OBAVIJESTI:
Specijalistički studij Prava djece
Obavijesti
Specijalistički studij Prava djece pokrenut je nakon višegodišnjih priprema u ak. god. 2011/2012. Nositelj je Studija Sveučilište u Zagrebu , a njegov pokretač i koordinator studija je Pravni fakultet u Zagrebu . Specijalistički studij organizira i njegovom izvedbom u suradnji s Centrom za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu rukovodi Odbor specijalističkog studija, a voditeljica je Studija prof. dr. sc. Dubravka Hrabar.  Trajanje studija jest tri semestra (dva semestra predavanja i semestar završnog rada), s ukupnim opterećenjem od 90 ECTS bodova. Program obuhvaća obvezne, izborne predmete i završni specijalistički rad, a akademski naziv koji se stječe završetkom studija jest sveučilišni specijalist prava djece .  Multidisciplinarnost znanja i vještina koje se stječu osigurana je predavanjima predavača s čak pet fakulteta, Kompetencije koje polaznik stječe završetkom studija su društveni, humanistički i bio-medicinski aspekti zaštite prava djece te sposobnost za primjenu znanja i vještina koje u svojoj zaokruženosti omogućavaju odgovarajući stručni pristup pojedinim problemima koji se pojavljuju u implementaciji aktivnosti i postupaka te promatranju djeteta kao (pravnog) subjekta različitih društvenih odnosa.    U 2012. je godini Studij Prava djece, odnosno Pravni fakultet kao njegov pokretač postao punopravni član Europske akademske mreže za prava djece (Children's Rights European Academic Network - CREAN)  koja je osnovana 2004. godine u Berlinu, s ciljem povezivanja sveučilišta, ostalih institucija i znanstvenika koji se bave pravima djece, osobito putem akademske suradnje te organiziranja magistarskih studija o pravima djece. Podaci Mreže ukazuju na vrlo visok stupanj usklađenosti hrvatskoga studija u komparativnom okruženju, koje u načelu obilježava: interdisciplinarnost; trosemestralnost; 20-30 polaznika u dobi 30-40 godina; zahtijevanje ispunjavanja formalnih kriterija te radnog iskustva; plaćanje studija te stjecanje 90 ECTS bodova po završetku studija.