prof. dr. sc. Irena Majstorović
prof. dr. sc.
Irena Majstorović

Rođena 1973. godine u Zagrebu. Nakon završene Klasične gimnazije, upisala Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, na kojem je 1997. diplomirala i upisala Poslijediplomski studij građanskopravnih znanosti. Na Pravnome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu zaposlena od 2001. godine. Godine 2005. magistrirala s radom «Bračni ugovor», a 2009. stekla doktorat znanosti s disertacijom «Harmonizacija i unifikacija europskoga obiteljskog prava – temelji, načela i prijepori». 

Od 2011. godine koordinatorica Pravnog fakulteta u Zagrebu za studente s invaliditetom. 

Završila edukacijski program «Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi» u organizaciji Foruma za slobodu odgoja, te stekla zvanje učitelj RWCT (Reading and writing for critical thinking). Odlično poznaje engleski jezik u govoru i pismu, a vrlo dobro se služi i njemačkim i talijanskim jezikom.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Autorske knjige
 

1. Hrabar, D., Vergaš, M. Marušić, D., Krznar, A. Majstorović, I., Korać Graovac A., Staničić, F., Lovričević-Stojanović, F., Žigante Živović, B., Gutschy, M., Babić, G., Sikaček, O., Stanko, R., Budimir, T., PUpačić, S., Orišković, B., Kadoić, M:, Bužinkić, E., Vidović, T.Fonseca A. Hardy, A., Adam, C.
Pravna zaštita djece bez pratnje .
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2014 (zbornik).

2. Majstorović, Irena.
Harmonizacija i unifikacija europskoga obiteljskog prava .
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2009 (monografija).

3. Majstorović, Irena.
Bračni ugovor : novina hrvatskoga obiteljskog prava .
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta, 2005. (monografija).

4. Hajoš, Boris; Boromisa, Ana-Maria; Anđelković, Irena; Tepšić, Danijela.
Europa na Internetu .
Zagreb : Institut za međunarodne odnose, 1999 (priručnik).
 
  Uredničke knjige
 

1. Europsko obiteljsko pravo / Korać Graovac, Aleksandra; Majstorović, Irena (ur.).
Zagreb : Narodne novine d.d., 2013. (priručnik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Majstorović, Irena; Hoško, Tena.
Kroatien - Landesbericht // Bergmann/Ferid/Henrich, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht mit Staatsangehörigkeitsrecht / Henrich, Dieter ; Dutta, Anatol ; Ebert, Hans-Georg (ur.).
Frankfurt am Main - Berlin : Verlag für Standesamtswesen, 2019. Str. 1-8, 13-62-62.

2. Majstorović, Irena.
Europski obiteljskopravni sustav zaštite prava djece // Prava djece - multidisciplinarni pristup / Hrabar, Dubravka (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2016. Str. 39-62.

3. Majstorović, Irena.
Family law and the EU - at the crossroads? // New Developments in EU Labour, Equality and Human Rights Law, Proceedings from the International Jean Monnet Conference “New Developments in EU Labour, Equality and Human Rights Law”, Osijek 21 and 22 May 2015 / Vinković, Mario (ur.).
Osijek : Josip Juraj Strossmayer University of Osijek Faculty of Law, Jean Monnet Chair in EU Labour, Equality and Human Rights Law, 2015. Str. 323-340.

4. Majstorović, Irena.
Mjere za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djece u njemačkome pravu // Represivne mjere za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta - Interdisciplinarni, komparativni i međunarodni osvrti / Rešetar, Branka ; Aras, Slađana (ur.).
Osijek : Pravni fakultet u Osijeku, 2014.. Str. 95-110.

5. Majstorović, Irena.
Obiteljskopravna zaštita djece azilanata i tražitelja azila bez pratnje u pravnom okviru Europske unije // Pravna zaštita djece bez pratnje - Zbornik radova sa znanstveno-stručnog skupa / Korać Graovac, Aleksandra (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2014. Str. 59-78.

6. Majstorović, Irena.
Children’s Participation in Family Mediation: an Example of New Challenges for Non-Discrimination // Children and non-discrimination, Interdisciplinary handbook / Kutsar, Dagmar ; Warming, Hanne (ur.).
Tartu : Children's Rights Erasmus Academic Network, 2014. Str. 91-110.

7. Majstorović, Irena.
Obiteljsko pravo kao različitost u jedinstvu : Europska unija i Hrvatska // Europsko obiteljsko pravo / Korać Graovac, Aleksandra ; Majstorović, Irena (ur.).
Zagreb : Narodne novine d.d., 2013. Str. 1-24.

8. Majstorović, Irena.
Razvod braka u hrvatskome pravu i Načelima Komisije za europsko obiteljsko pravo // Imovinskopravni aspekti razvoda braka - hrvatski, europski i međunarodni kontekst / Rešetar, B. ; Župan, M. (ur.).
Osijek : Pravni fakultet u Osijeku, 2011. Str. 381-401.
 
  Udžbenici i skripta
 

1. Ajduković, Marina; Bašić, Josipa; Buljan Flander, Gordana; Družić Ljubotina, Olja; Grgurev, Ivana; Hercigonja Novković, Vesna; Hrabar, Dubravka; Ivičević Karas, Elizabeta; Jovančević, Milivoj; Kletečki Radović, Marijana; Kocijan-Hercigonja, Dubravka; Korać Graovac, Aleksandra; Lisičar, Hrvoje; Majstorović, Irena; Malenica, Maša; Munivrana Vajda, Maja; Pećnik, Ninoslava; Selak Bagarić, Ella; Sladović Franz, Branka; Španić, Ana- Marija.
Prava djece - multidisciplinarni pristup / Hrabar, Dubravka (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2016.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Majstorović, Irena; Šimović, Ivan.
The scope of the deprivation of legal capacity as a precondition for the protection of rights and dignity of persons with disabilities. // Ljetopis socijalnog rada. 25 (2018) , 1; 65-86 (pregledni rad, znanstveni).

2. Majstorović, Irena.
The realisation of the right of the child to express his/her views– How »visible« are children in Croatian family judicial proceedings?. // Ljetopis Socijalnog Rada. 24 (2017) , 1; 55-71 (članak, znanstveni).

3. Majstorović, Irena.
Obvezno savjetovanje i obiteljska medijacija de lege lata i de lege ferenda. // Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske. 8 (2017) , S.I.; 129-150 (članak, znanstveni).

4. Šimović, Ivan; Majstorović, Irena.
Povreda prava na obiteljski život u postupcima međunarodne otmice djece: o značenju načela žurnog postupanja. // Hrvatska pravna revija. 17 (2017) , 11; 1-9 (pregledni rad, znanstveni).

5. Majstorović, Irena.
Europski pravni kontekst i značenje za hrvatsko obiteljsko pravo. // Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske. IV (2013) , 1; 77-91 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

6. Majstorović, Irena.
Posredovanje prije razvoda braka: hrvatsko pravo i europska rješenja. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 57 (2007) , 2; 405-456 (pregledni rad, znanstveni).

7. Majstorović, Irena.
Zaruke i miraz kao neregulirani instituti suvremenog hrvatskog obiteljskog prava. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 55 (2005) , 3-4; 733-774 (članak, znanstveni).

8. Majstorović, Irena.
Propisi Europske unije koji se odnose na obiteljsko pravo. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 53 (2003) , 3-4; 759-782 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Majstorović, Irena.
Obiteljska medijacija - obitelj u krizi u zrakopraznom prostoru. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 62 (2014) , 6327; 3-3 (osvrt, stručni).

2. Majstorović, Irena.
O novim izmjenama Obiteljskog zakona. // Revija za socijalnu politiku. 15 (2008) , 1; 97-99 (osvrt, ostalo).

3. Majstorović, Irena.
Bračni ugovor kao jamstvo zaštite imovine. // Odvjetnik. 2007 (2007) , 5-6; 34-38 (osvrt, stručni).

4. Majstorović, Irena.
Odgoj djece u obitelji - pravni aspekti. // Dijete i dru?tvo : ?opis za promicanje prava djeteta. 9 (2007) , 2; 441-446 (članak, stručni).

5. Majstorović, Irena.
III. konferencija Komisije za europsko obiteljsko pravo Europski izazovi suvremenog obiteljskog prava - prikaz. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 57 (2007) , 4-5; 905-908 (prikaz, ostalo).

6. Majstorović, Irena.
Zakon o pravobranitelju za djecu - korak naprijed u poštivanju i promicanju dječjih prava. // Revija za socijalnu politiku. (2004) , 1; 123-124 (osvrt, ostalo).

7. Majstorović, Irena.
O novim promjenama Obiteljskog zakona. // Revija za socijalnu politiku. (2004) , 2; 265-266 (vijest, ostalo).

8. Majstorović, Irena.
O novoj promjeni Obiteljskog zakona. // Revija za socijalnu politiku. (2004) , 3-4; 441 (vijest, ostalo).

9. Majstorović, Irena.
O promjenama Obiteljskog zakona. // Revija za socijalnu politiku. - (2003) , 3-4; 393-396 (vijest, ostalo).

10. Anđelković, Irena.
Münchener Kommentar zum BGB. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 52 (2002) , 1; 179-183 (prikaz, ostalo).

11. Majstorović, Irena.
Europsko privatno pravo, prikaz knjige. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 52 (2002) , 6; 1363-1370 (prikaz, ostalo).

12. Anđelković, Irena.
Ljudska prava u državama kandidatima za članstvo u Europskoj uniji. // Euroscope. - (2000) , 49; i-viii (pregledni rad, ostalo).

13. Anđelković, Irena.
"Croatia and the EU : Costs and Benefits of Integration", Book Review. // Croatian International Relations Review. VI (2000) , 18/19; 72-73 (prikaz, ostalo).

14. Anđelković, Irena.
Nasljednički zahtjev, sredstvo za usklađivanje faktičnog i pravnog položaja nasljednika. // Pravnik. 33 (1999) , 1-2; 50-72 (članak, stručni).

15. Anđelković, Irena.
The New European Court of Human Rights, Conference Review. // Croatian International Relations Review. V (1999) , 15/16; 142-143 (prikaz, ostalo).

16. Anđelković, Irena.
Project Europe: Information, Documentation and Databases, Seminar Review. // Croatian International Relations Review. V (1999) , 15/16; 143-145 (prikaz, ostalo).

17. Anđelković, Irena.
Socijalna politika Europske unije. // Euroscope. - (1998) , 39; I-VIII (članak, pregledni).

18. Anđelković, Irena.
Post Communist Transition and European Integration Processes, Seminar Review. // Croatian international relations review. IV (1998) , 12/13; 197-198 (prikaz, ostalo).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Boromisa, Ana-Maria; Anđelković, Irena.
Economic and legal adjustment to the European Union - the way towards globalisation of the most advanced candidates for membership // European Integration- impact of Globalization / Parizkova, Lada; Takacsova, Kristina (ur.).
Prag : Jan Masaryk Center of International Studies, 2000. 13-30 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Majstorović, Irena.
O odjecima strasbourškog acquisa u hrvatskom Obiteljskom zakonu iz 2015. godine // Zbornik radova Peti međunarodni naučni skup Dani porodičnog prava "Odjeci prakse Evropskog suda za ljudska prava u nacionalnim porodičnim pravima" posvećen 40. godišnjici osnivanja Pravnog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru / Bubić, Suzana (ur.).
Mostar : Pravni fakultet Mostar, Univerzitet Džemal Bijedić u Mostaru, 2017. 101-117 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Majstorović, Irena.
Promoting intergenerational solidarity in Croatian family law system : in search of coherent and efficient solutions // Les solidarites entre generations = Solidarity between generations / Fulchiron, Hugues (ur.).
Bruxelles : Bruylant, 2013. 281-296 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Majstorović, Irena.
The protection of elderly family members and the role of the state: a family law perspective // The future of family property in Europe / Boele-Woelki, K. ; Miles, J. ; Scherpe, J. M. (ur.).
Cambridge, Antwerp, Portland : Intersentia, 2011. 163-184 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Majstorović, Irena.
Obiteljski centri u Republici Hrvatskoj: de lege lata i de lege desiderata // Zbornik radova Međunarodne znanstvene konferencije "Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti - profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava" / Proceedings of the International scientific conference "Social work and fight against poverty and social exclusion - professional dedication to the protection and promotion of human rights" / Leutar, Zdravka (ur.).
Zagreb : Zaklada "Maria De Mattias", 2011. 419-438 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Anđelković, Irena; Vidačak, Igor.
EU Immigration and Asylum Policies: Challenges for Croatia // Economic System of European Union and Accession of the Republic of Croatia / Kandžija, Vinko et al. (ur.).
Rijeka : Faculty of Economics Rijeka, 2001. 474 - 484 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad).
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Majstorović, Irena; Milas Klarić, Ivana.
Povelja prava obitelji – Neka razmišljanja o obitelji u hrvatskom zakonodavstvu // Obitelj – utočište suvremenog čovjeka – budućnost Europe / Pavan, Marijan (ur.).
Karlovac : Hrvatska paneuropska unija, Ogranak Karlovac, 2007. 90-108 (predavanje,objavljeni rad,stručni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Majstorović, Irena; Šimović, Ivan.
GUARDIANSHIP FOR ADULTS WITH DISABILITIES IN CROATIA: EMPEROR'S NEW CLOTHES? // 20th Biennial International Symposium of INTERNATIONAL CONSORTIUM FOR SOCIAL DEVELOPMENT - International Scientific Conference / Liljana, Rihter ; Gordana, Berc (ur.).
Zagreb : Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet Studijski centar socijalnog rada, / University of Zagreb, Faculty of Law, Department of Social Work, 2017. 248-249 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Majstorović, Irena; Milas Klarić, Ivana.
Djeca i mediji - obiteljskopravni aspekti zaštite // .
(pozvano predavanje,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Majstorović, Irena.
Obiteljskopravna zaštita i potpora obitelji // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

2. Majstorović, Irena.
Pravo mjerodavno za bračni ugovor // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Majstorović, Irena.
Harmonizacija i unifikacija europskoga obiteljskog prava - temelji, načela i prijepori / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 17.03. 2009., 327 str. Voditelj: Hrabar, Dubravka.
 
  Magistarski radovi
 

1. Majstorović, Irena.
Bračni ugovor / magistarski rad.
Zagreb : Pravni fakultet, 19. 01. 2005., 177 str. Voditelj: Hrabar, Dubravka.
 
  Druge vrste radova
 

1. Župan, Mirela; Medić, Ines; Korać Graovac, Aleksandra; Majstorović, Irena.
Europsko obiteljsko procesno pravo, 2015. (priručnik za voditelje).

2. Farnell, Thomas; Ćirić, Josip; Divjak, Blaženka; Doolan, Karin; Jedriško, Danijel; Kiš-Glavaš, Lelia; Laleta, Sandra; Majstorović, Irena, Novak; Žižić, Valentina; Šušak, Iva; Vrbas, Natalija.
Osiguravanje minimalnih standarda pristupačnosti visokog obrazovanja za studente s invaliditetom u Republici Hrvatskoj - prijedlog, 2013. (dokument).
 

Profesionalni interesi i članstva

Od ožujka 2011. godine koordinatorica Pravnog fakulteta za studente s invaliditetom, u kojem je svojstvu uspostavila suradnju s Uredom za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu, sudjelovala na edukacijskim radionicama Ureda, te na različitim radionicama, tribinama i konferencijama te bila članicom IV. radne skupine u okviru Tempus projekta EduQuality, koja je izradila prijedlog Nacionalnog dokumenta „Osiguravanje minimalnih standarda pristupačnosti visokog obrazovanja za studente s invaliditetom u RH”.

Od 2010. godine članica Nacionalnog etičkog povjerenstva za istraživanja s djecom.

Od siječnja 2004. do prosinca 2011. godine izvršna urednica Zbornika Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Godine 2009. članica Radne skupine Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti za izradu Nacrta prijedloga Zakona o potvrđivanju  Konvencije o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznanju, izvršenju i suradnji na području roditeljske odgovornosti i mjerama za zaštitu djece (sklopljene u Den Haag-u 19. listopada 1996). Godine 2008. članica Radne skupine Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti za izradu Nacrta prijedloga zakona o obiteljskom savjetovanju / obiteljskim centrima.

Članica sljedećih strukovnih udruga: Međunarodnog udruženja za obiteljsko pravo (International society of family law), Europskog pravnog instituta (European law institute), Akademije pravnih znanosti Hrvatske, Hrvatskog društva za građanskopravne znanosti i praksu te Hrvatskog društva za obiteljsku medijaciju.

Izabrani projekti

Sudjeluje u projektu "Novi hrvatski pravni sustav" Pravnog fakulteta u Zagrebu, te od 2012. godine u trogodišnjem međunarodnom Erasmus projektu CREAN – Children's Rights Erasmus Academic Network. Oznaka projekta je 527696-LLP-1-2012-1-DE-ERASMUS-ENW. 

Od 2007. godine sudjelovala u znanstveno-istraživačkom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske Europski sustav ljudskih prava i hrvatsko obiteljsko pravo, koji se provodio u sklopu programa Europeizacija hrvatskog privatnog prava i pravosuđa. Sudjelovala i u prethodnim projektima Ministarstva znanosti «Obiteljskopravna zaštita djece i nemoćnih osoba» i « Suvremeno hrvatsko obiteljsko zakonodavstvo». 

Povijest zaposlenja

Od 1998. do 2001. godine radila kao znanstveni novak  u Odjelu za europske integracije Instituta za međunarodne odnose u Zagrebu.

Od 2001. godine zaposlena kao mlađi asistent, potom kao asistent, viši asistent, docent, izvanredni profesor te od 2019. godine kao redoviti profesor na Katedri za obiteljsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uvedena u Upisnik znanstvenika, pod brojem 240282.