OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Praksa
Studij: Socijalni rad - 2. semestar
Šifra: 70161
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Kristina Urbanc
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Gordana Berc - Terenske vježbe
prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić - Terenske vježbe
doc. dr. sc. Marko Buljevac - Terenske vježbe
izv. prof. dr. sc. Olja Družić Ljubotina - Terenske vježbe
doc. dr. sc. Marijana Kletečki Radović - Terenske vježbe
prof. dr. sc. Zdravka Leutar - Terenske vježbe
doc. dr. sc. Marina Milić Babić - Terenske vježbe
doc. dr. sc. Linda Rajhvajn Bulat - Terenske vježbe
prof. dr. sc. Silvia Rusac - Terenske vježbe
dr. sc. Nika Sušac - Terenske vježbe
prof. dr. sc. Ana Štambuk - Terenske vježbe
doc. dr. sc. Lucija Vejmelka - Terenske vježbe
Osnovni podaci
Praksa Socijalni rad - 2. semestar
7.0 70161
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Kristina Urbanc

Srijedom od 11:00 do 13:00 sati

Nazorova 51, soba 21
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Gordana Berc (Terenske vježbe)

Petkom od 13:00 do 15:00 sati

Nazorova 51, soba 5D
prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić (Terenske vježbe)

Četvrtkom od 10:30 do 12 sati

Nazorova 51, soba 9
doc. dr. sc. Marko Buljevac (Terenske vježbe)

Utorkom od 9.00 do 11.00 sati

Nazorova 51, soba 18
izv. prof. dr. sc. Olja Družić Ljubotina (Terenske vježbe)

Ponedjeljkom od 12:00 do 13:00 sati

Nazorova 51, soba 21
doc. dr. sc. Marijana Kletečki Radović (Terenske vježbe)

Utorkom od 11:00 do 13:00 sati

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 13
prof. dr. sc. Zdravka Leutar (Terenske vježbe)

Utorkom od 10:30 do 12:30 sati

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 8
doc. dr. sc. Marina Milić Babić (Terenske vježbe)

Utorkom od 13:00 do 15:00 sati

Nazorova 51, soba 18
doc. dr. sc. Linda Rajhvajn Bulat (Terenske vježbe)

Četvrtkom od 11:30 do 13:00 sati

Nazorova 51, soba 11a
prof. dr. sc. Silvia Rusac (Terenske vježbe)

ponedjeljkom 11-13h

Nazorova 51, soba 17
dr. sc. Nika Sušac (Terenske vježbe)

Srijedom od 10:00 do 11:30 sati

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 11a
prof. dr. sc. Ana Štambuk (Terenske vježbe)

Utorkom od 14-15h

Nazorova 51, soba 17/I
doc. dr. sc. Lucija Vejmelka (Terenske vježbe)

Ponedjeljkom od 11:00 do 13:00 sati

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 2a
Literatura
Opis predmeta
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Nakon uspješno obavljene terenske prakse student će biti u mogućnosti:

Opće kompetencije koje će studenti steći na praksi su slijedeće:

  1. sposobnost prikupljanja informacija iz različitih izvora i njihova analiza prilikom rada na slučaju
  2. uspostavljanje i održavanje suradnog odnosa s korisnikom
  3. cjelovito sagledavanje i procjenu životne situacije korisnika i njegovih potreba
  4. sposobnost vođenja slučaja, izrade individualnog plana rada s korisnikom i dokumentiranje slučaja uz pomoć terenskog nastavnika
  5. planiranje intervencija usmjerenih na proces promjene i primjerene specifičnim potrebama korisnika (djeca, mladi, stari, obitelji, osobe s invaliditetom).
  6. provođenje planiranih intervencija na različitim razinama: (1) neposrednoj razini koja uključuje rad na promjeni okruženja korisnika; (2) usmjeravanje korisnika na promjene na osobnoj/obiteljskoj razini; (3) posredno usmjeravanje i osnaživanje korisnika da preuzme odgovornosti za daljnje odluke i evaluiranje postignutog.
  7. analiza slučajeva s prakse na grupnoj superviziji
  8. samoevaluacija postignutog tijekom prakse i supervizije
  9. djelovanje u skladu s profesionalnom etikom i konceptom cjeloživotnog učenja.

Kako bi stekli ove kompetencije, studentima trebaju biti dostupne situacije u kojima će, uz pomoć i nadzor terenskog nastavnika te supervizijsku podršku u okviru studija moći neposredno raditi s korisnicima i to na razini: rada na slučajevima i pratećoj dokumentaciji, observiranja rada terenskog nastavnika, sudjelovanja na aktualnim relevantnim sastancima u ustanovi, rada na terenu s terenskim nastavnikom te raspravi o stečenim iskustvima, njihovoj praktičnoj, etičkoj i teorijskoj perspektivi

Osim općih kompetencija studenti stječu i neke kompetencije obzirom na područje prakse (socijalni rad s djecom, obitelji, osobama s invaliditetom, starima) iz kojeg dobivaju specifične pismene zadatke. Cilj pismenih zadataka je integracija stečenih iskustava s usvojenim teorijskim znanjem i profesionalnim vrijednostima u socijalnom radu te kritički osvrt na vlastito postignuće tijekom prakse. Redovitim pohađanjem prakse (što potvrđuje terenski nastavnik u CZSS), supervizijskih sastanaka te usješno napisanim pismenim zadatkom student stječe pravo potpisa za obavljenu praksu. Praksa se ne ocjenjuje.

Praktične i generičke vještine:

-

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Sudjelovanje na terenskoj praksi, orijentacijskom susretu te supervizijama obavezno je za sve studente. Tijekom obavljanja terenske prakse studenti imaju superviziju koja se odvija na fakultetu (četiri susreta po pet sati, od toga je 1. susret prije početka, 2. susret tijekom prakse, a 3.i 4. susret nakon prakse). Na supervizijskim sastancima studenti reflektiraju o slučajevima s prakse u malim grupama, daju kritički osvrt na vlastiti rad te dobivaju podršku i smjernice za daljnji rad tijekom prakse.

Oblci provjere znanja

Razina znanja

(Zakon o HKO, NN 22/2013.)

Redovito aktivno sudjelovanje na terenskoj praksi

Razina 4

Pismeni zadatak

Razina 4.

Obavijesti