OBAVIJESTI:
Specijalistički studij Prava djece
Obavijesti
Sveučilište u Zagrebu, Centar za poslijediplomske studije raspisuje NATJEČAJ za upis na Poslijediplomski sveučilišni interdisciplinarni specijalistički studij prava djece u akademskoj godini 2021/2022.  Studij u partnerstvu provode Pravni fakultet, Fakultet političkih znanosti i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. Studij je u  trajanju od tri semestra (dva semestra predavanja i jedan semestar završni rad) koji će započeti u listopadu 2021. godine.
Obilježavanje Dana Konvencije o...
Katedra za obiteljsko pravo obilježila je Dan Konvencije o pravima djeteta predavanjem prof. dr. sc. Dubravke Hrabar o suvremenim izazovima prava djece održanim za studente Poslijediplomskog specijalističkog studija Prava djece.
Specijalistički studij Prava djece pokrenut je nakon višegodišnjih priprema u ak. god. 2011/2012. Nositelj je Studija Sveučilište u Zagrebu , a njegov pokretač i koordinator studija je Pravni fakultet u Zagrebu . Specijalistički studij organizira i njegovom izvedbom u suradnji s Centrom za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu rukovodi Odbor specijalističkog studija, a voditeljica je Studija prof. dr. sc. Dubravka Hrabar.  Trajanje studija jest tri semestra (dva semestra predavanja i semestar završnog rada), s ukupnim opterećenjem od 90 ECTS bodova. Program obuhvaća obvezne, izborne predmete i završni specijalistički rad, a akademski naziv koji se stječe završetkom studija jest sveučilišni specijalist prava djece .