Opće obavijesti za studente

Traži se studentica prve godine stručnog studija javne uprave koja bi pružila potporu drugoj studentici prve godine stručnog studija javne uprave u kretanju pri dolasku na fakultet i po prostorima fakulteta, pri rješavanju administrativnih procedura na fakultetu, pri pohađanju nastave i izradi bilješki.

Potpora o kojoj je riječ ostvaruje se kroz kolegij „Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom“, uz financijsku podršku Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Molimo zainteresirane studentice da se obrate povjerenici za studente s invaliditetom, izv.prof.dr.sc. Ireni Majstorović
(irena.majstorovic@pravo.hr) i/ili prodekanu za nastavu doc.dr.sc. Marku Juriću (marko.juric@pravo.hr).

pfz

14. 11. 2018. u 10:16
Uređeno: 14. 11. 2018. u 10:29

Poštovane kolegice i kolege,

Zadovoljstvo nam je obavijestiti vas o drugim Poreznim razgovorima koji će se održati u 14.00 sati u utorak, 20. studenog 2018. (dv. 8, G10).

Razgovori se održavaju jednom mjesečno, za vrijeme trajanja predavanja na fakultetu.

 

 

Renata Požgaj

9. 11. 2018. u 19:00
Uređeno: 14. 11. 2018. u 10:29

Donesena je odluka o načinu komunikacije sa studentima putem e-pošte. Prema odluci, studenti su dužni u komunikaciji s nastavnicima i administrativnim službama Fakulteta koristiti se računom e-pošte na domeni student.pravo.hr, a nastavnici i djelatnici upućeni su da nisu dužni uzimati u obzir poruke poslane s drugih adresa e-pošte.

Odluku možete pročitati ovdje.

 

pfz

Studentska Udruga Meritokrat poziva sve zainteresirane da se pridruže projektu "Akademija znanja - financijsko i pravno opismenjavanje građana".

Student si druge ili više godine prava i već ti je jasno kako je pravna i financijska pismenost u Hrvatskoj niska? Misliš da bi puno toga bilo bolje i lakše kad bi ljudi imali priliku naučiti osnove prava i financija? Želiš pomoći, a u isto vrijeme usavršiti svoje pravno znanje kroz rad s kolegama i profesorima mentorima?

Ako se pronalaziš u ovom tekstu javi se na mail projekt.opismenjavanja@gmail.com te se pridruži studentima prava, ekonomije, FERa, pedagogije, dizajna i brojnih drugih te pomozi svoje pravno znanje pretvoriti u zabavne crtiće i videe za djecu i odrasle!

Prvi sastanak i početak projekta održati će se nakon roka u studenom, sve informacije i pojašnjenja na upite dobit ćete u odgovoru na vaš mail.

pfz

Drage kolegice i kolege,

objavljen je 2. krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ (KA103) za akademsku godinu 2018./19. 

Drugi krug Natječaja namijenjen je studentima koji sa stručnom praksom žele početi u periodu 7.1.2019. -30.7.2019. Završetak mobilnosti je najkasnije 30.9.2019.

Više informacija i službeni tekst Natječaja možete pronaći ovdje.

Rok za prijave je 28.11.2018. (postoji mogućnost i ranijeg zatvaranja natječaja u slučaju ranijeg isteka predviđenih sredstava).

pfz

Drage kolegice i kolege,

pozivamo sve zainteresirane studentice i studente da nam pošalju svoje radove za objavu u prestižnom studentskom časopisu - Pravnik...
 

Danijel Relković

Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske objavljuje Natječaj za dodjelu nagrada za najbolje stručne i znanstvene radove iz područja intelektualnog vlasništva s ciljem jačanja svijesti o značaju intelektualnoga vlasništva u znanstvenoj i akademskoj zajednici te poticanja na bavljenje tematikom intelektualnoga vlasništva u znanstveno-istraživačkom i akademskom radu.
 

pfz

18. 10. 2018. u 11:47
Uređeno: 18. 10. 2018. u 11:47

Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisalo je natječaj za dodjelu 10.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2018./2019. (sukladno osiguranim sredstvima u Državnome proračunu i sredstvima osiguranim u Europskome socijalnom fondu u sklopu Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.“) redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj.

Pravo na stipendiju ostvaruju redoviti studenti upisani na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima i  studenti s invaliditetom te studenti koji su pod skrbništvom ili su kao djeca bili pod skrbništvom ili im je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili im je kao djeci bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja na temelju propisa iz područja socijalne skrbi, koji su upisani na poslijediplomske sveučilišne studije.

Rok za predaju stipendija je 6. studenog u 12 sati.

Za više informacija kliknite ovdje.
 

pfz


11. 10. 2018. u 13:26

Centra za edukaciju i savjetovanje Sunce poziva studente na volontiranje.

/_news/25140/Poziv volonterima.pdf
Više o programu: http://ti-si-sunce.hr/program/moje-pravo-na-igru-i-sport/

Renata Požgaj

Postupnik je vidljiv na poveznici 

 

Renata Požgaj

18. 5. 2017. u 07:17
Uređeno: 18. 5. 2017. u 11:50

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu partnerska je ustanova u sklopu projekta Inicijativa privatnog sektora za mlade koji je pokrenula Hrvatska udruga poslodavaca, u suradnji s Europskom bankom za obnovu i razvoj. Projekt...

Danijel Relković

Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana