Socialism (1945 - 1989) / Hering, Sabine (ur.).
Opladen, Njemačka : Barbara Budrich Publishers, 2009. Str. 249-263.

22. Ajduković, Marina.
Rane interevencije i ostale intervencije u zajednici kao podrška roditeljima pod rizicima // Pravo djeteta na život u obitelj : Stručna pomoć obiteljima s djecom i nadzor nad izvršavanjem roditeljske skrbi kao proces podrške za uspješno roditeljstvo / Ajduković, Marina ; Radočaj, Tanja (ur.).
Zagreb : Ured UNICEF-a za Hrvatsku, 2008. Str. 57-75.

23. Ajduković, Marina.
Nadzor nad izvršavanjem roditeljske skrbi kao proces planiranih promjena s obitelji // Pravo djeteta na život u obitelj : Stručna pomoć obiteljima s djecom i nadzor nad izvršavanjem roditeljske skrbi kao proces podrške za uspješno roditeljstvo / Ajduković, Marina ; Radočaj, Tanja (ur.).
Zagreb : Ured UNICEF-a za Hrvatsku, 2008. Str. 145-162.

24. Ajduković, Marina; Kregar Orešković, Klaudija; Sladović Franz, Branka.
Mogućnosti i izazovi kvalitativnog pristupa u istraživanju skrbi za djecu // Kvalitativni pristup u društvenim znanostima / Koller Trbović, Nivex ; Žižak, Antonija (ur.).
Zagreb : Edukacijsko- rehabilitacijski fakultet, 2008.. Str. 119-150.

25. Ajduković, Marina; Sladović Franz, Branka.
Smjernice za izradu programa i plana nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi kao procesa planiranih pozitivnih promjena u obitelji // Pravo djeteta na život u obitelji / Ajduković, Marina ; Radočaj, Tanja (ur.).
Zagreb : Ured UNICEF-a za Hrvatsku, 2008. Str. 163-181.

26. Ajduković, Marina; Sladović Franz, Branka.
Instrumenti socijalnog rada za procjenjivanje obiteljske situacije i potreba djeteta // Pravo djeteta na život u obitelji / Ajduković, Marina ; Radočaj, Tanja (ur.).
Zagreb : Ured UNICEF-a za Hrvatsku, 2008. Str. 195-208.

27. Ajduković, Marina; Vejmelka, Lucija.
Interna evaluacija projekta "Prevencija separacije i rane intervencije s obiteljima pod rizikom" // Pravo djeteta na život u obitelji / Ajduković, Marina ; Radočaj, Tanja (ur.).
Zagreb : Unicef, 2008. Str. 211-225.

28. Sladović Franz, Branka; Ajduković, Marina.
Skrb za djecu čiji je razvoj ugrožen u obitelji // Pravo djeteta na život u obitelji / Ajduković, Marina ; Radočaj, Tanja (ur.).
Zagreb : Ured UNICEF-a za Hrvatsku, 2008. Str. 77-92.

29. Ajduković, Marina; Branica, Vanja; Vejmelka, Lucija.
The Male and/or Female Beginnings of Social Work Education in Croatia: An Analysis of Graduation Theses Topics // Ethnicity in Eastern Europe: A Challenge for Social Work Education / Zaviršek, D. ; Zorn, Jelka ; Rihter, Ljiljana ; Žnidarec Demšar, Simona (ur.).
Ljubljana : University of Ljubljana, Faculty of Social Work, 2007. Str. 235-253.

30. Ajduković, Marina.
Metodološki pristup istraživanju kvalitete studija na Pravnom fakultetu // Razvoj modela unaprjeđivanja kvalitete studija na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu: izvješće projekta / Smerdel, Branko ; Ajduković, Marina (ur.).
Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet ; Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj RH, 2006. Str. 25-31.

31. Ajduković, Marina.
Introducing supervision in the social welfare system in Croatia // Sustainable development in social work : the case of a Regional Network in the Balkans / Hessle, Sven ; Zavirsek, Darja (ur.).
Stockholm : Stockholm University, Department of Social Work, International Projects, 2005. Str. 113-141.

32. Zaviršek, Darja; Ajduković, Marina; Vidanović, Ivan; Miković, Milanka; Lakinska, Davina; Bornarova, Suzana.
History of social work education in the Balkan region // Sustainable development in social work – ; ; ; The case of a Regional Network in the Balkans / Hessle, Sven ; Zaviršek, Darja (ur.).
Stockholm : Stockholm University, Department of Social Work, International Projects, 2005. Str. 26-76.

33. Ajduković, Dean; Ajduković, Marina.
Systemic approaches to early interventions in a community affected by organized violence // Reconstructing early interventions after trauma / Orner, R ; Schnyder, U (ur.).
Oxford : Oxford University Press, 2003. Str. 10.

34. Ajduković, Marina.
Nasilje u obitelji // Nacionalna obiteljska politika / Puljiz, Vlado ; Bouillet, Dejana (ur.).
Zagreb : Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, 2003. Str. 239-274.

35. Ajduković, Marina.
Pretpostavke konstruktivnog rješavanja problema i sukoba u procesu socijalne rekonstrukcije // Socijalna rekonstrukcija zajednice / Ajduković, Dean (ur.).
Zagreb : Društvo za psihološku pomoć, 2003. Str. 231-256.

36. Ajduković, Marina.
Socijalna akcija u zajednici // Socijalna rekonstrukcija zajednice / Ajduković, Dean (ur.).
Zagreb : Društvo za psihološku pomoć, 2003. Str. 271-307.

37. Ajduković, Marina.
Grupni tretman // Klinička psihologija / Biro, Mikloš ; Butollo, Wiliam (ur.).
Munchen i Novi Sad : Munchen: Katedra za kliničku psihologiju Ludwig Maximilianis Universitat i Novi Sad: Futura publikacija, 2003.. Str. 322-333.

38. Ajduković, Marina.
Sudjelovanje mladih i mogućnosti grupa za socijalnu akciju u prevenciji poremećaja u ponašanju djece i mladih u lokalnoj zajednici // Loklana zajednica - Izvorišta Nacionalne strategije prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih / Bašić, Josipa ; Janković, Josip (ur.).
Zagreb : Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, 2003. Str. 392.

39. Ajduković, Marina.
Socijalizacija // Sociologija / Kregar, Josip (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2003. Str. 250.

40. Ajduković, Marina; Sladović Franz, Branka.
Prevladavanje sukoba // Socijalna rekonstrukcija zajednice / Ajduković, Dean (ur.).
Zagreb : Društvo za psihološku pomoć, 2003.

41. Ajduković, Marina; Sladović Franz, Branka.
Razumijevanje sukoba // Socijalna rekonstrukcija zajednice / Ajduković, Dean (ur.).
Zagreb : Društvo za psihološku pomoć, 2003. Str. 195-210.

42. Ajduković, Marina; Ajduković, Dean.
Zbog čega je ugroženo mentalno zdravlje pomagača? // Psihične travme v otroštvu in adolescenci / Samec, T. ; Slobodnjak, V. (ur.).
Ljubljana : Inštitut za psihologijo osebnosti, 2001.

43. Ajduković, Marina; Družić, Olja; Muslić, Ljiljana.
Evaluacija psihoedukativnog pristupa u jačanju mentalnog zdravlja djece u zajednicama povratka // Prevencija poremećaja u ponašanju djece i mladih u lokalnoj zajednici / Janković, Josip ; Bašić, Josipa (ur.).
Zagreb : Povjerenstvo Vlade RH za prevenciju poremećaja u ponašanju, 2001. Str. 149-166.

44. Ajduković, Dean; Ajduković, Marina.
Community based programme in meeting the psychosocial needs of children in resettlement process. // Health hazards of organized violence in children (II) – Coping and protective factors / L. van Willigen (ur.).
Utrecht : Stichting Pharos, 2000. Str. 169-177.

45. Ajduković, Marina.
Ekološki multidimenzionalni pristup sagledavanju činitelja rizika i zaštite u razvoju poremećaja u ponašanju djece i mladeži // Rizični i zaštitni čimbenici u razvoju poremećaja u ponašanju djece i mladeži / Bašić, J. ; Janković, J. (ur.).
Zagreb : Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za prevenciju poremećaja u ponašanju, 2000. Str. 47-62.

46. Ajduković, Marina.
Krizni događaj i kriza kao psihičko stanje // Psihološke krizne intervencije / Arambašić, L. (ur.).
Zagreb : Društvo za psihološku pomoć, 2000. Str. 33-55.

47. Ajduković, Marina.
Individualna sažeta psihološka integracija traume // Psihološke krizne intervencije / Arambašić, L. (ur.).
Zagreb : Društvo za psihološku pomoć, 2000. Str. 149-162.

48. Ajduković, Marina.
Ugrožen razvoj adolescenata u obitelji i zajednici // Položaj adolescenata u obitelji / Juras, Branka (ur.).
Zagreb : Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, 2000. Str. 109-120.

49. Ajduković, Marina.
Mitovi i činjenice o nasilju nad ženama u RH // Položaj žena u Republici Hrvatskoj / Juras, Branka (ur.).
Zagreb : Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, 2000. Str. 101-108.

50. Ajduković, Marina; Delale, Eva Anđela.
Stil odgoja u obitelji kao činitelj rizika i zaštite u razvoju poremećaja u ponašanju djece i mladeži // Rizični i zaštitni čimbenici u razvoju poremećaja u ponašanju djece i mladeži / Bašić, J. ; Janković, J. (ur.).
Zagreb : Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za prevenciju poremećaja u ponašanju, 2000. Str. 171-187.

51. Ajduković, Marina; Delale, Eva Anđela; Družić, Olja.
Mogućnosti psihoedukativnih radionica u razvoju otpornosti djece // Rizični i zaštitni čimbenici u razvoju poremećaja u ponašanju djece i mladeži / Bašić, J. ; Janković, J. (ur.).
Zagreb : Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za prevenciju poremećaja u ponašanju, 2000. Str. 261-274.

52. Ajduković, Marina; Mamula, Maja; Pećnik, Ninoslava; Tolle, Neva.
Nasilje u partnerskim odnosima // Nasilje nad ženom / Ajduković, M. ; Pavleković, G. (ur.).
Zagreb : Društvo za psihološku pomoć, 2000. Str. 57-68.

53. Ajduković, Marina; Mamula, Maja; Pećnik, Ninoslava; Tolle, Neva.
Međugeneracijski prijenos nasilja u obitelji // Nasilje nad ženom / Ajduković, M. ; Pavleković, G. (ur.).
Zagreb : Društvo zapsihološku pomoć, 2000. Str. 69-80.

54. Arambašić, Lidija; Ajduković, Marina.
Sažeta psihološka integracija traume: Specifični grupni postupak u okviru kriznih intervencija // Psihološke krizne intervencije / Arambašić, L. (ur.).
Zagreb : Društvo za psihološku pomoć, 2000. Str. 121-149.

55. Ajduković, Marina.
How to help agressive children // Empowering children: Psychosocial Assistance under difficult circumstances / Ajduković, D. ; Paramjit T. Joshi (ur.).
Zagreb : Society for Psychological Assistance, 1999. Str. 47-56.

56. Ajduković, Marina.
Family as a support system to children // Empowering children: Psychosocial Assistance under difficult circumstance / Ajduković, D. ; Paramjit T. Joshi (ur.).
Zagreb : Society for Psychological Assistance, 1999. Str. 97-102.

57. Ajduković, Marina.
Group work with distresed children // Empowering children: Psychosocial Assistance under difficult circumstance / Ajduković, D. ; Paramjit T. Joshi (ur.).
Zagreb : Society for Psychological Assistance, 1999. Str. 103-116.

58. Ajduković, Marina.
Obitelj // Hrvatska i održivi razvitak: Humane i odgojne vrednote / Macan, T. (ur.).
Zagreb : Ministarstvo razvitka i obnove, 1999. Str. 53-58.

59. Ajduković, Marina.
Obilježja tretmanskih ustanova za djecu i mledež s poremećajima u ponašanju u Sjedinjenim Američkim Državama // Odgoj u domovima - kako dalje / Bašić, J. ; Žiažk, A. ; Žic, B. ; Vrgoč, I. ; Kujundžić, M. (ur.).
Zagreb : RH Ministarstvo rada i socijalne skrbi, 1999. Str. 205-211.

60. Ajduković, Marina; Žižak, Antonija.
Izvori, znakovi i mogućnosti smanjivanja profesionalnog stresa i sagorijevanja u odgojnom radu // Odgoj u domovima - kako dalje / Bašić, J. ; Žižak, A. ; Žic, B. ; Vrgoč, I. ; Kujundžić, M. (ur.).
Zagreb : RH Ministrarstvo rada i socijalne skrbi, 1999. Str. 135-148.

61. Ajduković, Marina.
Characteristics of modern research in juvenile delinquency // Rehabilitation and inclusion / Mejovšek, M. (ur.).
Zagreb : Faculty of special education and rehabilitation, 1998. Str. 123-128.

62. Ajduković, Marina.
Die Bedeutung der psychischen Gesundheit von professionellen Helferin und Helfern // Kindheit und Trauma / Hilweg, Werner ; Ullmann, Elisabeth (ur.).
Goettingen : Vandenhoeck & Ruprecht, Goettingen, Njemačka, 1997. Str. 225-239.

63. Ajduković, Marina; Ajduković, Dean; Ljubotina, Damir.
Mental Health Care For Helpers ; A Neccesary Ingredient of Trauma Recovery Training And Assistance in War Zones // Trauma Recovery Training: Lessons Learned / Ajduković, Dean (ur.).
Zagreb : Society for Psychological Assistance, 1997. Str. 201-215.

64. Ajduković, Marina; Ajduković, Dean.
Zašto je ugroženo mentalno zdravlje pomagača? // Pomoć i samopomoć u skrbi za mentalno zdravlje pomagača / Ajduković, Marina ; Ajduković, Dean (ur.).
Zagreb : Društvo za psihološku pomoć, 1996. Str. 3-10.

65. Ajduković, Marina; Ajduković, Dean.
Proces povratka kao psihološki izazov // Stres, trauma, oporavak / Pregrad, Jasenka (ur.).
Zagreb : Društvo za psihološku pomoć, 1996. Str. 229-244.

66. Ajduković, Dean; Ajduković, Marina.
AIDS-Related Knowledge, Attitudes and Behavior in Student Population // Oral AIDS – Manifestations, Safety Measures, and Questions of Transmissibility / Ajduković, Djordje (ur.).
New York : Elsevier Science Publishing Co., 1990. Str. 201-210.
 
  Udžbenici i skripta
 

1. Ajduković, Marina; Bašić, Josipa; Buljan Flander, Gordana; Družić Ljubotina, Olja; Grgurev, Ivana; Hercigonja Novković, Vesna; Hrabar, Dubravka; Ivičević Karas, Elizabeta; Jovančević, Milivoj; Kletečki Radović, Marijana; Kocijan-Hercigonja, Dubravka; Korać Graovac, Aleksandra; Lisičar, Hrvoje; Majstorović, Irena; Malenica, Maša; Munivrana Vajda, Maja; Pećnik, Ninoslava; Selak Bagarić, Ella; Sladović Franz, Branka; Španić, Ana- Marija.
Prava djece - multidisciplinarni pristup / Hrabar, Dubravka (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2016.

2. Kregar, Josip; Polšek, Darko; Ajduković, Marina; Petković, Stanko; Rogić, Ivan; Malenica, Zoran.
Sociologija .
Zagreb : Školska knjiga, 2004.

3. Kregar, Josip; Polšek, Darko; Petković, Stanko; Rogić, Ivan; Ajduković, Marina; Malenica, Zoran.
Sociologija: udžbenik za 3. razred gimnazije .
Zagreb : Školska knjiga, 2003.

4. Ajduković, Marina.
Suvremeno razumijevanje maloljetničke delinkvencije .
Zagreb : Studij socijalnog rada, 2000.

5. Saur, William; Ajduković, Marina; Urbanc, Kristina.
Supervizija u socijalnom radu / Ajduković, Marina (ur.).
- : Društvo za psihološku pomoć, 1997.
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Rajhvajn Bulat, Linda; Sušac, Nika; Ajduković, Marina.
Doprinos nekih osobnih i okolinskih varijabli u objašnjavanju eksternaliziranih problema adolescenata. // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 28 (2019) , 2; 271-293 (članak, znanstveni).

2. Ajduković, Marina; Rajhvajn Bulat, Linda; Sušac, Nika.
The internalising and externalising problems of adolescents in Croatia : Socio-demographic and family victimisation factors. // International journal of social welfare. 27 (2018) , 1; 88-100 (članak, znanstveni).

3. Ajduković, M.; Rajter, M.; Rezo, I.
Individual and contextual factors for the child abuse potential of Croatian mothers: The role of social support in times of economic hardship. // Child abuse & neglect. 78 (2018) ; 60-70 (članak, znanstveni).

4. Nikolaidis, George; Petroulaki, Kiki; Zarokosta, Foteini; Tsirigoti, Antonia; Hazizaj, Altin; Cenko, Enila; Brkić-Smigoc, Jelena; Vajzović, Emir; Stancheva, Vaska; Chincheva, Stefka; Ajduković, Marina; Rajter, Miroslav; Raleva, Marija; Trpčevska, Liljana; Roth, Maria; Antal, Imola; Ispanović, Veronika; Hanak, Natasha; Olmezoglu-Sofuoglu, Zeynep; Umit-Bal, Ismail; Bianchi, Donata; Meinck, Franziska; Browne, Kevin.
Lifetime and past-year prevalence of children’s exposure to violence in 9 Balkan countries: the BECAN study. // Child and adolescent psychiatry and mental health. 12 (2018) ; (članak, znanstveni).

5. Rajhvajn Bulat, Linda; Ajduković, Marina; Ajduković, Dea.
The role of parents and peers in understanding female adolescent sexuality – testing perceived peer norms as mediators between some parental variables and sexuality. // Sex Education: Sexuality, Society and Learning. 16 (2016) , 5; 455-470 (članak, znanstveni).

6. Ručević, Silvija; Ajduković, Marina.
Problem Behaviors, Childhood Victimization, and Attachment Quality in Croatian Sample of Community and Referred Psychopathic-Like Adolescents. // Criminal justice and behavior. 43 (2016) , 5; 564-582 (članak, znanstveni).

7. Ajduković, Marina; Sušac, Nika; Rajter, Miroslav.
Gender and age differences in prevalence and incidence of child sexual abuse in Croatia. // Croatian medical journal. 54 (2013) , 5; 469-479 (članak, znanstveni).

8. Šincek, Daniela; Ajduković, Marina.
Razlike među mladićima s ranim i kasnim javljanjem društveno neprihvatljivog ponašanja. // Društvena istraživanja. 21 (2012) , 2; 421-441 (članak, znanstveni).

9. Kalebić Jakupčević, Katija; Ajduković, Marina.
Risk factors of child physical abuse by parents with mixed anxiety-depressive disorder or posttraumatic stress disorder. // Croatian medical journal. 52 (2011) , 1; 250-34 (članak, znanstveni).

10. Ajduković, Marina; Sladović Franz, Branka.
Behavioural and emotional problems of children by type of out-of-home care in Croatia. // International journal of social welfare. 14 (2005) , 3; 163-175 (članak, znanstveni).

11. Ajduković, Marina; Sladović Franz, Branka.
Samoprocjena ponašanja mladih u dječjim domovima i udomiteljskim obiteljima u Hrvatskoj. // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 13 (2004) , 6; 1031-1054 (članak, znanstveni).

12. Prišlin, Radmila; Ajduković, Dean; Ajduković, Marina.
Strukturalni model za predviđanje preventivnih ponašanja u svezi s AIDS-om. // Društvena istraživanja. 8 (1999) , 1; 153-173 (članak, znanstveni).

13. Ajduković, Marina.
Displaced Adolescents in Croatia: Sources of stress and posttraumatic stress reaction. // Adolescence. 33 (1998) , 129; 209-217 (članak, znanstveni).

14. Ajduković, Marina; Ajduković, Dean.
Impact of displacement on the psychological well-being of refugee children. // International Review of Psychiatry. 10 (1998) , 3; 186-195 (članak, znanstveni).

15. Ajduković, Marina.
Psihosocijalni aspekti nenasilnog rješavanja sukoba. // Društvena istraživanja. 4 (1995) , 15; 49-55 (članak, znanstveni).

16. Pećnik, Ninoslava; Ajduković, Marina.
The Child Abuse Potential Inventory-Cross-validation in Croatia. // Psychological reports. 76 (1995) ; 979-985 (članak, znanstveni).

17. Ajduković, Marina; Ajduković, Dean.
Psychological well-being of refugee children. // Child Abuse & Neglect. 17 (1993) , 6; 843-854 (članak, znanstveni).

18. Ajduković, Dean; Ajduković, Marina; Prišlin, Radmila.
Predicting AIDS-induced behavioral change in the general population of young people. // Journal of Applied Social Psychology. 22 (1992) , 22; 1776-1795 (članak, znanstveni).

19. Ajduković, Marina; Miljević, Renata; Pećnik, Ninoslava.
The influence of displacement on the relation of mothers to their children accomodated in host family. // Psychologische Beiträge. 34 (1992) ; 199-205 (članak, znanstveni).

20. Ajduković, Marina; Petak, Olga; Mršić, Sanja.
Assessment of Professionals' and Nonprofessionals' Attitudes toward Child Abuse in Croatia. // Child abuse & neglect. 17 (1992) , 4; 549-556 (kratko priopćenje, znanstveni).

21. Ajduković, Dean; Ajduković, Marina.
University students and AIDS: Knowledge, attitudes and behavioral adjustment. // Psychological Reports. 69 (1991) ; 203-210 (članak, znanstveni).

22. Ajduković, Marina.
Value orientations of delinquent and non-delinquent youth and needs hierarchy theory. // Psychologische Beiträge. 30 (1988) , 1/2; 118-128 (članak, znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Ajduković, Marina; Rajter, Miroslav; Rezo, Ines.
Obiteljski odnosi i roditeljstvo u obiteljima različitog prihoda: kako je život u visokom riziku od siromaštva povezan s funkcioniranjem obitelji adolescenata?. // Revija za socijalnu politiku. 26 (2019) , 1; 69-95 (članak, znanstveni).

2. Ajduković, Marina; Dobrotić, Ivana; Matančević, Jelena.
Mogućnosti unapređenja socijalne politike u smanjivanju siromaštva djece : perspektiva ključnih dionika. // Ljetopis socijalnog rada. 24 (2017) , 2; 309-356 (članak, znanstveni).

3. Ajduković, Marina; Matančević, Jelena; Rimac, Ivan.
SIROMAŠTVO DJECE IZ PERSPEKTIVE STRUČNJAKA: UČINCI I MOGUĆNOSTI DJELOVANJA. // Ljetopis Socijalnog Rada. 24 (2017) , 2; 277-308 (članak, znanstveni).

4. Ajduković, Marina; Patrčević, Sonja; Ernečić, Maja.
Izazovi obiteljske medijacije u slučajevima nasilja u partnerskim odnosima. // Ljetopis Socijalnog Rada. 23 (2016) , 3; 381-411 (pregledni rad, znanstveni).

5. Sušac, Nika; Ajduković, Marina; Rimac, Ivan.
Učestalost vršnjačkog nasilja s obzirom na obilježja adolescenata i doživljeno nasilje u obitelji. // Psihologijske teme. 25 (2016) , 2; 197-221 (članak, znanstveni).

6. Ajduković, Marina; Laklija, Maja.
Doživljaj poteškoća u radu voditelja mjera stručne pomoći roditeljima u nadležnosti centara za socijalnu skrb. // Kriminologija & socijalna integracija : časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju. 22 (2015) , 1; 47-75 (članak, znanstveni).

7. Ajduković, Marina; Laklija, Maja.
Motivi uključivanja i očekivanja od supervizije voditelja mjera za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta u nadležnosti centra za socijalnu skrb. // Ljetopis socijalnog rada. 21 (2014) , 2; 263-294 (članak, znanstveni).

8. Ajduković, Marina; Ručević, Silvija; Majdenić, Marija.
Odnos depresivnosti, zdravlja i funkcionalne sposobnosti korisnika domova za starije i nemoćne osobe. // Revija za socijalnu politiku. 20 (2013) , 2; 149-165 (članak, znanstveni).

9. Ajduković, Marina; Herceg, Barbara; Radić, Ivana; Novokmet, Ante; Vukušić, Ivan.
Stavovi studenata prava prema kaznenom pravnom sustavu. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 62 (2012) , 3; 809-851 (članak, znanstveni).

10. Ajduković, Marina; Ogresta, Jelena; Rimac, Ivan.
Značaj kvalitetnih podataka za kreiranje politika za prevenciju nasilja nad djecom u obitelji. // Ljetopis socijalnog rada. 19 (2012) , 3; 413-437 (članak, znanstveni).

11. Ajduković, Marina; Rajhvajn Bulat, Linda.
Doživljaj financijskog statusa obitelji i psihosocijalno funkcioniranje srednjoškolaca. // Revija za socijalnu politiku. 19 (2012) , 3; 233-253 (članak, znanstveni).

12. Ajduković, Marina; Rimac, Ivan; Rajter, Miroslav; Sušac, Nika.
Epidemiološko istraživanje prevalencije i incidencije nasilja nad djecom u obitelji u Hrvatskoj. // Ljetopis socijalnog rada. 19 (2012) , 3; 367-412 (članak, znanstveni).

13. Ajduković, Marina; Ručević, Silvija; Herceg, Barbara; Novokmet, Ante.
Psihosocijalni korelati stavova studenata prava prema kaznenopravnom sustavu. // Pravni vjesnik. 28 (2012) , 1; 7-34 (članak, znanstveni).

14. Ogresta, Jelena; Rimac, Ivan; Ajduković, Marina; Skokandić, Lea.
Analiza obilježja prijavljenih događaja nasilja nad djecom u obitelji evidentiranih u centrima za socijalnu skrb. // Ljetopis socijalnog rada. 19 (2012) , 3; 439-477 (članak, znanstveni).

15. Rajhvajn Bulat, Linda; Ajduković, Marina.
Obiteljske i psihosocijalne odrednice vršnjačkoga nasilja među mladima. // Psihologijske teme. 21 (2012) , 1; 167-194 (članak, znanstveni).

16. Šincek, Daniela; Ajduković, Marina.
Doprinos percepcije roditeljskog ponašanja, rizičnosti braće/sestara i vršnjaka te internaliziranih problema društveno neprihvatljivom ponašanju mladića. // Psihologijske teme. 21 (2012) , 1; 1-28 (članak, znanstveni).

17. Ajduković, Marina; Sušac, Nika; Rajter, Miroslav.
Stavovi stručnjaka prema nekim etičkim pitanjima epidemioloških istraživanja nasilja nad djecom u obitelji. // Dijete i društvo : časopis za promicanje prava djeteta. 13 (2011) , 1/2; 13-30 (članak, znanstveni).

18. Klobučar, Jelka; Ajduković, Marina; Šincek, Daniela.
Očekivanja, percepcija potrebe i poteškoća pri uvođenju supervizije iz perspektive ravnatelja centara za socijalnu skrb. // Ljetopis socijalnog rada. 18 (2011) , 2; 281-303 (članak, znanstveni).

19. Ajduković, Dean; Ajduković, Marina.
Nasilje u obitelji : što zdravstveni djelatnici mogu učiniti. // Medicina Fluminensis. 46 (2010) , 3; 292-299 (pregledni rad, znanstveni).

20. Ajduković, Marina; Ogresta, Jelena.
Što možemo naučiti iz analize radova i istraživanja o nasilju nad djecom u obitelji objavljenih u Hrvatskoj od 1985. do 2009. godine?. // Dijete i društvo : časopis za promicanje prava djeteta. 12 (2010) , 1/2; 41-66 (prethodno priopćenje, znanstveni).

21. Ajduković, Marina; Rajter, Miroslav; Sušac, Nika.
Sudjelovanje djece i roditelja u pripremi epidemiološkog istraživanja nasilja nad djecom: Iskustva fokusnih grupa. // Dijete i društvo : časopis za promicanje prava djeteta. 12 (2010) , 1/2; 67-82 (prethodno priopćenje, znanstveni).

22. Ajduković, Marina; Urbanc, Kristina.
Kvalitativna analiza iskustva stručnih djelatnika kao doprinos evaluaciji procesa uvođenja novog modela rada u centre za socijalnu skrb.. // Ljetopis socijalnog rada. 17 (2010) , 3; 319-352 (članak, znanstveni).

23. Urbanc, Kristina; Ajduković, Marina.
Novi model rada centara za socijalnu skrb : Izazovi i preporuke. // Ljetopis socijalnog rada. 17 (2010) , 3; 353-389 (pregledni rad, znanstveni).

24. Ajduković, Marina; Ogresta, Jelena; Rusac, Silvia.
Family Violence and Health among Elderly in Croatia. // Journal of aggression, maltreatment and trauma. 18 (2009) , 3; 261-279 (članak, znanstveni).

25. Ajduković, Marina; Ručević, Silvija.
Nasilje u vezama mladih. // Medicus. 18 (2009) , 2; 217-225 (članak, znanstveni).

26. Ajduković, Marina; Urbanc, Kristina.
Integrirajući pristup u socijalnom radu kao kontekst razumijevanja individualnog plana skrbi. // Ljetopis socijalnog rada. 16 (2009) , 3; 505-535 (pregledni rad, znanstveni).

27. Brašnić, Ester; Ajduković, Marina; Ručević, Silvija.
Privrženost i razvojni rizici djece i mladih u dječjim domovima. // Dijete i društvo : časopis za promicanje prava djeteta. 11 (2009) , 1/2; 157-180 (članak, znanstveni).

28. Muslić, Ljiljana; Rusac, Silvia, Ajduković, Marina.
Nasilje nad starijima kod studenata: Mogućnosti intervencija kroz nastavni program. // Ljetopis socijalnog rada. 16 (2009) , 1; 51-67 (članak, znanstveni).

29. Ručević, Silvija; Ajduković, Marina; Šincek, Daniela.
Razvoj Upitnika samoiskaza rizičnog i delinkventnog ponašanja mladih (SRDP-2007). // Kriminologija i socijalna integracija. 17 (2009) , 1; 1-11 (članak, znanstveni).

30. Ajduković, Marina.
Socijalni problemi, socijalni rizici i suvremeni socijalni rad. // Revija za socijalnu politiku. 15 (2008) , 3; 395-414 (pregledni rad, znanstveni).

31. Ajduković, Marina; Rajhvajn Bulat, Linda; Sladović Franz, Branka.
Agresivno i prosocijalno ponašanje djece u dječjim domovima. // Ljetopis socijalnog rada. 15 (2008) , 2; 185-213 (članak, znanstveni).

32. Ajduković, Marina; Ručević, Silvija; Šincek, Daniela.
Istraživanje rasprostranjenosti rizičnog i delinkventnog ponašanja djece i mladih u urbanim sredinama-dodatni poticaj za ciljanu prevenciju. // Dijete i društvo. Časopis za promicanje prava djeteta.. 10 (2008) , 1-2; 27-47 (članak, znanstveni).

33. Ajduković, M.; Urbanc, K.; Branica, V.
Vloga doktorskega študija pri razvoju socialnega dela - izkušnje iz Hrvaške. // Socialno delo. 47 (2008) , 3-6; 269-279 (članak, znanstveni).

34. Ajdukovi, Marina; Muslić Ljiljana; Rusac Silvia, Ogresta Jelena.
Senzibilnost za nasilje nad starijima u obitelji-razvoj skale i prvi rezultati. // Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada .... 15 (2008) , 2; 265-287 (članak, znanstveni).

35. Ajduković, Marina.
Značaj supervizije za kvalitetni rad s djecom, mladima i obiteljima u sustavu socijalne skrbi. // Ljetopis socijalnog rada. 14 (2007) , 2; 339-353 (pregledni rad, znanstveni).

36. Ajduković Marina; Kregar Orešković Klaudija; Laklija Maja.
Teorija privrženosti i suvremeni socijalni rad. // Ljetopis socijalnog rada. 14 (2007) , 1; 59-91 (pregledni rad, znanstveni).

37. Ajduković Marina; Kregar Orešković Klaudija; Laklija Maja.
Značaj teorije privrženosti za konceptualizaciju javne skrbi za djecu. // Ljetopis socijalnog rada. 14 (2007) , 1; 93-118 (pregledni rad, znanstveni).

38. Ajduković, Marina; Rajhvajn, Linda; Sladović Franz, Branka.
Značenje Ljestvice depresivnosti za djecu u procjeni mentalnog zdravlja djece i adolescenata u javnoj skrbi. // Socijalna psihijatrija. 35 (2007) , 3; 107-118 (članak, znanstveni).

39. Ajduković, Marina; Branica, Vanja.
Počeci socijalnog rada u Hrvatskoj između dva svjetska rata. // Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada. 13 (2006) , 1; 29-45 (pregledni rad, znanstveni).

40. Kamenov, Željka; Sladović Franz, Branka; Ajduković, Marina.
Razvoj skala za ispitivanje stavova prema izdvajanju djece iz obitelji i udomiteljstvu. // Revija za rehabilitacijska istraživanja. 42 (2006) , 1; 55-76 (članak, znanstveni).

41. Ajduković, Marina; Majdak, Marijana.
Položaj zlostavljane djece u kaznenom postupku u svjetlu konvencije o pravima djeteta. // Napredak. 146 (2005) , 3; 314-327 (pregledni rad, znanstveni).

42. Ajduković, Marina; Sladović Franz, Branka; Kamenov, Željka.
Stavovi stručnjaka socijalne skrbi prema izdvajanju djece iz obitelji i udomiteljstvu. // Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada. 12 (2005) , 1; 39-66 (članak, znanstveni).

43. Ajduković, Marina; Sladović Franz, Branka; Kregar Klaudija.
Razlozi izdvajanja i obilježja života u primarnoj obitelji djece u javnoj skrbi. // Dijete i društvo. Časopis za promicanje prava djeteta. 7 (2005) , 2; 328-354 (članak, znanstveni).

44. Ajduković, Marina.
Psihosocijalne intervencije s počiniteljima nasilja u obitelji. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 11 (2004) , 1; 171-199 (članak, znanstveni).

45. Ajduković, Marina.
Pristupi zbrinjavanju djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi u Europi. // Revija za socijalnu politiku. 11 (2004) , 3-4; 299-320 (pregledni rad, znanstveni).

46. Ajduković, Marina; Ajduković, Dean.
Model evaluacije i učinci projekta "Uvođenje supervizije u sustav socijalne skrbi". // Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada .... 11 (2004) , 1; 5-41 (izvorni znanstveni članak, znanstveni).

47. Ajduković, Marina.
Obrazovanje socijalnih radnika: kako dalje?. // Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada. 10 (2003) , 1; 5-19 (pregledni rad, znanstveni).

48. Ajduković, Marina; Cajvert, Lilja.
The development of social work supervison in countries in transition: Reflections from Croatia and Bosnia-Herzegovina. // Social work in Europe. 10 (2003) , 2; 11-22 (članak, znanstveni).

49. Pregrad, Jasenka; Ajduković, Marina.
The development of supervision in Croatia. // Supervision. 1 (2003) , 1; 23-26 (pregledni rad, znanstveni).

50. Ajduković, Marina.
Kako pretočiti iskustva u radu s djecom, stradalnicima rata, u djelotvornu praksu s djecom u mirnodopskim uvjetima. // Dijete i društvo - časopis za promicanje prava djeteta. 4 (2002) , 1-2; 161-173 (pregledni rad, znanstveni).

51. Ajduković, Marina.
Utjecaj zlostavljanja i zanemarivanja na psihosocijalni razvoj djece. // Dijete i društvo. 3 (2001) , 1/2; 59-75 (članak, znanstveni).

52. Ajduković, Marina.
Poslijediplomsko obrazovanje - pretpostavka razvoja socijalnog rada u 21. stoljeću. // Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada .... 8 (2001) , 2; 135-152 (članak, znanstveni).

53. Ajduković, Marina; Cajvert, Ljilja.
Supervizija psihosocijalnog rada kao specifični oblik profesionalnog razvoja stručnjaka u sustavu socijalne skrbi. // Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada .... 8 (2001) , 2; 195-214 (članak, znanstveni).

54. Ajduković, Marina; Sladović (Franz), Branka.
Neka obilježja života djece u dječjim domovima. // Dijete i društvo. 2 (2000) , 2; 149-161 (pregledni rad, znanstveni).

55. Ajduković, Marina; Sladović (Franz), Branka; Buško, Vesna.
Struktura stavova stručnjaka prema spolnom zlostavljanju djece. // Revija za rehabilitacijska istraživanja. 35 (1999) , 2; 173-187 (članak, znanstveni).

56. Ajduković, Marina.
Posttraumatske stresne reakcije kod prognanika starije životne dobi: rezulati longitudinalnog praćenja. // Ljetopis studijskog centra socijalnog rada. 3 (1996) ; 29-36 (članak, znanstveni).

57. Ajduković, Marina.
Mothers' perception of their relationship with their children during displacement: A six month follow-up. // Child Abuse Review. 5 (1996) , 1; 34-49 (članak, znanstveni).

58. Ajduković, Marina.
Djeca u ratu u Hrvatskoj. // Revija za socijalnu politiku. 4 (1995) ; 295-304 (članak, znanstveni).

59. Ajduković, Marina.
Odnosi roditelja prema djeci u progonstvu i poteškoće psihosocijalne prilagodbe u prognane djece. // Psychologia Croatica. 1 (1995) , 1-2; 37-48 (članak, znanstveni).

60. Ajduković, Marina; Cevizović, Milena; Kontak, Ksenija.
Groupwork in Croatia: Experiences with older refugees. // Group Work. 8 (1995) , 1; 236-251 (članak, znanstveni).

61. Ajduković, Marina; Hudina, Boris; Jovanović, Nataša.
Značenje supervizije u profesionalnom razvoju socijalnih radnika. // Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada. 1 (1995) ; 179-189 (članak, znanstveni).

62. Ajduković, Marina; Ljubotina, Damir.
Psihosocijalna prilagodba adolescenata na progonstvo. // Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada. 1 (1995) ; 41-49 (članak, znanstveni).

63. Ajduković, Marina.
Obrazovanje socijalnih radnika u Hrvatskoj i svijetu. // Revija za socijalnu politiku. 4 (1994) ; 339-346 (pregledni rad, znanstveni).

64. Ajduković, Marina.
Psihosocijalna prilagodba na progonstvo u starijoj životnoj dobi. // Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada. 1 (1994) ; 67-78 (članak, znanstveni).

65. Ajduković, Marina; Čevizović, Milena.
Model individualnog i grupnog rada sa starijim prognanicima. // Ljetopis Studijskog centa socijalnog rada. 1 (1994) ; 33-42 (članak, znanstveni).

66. Ajduković, Marina; Kette, Gerhard.
Attitudes of law and psychology students toward law and psychology. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 44 (1994) , 4; 431-440 (članak, znanstveni).

67. Ajduković, Marina; Pečnik, Ninoslava.
Zlostavljanje i zanemarivanje djece u obitelji. // Revija za socijalnu politiku. 1 (1994) , 3; 269-276 (članak, znanstveni).

68. Ajduković, Marina.
Izvori i simptomi stresa kod djece u progonstvu. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 43 (1993) , 2-3; 243-249 (članak, znanstveni).

69. Ajduković, Marina; Prišlin, Radmila; Ajduković, Dean.
Raskorak u procjenama psihosocijalne klime u kaznenim ustanovama između osuđenika i osoblja - mogući indikator konflikata. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 42 (1992) , 1; 107-117 (članak, znanstveni).

70. Ajduković, Dean; Ajduković, Marina.
Alternativne sankcije: putevi smanjenja zatvorske populacije. // Penološke teme. 6 (1991) , 1-4; 47-56 (pregledni rad, znanstveni).

71. Ajduković, Marina.
Stavovi stručnjaka o suzbijanju zlostavljanja djece: međuprofesionalne razlike. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 41 (1991) , 1; 217-225 (članak, znanstveni).

72. Ajduković, Marina.
Differences in parents' rearing style between female and male predelinquent and delinquent youth. // Psychologische Beiträge. 32 (1990) ; 7-15 (članak, znanstveni).

73. Ajduković, Marina.
Stil odgoja u obitelji kao faktor delinkventnog ponašanja djece. // Primijenjena psihologija. 11 (1990) ; 47-54 (članak, znanstveni).

74. Ajduković, Marina; Ajduković, Dean.
Eksperimentalna evaluacija edukativnog seminara o AIDS-u. // Socijalni rad. 4 (1990) , 1-2; 89-96 (članak, znanstveni).

75. Ajduković, Marina; Petak, Olga.
Psihosocijalni aspekti zanemarivanja djece: Analiza stavova stručnjaka. // Primijenjena psihologija. 11 (1990) , 4; 191-199 (članak, znanstveni).

76. Petak, Olga; Ajduković, Marina.
Stavovi prema zlostavljanju djece. // Socijalni rad. 4 (1990) , 1-2; 45-56 (članak, znanstveni).

77. Ajduković, Marina.
Značaj strategije izbora uzorka u istraživanju maloljetničke delinkvencije. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 39 (1989) , 3; 343-354 (članak, znanstveni).

78. Ajduković, Marina.
Zaposlenost i recidivizam mladih počinitelja krivičnih djela. // Socijalni rad. 3 (1989) , 1-2; 69-77 (članak, znanstveni).

79. Ajduković, Marina.
Stavovi i znanja studenata socijalnog rada i socijalnih radnika o AIDS-u. // Socijalni rad. 3 (1989) , 1-2; 91-101 (članak, znanstveni).

80. Ajduković, Marina; Ajduković, Dean.
Struktura stavova studenata o problemima vezanim uz AIDS. // Primijenjena psihologija. 10 (1989) ; 185-194 (članak, znanstveni).

81. Ajduković, Marina.
Samoiskaz i izučavanje delinkventnog i društveno neprihvatljivog ponašanja mladih u nas. // Penološke teme. 3 (1988) , 1-2; 15-37 (pregledni rad, znanstveni).

82. Ajduković, Marina.
Razvoj i mogućnosti upotrebe samoiskaza kao izvora podataka o delinkventnom ponašanju. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 38 (1988) , 1; 65-82 (članak, znanstveni).

83. Ajduković, Marina; Ajduković, Dean.
Odnos samoiskazane neotkrivene i otkrivene delinkventne aktivnosti prema društvenim vrijednostima uz parcijalizirani utjecaj socijalnog statusa. // Penološke teme. 3 (1988) , 3-4; 177-199 (članak, znanstveni).

84. Ajduković, Marina.
Faktorska struktura radnih vrijednosti maloljetnika različitog delinkventnog statusa. // Primijenjena psihologija. 8 (1987) ; 205-214 (članak, znanstveni).

85. Ajduković, Marina.
Utjecaj institucionalnog tretmana na vrijednosne orijentacije maloljetnih delinkvenata. // Penološke teme. 1 (1986) , 1-2; 49-56 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Ajduković, Marina; Rimac, Ivan.
krize Kako prekinuti začarani kruga siromaštva djece? Razlozi, polazišta i ciljevi istraživanja dobrobiti i siromaštva djece u Hrvatskoj. // Ljetopis socijalnog rada. 24 (2017) , 2; 194-198 (uvodnik, ostalo).

2. Ajduković, Marina.
Učinci projekta "Prevencija separacije i rane intervencije s obiteljima pod rizikom" iz persepktive djelatnika centara za socijalnu skrb. // Dijete i društvo : časopis za promicanje prava djeteta. 11 (2009) , 1/2; 205-222 (stručni rad, ostalo).

3. Rusac, Silvia; Ajdukovic, Marina.
Raising community awareness for elderly abuse in Croatia. // Journal of gerontological social work. 2 (2009) ; (članak, stručni).

4. Ajduković, Marina; Branica, Vanja.
Prikaz skupa - Socijalni rad i profesionalnost u prostoru alpe-adria. // Ljetopis socijalnog rada. 14 (2007) , 1; 257-260 (prikaz, ostalo).

5. Ajduković, Marina.
Ženske in zgodovina socialnega dela na Hrvaškem. // Socialno delo. 45 (2006) , 3-5; 153-159 (članak, stručni).

6. Ajduković, Marina.
Rane intervencije kao podrška roditeljima pod socijalnim rizicima. // Dijete i društvo. 8 (2006) , 1; 35-59 (članak, stručni).

7. Ajduković, Marina.
Djelovanje Diane Budisavljević: rad s djecom stradalom u 2. svjetskom ratu. // Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada. 13 (2006) , 1; 101-114 (članak, stručni).

8. Ajduković, Marina.
Od zakladnog H-K-M sirotišta do Doma za djecu Klasje: povijest (institucionalne skrbi o djeci u gradu Osijeku) duga 135 godina. // Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada. 13 (2006) , 1; 201-203 (prikaz, ostalo).

9. Ajduković, Marina; Kljaić, Slavko.
Susret prvih diplomiranih socijalnih radnika prije 50 godina. // Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada. 13 (2006) , 1; 177-187 (prikaz, ostalo).

10. Ajduković, Marina.
Mišljenja studenata socijalnog rada o obrazovnom programu. // Ljetopis studijskog centra socijalnog rada. 10 (2003) , 1; 89-102 (članak, stručni).

11. Ajduković, Marina.
8. Europska konferencija o traumatskom stresu. // Ljetopis studijskog centra socijalnog rada. 10 (2003) , 2; 273-275 (prikaz, ostalo).

12. Ajduković, Marina.
Prikaz knjige Ninoslave Pećnik: Međugeneracijski prijenos zlostavljanja djece. // Ljetopis studijskog centra socijalnog rada. 10 (2003) , 2; 277-279 (prikaz, ostalo).

13. Majdak, Marijana; Ajduković, Marina.
Kako pripremiti studente socijalnog rada za kritičko mišljenje i djelovanje u području maloljetničke delinkvencije. // Ljetopis studijskog centra socijalnog rada. 10 (2003) , 1; 71-87 (članak, stručni).

14. Ajduković, Marina.
Edukacija iz supervizije za djelatnike socijalne skrbi. // Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada .... 9 (2002) , 1; 101-111 (članak, stručni).

15. Ajduković, Marina.
Prevencija zlostavljanja i zanemarivanja djece. // Dijete i društvo : časopis za promicanje prava djeteta. 3 (2001) , 1-2; 161-172 (članak, stručni).

16. Ajduković, Marina; Potočki, Željka; Sladović (Franz), Branka.
Supervizija u Hrvatskoj: Preliminarno ispitivanje stavova i očekivanja socijalnih radnika. // Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada. 6 (1999) ; 29-38 (članak, stručni).

17. Ajduković, Marina.
Suradnja centra za socijalnu skrb i doma za zaštitu zanemarivane i zlostavljanje djece. // Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada. 5 (1998) ; 41-56 (pregledni rad, ostalo).

18. Ajduković, Marina.
Obrazovanje socijalnih radnika u Hrvatskoj: aktualni problemi i mogući pravci razvoja. // Ljetopis studijskog centra socijalnog rada. 4 (1997) ; 19-27 (članak, ostalo).
 
  Kongresno priopćenje (sažeci) u ostalim časopisima
 

1. Družić Ljubotina, Olja; Kletečki Radović, Marijana; Ajduković, Marina.
Kako danas żive mladi u uvjetima siromaštva: perspektiva srednjoškolaca i njihovih roditelja // 23. Dani Ramira i Zorana Bujasa - Knjiga sažetaka / Arambašić, L. ; Erceg, I. ; Kamenov, Ž. (ur.).
Zagreb : Medicinska naklada d.o.o., 2017. 101-101 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Ajduković, Marina; Sušac, Nika; Rajter, Miroslav.
Prevalence, incidence and some correlates of sexual abuse of children in Croatia // The XIII ESTSS Conference: ‘‘Trauma and its clinical pathways: PTSD and beyond’’ - Book of Abstracts / Olff, Miranda (ur.).
Bologna, Italy : European Society for Traumatic Stress Studies, 2013. 43-43 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

3. Sušac, Nika; Rajter, Miroslav; Brkić Šmigoc, Jelena; Ajduković, Marina.
Perpetrators of child sexual abuse in Bosnia and Herzegovina and Croatia: victimization by peers, family members and adult acquaintances // The XIII ESTSS Conference: "Trauma and its clinical pathways: PTSD and beyond" - Book of Abstracts / Olff, Miranda (ur.).
Bologna, Italy : European Society for Traumatic Stress Studies, 2013. 43-43 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

4. Ajduković, Marina; Brkić Šmigoc, Jelena; Rajter, Miroslav; Sušac, Nika.
Protection of Children’s Rights to Participate in Child Abuse and Neglect Researches: Methodological and Validity Implications // Human Rights & Psychtraumatology / Olff, Miranda (ur.).
European Society of Traumatic Stress Studies, 2011. 70-70 (predavanje,sažetak).
 
  Plenarna izlaganja
 

1. Ajduković, Marina.
Kako psihologija može doprinijeti izlasku djece i mladih iz „začaranog“ kruga siromaštva? // Knjiga rezimea 66. Naučno-stručni skup – kongres psihologa Srbije "Futurizam u psihologiji - psihologija u zoni budućeg razvoja".
Beograd : Društvo psihologa Srbije, 2018. 11-11 (plenarno predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Ajduković, Marina.
Izazovi i mogućnosti socijalnog rada u svijetu ubrzanih promjena // Socijalni rad u svijetu promjena / Vejmelka, Lucija (ur.).
Zagreb : Hrvatska udruga socijalnih radnika, 2017. 1-1 (plenarno predavanje,sažetak,znanstveni).

3. Ajduković, Marina.
Violence in family in the life-time perspective: Methodological issues and treatment challenges // Abstracts from the 11th Alps Adria Psychology Conference.
Pecs : Review of Psychology, 2014. 57-57 (plenarno predavanje,sažetak,znanstveni).

4. Ajduković, Marina.
Nasilje nad djecom u obitelji – nove spoznaje, stari izazovi // Nasilje i mentalno zdravlje - interdisciplinarni pristup ; Program i sažeci izlaganja / Kolesarić, Vladimir ; Križanić, Valerija ; Šincek, Daniela (ur.).
Osijek : Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku, 2012. (plenarno predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

5. Ajduković, Marina.
Suvremena psihologija i nasilje u obitelji u životnoj perspektivi // Knjiga rezimea / Vidanović, S. ; Hedrih, V. ; Ranđelović, K. (ur.).
Niš : Filozofski fakultet, 2012. 23-24 (plenarno predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

6. Ajduković, Marina; Rimac, Ivan; Ogresta, Jelena.
Zlostavljani u obitelji - zanemareni od sustava: Imamo li odgovor na ovaj profesionalni izazov? // Međugeneracijsko povezivanje i aktivno starenje: Izazovi za socijalni rad.
Zagreb, 2012. 10-10 (plenarno predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

7. Ajduković, Marina.
Izazov kvalitetne supervizije u suvremenom svijetu // Kvalitet socijalnog rada u Bosni i Hercegovini: Uloga i značaj supervizije i menadžmenta / Cajvert, Lilja (ur.).
Sarajevo : Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Sarajevu, 2009. 20-20 (plenarno predavanje,sažetak,znanstveni).

8. Ajduković, Marina.
Suočavanje s nasiljem - osobni i profesionalni izazov // "Nasilje u društvu - izazov suvremenom socijalnom radu" - zbornik sažetaka.
Zagreb, 2006. 7 (plenarno predavanje,sažetak).

9. Ajduković, Marina; Mamula, Maja.
Psihologija i nasilje nad ženom u obitelji // 13. godišnja konferencija hrvatskih psihologa. Vrijednosti, odgovornost i tolerancija u društvu koje se mijenja. Sažeci radova.
Osijek, 2005. 109-109 (plenarno predavanje,sažetak,znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Ajduković, Marina; Ajduković, Dean; Ljubotina, Damir.
Mental Health Care For Helpers: A Necessary Ingredient Of Trauma Recovery Training And Assistance In War Zones // Trauma Recovery Training: Lessons Learned / Ajduković, Dean (ur.).
Zagreb : Society for Psychological Assistence, 1997. 201-215 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Ajduković, Marina : Žižak, Antonija.
Social work and social pedagogy in Croatia: The first comparison // Social Arbeit and Professionalitat im Alpen-Adria-Raum. / Knapp, Gerald : Sting, Stephan (ur.).
Klagenfurt : Verlag Hermangoras / Mahorjeva, 2007. 192-201 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad).

2. Ajduković, Marina : Žižak, Antonija.
Supervision in the social work and social pedagogy profession in Croatia // Soziale Arbeit un Professionalitat im Alpen-Adria-Raum / Knapp, Gerald : Sting, Stephan (ur.).
Klagenfurt : Verlag Hermangoras/Mohorjeva, 2007. 380-389 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad).

3. Racz, Aleksandar; Ajduković, Marina; Sladović Franz, Branka.
Način i uspješnost zadovoljavanja psihosocijalnih potreba djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi smještene u Domu za djecu obiteljskog tipa "Nuevo futuro" // Izvaninstitucijski oblici skrbi - Zbornik radova / Sladović Franz, Branka (ur.).
Zagreb : MZSS RH, 2005. 99-104 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad).

4. Ajduković, Marina; Ajduković, Dean.
Mental Health Care for helpers: Experiences from a Training Programme // War Violence, Trauma and the Coping Process: Armed Conflict in Europe and Survivors Response / Arcel, Libby T. (ur.).
Zagreb : Nakladništvo Lumin, 1998. 314-318 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).

5. Ajduković, Marina.
Evaluation Models for Trauma Training Projects: Importance, Development and Barriers // Trauma Recovery Training: Lessons Learned / Ajduković, Dean (ur.).
Društvo za psihološku pomoć, 1997. 83-96 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad).
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Sladović Franz, Branka; Ajduković, Marina.
Stavovi stručnjaka i opće populacije prema izdvajanju djece iz obitelji i udomiteljstvu // Izvaninstitucijski oblici skrbi - Zbornik radova / Sladović Franz, Branka (ur.).
Zagreb, 2005. 65-69 (predavanje,objavljeni rad).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Ajduković, Marina; Sušac, Nika; Rezo, Ines.
Socioeconomic Contexts, Adverse Childhood Experiences and Adolescents’ Well-Being // ESTSS2019 Rotterdam Poster Abstract Book.
36-36 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Ajduković, Marina.
Razvojni rizici u adolescenciji // 24. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Knjiga sažetaka.
67-67 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

3. Ajduković, Marina; Rezo, Ines; Rajter, Miroslav; Rimac, Ivan.
Stresni životni događaji kod majki i rizik za zlostavljanje adolescenata // 24. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Knjiga sažetaka.
68-68 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak).

4. Rajhvajn Bulat, Linda; Ajduković, Marina; Sušac, Nika.
Psihosocijalno funkcioniranje srednjoškolaca u kontekstu različitih sociodemografskih obilježja // 24. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Knjiga sažetaka.
70-70 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

5. Sušac, Nika; Ajduković, Marina; Rezo, Ines.
Dobrobit mladih u kontekstu nepovoljnih životnih događaja u djetinjstvu i ekonomskih teškoća // 24. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Knjiga sažetaka.
71-71 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

6. Ogresta, Jelena; Ajduković, Marina; Rezo, Ines; Kožljan, Petra.
Pathways of dropping out from high school // ECSWR 2019, Book of Abstracts.
128-128 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

7. Ajduković, Marina; Rajter, Miroslav; Rezo, Ines; Sušac, Nika.
Predicting Child Abuse Potential under Prolonged Economic Hardship // Promoting Societal Change: Integrating Traumatic Stress Research, Practice and Policy for Vulnerable Populations - Poster Abstract Book.
277-277 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

8. Ajduković, Marina; Sušac, Nika; Rezo, Ines.
Adverse Childhood Experiences and Adolescents’ Psychosocial Problems in Different Economic Contexts // Promoting Societal Change: Integrating Traumatic Stress Research, Practice and Policy for Vulnerable Populations - Session Abstract Book.
148-149 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

9. Ajduković, Marina; Rajhvajn Bulat, Linda; Sušac, Nika; Rezo, Ines.
Mentalno zdravlje adolescenata u kontekstu materijalnog statusa obitelji // 2. hrvatski kongres o mentalnom zdravlju djece i mladih s međunarodnim sudjelovanjem „Mentalno zdravlje mladih – bogatstvo naroda“ - CD sažetaka.
(predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

10. Rajhvajn Bulat, Linda; Ajduković, Marina; Sušac, Nika; Rezo, Ines.
Izvori otpornosti kod adolescenata koji su doživjeli viktimizaciju u obitelji // 2. hrvatski kongres o mentalnom zdravlju djece i mladih s međunarodnim sudjelovanjem „Mentalno zdravlje mladih – bogatstvo naroda“ - CD sažetaka.
(predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

11. Ajduković, Marina.
Razvoj Liste za procjenu ugroženosti psihosocijalne dobrobiti djeteta u situacijama konfliktnog razdvojenog roditeljstva // Knjiga rezimea 66. Naučno-stručni skup – kongres psihologa Srbije „Futurizam u psihologiji - psihologija u zoni budućeg razvoja“.
Beograd : Društvo psihologa Srbije, 2018. 20-20 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

12. Ajduković, Marina; Rajter, Miroslav; Rezo, Ines.
Predictors of risk for child abuse among Croatian families facing economic hardship // XXII Congress of International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect (ISPCAN) - Abstract Book.
2018. 72-72 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

13. Ajduković, Marina; Rajter, Miroslav; Rezo, Ines.
Neka obilježja roditeljstva u obiteljima u riziku od siromaštva: dječji doplatak je nužan, no je li dovoljan za ublažavanje svih rizika? // Zbornik sažetaka IX. Konferencije socijalnih radnika s međunarodnim sudjelovanjem „Socijalni rad između politika i prakse“.
Zagreb : Hrvatska udruga socijalnih radnika, 2018. 54-54 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

14. Ogresta, Jelena; Ajduković, Marina; Rezo, Ines.
High School Dropout Recovery? Young people post- school experiences and future aspirations // .
The University of Edinburgh, 2018. 81-81 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

15. Gorše, Katarina; Ajduković, Marina; Sušac, Nika.
Relationship between socio-economic status of the family and adolescent risk behaviors // 20th Biennial International Symposium of International Consortium For Social Development ; Zagreb, Croatia, July 7-11, 2017, Book Of Abstracts / Rihter, Ljiljana ; Berc, Gordana (ur.).
Zagreb : Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet Studijski centar socijalnog rada, / University of Zagreb, Faculty of Law, Department of Social Work Trg M. Tita 14, Zagreb (predavanje,sažetak,znanstveni).

16. Ajduković, Marina; Rajter, Miroslav; Rezo, Ines.
Predicting Child Abuse Potential: The Role of Social Support in Times of Economic Hardship // The 15th European Conference on Traumatic Stress: Child Maltreatment Across the Lifespan - Book of Abstracts.
2017. 116-116 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

17. Družić Ljubotina, Olja; Kletečki Radović, Marijana; Ajduković, Marina.
The effect of poverty on the well-being and quality of life of youth: qualitative perspective // 20th Biennial International Symposium of International Consortium For Social Development: Book Of Abstracts / Rihter, Ljiljana ; Berc, Gordana (ur.).
Zagreb : University of Zagreb, Faculty of Law, Department of Social Work, Trg m. Tita 14, Zagreb, 2017. 224-224 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

18. Rajter, Miroslav; Rezo, Ines; Ajduković, Marina; Kletečki Radović, Marijana.
Individualni i kontekstualni faktori rizika za zlostavljanje djece kod majki: Uloga socijalne podrške u vrijeme ekonomskih teškoća // 23. Dani Ramira i Zorana Bujasa - Knjiga sažetaka / Arambašić, L. ; Erceg, I. ; Kamenov, Ž. (ur.).
Zagreb : Medicinska naklada d.o.o., 2017. 102-102 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

19. Rezo, Ines; Keresteš, Gordana; Ajduković, Marina.
Privrženost roditeljima i internalizirani problemi u adolescenciji // 23. Dani Ramira i Zorana Bujasa - Knjiga sažetaka / Arambašić, L. ; Erceg, I. ; Kamenov, Ž. (ur.).
Zagreb : Medicinska naklada d.o.o., 2017. 185-185 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

20. Skokandić, Lea; Rezo, Ines; Ajduković, Marina.
Neke obiteljske i školske odrednice otpornosti kod adolescenata // 1.međunarodni znanstveno-stručni skup Odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta - Knjiga sažetaka / Merkaš, Marina ; Brdovčak, Barbara (ur.).
Zagreb : Hrvatsko katoličko sveučilište, 2017. 67-67 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

21. Ajduković, Marina; Rajhvajn Bulat, Linda; Sušac, Nika; Rezo, Ines.
Nasilje u obitelji i sociodemografska obilježja kao prediktori internaliziranih i eksternaliziranih problema mladih // 1. Hrvatski kongres o mentalnom zdravlju djece i mladih s međunarodnim sudjelovanjem. Zagreb: Hrvatsko društvo za mentalno zdravlje djece i adolescenata Hrvatskog liječničkog zbora, 28.-29.10.2016.
(poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

22. Rajhvajn Bulat, Linda; Ajduković, Marina; Družić Ljubotina, Olja; Kletečki Radović, Marijana; Sušac, Nika.
Uloga otpornosti u povezanosti materijalnog statusa obitelji i internaliziranih problema adolescenata // Uloga otpornosti u povezanosti materijalnog statusa obitelji i internaliziranih problema adolescenata. VI. znanstveno - stručni skup Osnaživanje potencijala za preventivne aktivnosti u zajednici - Program i sažeci izlaganja, 25. - 27. veljače 2016..
(predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

23. Ajduković, Marina; Rajhvajn Bulat, Linda; Rajter, Miroslav; Sušac, Nika.
Povezanost siromaštva i ekonomskih teškoća obitelji na psihološku dobrobit adolescenata: Izazov za istraživanja i djelovanje psihologa // Knjiga sažetaka - 24. godišnja konferencija psihologa - Psihologija u prevenciji poremećaja i očuvanju zdravlja / Pokrajac-Bulian, A. ; Miletić, I. ; Juretić, J. ; Lopižić, J. (ur.).
Zagreb : Hrvatsko psihološko društvo, 2016. 161-162 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

24. Kletečki Radović; Marijana; Družić Ljubotina, Olja; Ajduković, Marina; Vejmelka, Lucija; Rimac, Ivan; Sabolić, Teodor.
Kako je biti dijete u siromašnoj obitelji u „siromašnoj“ i „bogatoj“ zajednici? // Sigurna obitelj – stabilno društvo: Obitelj u fokusu socijalnog rada / Štefica Karačić (ur.).
Zagreb : Hrvatska udruga socijalnih radnika, 2016. 65-65 (domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

25. Rezo, Ines; Ajduković, Marina; Rimac, Ivan; Rajter, Miroslav.
Ekonomske teškoće obitelji, otpornost i internalizirani problemi adolescenata // Knjiga sažetaka - 24. godišnja konferencija psihologa - Psihologija u prevenciji poremećaja i očuvanju zdravlja / Pokrajac-Bulian, A. ; Miletić, I. ; Juretić, J. ; Lopižić, J. (ur.).
Zagreb : Hrvatsko psihološko društvo, 2016. 218-218 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

26. Rimac, Ivan; Sušac, Nika; Rajhvajn Bulat, Linda; Ajduković, Marina.
Predviđanje subjektivne dobrobiti adolescenata u kontekstu roditeljskih varijabli i vezanosti za školu // Knjiga sažetaka - 24. godišnja konferencija psihologa - Psihologija u prevenciji poremećaja i očuvanju zdravlja / Pokrajac-Bulian, A. ; Miletić, I. ; Juretić, J. ; Lopižić, J. (ur.).
Zagreb : Hrvatsko psihološko društvo, 2016. 219-219 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

27. Rajhvajn Bulat, Linda; Ajduković, Marina; Sušac, Nika; Majdak, Marijana; Vejmelka, Lucija.
Internalizirani problemi mladih u općoj populaciji i domovima za odgoj // Savremeni trendovi u psihologiji: Knjiga rezimea.
Novi Sad : Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, 2015. 157-159 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

28. Rajhvajn Bulat, Linda; Sušac, Nika; Ajduković, Marina.
Internalizirani i eksternalizirani problemi adolescenata u kontekstu viktimizacije u obitelji i vršnjačkih odnosa // 22. Dani Ramira i Zorana Bujasa - Sažeci priopćenja / Zarevski, Predrag ; Jurin, Tanja ; Modić Stanke, Koraljka (ur.).
Zagreb, 2015. 197-197 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

29. Sušac, Nika; Ajduković, Marina; Rajhvajn Bulat, Linda.
Rizična ponašanja adolescenata, viktimizacija u obitelji i internalizirani problemi // Savremeni trendovi u psihologiji: Knjiga rezimea.
Novi Sad : Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, 2015. 186-187 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

30. Sušac, Nika; Ajduković, Marina; Rajhvajn Bulat, Linda.
Iskustvo nasilja u obitelji i trenutne životne prilike kao prediktori rizičnosti majki za zlostavljanje djece // 22. Dani Ramira i Zorana Bujasa - Sažeci priopćenja / Zarevski, Predrag ; Jurin, Tanja ; Modić Stanke, Koraljka (ur.).
Zagreb, 2015. 214-214 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak).

31. Ajduković, Marina; Rajhvajn Bulat, Linda; Ostojić, Draženka; Vuger, Cristian.
Obrazovne potrebe i iskustva socijalnih radnika iz centara za socijalnu skrb u radu s traumatiziranim korisnicima // Socijalni rad u vrijeme socijalne i ekonomske krize - Zbornik sažetaka, VI. konferencija socijalnih radnika 15.-17.10.2014., Zagreb.
(predavanje,domaća recenzija,sažetak).

32. Majdak, Marijana; Vejmelka, Lucija; Rajhvajn Bulat, Linda; Sušac, Nika; Ajduković, Marina.
Challenges of Studying Children and Youth Self- Concept in the Studies of Social-Behavioural Problems // Book of Abstracts Biennal Conference of the European Association for Research on Adolescence, Izmir, Turkey, 03-06.09.2014..
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

33. Vejmelka, Lucija; Sušac, Nika; Rajter, Miroslav; Ajduković, Marina.
Differences between children according their involvement in peer violence in children's homes // Book of Abstracts Biennal Conference of the European Association for Research on Adolescence, Izmir, Turkey, 03-06.09.2014..
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak).

34. Rajhvajn Bulat, Linda; Ajduković, Marina; Sušac, Nika; Majdak, Marijana.
Internalizing and externalizing problems – How to plan appropriate prevention and intervention strategies for adolescents with different combination of mental problems? // Abstract Book of the 28th International Congress of Applied Psychology, Paris, France, 08-13.07.2014..
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

35. Sušac, Nika; Ajduković, Marina; Rajhvajn Bulat, Linda; Vejmelka, Lucija.
Differences between categories of school children according to their peer violence perpetration and victimization status // Abstract Book 28th International Congress of Applied Psychology, 8-13 July 2014, Paris, France.
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

36. Ajduković, Marina; Sušac, Nika; Rajhvajn Bulat, Linda.
Childhood trauma as a predictor of risk for child abuse perpetrated by mothers // ISTSS 30th Annual Meeting: Healing Lives and Communities: Addressing the Effects of Childhood Trauma Across the Life Span - Session Abstracts.
Miami, Florida, 2014. 87-87 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

37. Rajhvajn Bulat, Linda; Sušac, Nika; Ajduković, Marina.
Internalizirani problemi adolescenata u kontekstu sociodemografskih čimbenika, viktimizacije i psihosocijalne prilagodbe // 22. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Kako obrazovanju dodati boju? - uloga i izazovi za psihologe. Knjiga sažetaka / Pavlin-Bernardić, Nina ; Jokić, Boris ; Lopižić, Josip ; Putarek, Vanja ; Vlahović-Štetić, Vesna (ur.).
Zagreb : Hrvatsko psihološko društvo, 2014. 214-214 (predavanje,domaća recenzija,sažetak).

38. Sušac, Nika: Rajhvajn Bulat, Linda; Ajduković, Marina.
Psihosocijalna prilagodba adolescenata koji su na različite načine uključeni u elektroničko vršnjačko nasilje // 22. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Kako obrazovanju dodati boju? - uloga i izazovi za psihologe. Knjiga sažetaka / Pavlin-Bernardić, Nina ; Jokić, Boris ; Lopižić, Josip ; Putarek, Vanja ; Vlahović-Štetić, Vesna (ur.).
Zagreb : Hrvatsko psihološko društvo, 2014. 79-79 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

39. Ajduković, Marina; Sušac, Nika; Rajter, Miroslav.
Prevalencija, incidencija i neki korelati seksualnog zlostavljanja djece u Hrvatskoj // 21. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Sažeci priopćenja, 11. - 13. travnja, 2013., Zagreb / Kuterovac Jagodić, Gordana ; Herceg Jugović, Inja ; Huić, Aleksandra (ur.).
(predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

40. Ajduković, Marina; Sušac, Nika; Rajter, Miroslav.
Prevalencija, incidencija i neki korelati seksualnog zlostavljanja djece u Hrvatskoj // 21. Dani Ramira i Zorana Bujasa: Sažeci priopćenja / Kuterovac Jagodić, Gordana ; Erceg Jugović, Inja ; Huić, Aleksandra (ur.).
2013. 119-119 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

41. Branica, V.; Sladović Franz, B.; Ajduković, M.
Samoprocjena kompetencija i znanja o obiteljskoj medijaciji stručnjaka socijalne skrbi // 6. SIMPOZIJ SOCIJALNIH RADNIKA ; Profesija socijalnog rada: identitet, integritet i realitet ; ZBORNIK SAŽETAKA.
Zagreb : Hrvatska udruga socijalnih radnika, 2013. 22-23 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

42. Ajduković, Marina.
Obiteljski stres i iskustvo djece s nasiljem // Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva : knjiga sažetaka / Brajša Žganec, Andreja ; Lopižić, Josip ; Penezić, Zvjezdan (ur.).
Zagreb : Hrvatsko psihološko društvo, 2012. 31-31 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

43. Ajduković, Marina; Rimac, Ivan; Rajter, Miroslav; Sušac, Nika.
Prevalence of Children Exposure to Different Types of Abuse in Family: National Results for Croatia // XIX. ISPCAN International Congress on Child Abuse and Neglect - Book of Abstracts.
Istanbul : ISPCAN, 2012. 174-174 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

44. Kolesarić, Vladimir; Metzing, Anđelka; Ajduković, Marina; Ručević, Silvija; Šincek, Daniela; Velki, Tena; Trubeljak, Iva.
Što smo učinili do sada - pregled objavljenih radova posvećenih pitanjima nasilja // IV. znanstveno-stručni skup posvećen pitanjima nasilja: Nasilje i mentalno zdravlje - Interdisciplinarni pristup (program i sažeci izlaganja) / Kolesarić, Vladimir ; Križanić, Valerija ; Šincek, Daniela (ur.).
Osijek : Filozofski fakultet Osijek, 2012. 20 (domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

45. Rajter, Miroslav; Ajduković, Marina; Rimac, Ivan; Sušac, Nika.
Uloga nekih kognitivnih aspekata roditeljskog ponašanja i izloženosti obitelji stresorima u tjelesnom kažnjavanju djece // Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva : knjiga sažetaka / Brajša Žganec, Andreja ; Lopižić, Josip ; Penezić, Zvjezdan (ur.).
Zagreb : Hrvatsko psihološko društvo, 2012. 33-33 (predavanje,sažetak,znanstveni).

46. Šincek, Daniela; Ajduković, Marina; Klobučar, Jelka; Matić Višnja.
Doživljaj supervizije studentske prakse i stavovi studenata psihologije o superviziji // Postignuća i izazovi razvoja supervizije- 3. hrvatska konferencija o superviziji - knjiga sažetaka / Ajduković, Marina (ur.).
Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Studijski centar socijalnog rada, Poslijediplomski specijalistički studij iz supervizije psihosocijalnog rada i Društvo za psihološku pomoć, 2012. 48-48 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,stručni).

47. Sladović Franz, Branka; Ajduković, Marina.
Rješavanje sukoba o pitanjima starijih osoba: mogućnosti obiteljske medijacije // Zbornik sažetaka V. međunarodne konferencije socijalnih radnika Međugeneracijsko povezivanje i aktivno starenje : izazovi za socijalni rad / Karačić, Štefica (ur.).
Zagreb : Hrvatska udruga socijalnih radnika, 2012. 43-43 (predavanje,sažetak,znanstveni).

48. Sušac, Nika; Rimac, Ivan; Rajter, Miroslav; Ajduković, Marina.
Stavovi roditelja prema tjelesnom kažnjavanju djece i izloženost nasilju roditelja i vršnjaka kao prediktori činjenja vršnjačkog nasilja // Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva : knjiga sažetaka / Brajša Žganec, Andreja ; Lopižić, Josip ; Penezić, Zvjezdan (ur.).
Zagreb : Hrvatsko psihološko društvo, 2012. 34-34 (predavanje,sažetak,znanstveni).

49. Ajduković, Marina; Rusac, Silvia.
Development and evaluation of postgraduate training in supervision in Croatia // The Seventh International Interdisciplinary Conference on Clinical Supervision – International, Abstract book, Garden City, New York, SAD, 08-11.06.2011..
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,stručni).

50. Ajduković, Marina; Brkić Šmigoc, Jelena; Raleva, Maria; Rajter, Miroslav.
Etički aspekti epidemioloških istraživanjima zlostavljanja i zanemarivanja djece: zaštita dobrobiti djeteta sudionika i metodološke implikacije // 20. dani Ramira i Zorana Bujasa - Knjiga sažetaka / Čorkalo Biruški, Dinka ; Vukasović, Tena (ur.).
Zagreb, 2011. 22-22 (predavanje,sažetak,znanstveni).

51. Ajduković, Marina; Rajter, Miroslav; Sušac, Nika.
Stavovi stručnjaka socijalne skrbi i studenata prema etičkim pitanjima istraživanja nasilja nad djecom u obitelji // Zbornik sažetaka - 5. simpozij socijalnih radnika.
Zagreb : Hrvatska udruga socijalnih radnika, 2011. 21-21 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

52. Ajduković, Marina; Rajter, Miroslav; Sušac, Nika.
Ethical and Methodological Issues on Epidemiological Child Abuse and Neglect Research in Croatia // 12th ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect: Challenging Social Responsibilities for Child Abuse and Neglect - Final Programme and Abstracts.
Tampere, 2011. 98-98 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

53. Ajduković, Marina; Rajter, Miroslav; Sušac, Nika; Delale, Eva Anđela.
Procjena intenziteta nasilnosti roditeljskih ponašanja: metodološki doprinos konceptualizaciji nasilja nad djecom // Međunarodni naučno-stručni skup: Savremeni trendovi u psihologiji - Knjiga rezimea.
Novi Sad : Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, 2011. 165-165 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

54. Ajduković, Marina; Rimac, Ivan; Ogresta, Jelena; Rajter, Miroslav; Skokandić, Lea; Sušac, Nika.
Epidemiological Study and Administrative Data Collection on Child Abuse and Neglect in Croatia // 12th ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect: Challenging Social Responsibilities for Child Abuse and Neglect - Final Programme and Abstracts.
Tampere, 2011. 86-86 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

55. Delale, Eva Anđela; Ajduković, Marina; Rajter, Miroslav; Sušac, Nika.
Procjena težine nasilja u odgojnim postupcima: Razlike u procjenama stručnjaka i studenata // 19. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: "Vrijeme sličnosti i razlika - izazov psihologiji i psiholozima" / Kolesarić, Vladimir (ur.).
Osijek, Hrvatska : Društvo psihologa Osijek, 2011. 33-33 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

56. Urbanc, Kristina; Ajduković, Marina; Branica, Vanja.
Role of doctoral study in development of social work practice and competence: Croatian experience // SUSTAINABLE SOCIAL DEVELOPMENT AND ECONOMIC CHALLENGES / AGTEN, JAN ; GILLET, FRANCOIS (ur.).
BRUSSELS : ENSACT, 2011. (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

57. Ajduković, Dean; Ajduković, Marina; Cesar, Sanja; Kamenov, Željka; Löw, Ajana; Sušac, Nika.
Razvoj programa prevencije nasilja u mladenačkim vezama // 18. godišnja konferencija hrvatskih psihologa : knjiga sažetaka.
Opatija : Hrvatsko psihološko društvo, 2010. 49-49 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

58. Ajduković, Dean; Ajduković, Marina; Cesar, Sanja, Kamenov, Željka; Löw, Ajana; Sušac, Nika.
Razvoj programa prevencije nasilja u mladenačkim vezama // III. znanstveno-stručni skup posvećen pitanjima nasilja "Psihosocijalni aspekti nasilja u suvremenom društvu - izazov obitelji, školi i zajednici" : program i sažeci izlaganja / Kolesarić, Vladimir ; Ručević, Silvija, Šincek, Danijela (ur.).
Osijek : Filozofski fakultet, 2010. 35-36 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

59. Ajduković, Marina; Rajter, Miroslav; Sušac, Nika.
Specifičnosti etike istraživanja nasilja nad djecom // III. Znanstveno-stručni skup posvećen pitanjima nasilja "Psihosocijalni aspekti nasilja u suvremenom društvu - izazov obitelji, školi i zajednici" - Program i sažeci izlaganja / Kolesarić, Vladimir ; Ručević, Silvija ; Šincek, Daniela (ur.).
Osijek : Filozofski fakultet u Osijeku, 2010. 41-42 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,stručni).

60. Šincek, Daniela; Špernoga, Snježana; Ajduković, Marina.
Viktimizacija u djetinjstvu, stil privrženosti i nasilje u romantičnim vezama studenata // III. znanstveno-stručni skup posvećen pitanjima nasilja “Psihosocijalni aspekti nasilja u suvremenom društvu – izazov obitelji, školi i zajednici” – Program i sažeci izlaganja / Kolesarić, Vladimir ; Ručević, Silvija ; Šincek, Daniela (ur.).
Osijek : Filozofski fakultet u Osijeku, 2010. 76-76 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

61. Urbanc, Kristina; Branica, Vanja; Ajduković, Marina.
The role of theory and competences based approach in social care system reform and MA social work education in Croatia // Abstract book: Application of Global Standards for Education Development by IASSW i IFSW - A Ten Years After.
Banja Luka, BIH, 2010. 29-29 (predavanje,sažetak).

62. Ajduković, Marina; Branica, Vanja.
Social work in socialism – legacy of continuity or discontinuity of social work development in Croatia? // 1st ENSACT Joint Conference, Social action in Europe: Different legacies & common challenges.
50 (predavanje,sažetak).

63. Branica, Vanja; Ajduković, Marina.
Child welfare as prime-mover of social actions and social work development // 1st ENSACT Joint Conference, Social action in Europe: Different legacies & common challenges?: Abstract book.
2009. 65 (predavanje,sažetak).

64. Pavleković, Gordana; Ajduković, Marina; Lazarić Zec, Danijela.
Violence against women as a public health problem in Croatia: From practice to policy, from policy to practice // 12th World Congress on Public Health – “Making a Difference in Global Public Health: Education, Research and Practice”, Abstracts, April 27 – May 1st, 2009 / World Federation of Public Health (WFPH) (ur.).
Istanbul : WFPH, 2009. 132-132 (poster,međunarodna recenzija,sažetak).

65. Ručević, Silvija; Ajduković, Marina; Šincek, Daniela.
Male and female attachment and severity of self-reported delinquent and risk-taking behavior // International Conference on Coping and Resilience - Program and abstract book, October, 3-6 Dubrovnik/Cavtat, Croatia / Čokalo Biruški, Dinka (ur.).
Zagreb : Društvo za psihološku pomoć, 2009. 75-76 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

66. Šincek, Daniela; Ajduković, Marina; Ručević, Silvija.
Doprinos provjeri konstruktne valjanosti Upitnika samoiskaza rizičnog i delinkventnog ponašanja mladih // 19. Dani Ramira i Zorana Bujasa - Program i sažeci priopćenja / Ljubotina, Damir ; Kamenov, Željka ; Mikac, Una:Urch, Dražen (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet, 2009. 212-212 (poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

67. Urbanc, Kristina; Ajduković, Marina; Branica, Vanja.
Social work theory and its role in development of practice and competences // 1st ENSACT Joint Conference, Social action in Europe: Different legacies & common challenges?: Abstract book.
2009. 225 (predavanje,sažetak).

68. Rusac, Silvia; Ajduković, Marina.
RAISING COMMUNITY AWARENESS FOR ELDERLY ABUSE IN CROATIA // The Second International Conference of Gerontological Social Work „ The Elderly And The Community“ – Abstract Book, Temisoara, Romania, 08.-11.05.2008..
(poster,sažetak).

69. Ajduković, Marina; Branica, Vanja.
The Paths of the Social Work History Research in Croatia // 34th Biennial Congress of the International Association of Schools of Social Work ; Theme: Transcending Global-Local Divides: Challenges for Social work Education and Practice.
2008. 66 (predavanje,sažetak).

70. Ajduković, Marina; Ručević, Silvija; Šincek, Daniela.
Family characteristics and relational processes as predictors of delinquent behavior of urban youth // 15th General Meeting of the European Association of Experimental Social Psychology, 10-14 June 2008, Programme and Abstract Book Zagreb.
Zagreb : Society for Psychological Assistance, 2008. 114-114 (poster,međunarodna recenzija,sažetak).

71. Ajduković, Marina; Ručević, Silvija; Šincek, Daniela.
The development of Youth Self-Reported Delinquency and Deviance Scale: Croatian experience // 18th Conference of the European Association of Psychology and Law, Maastricht, 2-5 July 2008., Programme / Capellen, A. ; van Bergen, S. (ur.).
Maastricht, 2008. 82-82 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak).

72. Ručević, Silvija; Šincek, Daniela; Ajduković, Marina.
Early separation, attachment to parents and family risk factors as predictors of delinquent behavior of urban youth // 18th Conference of the European Association of Psychology and Law, Maastricht, 2-5 July 2008., Programme.
Maastricht, 2008. 67-67 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak).

73. Ajduković, Marina; Radočaj, Tanja.
Pravo na život u obitelji: Iskustva projekta UNICEF-a Hrvatska u promicanju ranih intervencija s obiteljima u kojima su djeca pod rizikom // 15. godišnja konferencija hrvatskih psihologa "Prevencija – (re)habilitacija – psihoedukacija – kroz interdisciplinarnost" - Knjiga sažetaka.
2007. 59-59 (predavanje,sažetak).

74. Ajduković, Marina; Radočaj, Tanja; Sladović Franz, Branka.
Kvalitetne rane intervencije s obiteljima u kojima su djeca pod rizikom – iskustva projekta UNICEF-a Hrvatska // "Kvaliteta i profesionalna odgovornost u socijalnom radu".
Osijek, 2007. 1-1 (predavanje,sažetak,znanstveni).

75. Ajduković, Marina; Ručević, Silvija; Šincek, Daniela.
Konstrukcija Upitnik samoiskaza devijantnog i delinkventnog ponašanja mladih // 18. dani Ramira i Zorana Bujasa, Zagreb, 13. -15. 12. 2007., Sažeci priopćenja. / Keresteš, Gordana ; Brković, Irma ; Butković, Ana (ur.).
Zagreb : Školska Knjiga, 2007. 80-80 (predavanje,sažetak,znanstveni).

76. Ajduković, Marina; Urbanc, Kristina; Branica, Vanja.
Uloga doktorskog studija u razvoju socijalnog rada kao profesije u Hrvatskoj // Tretji kongres socialnega dela: Socialno delo za enake možnosti za vse - Knjiga povzetkov. / Debeljak, Barbara ; Urek, Mojca (ur.) (ur.).
Ljubljana : Fakulteta za socijalno delo Univerze u Ljubljani, 2007. (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak).

77. Logar, Rosa; Ajduković, Marina.
Mandatory treatment program for women violent in intimate relationship – gender equality or gender injustice? // 10th European Conference on Traumatic Stress "Truth and trust after trauma" - Book of Abstracts.
2007. 149-149 (predavanje,sažetak).

78. Rajhvajn Bulat, Linda; Ajduković, Marina.
Longitudinalno praćenje depresivnosti djece u javnoj skrbi // 18. dani Ramira i Zorana Bujasa - Program i sažeci priopćenja / Keresteš, Gordana ; Brković, Irma ; Butković, Ana (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet, Zagreb, 2007. 128 (predavanje,sažetak,znanstveni).

79. Šincek, Daniela; Ručević, Silvija; Ajduković, Marina.
Rasprostranjenost različitih oblika devijantnog i delinkventnog ponašanja mladih // III. Simpozij socijalnih radnika "Kvaliteta i profesionalna odgovornost u socijalnom radu", Osijek, 28. do 30. 11. 2007., Zbornik sažetaka, / Tatjana Katkić Stanić (ur.).
Zagreb : MarkoM usluge d.o.o., 2007. 40-40 (predavanje,sažetak,stručni).

80. Branica, Vanja; Ajduković Marina.
DEVELOPMENT OF SOCIAL WORK IN CROATIA - From charity activities to systematic education and profession // A World Out of Balance – ; ; Working for a New Social Equilibrium / Gabriele Stark-Angermeier, Eleonora Weistroffer, Mathias Naleppa, Georg Angermeier, Joachim Wieler (ur.) (ur.).
Munich, 2006. (predavanje,sažetak).

81. Rajhvajn, Linda; Ajduković, Marina.
Istraživanja korelata depresivnosti i samopoštovanja u osnaživanju djece u javnoj skrbi // Ljudski potencijali kroz životni vijek - knjiga sažetaka / Jelčić, Jasminka ; Lopižić, Josip ; Lugović, Gina ; Sušanj, Zoran (ur.).
2006. 62-63 (predavanje,sažetak).

82. Ajduković, Dean; Ajduković, Marina; Jelić, Margareta.
Stavovi stručnjaka prema psihosocijalnom tretmanu počinitelja nasilja u obitelji // XVII. dani Ramira i Zorana Bujasa : knjiga sažetaka = 17th Ramiro and Zoran Bujas’ Days : abstracts / Kamenov, Željka ; Jelić, Margareta ; Jokić Begić, Nataša (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju : Hrvatsko psihološko društvo, 2005. 35-35 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

83. Ajduković, Marina.
Ženske in zgodovina socialnega dela na Hrvaškem // 2. kongres socialnega dela. Tradicije prelomi vizije. Zbornik abstraktov / Bogdan Lešnik (ur.).
Ljubljana : Visoka šola za socialno delo, 2005. 23-23 (predavanje,sažetak,znanstveni).

84. Ajduković, Marina; Sladović Franz, Branka.
Behavior and Emotional Problems of Children in Out-of-Home Placement in Croatia // Childhoods 2005. Children and Youth in Emerging and Transfoming Societies. Abstract Book.
Oslo, 2005. 400-400 (predavanje,sažetak,znanstveni).

85. Ajduković, Marina; Sladović Franz, Branka.
Petogodišnje praćenje mentalnog zdravlja djece u dječjim domovima i kriteriji njihovog izdvajanja iz obitelji // 17. Dani Ramira i Zorana Bujasa / Kamenov, Željka ; Jelić, Margareta ; Jokić Begić, Nataša (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2005. 36 (predavanje,sažetak,znanstveni).

86. Sladović Franz, Branka; Ajduković, Marina.
Stavovi stručnjaka i opće populacije prema izdvajanju djece iz obitelji i udomiteljstvu // Izvaninstitucijski oblici skrbi / Sladović Franz, Branka (ur.).
Zagreb : Hrvatska udruga socijalnih radnika, 2005. 27-27 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

87. Ajduković, Marina; Sladović Franz, Branka.
Residential Care for Children at Risk - Additional Source of Trauma // 20^th International Society for Traumatic Stress Studies. Proceedings of the Annual Meeting.
New Orleans, Louisiana, 2004. 69-69 (predavanje,sažetak,znanstveni).

88. Sladović Franz, B.; Kregar, K.; Žganec, N.; Ajduković, M.
Life circumstances prior to and during the placement of children in childrens homes and foster families // --.
(predavanje,sažetak,znanstveni).

89. Ajduković, Marina.
Judges' and public attorneys' attitudes toward legal protection of abused children in Croatia // Psychology & Law, Book of Abstracts.
2003. 1 (poster,sažetak,znanstveni).

90. Ajduković, Marina; Sladović Franz, Branka.
Mentalno zdravlje djece u dječjim domovima i udomiteljskim obiteljima // XVI. dani Ramira Bujasa / Bratko, D. ; Kolesarić, V. ; Maslić Seršić, D. (ur.).
Zagreb : Slap, 2003. 11-11 (predavanje,sažetak,znanstveni).

91. Pavleković, Gordana; Ajduković, Marina; Ajduković, Dean.
Obiteljsko nasilje: novi javnozdravstveni izazov // Prvi hrvatski kongres preventivne medicine i unapređenja zdravlja. Zbornik radova.
Zagreb : Škola narodnog zdravlja A. Štampar, 2003. 158-158 (predavanje,sažetak,znanstveni).

92. Ajduković, Dean; Ajduković, Marina.
Dealing with Trauma Consequences in the Aftermath of War in the Community Context // Italian Journal of Psychopatology.
Rome, 2002. 24-25 (poster,sažetak,znanstveni).

93. Marušić, Maruška; Kardum-Skelin, Ika; Dominis, Mara; Pejša, Vlatko; Ajduković, Marina; Boranić, Milivoj; Kušec, Rajko.
Polymorphism and Expression of Angiotensin : Converting Enzyme in Myelodysplastic Syndrome // 2001 Annual meeting of the Croatian Immunological Society : Programme and abstracts ; u: Periodicum Biologorum. Supplement 103 (2001) (S).
2001. P6-P6 (poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

94. Ajduković, Marina; Ajduković, Dean.
Comparison of Two Models of Community Based Trauma Healing Programs for Children // 6^th European Conference on Traumatic Stress. Abstract book / Yuksel, Sahika ; Schnyder, Urlich ; Orner, Roderick (ur.).
Istanbul : European Society for Traumatic Stress Studies, 1999. 23-24 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

95. Ajduković, Marina; Delale, Eva Anđela; Družić, Olja.
Mogućnosti psihoedukativnog pristupa u unapređenju mentalnog zdravlja djece-radionica // 7. godišnja konferencija hrvatskih psihologa. Knjiga sažetaka / Hrvatsko psihološko društvo (ur.).
Split, 1999. 12-13 (demonstracija,domaća recenzija,sažetak,stručni).

96. Družić, Olja; Grl, Malvinka; Kletečki, Marijana; Ajduković, Marina.
Meeting the Needs of Children in Resettlement Process in Hrvatska Kostajnica // Trauma Recovery Training: Lessons Learned. Book of Abstracts / Ajduković, Dean (ur.).
Zagreb : Society for Psychological Assistance, 1997. 61-61 (predavanje,sažetak,stručni).

97. Ajduković, Marina; Buško, Vesna; Čorkalo, Dinka; Kulenović, Alija.
On the Effects of Health Reach Pilot Training and Research Project in Croatia: Evaluation Design and Preliminary Results // 4^th Alps Adria Psychology Symposium. Abstracts / Kolesarić, Vladimir ; Ivanec, Dragutin (ur.).
Zagreb : Naklada Slap, 1996. 52-52 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Rezo, Ines; Ajduković, Marina; Kletečki Radović, Marijana.
Perceived Financial Difficulties and Adolescents’ Well-being: The Role of Parental Monitoring // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Ajduković, Marina; Rimac, Ivan; Ogresta, Jelena; Skokandić, Lea.
Prevalence and risk factors for children exposure to different types of abuse in family and peer relations: National results for Croatia // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

3. Ajduković, Marina; Rimac, Ivan; Rajter, Miroslav; Sušac, Nika.
Prevalence and correlates of child abuse in Croatia // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

4. Sušac, Nika; Rimac, Ivan; Ajduković, Marina; Rajter, Miroslav.
Peer Violence among Children in Croatia – Incidence and Relations to Social and Economical Factors // .
(poster,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

5. Rajter, Miroslav; Rimac, Ivan; Ajduković, Marina; Delale, Eva Anđela.
Rezultati epidemiološkog istraživanja nasilja nad djecom u obitelji // .
(predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).

6. Ajduković, Marina; Rajter, Miroslav.
Etički kodeks istraživanja s djecom u RH // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,stručni).
 
  Druge vrste radova
 

1. Jusupović, Dragan; Žižak, Antonija; Ajduković, Dean; Kraljević, Radojka; Ajduković, Marina; Vrban, Ines.
Psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji – Priručnik za voditelje tretmana, 2009. (izvješće).

2. Ajduković, Marina; Kolesarić, Vladimir (urednici).
Etički kodeks istraživanja s djecom, 2003. (etički kodeks).

3. Ajduković, Marina; Kocijan Hercigonja, Dubravka; Hiršl Hećej, Vlasta; Radočaj, Tanja; Boroša, Vjekoslava.
Needs and Protection of Children in Croatia: A Decade Review, 2001. (izvješće).

4. Ajduković, Marina; Buško, Vesna.
School-Based Health and Peace Initiative – Trauma Healing and Peaceful Problem Solving Program for Primary Schools in Western and Eastern Slavonia – Evaluation Report, 1997. (evaluacijsko izvješće).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Kolega, Maja.
Prediktori socijalno-poduzetničke namjere studenata poduzetničkih i psihosocijalnih studija / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 11.04. 2017, 191 str. Voditelj: Ajduković, Marina.

2. Dodig, Dora.
Obilježja kockanja mladih i odrednice štetnih psihosocijalnih posljedica / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, Studijski centar socijalnog rada, 30.10. 2013., 244 str. Voditelj: Ajduković, Marina ; Ricijaš, Neven.

3. Friščić, Ljiljana.
Stres u radu socijalnih radnika – izvori, načini suočavanja i moguće posljedice / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, Studijski centar socijalnog rada, 14.11. 2013., 139 str. Voditelj: Ajduković, Marina ; Družić Ljubotina, Olja.

4. Laklija, Maja.
Iskustvo voditelja mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi i potreba za supervizijom / magistarski rad.
Zagreb : Pravni fakultet, Studijski centar socijalnog rada, 03.04. 2013., 91 str. Voditelj: Ajduković, Marina.

5. Rajter, Miroslav.
Obiteljski stresori i obilježja obitelji kao prediktori roditeljskog nasilja nad djecom / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 11.12. 2013, 260 str. Voditelj: Ajduković, Marina.

6. Đuraković, Stefanie Jade.
Nasilje preko Interneta / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Filozofski fakultet, 26.09. 2012, 37 str. Voditelj: Ajduković, Marina.

7. Rajhvajn Bulat, Linda.
Okolinske i osobne odrednice seksualnog ponašanja adolescentica / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 30.11. 2011, 229 str. Voditelj: Ajduković, Marina.

8. Šincek, Daniela.
Utjecaj vršnjaka i spremnost na rizično ponašanje mladih / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 11. 05. 2011., 139 str. Voditelj: Ajduković, Marina.

9. Kovačević, Biljana.
Atribucije rizičnih i delinkventnih ponašanja mladih / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Filozofski fakultet, 25.11. 2010, 30 str. Voditelj: Ajduković, Marina.

10. Racz, Aleksandar.
Uvjerenja medicinskih sestara o nasilju nad ženom u obitelji i spremnost na suradnju sa službom socijalne skrbi / doktorska disertacija.
Zagreb : Studijski centar socijanog rada, Pravni fakultet, 12.01. 2010., 420 str. Voditelj: Ajduković, Marina.

11. Ručević, Silvija.
Odnos viktimizacije, antisocijalnog ponašanja i psihopatskih osobina kod mladića i djevojaka / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 07.09. 2010, 173 str. Voditelj: Ajduković, Marina.

12. Rusac, Silvia.
Iskustva, očekivanja i motivacija za superviziju socijalnih radnika u domovima za starije i nemoćne osobe / postdiplomski specijalistički rad.
Zagreb : Pravni fakultet, Studijski centar socijalnog rada, 07.09. 2010, 126 str. Voditelj: Ajduković, Marina.

13. Špernoga, Snježana.
Nasilje u partnerskim vezama studenata / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Filozofski fakultet, 01.07. 2010, 32 str. Voditelj: Ajduković, Marina.

14. Branica, Vanja.
Institucionalna skrb za siromašnu i nezbrinutu djecu u gradu Zagrebu od 1900. do 1940. / doktorska disertacija.
Zagreb : Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet, 07.09. 2009., 355 str. Voditelj: Ajduković, Marina.

15. Družić Ljubotina, Olja.
Atribucija uzroka siromaštva i neke psihosocijalne značajke primatelja stalne socijalne pomoći / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, Studijski centar socijalnog rada, 09.02. 2009., 232 str. Voditelj: Ajduković, Marina.

16. Laklija, Maja.
Psihosocijalna obilježja udomitelja i iskustvo udomiteljstva djece / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 15.01. 2009., 278 str. Voditelj: Ajduković, Marina.

17. Marijana, Majdak.
Stigmatiziranost i slika o sebi maloljetnih delinkvenata / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 05.05. 2009., 241 str. Voditelj: Ajduković, Marina.

18. Ricijaš, Neven.
Pripisivanje uzročnosti vlastitog delinkventnog ponašanja mladih / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 05.02. 2009., 224 str. Voditelj: Ajduković, Marina ; Kamenov, Željka.

19. Savanović, Nives.
Kvalitetno udomiteljstvo djece i odraslih iz perspektive udomitelja / magistarski rad.
Zagreb : Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet, 09.01.2009. 2009, 180 str. Voditelj: Ajduković, Marina.

20. Šincek, Daniela.
Obilježja mladih s ranim i kasnim javljanjem devijantnog i delinkventnog ponašanja / magistarski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 01. 09. 2009., 184 str. Voditelj: Ajduković, Marina.

21. Kalebić Jakupčević, Katija.
Poteškoće mentalnog zdravlja roditelja kao čimbenik rizika za tjelesno zlostavljanje djece / postdiplomski specijalistički rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 22.12. 2008., 98 str. Voditelj: Ajduković, Marina.

22. Kovačević, Dražen.
Psihosocijalni i demografski aspekti ubojstva u obitelji / doktorska disertacija.
Zagreb : Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet, 05.03. 2008, 150 str. Voditelj: Ajduković, Marina.

23. Kovačević, Ivana.
Stavovi adolescenata o stereotipima rodnih uloga i njihova povezanost s privrženosti roditeljima / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Filozofski fakultet, 27.11. 2008, 39 str. Voditelj: Ajduković, Marina.

24. Rusac, Silvia.
Nasilje nad starijim osobama u obitelji / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, Studijski centar socijalnog rada, 23.12. 2008., 203 str. Voditelj: Mentor: Ajduković, Marina ; komentor: Rimac, Ivan.

25. Jeleč, Diana.
Sindrom sagorijevanja na poslu socijalnih radnika u zdravstvu / magistarski rad.
Zagreb : Pravni fakultet, Studijski centar socijalnog rada, 29.11. 2006., 132 str. Voditelj: Ajduković, Marina.

26. Šalamon, Snježana.
Evaluacija individulanog tretamna konzumenata psihoaktivnih tvari u savjetovalištu za probleme ovisnosti Grada Zagreba / magistarski rad.
Zagreb : Edukacijsko-rehablitacijski fakultete, 17.06. 2004., 146 str. Voditelj: Ajduković, Marina.

27. Štambuk, Ana.
Stavovi starijih osoba prema smrti i umiranju / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 9. 11. 2004., 196 str. Voditelj: Ajduković, Marina.

28. Sladović Franz, Branka.
Psihosocijalni razvoj zlostavljane djece smještene u ustanovu socijalne skrbi / doktorska disertacija.
Zagreb : Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 25.04. 2002, 261 str. Voditelj: Žižak, Antonija.

29. Delale, Eva Anđela.
Povezanost percepcije roditeljskog stila odgoja, nekih karakteristika adolescenata i njihove emocionalne inteligencije / magistarski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 23.11. 2001, 224 str. Voditelj: Ajduković, Marina.

30. Pećnik, Ninoslava.
Međugeneracijski prijenos tjelesnog zlostavljanja djece / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 06.03. 2001., 303 str. Voditelj: Ajduković, Marina.

31. Štambuk, Ana.
Povezanost socio-demografskih i psihičkih obilježja kod prilagodbe na život u domu umirovljenika / magistarski rad.
Zagreb : Medicinski Fakultet, 29.06. 1999., 139 str. Voditelj: Ajduković, Marina.

32. Sladović (Franz), Branka.
Stavovi stručnjaka prema seksualnom zlostavljanju djece / magistarski rad.
Zagreb : Medicinski fakultet, 28. 04. 1998., 194 str. Voditelj: Ajduković, Marina.
 

Profesionalni interesi i članstva

Članica Vijeća za djecu Vlade RH

 

Članica međunarodnih udruženja što je ISPCAN (Međunarodno udruženje za prevenciju zlostavljana i zanemarivanja djece), ANSE (Europsko udruženje nacionalnih organizacija supervizora). ISTSS (International Socity for Traumatic Stress Studies)

 

Članica ROTARY Districta 1913 Hrvatska

Izabrani projekti

 • Voditeljica za Hrvatsku projekta Leonardo da Vinci Multilateral Projects "A European system of Comparability and Validation of supervisory competences" (52722-LLP-AT-LEONARDO-LMP) (studeni 2012 - listopada 2015)
 • Voditeljica  projekta UNICEF-a "Jačanje kapaciteta sustava socijalne skrbi za provođenje i praćenje mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta u nadležnosti centra za socijalnu skrb" (2013 - 2015)
 • Voditeljica projekta Indikatori dobrobiti i siromaštva djece u Hrvatskoj u doba krize: kako prekinuti začarani krug siromaštva djece? uz donaciju Zaklade ADRIS (studeni 2014. do studeni 2015.)