Obavijesti

 

 

 

ODABIR I UPIS  SEMINARA I IZBORNIH PREDMETA U LJETNOM SEMESTRU AKADEMSKE GODINE  2018./2019.

 

Odabir seminara i izbornih predmeta obavljat će se 

od ponedjeljka 25.02.2019. od 12:00 sati do petka 01.03.2019. do 08:00 sati

       

 1. Odabir se vrši putem posebnog programa koji se nalazi na web stranici Fakulteta www.pravo.hr, stranica Studijskog  centara socijalnog rada.
 2. Prije samog odabira student mora imati evidentirane ocjene i bodove položenih ispita na studomatu jer se prema ukupnim bodovima i prosječnoj ocjeni rangiraju studenti. Ažuriranje podataka može se obaviti u kartoteci, Nazorova 51, soba 5b.
 3. Odabir seminara putem ovog programa ne obavljaju studenti:
  a) koji su prošlih godina odslušali i položili sve predmete ljetnog semestra iz kojih se može upisati seminar , takvi studenti odabir vrše putem molbe koja mora biti  predana do petka  01.03.2018 do 09:00 sati
  b
  ) studenti koji ponavljaju  I. prvu godinu studija i nisu odradili seminar ili izborni predmet s I.  godine studija odabir obavljaju isključivo putem molbe. Molbe se predaju u studentsku referadu najkasnije do petka, 01.03.2019 .
  c)Studenti koji žele izborni predmet Njemački jezik socijalne struke III. moraju se javiti u referadu do 28.02.2019. do 10:00 sati  jer  predmet ne biraju preko programa.
   
  Sve molbe razmotriti će Predstojnik Studijskog centra socijalnog rada.
   
 4. Programu student može pristupiti s elektroničkim identitetom tj. s korisničkim imenom i zaporkom koja mu je dodijeljena ( AA identitet). Studenti koji nemaju AA identitet  moraju hitno, a najkasnije do utorka 26.02.2019. do 12:30 sati podići novi AA identitet u studentskoj referadi, Nazorova 51, soba 4 i 5. Za ponovno izdavanje potvrde o AAI identitetu studenti su dužni uplatiti naknadu u iznosu od 20,00 kuna na IBAN fakulteta te predočiti uplatnicu .
  Na stranici Studijskog centra soc. rada student upiše korisničko ime i zaporku s AA identiteta (login@Eduhr) tek tada se na kraju stranice otvara program pod naslovom Odabir seminara i izbornih predmeta“(odabrati znak ispred naslova). Student treba otvoriti traženi naslov i potražiti godinu iz koje bira te se tada pojavljuju seminari ili izborni koji su ponuđeni.
 5. Ime studenta bit će u bazi programa za odabir seminara ako je student prilikom upisa na studomatu odabrao rubriku :

seminar IV. socijalni studij – X što je oznaka da student može izabrati seminar iz IV. semestra;

seminar VI. socijalni studij - X što je oznaka da student može izabrati seminar iz VI. semestra;
 

seminar VIII. socijalni studij – X što je oznaka da student može izabrati seminar iz VIII. semestra;

izborni predmet IV. socijalni studij –  X što je oznaka da student može izabrati izborni predmet iz II. godine, IV. semestar;

izborni predmet VI.-1 socijalni studij – X što je oznaka da student može izabrati jedan izborni predmet iz VI. semestra;

izborni predmet VI.-2 socijalni studij – X što je oznaka da student može izabrati jedan izborni predmet iz VI. semestra;

izborni predmet VIII. socijalni studij – X što je oznaka da student može izabrati izborni predmet iz IV. godine, VIII. semestar.
 

Ako student nije upisao na studomatu neku od gore navedenih rubrika neće moći preko programa izabrati seminar niti izborni predmet. (vidi naljepnicu u indeksu ili studomat)

 1. Kad student odabire seminar odnosno izborni predmet preko programa  mora navesti  koji seminar ili izborni predmet želi kao prvi izbor, odnosno koji mu je drugi, odnosno  treći izbor,  četvrti, peti   …. Studenti su dužni  prije odabira  izbornih predmeta i seminara  informirati se na internetskim stranicama studija o programu i zahtjevima  izvršenja pojedinih studijskih obveza na pojedinim kolegijima. Svi seminari i izborni predmeti primaju ograničen broj studenata koji mogu upisati određeni seminar ili izborni predmet. Osnovni kriterij dodjele biti će uredno upisivanje više godine studija,  broj stečenih ECTS bodova i prosječna ocjena svih položenih ispita studenta. Prednost imaju studenti koji prvi puta upisuju određenu godinu  pred studentima koji ponavljaju godinu. Studenti koji ne izvrše odabir seminara u određeno vrijeme prema navedenim obavijestima biti će raspoređeni na seminare prema slobodnim mjestima.
 2. Petak, 01.03.2018  iza 12:00  sati studenti će na  programu koji su koristili kod odabira te na E- adresi  koju su dobili sa AA identitetom vidjeti koji im je seminar odnosno izborni predmet dodijeljen. Studenti ne moraju ručno upisivati dodijeljeni seminar odnosno izborni predmet, već će im na prvom satu seminara ili izbornog predmeta ili po posebnoj obavijesti biti stavljen žig dodijeljenog seminara odnosno izbornog predmeta.
 3. Studenti koji imaju upisan samo jedan predmet iz kojeg se bira seminar, a taj  seminar nisu dobili po programu moraju doći ili poslati zahtjev za upis seminara  na E-adresu  studentske  referade najkasnije do petka 01.03.2019. do 10:00  sati.
  Za prigovor ili molbu za seminare i izborne predmete I. i II. god. na: Zrinka.Grubesa@pravo.hr
  Za prigovor ili molbu za seminare i izborne  predmete III. i IV. godine na: Tihana.Delak@pravo.hr 
  Također studenti III. god. ukoliko bi po programu dobili dva ista izborna predmeta moraju poslati molbu u gore navedenom roku na  e-adresu Tihane Delak .
 4. Studenti koji su prošle godine upisali i odslušali određen seminar  odnosno izborni predmet ali ga  nisu  položili moraju ponovo birati preko programa , ako ga preko programa ne dobiju a žele ga zadržati jer su  ga odslušali i imaju potpis tek tada mogu poslati zahtjev kako je navedeno pod točkom 8. a ne  prije nego što su pokušali preko programa. Sve zahtjeve razmotriti će Predstojnik Studijskog centra. Molbe predane izvan roka  navedenog u točci 8. neće se razmatrati.
 5. Seminarske grupe formirat će predmetni nastavnici te ih možete pogledati na stranicama katedri kojima pripada seminar, odnosno izborni predmet ili oglasnim pločama.
 6. Studenti prelaznici na bolonjski program ukoliko ne mogu izabrati seminar ili izborni predmet dužni su doći  hitno u referadu, ili poslati mail kako je navedeno u točci 8.
 7.  U VRIJEME UPISA I VRIJEME ODABIRA  SEMINARA I IZBORNIH  PREDMETA STUDENTI SU DUŽNI PRATITI WEB STRANICU FAKULTETA.
Popis obavijesti