doc. dr. sc. Danijel Baturina
doc. dr. sc.
Danijel Baturina

Danijel Baturina trenutno radi kao docent na Katedri za socijalnu politiku. Doktorat na temu "Utjecaj trećeg sektora na socio-ekonomski razvoj Republike Hrvatske" je stekao 2016 na Pravnom fakultetu u Zagrebu, doktorski studij socijalnog rada i socijalne politike: smjer socijalna politika. Na istoj katedri je radio kao poslijedoktorand 2017-2018 godine.   

Od 2014. godine je bio zaposlen kao istraživač na EU FP7 projektu TSI (Third Sector Impact). Također sudjeluje kao istraživač u projektu International Comparative Social Enterprise Models - ICSEM. Od 2011.-2014. godine bio je zaposlen kao asistent/mladi istraživač na EU FP7 projektu WILCO (Welfare Innovations at Local  Level in  favour of Cohesion).

Član je ISTR-a (International Society of Third Sector Research), EMES istraživačke mreže, CIRIEC International,Europskog sociološkog društva, Hrvatskog sociološkog društva,CERANEO-a Centra za razvoj neprofitnih organizacija, Hrvatske mreže evaluatora i Instituta za javnu upravu.

Područja znanstvenog interesa: civilno društvo i treći sektor, socijalna politika, socijalne inovacije, socijalno poduzetništvo.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrani projekti

  • 2017-2021 COST project "Empowering the next generation of social enterprise scholars”
  •  2013-2018  “International Comparative Social Enterprise Models” (ICSEM) Project” (http://www.iap-socent.be/icsem-project)
  •  2014-2017  EU FP7 project “TSI-The Contribution of the Third Sector to Europe's Socio-economic Development” (http://thirdsectorimpact.eu/)
  • 2011-2014. EU FP7 Project “WILCO -Welfare Innovations at Local Level in favor of Cohesion” (http://www.wilcoproject.eu/)