Ivana Jaramaz Reskušić (rođena 1962. u Šibeniku) redoviti je profesor na Katedri za rimsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Osnovnu i srednju školu (upravno-pravnog smjera) završila je u Šibeniku, a studij prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisala je ak. god. 1981/1982 te diplomirala (iz područja građanskog prava) u svibnju 1986.g. s prosječnom ocjenom vrlo dobar. U razdoblju od 1986.g. do 1988.g. radila je kao volonter-pripravnik na Općinskom sudu u Zagrebu te na Okružnom sudu u Zagrebu. Pravosudni ispit položila je u prosincu 1988.g. Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu radi od rujna 1988.g. kao pripravnik-postdiplomant na Katedri za opću povijest države i prava. Iste godine upisuje Poslijediplomski studij pravno-povijesnog smjera na Pravnom fakultetu u Beogradu koji zbog ratnih događanja prekida pa u ožujku 1994.g. magistrira na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s radnjom Kazneni sustav Šibenika od XIV. do XVI. st. U rujnu 1994. godine izabrana je u suradničko zvanje asistenta na Katedri za rimsko pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je u srpnju 2002.g. obranila doktorsku disertaciju pod naslovom Kaznenopravni sustav u antičkom Rimu. U prosincu 2002.g. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta, u prosincu 2007.g. u zvanje izvanrednog profesora, a u rujnu 2013.g. u zvanje redovitog profesora na istoj Katedri. Od lipnja 2003. godine voditelj je izbornog predmeta Retorika i pravna argumentacija – povijesni aspekt koji se održava na četvrtoj godini dodiplomskog pravnog studija zagrebačkog fakulteta, a u okviru Poslijediplomskog doktorskog studija iz kaznenopravnih znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu osnivač je i nositelj izbornog kolegija – seminara Kazneno rimsko pravo i Europa (V semestar, u razdoblju od 2006.g. do 2010.g.) te doktorskog znanstveno-istraživačkog seminara Kazneno rimsko pravo i Europa: odabrane teme (IV semestar, od 2010.g.). U okviru svog znanstveno-istraživačkog rada objavila je dvije znanstvene knjige monografskog karaktera te 21 znanstveni rad iz područja rimskog (poglavito kaznenog) prava. Sudjelovala je na devet međunarodnih znanstvenih skupova, prezentirajući odgovarajuće radove, u pravilu, kao samostalni autor. Član je Akademije pravnih znanosti Hrvatske, zatim Društva sveučilišnih nastavnika te Hrvatsko-kanadskog akademskog društva. Osim toga član je uredništva Zagrebačke pravne revije – elektroničkog časopisa poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao i međunarodnog uredništva makedonskog znanstvenog časopisa Balkan Social Science Review.