Predsjednica
Izv. prof. dr.sc. Anamarija Musa

 

Dopredsjednica
Izv. prof. dr.sc. Marta Dragičević Prtenjača

 

Dopredsjednik
Prof. dr.sc. Marko Baretić

 

Predsjedništvo
Akademik, prof. dr.sc. Arsen Bačić
Prof. dr.sc. Dubravka Akšamović
Prof. dr.sc. Sanja Barić
Prof. dr.sc. Vesna Barić Punda
Izv. prof. dr. sc. Ksenija Grubišić

 

Znanstveno vijeće
Izv. prof. dr. sc. Ivana Tucak (predsjednica)
Prof. dr. sc. Mario Vinković
Prof. dr.sc. Davorin Rudolf ml.
Prof. dr. sc. Damir Primorac
Izv. prof.dr.sc. Anna-Maria Getoš Kalac
Doc. dr. sc. Mario Krešić
Doc. dr. sc. Nikola Popović
Prof. dr.sc. Ivan Koprić, dekan PFZg
Prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić dekanica PFRi
Izv. prof. dr. sc. Ratko Brnabić, dekan PFSt
Izv. prof. dr. sc. Tunjica Petrašević, dekan PFOs

 

Nadzorni odbor
Prof. dr.sc. Edita Čulinović Herc  (predsjednica)
Prof. dr. sc. Hana Horak
Prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević

 

Sud časti
Doc. dr.sc. Alen Rajko (predsjednik)
Prof. dr.sc. Anita Kurtović Mišić
Prof. dr.sc. Saša Nikšić
Prof. dr.sc. Budislav Vukas ml.
Izv. prof. dr.sc. Vanja Ivan Savić

 

Redoviti članovi utemeljitelji Akademije na osnivačkoj Skupštini od 7.11.2001. godine
prof.dr.sc. Alinčić Mira
prof.dr.sc. Bačić Arsen
prof.dr.sc. Bakotić Božidar
prof.dr.sc. Barbić Jakša
prof.dr.sc. Borković Ivo
dr.sc. Crnić Jadranko
prof.dr.sc. Cvitanović Leo
doc.dr.sc. Derenčinović Davor
prof.dr.sc. Dika Mihajlo
prof.dr.sc. Engelsfeld Neda
prof.dr.sc. Filipović Velimir
prof.dr.sc. Gavella Nikola
prof.dr.sc. Grabovac Ivo
prof.dr.sc. Grozdanić Velinka
prof.dr.sc. Hlača Vinko
prof.dr.sc. Horvatić Željko
prof.dr.sc. Hrabar Dubravka
prof.dr.sc. Jelčić Barbara
prof.dr.sc. Jelčić Božidar
prof.dr.sc. Jelinić Srećko
doc.dr.sc. Jelušić Mario
prof.dr.sc. Josipović Ivo
prof.dr.sc. Josipović Tatjana
prof.dr.sc. Klarić Petar
prof.dr.sc. Koprić Ivan
prof.dr.sc. Korać Aleksandra
prof.dr.sc. Krapac Davor
prof.dr.sc. Kurtović Anita
prof.dr.sc. Kurtović Šefko
prof.dr.sc. Lauc Zvonimir
prof.dr.sc. Lončarić-Horvat Olivera
prof.dr.sc. Ljubanović Vladimir
prof.dr.sc. Medvedović Dragan
prof.dr.sc. Metelko Josip
prof.dr.sc. Milušić Anto
prof.dr.sc. Novoselec Petar
prof.dr.sc. Omejec Jasna
prof.dr.sc. Padjen Ivan
prof.dr.sc. Pavić Drago
prof.dr.sc. Pavić Željko
prof.dr.sc. Perić Berislav
prof.dr.sc. Potočnjak Željko
prof.dr.sc. Ravnić Anton
prof.dr.sc. Sajko Krešimir
prof.dr.sc. Seršić Maja
prof.dr.sc. Smerdel Branko
prof.dr.sc. Sokol Smiljko
prof.dr.sc. Šarčević Petar
prof.dr.sc. Tomašević Goran
prof.dr.sc. Učur Marinko
prof.dr.sc. Vranjican Stjenko
prof.dr.sc. Vukas Budislav