prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić
prof. dr. sc.
Slavica Blažeka Kokorić

Slavica Blažeka Kokorić, rođ. Blažeka, rođena je 1974. godine u Čakovcu, Republika Hrvatska. Diplomirala je 1997. na studiju socijalnog rada na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 2002. godine magistrirala je na poslijediplomskom znanstvenom studiju Sociologija migracija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorsku disertaciju pod naslovom "Povezanost iskustava u primarnoj obitelji s obilježjima partnerskih odnosa" obranila je  2005. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te stekla akademski stupanj doktora znanosti iz područja društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti. Od 1998. godine do danas kontinuirano je zaposlena na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i to u sljedećim statusima:

  • 1998.-2002. u istraživačkom zvanju znanstvene novakinje na znanstveno-istraživačkom projektu "Socijalna politika i socijalni rad u Hrvatskoj",
  • 2002.-2004. u istraživačkom zvanju znanstvene novakinje na znanstveno-istraživačkom projektu "Modeli akcijskih i evaluacijskih istraživanja u socijalnom radu",
  • 2004.-2005. u suradničkom zvanju asistenta na Katedri za područja socijalnog rada,
  • 2005.-2007. u suradničkom zvanju višeg asistenta na Katedri za područja socijalnog rada,
  • 2007.-2012. u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalnih djelatnosti, na Katedri za područja socijalnog rada,
  • 2012. do danas u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalnih djelatnosti, na Katedri za područja socijalnog rada.

 

Od početka zapošljavanja na Pravnom fakultetu u Zagrebu do danas kontinuirano je  uključena u izvođenje nastave na različitim kolegijima u okviru Katedre za područja socijalnog rada na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Trenutno vodi nastavu na preddiplomskom studiju iz kolegija „Socijalni rad s obitelji“, Terenska praksa i „Dramsko-pedagoški postupci u socijalnom radu“ te na diplomskom studiju iz predmeta Odabrana područja socijalnog rada – Obitelj te Terenska praksa. Sudjeluje i u izvođenju nastave na poslijediplomskom specijalističkom studiju iz Psihosocijalnog pristupa u socijalnom radu (kolegij „Modeli procjene i rada s obitelji“), na poslijediplomskom specijalističkom studiju iz Obiteljske medijacije (kolegij „Seminar iz analize obiteljskim sukoba“ i „Istraživanja obiteljskih sukoba“) te na Doktorskom studiju iz socijalnog rada i socijalne politike (kolegij „Suvremena istraživanja obiteljskih i bračnih odnosa“).  

Do sada je pod njenim mentorstvom obranjeno 40-tak završnih i diplomskih radova te jedan specijalistički rad na poslijediplomskom studiju. Objavila je dvadesetak znanstvenih radova i tri poglavlja u knjizi te sudjelovala s izlaganjima na više od dvadeset međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova i stručnih konferencija.

Njezin istraživački interes vezan je uz područje izučavanja kvalitete obiteljskih odnosa, strukture i uvjeta života urbanih i ruralnih obitelji, obiteljskih vrijednosti, roditeljstva, predbračnih i bračnih procesa, uloge primarne obitelji u kreiranju intimnih veza u odrasloj dobi, prevencije poteškoća u ponašanju i funkcioniranju djece i mladih itd.  

Od 2009. do 2014. godine bila je voditeljica znanstveno-istraživačkog projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa „Funkcioniranje i osnaživanje obitelji u rizičnim uvjetima u Republici Hrvatskoj“. Od 2006. godine do 2014. godine bila je članica uredništva znanstvenog časopisa Ljetopis socijalnog rada. Već dugi niz godina aktivno sudjeluje u stručnom radu u okviru različitih udruga, a trenutno je članica Hrvatske udruge socijalnih radnika, Hrvatskog centra za dramski odgoj, Udruge za kreativni socijalni rad te Udruge Sociativa Nova.

U svrhu profesionalnog usavršavanja dosad je sudjelovala u većem broju edukacija, seminara i tečajeva iz različitih područja izobrazbe (završila je četverogodišnju edukaciju iz psihoterapijskog pravca Transakcijske analize te trogodišnju edukaciju iz Psihodrame, pohađala je veći broj seminara iz područja suvremene dramske pedagogije i psihosocijalnog pristupa u radu s različitim grupama korisnika, završila je program izobrazbe „Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi“ te program izobrazbe za obiteljske medijatore itd.). 

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Array