prof. dr. sc. Marina Ajduković
prof. dr. sc.
Marina Ajduković

ZAPOSLENJE

 • Zaposlena na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 1985. godine u statusu znanstvenog asistenta. Redovna profesorica od 1997, a u trajnom zvanju redovnog profesora od 2002. godine.

 

 • Predstojnica Zavoda za socijalni rad

 

NASTAVNA AKTIVNOSTI

 

U nastavnoj karijeri razvila je i uvela veći broj kolegija na Studiju socijalnog rada i Studiju prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu, te kao vanjski suradnik na Studiju psihologije u Zagrebu i Osijeku. Od 2012. godine nastavno djeluje isključivo na matičnoj instituciji:

 • Nositelj kolegija Integrativni socijalni rad, Socijalni rad i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja i Nasilje u bliskim odnosima na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu
 • Nositelj kolegija Sudska psihologija na Pravnom studiju Pravnog fakulteta u Zagrebu
 • Nositelj kolegija Psihologija u javnoj upravi na Studiju javne uprave Pravnog fakulteta u Zagrebu
 • Pokretač i voditeljica prvog poslijediplomskog studija iz socijalnih djelatnosti koji se odvija od 2002. godine pod nazivom Poslijediplomski studij iz teorije i metodologije socijalnog rada. Od 2006. godine voditeljica je poslijediplomskog specijalističkog studija iz supervizije i iz psihosocijalnog pristupa u socijalnom radu te Doktorskog studija iz socijalnog rada i socijalne politike.

 

MENTORSTVA DOKTORSKIH STUDENATA

 

 • Od 2000. do 2014. godine bila je mentorica 19 obranjenih doktorata znanosti pri Pravnom fakultetu u Zagrebu, Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Medicinskom fakultetu u Rijeci.

 

ZNANSTVENA AKTIVNOST (zaključno sa prosincem 2014.)

 

Objavljeni radovi 12 autorskih i uredničkih knjiga

 • 50 poglavlja u knjizi
 • 102 rada objavljen u časopisima

 

Najznačajniji dovršeni projekti koje je vodila u razdoblju 2006-2014.

 • FP7 projekt BECAN  (ID: 23478/HEALTH/CALL 2007-B) (2019-2013),
 • Djeca, mladi, obitelj i socijalni razvoj Hrvatske (MZSS, 066-066-1686-1431) (2006-2013).

 

OBRAZOVANJE U INOZEMSTVU I NAGRADE

 

 • Tijekom 1997. godine provela je 9 mjeseci kao gost istraživač na School of Social Welfare, University of California, Berkeley.
 • U okviru programa međusveučilišne razmijene "Alpe-Adria" provela je 1992. godine tromjesečno usavršavanje iz područja sudske psihologije na Sveučilištu u Linzu, Austrija.
 • Nagrada Ramira Bujasa za osobito vrijedno znanstveno djelo za knjigu "Psihosocijalni pristup u grupnom radu" (1997. godine)
 • Nagrada Hrvatskog psihološkog društva “Marko Marulić“ za osobit doprinos primijenjenoj psihologiji (2003. godine)
 • Grb i pečat grada Hrvatska Kostajnica za doprinos u povezivanju lokalne zajednice (2004. godine)
 • Godišnja nagradu za promicanje prava djeteta Sabora RH za promicanje najboljeg interesa djece u javnoj skrbi (2009. godine)

 

OSTALE ZNAČAJNE AKTIVNOSTI

 

 • Od 2009. godine do danas (drugi mandat) predsjednica je Matičnog odbora za polje politologije, sociologije, demografije, socijalnih djelatnosti te sigurnosnih i obrambenih znanosti
 • Glavna i odgovorna urednica časopisa Ljetopis socijalnog rada od 1995. godine, koji je pod njezinim uredništvom ušao u značajne međunarodne baze podataka (npr. WoS).
 • Članica Vijeća za djecu od 1998. do 2008., i od 2012. do 2015. Od 2000. do 2003. godine predsjednica Vijeća za djecu Republike Hrvatske.
 • Aktivni član međunarodnih stručnih udruženja kao što je ISPCAN (Međunarodno udruženje za prevenciju zlostavljana i zanemarivanja djece), ANSE (Europsko udruženje nacionalnih organizacija supervizora), ISTSS (Međunarodno udruženje za izučavanje traumatskog stresa)
 • Od 2010. godine redovito sudjeluje kao recenzent u postupku ocjene znanstvenih projekata za Slovenian Research Agency.
 • Recenzent je u uglednim znanstvenim časopisima u inozemstvu, kao što je npr. European Journal of Social Work, International Journal of Social Work, European Journal of Traumatic Stress, regionalnim časopisima kao što je Socialno delo, Temida, te gotovo svih časopisa iz područja društvenih i edukacijskih znanosti u Hrvatskoj.

 

 

Više

Nastava

Edukacija

Godina diplomiranja: 1980

Godina magistriranja: 1982

Godina doktoriranja: 1986

Na katedri od: 1985

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
4895 823 Telefon kućni:
4895 823
Adresa:
Nazorova 51, soba 23/I
Katedra/služba:
Teorija i metode socijalnog rada
Konzultacije:

Ponedjeljkom od 12 do 13,30

Individualne konzultacije se dogovaraju e-malom

marina.ajdukovic@pravo.hr

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .

Profesionalni interesi i članstva

Članica Vijeća za djecu Vlade RH

 

Članica međunarodnih udruženja što je ISPCAN (Međunarodno udruženje za prevenciju zlostavljana i zanemarivanja djece), ANSE (Europsko udruženje nacionalnih organizacija supervizora). ISTSS (International Socity for Traumatic Stress Studies)

 

Članica ROTARY Districta 1913 Hrvatska


Izabrani projekti

 • Voditeljica za Hrvatsku projekta Leonardo da Vinci Multilateral Projects "A European system of Comparability and Validation of supervisory competences" (52722-LLP-AT-LEONARDO-LMP) (studeni 2012 - listopada 2015)
 • Voditeljica  projekta UNICEF-a "Jačanje kapaciteta sustava socijalne skrbi za provođenje i praćenje mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta u nadležnosti centra za socijalnu skrb" (2013 - 2015)
 • Voditeljica projekta Indikatori dobrobiti i siromaštva djece u Hrvatskoj u doba krize: kako prekinuti začarani krug siromaštva djece? uz donaciju Zaklade ADRIS (studeni 2014. do studeni 2015.)