Obavijesti
Molimo pratite sve obavijesti na novoj web stranici Katedre. http://www.pravo.unizg.hr/kez
IN MEMORIAM – PROF. DR. STJENKO VRANJICAN   Govor prodekana prof.dr.sc. Hrvoja Sikirića  
Aktualno izdanje udžbenika
POLITIČKA EKONOMIJA , izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Zagreb, 2007.