doc. dr. sc. Marin Bonačić
doc. dr. sc.
Marin Bonačić

Dr. sc. Marin Bonačić docent je na Katedri za kazneno procesno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 2016. godine. Prije toga od 2005. godine radio je kao znanstveni novak na projektu „Hrvatska i međunarodno kazneno sudovanje“, od 2009. kao asistent i od 2015. kao viši asistent na Katedri za kazneno procesno pravo. Na Pravnom fakultetu SVeučilišta u Zagrebu magistrirao je  2011. godine obranivši magistarski rad „Internacionalizirani kazneni sudovi: osnovni problemi i pravna rješenja“, a doktorirao 2015. godine obranivši doktorsku disertaciju "Naslijeđe Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju". Pravosudni ispit položio je 2009. godine. Usavršavao se u inozemstvu, te je akademsku godinu 2010./11. u okviru ERASMUS programa proveo na Sveučilištu u Beču, a akademsku godinu 2013./14. na Slobodnom sveučilištu u Berlinu. Uz to, istraživački je boravio na Max Planck institutu za strano i međunarodno kazneno pravo u Freiburgu i na Europa-Institutu Sveučilišta Saarland. Objavio je više znanstvenih i stručnih radova iz područja kaznenog procesnog prava, međunarodnog kaznenog prava i prekršajnog prava u domaćim publikacijama te izlagao na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Autorske knjige
 

1. Krapac, Davor; Đurđević, Zlata; Ivičević Karas, Elizabeta; Bonačić, Marin; Burić, Zoran.
Presude Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske u kaznenim predmetima .
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013 (priručnik).

2. Bonačić Marin.
Internacionalizirani kazneni sudovi: osnovni problemi i pravna rješenja .
Zagreb : Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu ; Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 2012 (monografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Josipović, Ivo; Bonačić, Marin.
Mjere osiguranja prisutnosti okrivljenika i druge mjere opreza // Kazneno procesno pravo. Primjerovnik / Đurđević, Zlata ; Gluščić, Stjepan (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2014. Str. 77-96.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Bonačić, Marin.
Postupak predaje okrivljenika međunarodnom kaznenom sudu iz perspektive hrvatskog provedbenog zakonodavstva. // Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu. 24 (2017) , 1; 59-82 (članak, znanstveni).

2. Bonačić, Marin; Tomašić, Tomislav.
IMPLEMENTACIJA STANDARDA EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U HRVATSKOM PREKRŠAJNOM PRAVU I PRAKSI. // Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu. 24 (2017) , 2; 381-411 (članak, znanstveni).

3. Ivičević Karas, Elizabeta; Burić, Zoran; Bonačić, Marin.
UNAPREĐENJE PROCESNIH PRAVA OSUMNJIČENIKA I OKRIVLJENIKA U KAZNENOM POSTUPKU: POGLED KROZ PRIZMU EUROPSKIH PRAVNIH STANDARDA. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 23 (2016) , 1; 11-58 (prethodno priopćenje, znanstveni).

4. Ivičević Karas, Elizabeta; Burić, Zoran; Bonačić, Marin.
Prava obrane u različitim stadijima hrvatskog kaznenog postupka: Rezultati istraživanja prakse. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 23 (2016) , 2; 509-545 (članak, znanstveni).

5. Bonačić, Marin.
Kritički osvrt na hrvatsko zakonodavno uređenje instituta kaznenog naloga. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 22 (2015) , 1; 185-216 (pregledni rad, znanstveni).

6. Martinović, Igor; Bonačić, Marin.
Jamstvo kao zamjena za istražni zatvor: otvorena pitanja. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 22 (2015) , 2; 411-436 (pregledni rad, znanstveni).

7. Bonačić, Marin.
Međunarodni rezidualni mehanizam za kaznene sudove: funkcije i odnos s hrvatskim pravosuđem. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 64 (2014) , 5-6; 1061-1089 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

8. Bonačić Marin.
Model internacionaliziranih kaznenih sudova: karakteristike i usporedba s ad hoc međunarodnim kazenenim sudovima. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 19 (2012) , 1; 31-73 (članak, znanstveni).

9. Bonačić Marin; Hrstić Dijana.
Izvanredna vijeća u sudovima Kambodže: kompromisnim rješenjem do pravde?. // Zagrebačka pravna revija = Zagreb law review. 1 (2012) , 1; 35-56 (članak, znanstveni).

10. Bonačić Marin; Rašo Marko.
Obilježja prekršajnog prava i sudovanja, aktualna pitanja i prioriteti de lege ferenda. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 19 (2012) , 2; 439-472 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Bonačić, Marin.
Davor Krapac, Međunarodno kazneno procesno pravo: oris postupka pred međunarodnim kaznenim sudovima. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 20 (2013) , 1; 309-311 (prikaz, stručni).

2. Bonačić, Marin; Gutschy, Marina.
Potraga za pravičnim postupkom u doba inkvizitorne procedure. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 20 (2013) , 1; 167-202 (prijevod, ostalo).

3. Bonačić, Marin; Maršavelski, Aleksandar.
13. specijalistički tečaj iz međunarodnog kaznenog prava za mlade penaliste: budućnost međunarodnog kaznenog prava u eri globalizacije, Siracusa, Italija, 19.-29. svibnja 2013.. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 20 (2013) , 1; 293-307 (prikaz, stručni).

4. Ivičević Karas, Elizabeta; Bonačić, Marin.
SEMINAR NAJNOVIJA PRAKSA EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U KAZNENOPRAVNOM PODRUČJU 13. i 14. studenoga 2012., Strasbourg (Francuska). // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 19 (2012) , 2; 955-958 (prikaz, ostalo).

5. Bonačić, Marin; Munivrana Vajda, Maja; Roksandić Vidlička, Sunčana.
Drugi simpozij mladih penalista: tranzicijska pravda, 29. rujan - 01. listopada 2011, La Rochelle, Francuska. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 2 (2011) ; 827-830 (prikaz, ostalo).

6. Pavičić, Anamarija; Bonačić, Marin.
Skraćeni postupak prema novom Zakonu o kaznenom postupku. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 18 (2011) , 2; 489-520 (članak, stručni).

7. Bonačić, Marin; Burić, Zoran.
J. VERVAELE: Posebne postupovne mjere i poštovanje ljudskih prava - glavni referat za III. sekciju (Kazneni postupak) Međunarodnog kongresa za kazneno pravo, održan na pripremnom kolokviju za Kongres (Pula, studeni 2008.). // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. Vol. 16 (2009) , 2; 913-961 (prijevod, ostalo).

8. Bonačić, Marin.
Simpozij o međunarodnom kaznenom pravu za mlade penaliste: Konferencija za izmjene i budućnost Međunarodnog kaznenog suda, Tubingen (Njemačka), 1.-4. travnja 2008.. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 15 (2008) , 1; 475-486 (prikaz, ostalo).

9. Bonačić Marin.
Konferencija o pravnim obilježjima, problemima i perspektivama suradnje između OLAF-a i nacionalnih carinskih, policijskih i pravosudnih tijela, Miskolc-Lillafüred (Mađarska), 23.-24.3.2007.. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 14 (2007) , 1; 339-345 (prikaz, ostalo).

10. Bonačić Marin.
Interkatedarski susret katedri za kazneno procesno pravo pravnih fakulteta u Zagrebu i Ljubljani. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 14 (2007) , 1; 347-367 (prikaz, ostalo).

11. Getoš, Anna-Maria; Bonačić, Marin.
6. specijalistički tečaj iz međunarodnog kaznenog prava za mlade penaliste - Postkonfliktna pravda: političke opcije i modaliteti. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 1 (2007) ; 319-328 (prikaz, ostalo).
 
  Druge vrste radova
 

1. Đurđević, Zlata; Ivičević Karas, Elizabeta; Bonačić, Marin; Burić, Zoran.
Zbirka zakona iz kaznenog procesnog prava, 2013. (zbirka zakona).