I. god.

Opća teorija prava i države

Opća povijest prava i države

Sociologija

Strani jezik

Rimsko privatno pravo

Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu

Politička ekonomija

Ekonomska politika

 

II. god.

Ustavno pravo

Obiteljsko pravo

Pravo informacijskih tehnologija

Europsko javno pravo

Kazneno pravo

 

III. god.

Građansko pravo

Financijsko pravo i financijska znanost

Međunarodno  pravo

Upravna znanost

Kazneno procesno pravo

 

IV. god.

Upravno pravo

Građansko procesno pravo

Međunarodno privatno pravo

Radno i socijalno pravo

Pomorsko i općeprometno pravo