doc. dr. sc. Zoran Burić
doc. dr. sc.
Zoran Burić

Zoran Burić diplomirao je magna cum laude na Pravnom fakultetu u Zagrebu 2007. godine. Iste se godine zaposlio kao znanstveni novak na Pravnom fakultetu u Zagrebu na projektu „Kaznenopravni aspekti pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj uniji“. Od 2009. godine zaposlen kao asistent, a od 2016. godine kao docent na Katedri za kazneno procesno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu. Od 2011. godine izvršni je urednik znanstvenog časopisa „Zagrebačka pravna revija“. Kao istraživač sudjelovao je u redu nekoliko međunarodnih (Bridging the Gap: Civil Society Promoting Access to Justice for Persons with Mental Disabilities, EuroNeeds, Pre-trial Defence Rights in Criminal Proceedings) i domaćih (Presude Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske u kaznenim predmetima, Ciljana i rana procjena potreba i podrška žrtvama kaznenih djela, Jačanje procesnih prava osumnjičenika i okrivljenika u kaznenom postupku u Hrvatskoj) znanstvenih projekata. U dva se navrata više mjeseci znanstveno usavršavao na Max Planck institutu za strano i međunarodno kazneno pravo u Freiburgu, Njemačka. Doktorat je stekao u okviru postupka za stjecanje dvojnog doktorata na temelju ugovora između Sveučilištu u Zagrebu i Sveučilištu u Freiburgu s doktorskim radom naslova Models of Cross-border Evidence Gathering in European Union Criminal Law. Područja osobitog znanstvenog interesu su mu: kazneno procesno pravo, ljudska prava u kaznenom postupku, kazneno pravo Europske unije, komparativno kazneno pravosuđe, prava žrtava kaznenih djela te psihijatrija i pravo. 

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Autorske knjige
 

1. Krapac, Davor; Đurđević, Zlata; Ivičević Karas, Elizabeta; Bonačić, Marin; Burić, Zoran.
Presude Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske u kaznenim predmetima .
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013 (priručnik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Burić, Zoran.
Qualitative Report for Croatia // Pre-trial Emergency Defense, Assessing pre-trial access to legal advice / Schumann, Stefan ; Bruckmüller, Karin ; Soyer, Richard (ur.).
Wien-Graz : Intersentia, Neuer wissenschaftlicher Verlag, 2012. Str. 299-304.

2. Burić, Zoran.
Europeizacija kaznenog (procesnog) prava // Kazneno procesno pravo, Prva knjiga: Institucije / Krapac, Davor (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2010. Str. 58-59.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Burić, Zoran; Karas, Željko.
PRILOG RASPRAVI O DVOJBAMA VEZANIMA UZ NOVU DEFINICIJU OSUMNJIČENIKA I RADNJU NJEGOVA ISPITIVANJA. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 24 (2017) , 2; 443-482 (članak, znanstveni).

2. Ivičević Karas, Elizabeta; Burić, Zoran; Bonačić, Marin.
UNAPREĐENJE PROCESNIH PRAVA OSUMNJIČENIKA I OKRIVLJENIKA U KAZNENOM POSTUPKU: POGLED KROZ PRIZMU EUROPSKIH PRAVNIH STANDARDA. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 23 (2016) , 1; 11-58 (prethodno priopćenje, znanstveni).

3. Ivičević Karas, Elizabeta; Burić, Zoran; Bonačić, Marin.
Prava obrane u različitim stadijima hrvatskog kaznenog postupka: Rezultati istraživanja prakse. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 23 (2016) , 2; 509-545 (članak, znanstveni).

4. Burić, Zoran.
NOVI POLOŽAJ ŽRTVE U KAZNENOM POSTUPKU – U POVODU OBVEZE TRANSPONIRANJA ODREDABA DIREKTIVE 2012/29/EU U HRVATSKI KAZNENOPRAVNI SUSTAV. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 22 (2015) , 2; 383-410 (pregledni rad, znanstveni).

5. Burić, Zoran; Hržina, Danka.
Pribavljanje i osiguranje dokaza te osiguranje i oduzimanje imovine i predmeta prema Zakonu o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 21 (2014) , 2; 355-400 (pregledni rad, znanstveni).

6. Tripalo, Dražen; Burić, Zoran.
Položaj neuborojivih počinitelja protupravnih djela u kontekstu novog hrvatskog kaznenog zakonodavstva. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 19 (2012) , 2; 501-531 (pregledni rad, znanstveni).

7. Valković, Laura; Burić, Zoran.
Primjena izabranih elemenata prava na formalnu obranu iz prakse Europskog suda za ljudska prava u hrvatskom kaznenom postupku. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. Vol. 2 (2011) ; 521-556 (članak, znanstveni).

8. Burić, Zoran.
Načelo ne bis in idem u europskom kaznenom pravu - pravni izvori i praksa Europskog suda. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 60 (2010) , 3-4; 819-859 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Burić, Zoran.
New Croatian Criminal Procedure Act: Europe Says "Yes", Constitutional Court Says "No". // Justice Report. 29 (2014) , 2; 23-24 (osvrt, ostalo).

2. Burić, Zoran.
Obveza izvršenja konačnih presuda Europskog suda za ljudska prava - u povodu odluke i rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U- III/3304/2011 od 23. siječnja 2013.. // Zagrebačka pravna revija - Elektronički časopis poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 2 (2013) , 1; 107-122 (komentar, stručni).

3. Đurđević, Zlata; Ivičević Karas, Elizabeta; Burić, Zoran.
Konferencija Projekt za Ured europskog javnog tužitelja (Nacrt europskih oglednih pravila o kaznenom postupku). // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 19 (2012) , 1; 363-396 (prikaz, ostalo).

4. Burić, Zoran.
Prikaz konferencije, Uporaba novih tehnologija u kaznenom postupku, Elektornički dokazi: valjanost i dopustivost elektroničkih dokaza u kaznenom postupku. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. Vol. 18 (2011) , 1; 299-303 (prikaz, ostalo).

5. Burić, Zoran; Herceg, Barbara; Kustura, Ivana; Novokmet, Ante.
XXII. redovito savjetovanje Hvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu: Na vratima reforme hrvatskog kaznenog zakonodavstva. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 17 (2010) , 2; 991-1012 (prikaz, stručni).

6. Bojanić, Igor; Derenčinović, Davor; Getoš, Anna-Maria; Munivrana Vajda, Maja; Burić, Zoran.
XVIII. međunarodni kongres kaznenog prava: Glavni izazovi globalizacije postavljeni pred kazneno pravosuđe, Istanbul, Turska, 20.-27. rujna 2009. : prikaz i diskusija. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 16 (2009) , 2; 973-1001 (prikaz, stručni).

7. Bonačić, Marin; Burić, Zoran.
J. VERVAELE: Posebne postupovne mjere i poštovanje ljudskih prava - glavni referat za III. sekciju (Kazneni postupak) Međunarodnog kongresa za kazneno pravo, održan na pripremnom kolokviju za Kongres (Pula, studeni 2008.). // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. Vol. 16 (2009) , 2; 913-961 (prijevod, ostalo).

8. Burić, Zoran; Dragičević Prtenjača, Marta.
9. specijalistički tečaj iz međunarodnog kaznenog prava za mlade penaliste «Pravni status i odgovornost nedržavnih entiteta prema međunarodnom humanitarnom pravu, međunarodnom kaznenom pravu i međunarodnom pravu o ljudskim pravima» Siracusa, Italija, 24. svibnja - 3. lipnja 2009.. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 16 (2009) , 1; 401-408 (prikaz, stručni).

9. Burić, Zoran; Munivrana Vajda, Maja.
Prikaz ljetne škole europskog kaznenog prava The European Area of Criminal Justice, Bruxelles, 29. lipnja - 3. srpnja 2009.. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. Vol. 16 (2009) , 2; 1003-1018 (prikaz, ostalo).

10. Burić, Zoran; Novokmet, Ante.
XXI. redovito savjetovanje Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu: Novi hrvatski zakon o kaznenom postupku: reforma između želja i stvarnosti, Opatija, 3.-6. prosinca 2008.. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 16 (2009) , 1; 347-368 (prikaz, stručni).

11. Burić, Zoran.
STEVEN W. BECKER: Žalba u kaznenom postupku u SAD: preispitati ili ne preispitati presudu - očigledna pogreška, neškodljiva pogreška i rizik povećanja kazne po žalbi. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. Vol. 15 (2008) , 1; 343-356 (prijevod, ostalo).

12. Burić, Zoran; Dragičević Prtenjača, Marta.
Pripremni kolokvij XVIII. međunarodnog kongresa iz kaznenog prava Glavni izazovi globalizacije postavljeni pred kaznano pravosuđe, Istanbul, Turska, 20.-27. rujna 2009., Posebne postupovne mjere i poštovanje ljudskih prava, Pula, 6.-9. studenog 2008.. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 15 (2008) , 2; 1171-1179 (prikaz, ostalo).

13. Burić, Zoran.
Europski uhidbeni nalog. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 14 (2007) , 1/2007; 217-266 (članak, stručni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Burić, Zoran.
RE-ASSESSING THE JURISPRUDENCE OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS ON POLICE INTERROGATION - CASE OF IBRAHIM AND OTHERS V. THE UNITED KINGDOM // .
2018. 338-354 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Burić, Zoran.
Transnational Criminal Proceedings and the Position of the Defence // European Criminal Procedural Law in Service of Protection of European Union Financial Interests: State of Play and Challenges / Đurđević, Zlata ; Ivičević Karas, Elizabeta (ur.).
Zagreb : Hrvatska udruga za europsko kazneno pravo, 2016. 63-90 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Burić, Zoran.
Položaj žrtve u hrvatskom i makedonskom kaznenom procesnom pravu kroz prizmu Okvirne odluke o položaju žrtava u kaznenom postupku // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu.
2011. 491-517 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Novosel, Dragan; Rašo, Marko; Burić, Zoran.
Razgraničenje kaznenih djela i prekršaja u svjetlu presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Maresti protiv Hrvatske // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu / Davor Krapac (ur.).
Zagreb : Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu, 2010. 785-812 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Getoš Kalac, Anna-Maria; Roksandić Vidlička, Sunčana; Burić, Zoran.
Victimology and Victim Protection in Croatia // Scientific Programme of the 18th Annual Conference of the European Society of Criminology, Crimes Against Humans and Crimes Against Humanity, Implications for Modern Criminology (online).
1-1 (predavanje,sažetak,znanstveni).

2. Burić, Zoran.
Compulsory Internment of Phorensic Patients in Mental Institutions - Croatian Legal and Practical Perspective // Book of Abstracts of the 18th World Congress on Medical Law / Ksenija Turković, Sunčana Roksandić Vidlička, Aleksandar Maršavelski (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2010. 49-49 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Burić, Zoran.
New Croatian Criminal Procedure Act: Europe Says "Yes", Constitutional Court Says "No" // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

2. Bruckmüller, Karin; Burić, Zoran; Gorkič, Primož; Schumann, Stefan.
Legislative reports and emergency defence lawyer services by country rapporteurs // .
(predavanje,neobjavljeni rad).
 
  Druge vrste radova
 

1. Đurđević, Zlata; Ivičević Karas, Elizabeta; Bonačić, Marin; Burić, Zoran.
Zbirka zakona iz kaznenog procesnog prava, 2013. (zbirka zakona).