Kontakt za upućivanje radova: godisnjak-apzh@pravst.hr

Upute za autore: https://hrcak.srce.hr/godisnjakapzh

 

Vol. XIII – 1/2022 godina

Vol. XII – 1/2021 godina

Vol. XI – 1/2020 godina

Vol. X – 1/2019 godina

Vol. IX – 1/2018 godina

Vol. VIII – 2017 godina

Vol. VII – 2016 godina

Vol. VI – 2015 godina

Vol. V – 2014 godina

Vol. IV – 2013 godina

Vol. III – 2012 godina

Vol. II – 2011 godina

Vol. I – 2010 godina