Zlata Đurđević je redovita profesorica u trajnom zvanju na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te predstojnica Katedre za kazneno procesno pravo. Specijalizira se u području kaznenog procesnog prava, europskog i međunarodnog kaznenog prava, ljudskih prava, međunarodne suradnje u kaznenim stvarima i psihijatrijskog prava. Gostujuća je profesorica na Fakultetu za pravo, ekonomiju i financije Sveučilišta u Luxemburgu, na Europskom pravnom fakultetu u Ljubljani i na Pravnom fakultetu Sveučilita u Splitu.

Magistrirala je na Sveučilištu Cambridge, Velika Britanija na Institutu za kriminologiju kao i na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 2003. na temu “Kaznenopravna zaštita financijskih interesa Europske unije”. Nakon vježbeničkog staža na Županijskom sudu u Zagrebu, 1994. položila je pravosudni ispit.

Dobitnica je najprestižnijih međunarodnih stipendija među kojima su Marie Curie EU NEWFELPRO stipendija, Fulbrightova stipendija, Chevening stipendija, Njemačka akademska stipendija DAAD i Austrijska stipendija ÖAD. Bila je istraživačica na Max-Planck Institutu u Freiburgu, Sveučilištu Augsburg u Njemačkoj, Sveučilištu “Karl-Franzens” u Grazu, Austrija. U 2009/2010 bila je gošća predavačica na Berkeleyu, Sveučilište u Kaliforniji, SAD gdje je predavala predmet ”Criminal Law Aspects of the European Convention on Human Rights”. Radila je dvije godine (2014.-2016.) kao viša znanstvena istraživačica na Pravnom fakultetu Yale, SAD provodeći znanstveni projekt ”Towards an European Criminal Procedure: Integration at the Expense of Human Rights (EuroCrimPro)” te surađujući sa profesorom emeritusom Mirjan Damaškom.

Nalazi se na vodećim pozicijama u nekoliko međunarodnih i domaćih znanstvenih i pravnih udruga. Od 2016.-2021. godine predsjednica je Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu (www.pravo.hr/hukzp), a od 2013. predsjednica Hrvatske udruge za europsko kazneno pravo. Članica je izvršnog odbora Međunarodnog udruženja za kazneno pravo (AIDP, www.penal.org) od 2009. godine u koji je reizabrana 2014. i 2019. godine. Od 2008. godine je kontakt osoba za Hrvatsku u Akademskoj mreži za europsko kazneno pravo Europske unije (European Criminal Law Academic Network – ECLAN, www.eclan.eu).

Bila je članica Državnoodvjetničkog vijeća, Povjerenstva za sukob interesa i Povjerenstva za azil RH. U suradnji sa Pravosudnom akademijom i Hrvatskom odvjetničkom komorom organizirala je edukaciju pravosudnih djelatnika. Bila je ispitivačica na pravosudnom ispitu u okviru Ministarstva pravosuđa RH, predsjednica radne skupine Ministarstva pravosuđa za izradu novog Zakona o kaznenom postupku (2012-13) te članica niza radnih skupina Ministarstva pravosuđa za izradu zakona u kaznenom pravosuđu. Bila je kandidatkinja Republike Hrvatske za sutkinju Međunarodnog kaznenog suda. Glavna je urednica časopisa “Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu” od 2014. te elektroničkog časopisa Pravnog fakulteta u Zagrebu “Zagrebačka pravna revija“ od 2011.-2017. Voditeljica ekipe studenata Pravnog fakulteta u Zagrebu koja je osvojila prvo mjesto na regionalnom studentskom natjecanju iz ljudskih prava 2007., 2008. i 2018. te treće mjesto 2009., 2010. i 2011. te 2018. prvo mjesto u finalu šestog Trans-europskog studentskog natjecanja (6th Trans-European Moot Court Finals) na Europskom sudu za ljudska prava.

Služi se engleskim, njemačkim i francuskim jezikom. Izradila je niz pravnih mišljenja za odvjetnike, Ustavni sud RH i Vrhovni sud RH o kaznenopravnim pitanjima, te je zastupala Republiku Hrvatsku u postupcima pred međunarodnim arbitražama UNCITRAL i ISCID. Njezina pravna mišljenja i radovi citirani su od strane Europskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda RH. Izlagala na više od osamdeset seminara i konferencija u zemlji i inozemstvu. Objavila je preko šezdeset znanstvenih članka u domaćim i stranim publikacijama te osam knjiga.

Voditeljica je 14 znanstveno istraživačkih projekata od kojih 10 međunarodnih i 4 domaća, a kao istraživačica je sudjelovala u 13 znanstvenih projekata. Projekti su se bavili pravima obrane u kaznenom postupku, uspostavljanjem Europskog javnog tužitelja, europeijzacijom kaznenog procesnog prava, suradnjom u kaznenim stvarima među državama u regiji, Europskoj uniji i svijetu te osobama s duševnim smetnjama.

Životopis (.pdf)

Projekti

Javna izlaganja

Profesionalne aktivnosti i članstva