prof. dr. sc. Željko Potočnjak
prof. dr. sc.
Željko Potočnjak

Željko Potočnjak redoviti je profesor na Katedri za radno i socijalno pravo. Od 1982. je znanstveni asistent, docent, izvanredni profesor, a 2003. postaje redoviti profesor. Autor je oko 120 znanstvenih i stručnih radova. Predsjednik je Hrvatske udruge za radno i socijalno pravo te član Izvršnog odbora Međunarodne udruženja za radno pravo i pravo socijalne sigurnosti (International Society for Labour Law and Social Security Law). Od travnja 2001. do travnja 2009. bio je sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske. U travnju 2009. izabran je u trajno zvanje redovitog profesora. Od 26. siječnja 2010. član je Nacionalnog vijeća za konkurentnost. Tijekom školskih godina 2009./2010. i 2010./2011. bio je dekan Pravnog fakulteta u Zagrebu. Od 22. veljače 2012. član je Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Od 10. prosinca 2014. do 10. prosinca 2018. bio je član Upravnog vijeća Instituta "Ruđer Bošković".

Više

EDUKACIJA

Godina diplomiranja: 1981

Godina magistriranja: 1984

Godina doktoriranja: 1992

KONTAKT

E-mail:
E-mail
Telefon:
4564 323
Katedra/služba:
Radno i socijalno pravo
Konzultacije:

Petkom u 10 sati

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Autorske knjige
 

1. Potočnjak, Željko.
Radni odnosi državnih službenika .
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centar za javnu upravu i javne financije, 2013 (monografija).

2. Potočnjak, Željko; Vukorepa, Ivana.
Zakon o radu i drugi izvori radnog prava: zakonski tekstovi, međunarodni izvori, pojmovno kazalo .
Zagreb : Narodne novine, 2010 (zbirka propisa).

3. Potočnjak Željko; Vukorepa Ivana.
Zakon o socijalnoj skrbi, autorski pročišćeni tekst Zakona, stanje na dan 1. listopada 2007 .
Zagreb : Narodne Novine d.d., 2007 (zbirka propisa).

4. Potočnjak, Željko; Vukorepa, Ivana.
Zakon o radu i drugi izvori radnog prava: zakonski tekstovi, prateći propisi, međunarodni izvori, pojmovno kazalo .
Zagreb : Narodne novine, 2006 (zbirka propisa).
 
  Uredničke knjige
 

1. Perspektive antidiskriminacijskog prava / Potočnjak, Željko; Grgurev, Ivana; Grgić, Andrea (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2014 (zbornik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Potočnjak, Željko.
Osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti // Istine i zablude o reformi znanosti i visokog obrazovanja / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2019. Str. 87-127.

2. Potočnjak, Željko; Grgurev, Ivana; Grgić, Andrea.
Dokazivanje prima facie diskriminacije // Liber amicorum Mihajlo Dika : zbornik radova u čast 70. rođendana prof. dr. sc. Mihajla Dike / Uzelac, Alan ; Garašić, Jasnica ; Maganić, Aleksandra (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2013. Str. 323-347.

3. Potočnjak, Željko; Grgić, Andrea.
Važnost prakse Europskog suda za ljudska prava i Europskog suda pravde za razvoj hrvatskog antidiskriminacijskog prava // Primjena antidiskriminacijskog zakonodavstva u praksi / Crnić, Ivica ; Dika, Mihajlo ; Grgić, Andrea ; Marijan, Ranko ; Palić, Dejan ; Pavković, Janja ; Potočnjak, Željko (ur.).
Zagreb : Centar za mirovne studije, 2011. Str. 6-67.

4. Potočnjak, Željko.
Glavne značajke novog Zakona o radu // Ogledi o novom Zakonu o radu / Ruždjak, Marijan (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2010. Str. 1-61.

5. Potočnjak, Željko; Gotovac, Viktor.
Rad i pravni oblici rada u Republici Hrvatskoj // Rad u Hrvatskoj: Pred izazovima budućnosti / Franičević, Vojmir ; Puljiz, Vlado (ur.).
Zagreb : Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo ; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2009. Str. 277-301.

6. Potočnjak, Željko; Grgić, Andrea.
Odnos Zakona o suzbijanju diskriminacije s Ustavom i drugim zakonima koji zabranjuju diskriminaciju // Vodič uz Zakon o suzbijanju diskriminacije / Šimonović Einwalter, Tena (ur.).
Zagreb : Ured za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske, 2009. Str. 125-140.

7. Potočnjak, Željko; Grgić, Andrea.
Relations Between the Anti – Discrimination Act, the Constitution and Other Acts Prohibiting Discrimination // A Guide to the Anti - Discrimination Act / Šimonović Einwalter, Tena (ur.).
Zagreb : Government of the Republic of Croatia Office for Human Rights, 2009. Str. 129-144.

8. Potočnjak, Željko; Trgovac, Sanja.
Prava iz socijalnog osiguranja i socijalne skrbi u postupcima apstraktne kontrole ustavnosti zakona // Liber amicorum in honorem Jadranko Crnić / Kačar, Hrvoje ; Momčinović, Hrvoje ; Žuvela, Mladen (ur.).
Zagreb : Novi informator, 2009. Str. 189-219.

9. Dika, Mihajlo; Potočnjak, Željko; Gotovac, Viktor.
Radni sporovi // Radni odnosi u Republici Hrvatskoj / Potočnjak, Željko (ur.).
Zagreb : Organizator, 2007.. Str. 649-770.

10. Potočnjak, Željko.
Zabrana diskriminacije, uznemiravanja i spolnog uznemiravanja u radnim odnosima // Radni odnosi u Republici Hrvatskoj / Potočnjak Željko (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet ; Organizator, 2007. Str. 47-99.

11. Potočnjak, Željko.
Prestanak ugovora o radu // Radni odnosi u Republici Hrvatskoj / Potočnjak, Željko (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet ; Organizator, 2007. Str. 375-494.

12. Potočnjak, Željko.
Radni odnosi državnih službenika // Radni odnosi u Republici Hrvatskoj / Potočnjak, Željko (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet ; Organizator, 2007. Str. 803-876.

13. Potočnjak, Željko; Grgurev, Ivana.
Odgovornost za neimovinsku štetu zbog diskriminacije na radu // Odgovornost za neimovinsku štetu zbog povrede prava osobnosti u vezi s radom: mobing, dostojanstvo, diskriminacija, izloženost štetnm utjecajima, ozljede na radu, profesionalna oboljenja i dr. / Klarić, Petar (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2007. Str. 41-86.

14. Kreuder, Thomas; Potočnjak, Željko.
Die Entwicklung des kroatischen Arbeitsrechts seit der Verabschiedung des neuen Arbeitsgesetzes // Arbeitnehmermitwirkung in einer sich globalisierenden Arbeitswelt, Liber Amicorum Manfred Weiss / Höland, Armin ; Hohmann-Dennhardt ; Schmidt, Marlene ; Seifert, Achim (ur.).
Berlin : Berliner Wissenschafts-Verlag, 2005. Str. 403-414.

15. Dika, Mihajlo; Potočnjak, Željko.
Arbitražno rješavanje radnih sporova // Zasnivanje i prestanak radnih odnosa ; Rješavanje radnih sporova / Grubić, Vesna (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2004. Str. 237-269.

16. Potočnjak, Željko.
Zabrana diskriminacije u radnim odnosima // Novine u radnim odnosima : komentar najznačajnijih promjena u radnim odnosima : redakcijski pročišćeni tekst Zakona o radu : pravilnici: o radu, o postupku i mjerama zaštite dostojanstva radnika / Potočnjak, Željko ; Babić, Vera (ur.).
Zagreb : Organizator, 2003. Str. 3-40.

17. Potočnjak, Željko.
Kolektivni radni sporovi te načini njihovog rješavanja (mirenje, arbitraža, štrajk i isključenje s rada) // Novine u radnim odnosima : komentar najznačajnijih promjena u radnim odnosima : redakcijski pročišćeni tekst Zakona o radu : pravilnici: o radu, o postupku i mjerama zaštite dostojanstva radnika / Potočnjak, Željko ; Babić, Vera (ur.).
Zagreb : Organizator, 2003. Str. 265-299.
 
  Udžbenici i skripta
 

1. Crnić, Ivica; Dika, Mihajlo; Marijan, Ranko; Mrčela, Marin; Potočnjak, Željko.
Antidiskriminacijsko zakonodavstvo i praksa .
Zagreb : Međunarodna organizacija za migracije (IOM) u suradnji s Hrvatskim pravnim centrom i Pravosudnom akademijom, 2009.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Potočnjak, Željko.
ZAŠTITA STEČENIH PRAVA RADNIKA U SLUČAJU PRIJENOSA PODUZEĆA, POGONA ILI NJIHOVIH DIJELOVA NA DRUGOG POSLODAVCA PREMA PRAVU EUROPSKE UNIJE. // Zbornik 55. susreta pravnika, Opatija '17, Opatija, 17.-19. svibnja 2017.. 55 (2017) ; 381-460 (članak, znanstveni).

2. Potočnjak, Željko.
Neki problemi primjene Direktive o kolektivnom otkazivanju ugovora o radu u hrvatskom zakonodavstvu i praksi. // AKTUALNOSTI HRVATSKOG ZAKONODAVSTVA I PRAVNE PRAKSE. 23 (2016) ; 229-277 (članak, znanstveni).

3. Potočnjak, Željko.
Reprezentativnost sindikata i udruga poslodavaca u Hrvatskoj. // Delavci in Delodajalci. XVI (2016) , 1; 83-111 (članak, znanstveni).

4. Potočnjak, Željko.
Najznačajnije novine koje donosi novi Zakon o radu. // Hrvatska pravna revija. 14 (2014) , 9; 14-30 (članak, znanstveni).

5. Potočnjak, Željko; Grgić, Andrea; Čatipović, Iva.
The Right to Paid Annual Leave: the Implications of Accession. // Croatian yearbook of European law & policy. 10 (2014) ; 159-187 (članak, znanstveni).

6. Potočnjak, Željko; Vukorepa, Ivana.
Cjeloživotno modeliranje portfelja u kapitalno financiranim mirovinskim sustavima određenih doprinosa. // Privredna kretanja i ekonomska politika. 22 (2012) , 130; 29-60 (članak, znanstveni).

7. Potočnjak, Željko; Vukorepa, Ivana.
Kritička promišljanja o novom Zakonu o radu. // Hrvatska pravna revija. 10 (2010) , 3; 1-27 (izvorni znanstveni članak, znanstveni).

8. Potočnjak, Željko.
Pravno uređenje rada članova uprava za društva kapitala. // Pravo u gospodarstvu. 47 (2008) , 3; 422-461 (članak, znanstveni).

9. Potočnjak, Željko; Vukorepa, Ivana.
Upravljanje rizikom prinosa u obveznim kapitalno finaciranim mirovinskim sustavima. // Revija za socijalnu politiku. 3 (2008) ; 323-342 (članak, znanstveni).

10. Potočnjak, Željko.
Otvorena pitanja sklapanja i primjene kolektivnih ugovora. // Pravo u gospodarstvu. 46 (2007) , 4; 304-341 (članak, znanstveni).

11. Potočnjak, Željko.
Zaštita prava na suđenje u razumnom roku nakon stupanja na snagu novog Zakona o sudovima. // Hrvatska pravna revija. 6 (2006) , 4; 13-31 (članak, znanstveni).

12. Potočnjak, Željko.
Redoviti otkaz ugovora o radu. // Pravo u gospodarstvu. 45 (2006) , 4; 130-198 (članak, znanstveni).

13. Potočnjak, Željko.
Posebnosti radnih odnosa državnih službenika. // Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse: građansko, trgovačko, radno i procesno pravo u praksi : godišnjak. (2005) ; 211-274 (članak, znanstveni).

14. Potočnjak, Željko.
Posebnosti radnih odnosa državnih službenika. // Pravo u gospodarstvu : časopis za gospodarsko-pravnu teoriju i praksu : a journal for business theory and practice. 44 (2005) , 6; 211-274 (članak, znanstveni).

15. Potočnjak, Željko.
Radni odnosi u ustavnosudskoj praksi. // Pravo u gospodarstvu : časopis za gospodarsko-pravnu teoriju i praksu : a journal for business theory and practice. 44 (2005) , 4; 313-362 (članak, znanstveni).

16. Potočnjak, Željko.
Zaštita prava na suđenje u razumnom roku - neki prijedlozi za unapređenje hrvatskog sustava na temelju stranih iskustava -. // Hrvatska pravna revija. 5 (2005) , 4; 1-15 (članak, znanstveni).

17. Potočnjak, Željko.
Pravo na sud, pristup sudu i suđenje u razumnom roku u slučaju intervencije zakonodavca u sudske postupke u tijeku. // Zbornik Pravnog Fakulteta u Rijeci. 25 (2004) , 2; 823-853 (prethodno priopćenje, znanstveni).

18. Potočnjak, Željko.
Glavne značajke kapitalno financiranog obveznog dijela hrvatskog mirovinskog sustava. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 53 (2003) , 1; 5-35 (članak, znanstveni).

19. Potočnjak, Željko.
Interesna struktura novele Zakona o radu. // Pravo u gospodarstvu : časopis za gospodarsko-pravnu teoriju i praksu. 40 (2001) , 4; 168-186 (članak, znanstveni).

20. Potočnjak, Željko.
Najniža mirovina. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 51 (2001) , 3-4; 557-586 (članak, znanstveni).

21. Potočnjak, Željko.
Nove mirovinske formule mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti. // Revija za socijalnu politiku / Journal of Social Policy. 7 (2000) , 1; 1-18 (članak, znanstveni).

22. Potočnjak, Željko.
Nova koncepcija i struktura hrvatskog mirovinskog sustava. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 50 (2000) , 5; 699-721 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Potočnjak, Željko.
Reprezentativnost sindikata i udruga poslodavaca. // Radno pravo. 2013 (2014) , 11; 8-20 (članak, stručni).

2. Potočnjak, Željko.
Reprezentativnost sindikata i udruga poslodavaca - postupak utvrđivanja reprezentativnosti. // Radno pravo. 2014 (2014) , 1; 18-26 (članak, stručni).

3. Nestić, Danijel; Potočnjak, Željko; Puljiz, Vlado; Rašić Bakarić, Ivana; Švaljek, Sandra; Tomić, Iva; Vehovec, Maja; Vukorepa, Ivana.
Izazovi i mogućnosti za ostvarenje primjerenih starosnih mirovina u Hrvatskoj (projektna studija). // Revija za socijalnu politiku. 18 (2011) , 3; 357-396 (ostalo, ostalo).

4. Potočnjak, Željko; Trgovac, Sanja.
Ustavnosudski postupci i njihovi učinci. // Financije i porezi,. 10 (2009) ; 120-128 (članak, stručni).
 
  Plenarna izlaganja
 

1. Potočnjak, Željko.
Novine i dvojbe u svezi s otkazom i drugim načinima prestanka ugovora o radu // Zbornik 53. susreta pravnika Opatija '15. Opatija 13-15. svibnja 2015. / Barbić, Jakša ; Giunio, Miljenko ; (ur.).
Zagreb : Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu, 2015. 103-136 (plenarno predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

2. Potočnjak; Željko.
Novine u hrvatskom radnom zakonodavstvu // Zbornik 52. susreta pravnika Opatija 2014 / Barbić, Jakša ; Giunio, Miljenko (ur.).
Zagreb : Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu, 2014. 291-349 (plenarno predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Potočnjak Željko; Vukorepa, Ivana.
Drugi mirovinski stup: prijepori i moguća poboljšanja // Zbornik 56. susreta pravnika / Miladin, Petar ; Giunio, Miljenko (ur.).
Zagreb : Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu, 2018. 231-271 (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

2. Potočnjak, Željko.
Opći pregled novih propisa radnog i socijalnog zakonodavstva // Novi Zakon o radu - novi propisi radnog i socijalnog zakonodavstva.
Zagreb : Inženjerski biro d.d., 2014. 3-88 (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

3. Potočnjak, Željko.
Fleksigurnost radnih odnosa u Hrvatskoj i pravna stečevina Europske unije // 51. sustret pravnika Opatija / Barbić, Jakša ; Giunio, Miljenko (ur.).
Zagreb : Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu, 2013. 283-326 (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

4. Potočnjak, Željko; Grgić Andrea.
Važnost prakse Europskog suda za ljudska prava i Europskog suda pravde za razvoj hrvatskoga antidiskriminacijskog prava // 47. sustret pravnika Opatija 2009. / Barbić, Jakša ; Giunio, Miljenko (ur.).
Zagreb : Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu, 2009. 47-108 (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

5. Potočnjak, Željko; Stresec, Mirjana.
Europski sud za ljudska prava i Ustavni sud Republike Hrvatske u zaštiti ljudskih prava // Modernizacija prava, knjiga 10 / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava, 2009. 209-246 (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

6. Potočnjak, Željko.
Pojam, osnove, oblici i izuzeci od zabrane diskriminacije nakon donošenja Zakona o suzbijanju diskriminacije i novelacije Zakona o ravnopravnosti spolova // Radni odnosi u praksi / Ruždjak, Marijan (ur.).
Zagreb : Narodne novine d.d., 2008. 19-48 (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

7. Potočnjak, Željko; Vukorepa, Ivana.
Betriebsbedingte Kündigung in der Republik Kroatien // Die Kündigung aus wirtschaftlichen Gründen im internationalen Vergleich / Günther Löschnigg (ur.).
Wien : ÖGB Verlag, 2008. 173-207 (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

8. Potočnjak, Željko.
Law and Fact in the Work of the Constitutional Court of the Republic of Croatia // Law and Fact in Constitutional Jurisprudence / Rinkevičius, Viktoras (ur.).
Vilnius : The Constitutional Court of the Republic of Lithuania, The Council of Europe - The European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission), 2005. 190-198 (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Potočnjak, Željko; Grgić, Andrea.
Osnovni pojmovi i koncepcije o zabrani diskriminacije u radnom pravu // Perspektive Antidiskriminacijskog prava / Potočnjak, Željko ; Grgurev, Ivana ; Grgić, Andrea (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2014. 1-48 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Potočnjak, Željko; Grgić, Andrea.
Izuzeci i opravdanja kod zabrane diskriminacije // Perspektive antidiskriminacijskog prava : zbornik radova / Potočnjak, Željko ; Grgurev, Ivana ; Grgić, Andrea (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta, 2014. 153-197 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Potočnjak, Željko.
Kolektivno otkazivanje radnih odnosa u praksi Suda Europske unije // Zbornik 54. susreta pravnika, Opatija '16 / Barbić, Jakša ; Giunio, Miljenko ; (ur.).
Zagreb : Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu, 2016. 229-274 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

2. Potočnjak, Željko.
Novi Zakon o radu // .
(predavanje,objavljeni rad,stručni).

3. Potočnjak, Željko; Benko, Luka.
Radno vrijeme, noćni rad i odmori prema novom Zakonu o radu // 48. sustret pravnika Opatija 2010. / Barbić, Jakša ; Giunio, Miljenko (ur.).
Zagreb : Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu, 2010. 63-99 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Potočnjak; Željko.
Pravno uređenje i praksa zabrane diskriminacije u hrvatskom pravu // .
(predavanje,sažetak).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Potočnjak, Željko.
Prestanak radnog odnosa: Kako hrvatski Zakon o radu u tom području usklađuje interese radnika i poslodavaca // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Potočnjak, Željko.
Razvoj, struktura i glavne značajke hrvatskog radnog zakonodavstva // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

3. Potočnjak, Željko.
Fleksigurnost u okviru pravne stečevine Europske unije - ograničenja i mogućnosti // Konferencija o radnim odnosima u Republici Hrvatskoj. Fleksibilnost i fleksigurnost - postojeća rješenja i promišljanja. / Rožman, Krešimir (ur.).
Zagreb : Rosip d.o.o., 2012. 113-124 (predavanje,ppt prezentacija,stručni).

4. Potočnjak, Željko.
Sklapanje ugovora o radu, antidiskriminacijske odredbe, kolektivni radni odnosi // .
(predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

5. Potočnjak, Željko.
Novi Zakon o radu // .
(pozvano predavanje,ppt prezentacija,stručni).

6. Potočnjak, Željko.
Glavna obilježja novog Zakona o radu // .
(predavanje,ppt prezentacija,stručni).

7. Potočnjak, Željko.
Radni odnos, najniža plaća i pravni položaj menadžera // .
(pozvano predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).

8. Potočnjak, Željko.
Pravno uređenje i praksa zabrane diskriminacije u Hrvatskoj // .
(pozvano predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).

9. Potočnjak, Željko.
Zabrana diskriminacije u hrvatskom zakonodavstvu i sudskoj praksi // .
(pozvano predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).

10. Potočnjak, Željko; Gotovac, Viktor.
Rad i pravni oblici rada u Republici Hrvatskoj // .
(pozvano predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).

11. Potočnjak, Željko.
Pravni položaj menadžera // .
(pozvano predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).
 
  Druge vrste radova
 

1. Nestić, Danijel; Potočnjak, Željko; Puljiz, Vlado; Rašić Bakarić, Ivana; Švaljek, Sandra; Tomić, Iva; Vehovec, Maja; Vukorepa, Ivana.
Izazovi i mogućnosti za ostvarenje primjerenih starosnih mirovina u Hrvatskoj, 2011. (projektna studija).

2. Potočnjak, Željko; Grgić Andrea.
Projekt "Izgradnja kapaciteta i podizanje svijesti sudaca i državnih odvjetnika o antidiskriminacijskom zakonodavstvu" Sudska praksa - izbor, 2009. (prijevodi sudskih odluka).

3. Potočnjak, Željko; Gotovac, Viktor.
Capacity building for social dialogue at sectoral and company level - Croatia, 2007. (znanstvena studija, izlaganje, izvješće).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Laleta, Sandra.
Prestanak ugovora o radu / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 08.06. 2011, 522 str. Voditelj: Potočnjak, Željko.

2. Vukorepa, Ivana.
Kapitalno financirani mirovinski sustavi kao čimbenici socijalne sigurnosti / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 7.12. 2011., 346 str. Voditelj: Potočnjak, Željko.

3. Gotovac, Viktor.
Zdravstveno osiguranje - socijalni aspekti / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 12.04. 2010., 494 str. Voditelj: Potočnjak, Željko.

4. Vezmar Barlek, Inga.
Socijalna prava u praksi Europskog suda za ljudska prava / magistarski rad.
Zagreb : Pravni fakultet, 16.11. 2009., 100 str. Voditelj: Potočnjak, Željko.

5. Grgurev, Ivana.
Zabrana diskriminacije u radnom pravu / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 17.11. 2006., 283 str. Voditelj: Potočnjak, Željko.
 

Profesionalni interesi i članstva

Radno i socijalno pravo

Međunarodno radno i socijalno pravo