Koraljka Modić Stanke rođena je 1980. u Zagrebu. Na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 2006., a doktorirala 2013. pod mentorstvom prof.dr.sc. Dragutina Ivaneca. Od 2007. godine zaposlena je kao asistentica, a od 2013. kao viša asistentica na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, gdje je izvodila nastavu kolegija Statistika u psihologiji I i II, Psihologijski praktikum I te Psihologija posvojenja. Tijekom 2017. i 2018. u statusu vanjskog suradnika izvodila je nastavu na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (kolegij Primijenjena razvojna psihologija I) te na Centru za obrazovanje nastavnika pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu (kolegij Psihologija odgoja i obrazovanja). Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu zapošljava se 2018. na radnom mjestu poslijedoktoranda, a od 2019. na radnom mjestu docenta, gdje kao članica Katedre za psihologiju izvodi nastavu kolegija Uvod u psihologiju, Uvod u psihologiju-seminar, Socijalna psihologija, Socijalna psihologija-seminar te Društveno korisno učenje i socijalne intervencije. Pod njenim mentorstvom izrađen je niz završnih i diplomskih radova, a neka od tih mentorstva rezultirala su objavom znanstvenih radova u koautorstvu sa studentom.

Kao članica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu aktivno je sudjelovala na znanstvenom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Integracija informacija kao osnovica cjelovitog ponašanja te u istraživačkom projektu Kognitivni čimbenici modulacije osjeta boli financiranom u sklopu istraživačkih potpora Sveučilišta u Zagrebu. Od 2015. bila je uključena u trogodišnji Erasmus+ projekt strateških partnerstava Europe Engage – Developing a Culture of Civic Engagement through Service-Learning within Higher Education in Europe. Kao članica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 2019. aktivno je uključena u međunarodni projekt Higher Education and Community-Engaged Programs: A Strategy to Strengthen Local Capacity Development, kao i četverogodišnju COST akciju broj CA18123 The Pan-European Family Support Research Network. A bottom-up, evidence-based and multidisciplinary approach. Od 2020. uključena je u trogodišnji projekt institucionalnog oblikovanja Europskog sveučilišta postindustrijskih gradova (UNIC), a od 2021. godine u Horizon2020 projekt UNIC for Engaged Research (UNIC4ER).

Njezin istraživački interes vezan je uz područja psihologije boli, roditeljstva, posvojenja i društveno korisnog učenja. Do sada je u tim područjima objavila niz znanstvenih i stručnih radova te sudjelovala s brojnim priopćenjima na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima. Za znanstveni rad dobila je dva priznanja: Best earlystage researcher papers for 2016 (Beograd, 2016.) i Young Scientists Paper Prize (Klagenfurt, 2010.) te bila nominirana za nagradu Best Poster Presentation (Lisabon, 2009.). Pohađala je više znanstveno-stručnih edukacija organiziranih u zemlji i inozemstvu. Kao članica Programsko-organizacijskog odbora sudjelovala je u organizaciji nekoliko domaćih i međunarodnih znanstveno-stručnih skupova. Kao stručni suradnik za društveno korisno učenje sudjelovala je u nekoliko projekata financiranih iz sredstava ESF-a u okviru poziva Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja, a od 2019. obnaša ulogu voditeljice Ureda za društveno korisno učenje pri Sveučilištu u Zagrebu.

Povremeni je recenzent domaćih časopisa Suvremena psihologija, Revija za socijalnu politiku, Socijalna ekologija, Psihologijske teme, Croatian Journal of Education, Journal of Applied Health Sciences i Management te stranih časopisa Revista Psicología Educativa, Bordon – Journal of Education i Journal of Child and Family Studies. Aktivno je sudjelovala u provođenju nekoliko projekata posvećenih temi posvojenja, održala je niz javnih predavanja o aktualnim temama iz područja posvojenja, sudjelovala u edukacijama stručnjaka za rad s posvojenom djecom i njihovim obiteljima te bila suvoditeljica obaveznih edukacija za potencijalne posvojitelje. Idejna je začetnica i suvoditeljica dva kolegija društveno korisnog učenja (Psihologija posvojenja i Društveno korisno učenje i socijalne intervencije) u sklopu kojih je mentorirala brojne društveno korisne projekte s nizom različitih društvenih partnera.