OBAVIJESTI:
Specijalistički studij Prava djece
Obavijesti
Specijalistički studij Prava djece pokrenut je nakon višegodišnjih priprema u ak. god. 2011/2012. Nositelj je Studija Sveučilište u Zagrebu , a njegov pokretač i koordinator studija je Pravni fakultet u Zagrebu . Specijalistički studij organizira i njegovom izvedbom u suradnji s Centrom za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu rukovodi Odbor specijalističkog studija, a voditeljica je Studija prof. dr. sc. Dubravka Hrabar.  Trajanje studija jest tri semestra (dva semestra predavanja i semestar završnog rada), s ukupnim opterećenjem od 90 ECTS bodova. Program obuhvaća obvezne, izborne predmete i završni specijalistički rad, a akademski naziv koji se stječe završetkom studija jest sveučilišni specijalist prava djece .