prof. dr. sc. Irena Majstorović
prof. dr. sc.
Irena Majstorović

Rođena 1973. godine u Zagrebu. Nakon završene Klasične gimnazije, upisala Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, na kojem je 1997. diplomirala i upisala Poslijediplomski studij građanskopravnih znanosti. Na Pravnome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu zaposlena od 2001. godine. Godine 2005. magistrirala s radom «Bračni ugovor», a 2009. stekla doktorat znanosti s disertacijom «Harmonizacija i unifikacija europskoga obiteljskog prava – temelji, načela i prijepori». 

Od 2011. godine koordinatorica Pravnog fakulteta u Zagrebu za studente s invaliditetom. 

Završila edukacijski program «Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi» u organizaciji Foruma za slobodu odgoja, te stekla zvanje učitelj RWCT (Reading and writing for critical thinking). Odlično poznaje engleski jezik u govoru i pismu, a vrlo dobro se služi i njemačkim i talijanskim jezikom.

Više

EDUKACIJA

Godina diplomiranja: 1997

Godina magistriranja: 2005

Godina doktoriranja: 2009

Na katedri od: 2001

KONTAKT

E-mail:
E-mail
Telefon:
4597-508
Adresa:
Trg Republike Hrvatske 3, soba 28/II
Katedra/služba:
Obiteljsko pravo
Konzultacije:

četvrtkom 10-11,30 sati

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Profesionalni interesi i članstva

Od ožujka 2011. godine koordinatorica Pravnog fakulteta za studente s invaliditetom, u kojem je svojstvu uspostavila suradnju s Uredom za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu, sudjelovala na edukacijskim radionicama Ureda, te na različitim radionicama, tribinama i konferencijama te bila članicom IV. radne skupine u okviru Tempus projekta EduQuality, koja je izradila prijedlog Nacionalnog dokumenta „Osiguravanje minimalnih standarda pristupačnosti visokog obrazovanja za studente s invaliditetom u RH”.

Od 2010. godine članica Nacionalnog etičkog povjerenstva za istraživanja s djecom.

Od siječnja 2004. do prosinca 2011. godine izvršna urednica Zbornika Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Godine 2009. članica Radne skupine Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti za izradu Nacrta prijedloga Zakona o potvrđivanju  Konvencije o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznanju, izvršenju i suradnji na području roditeljske odgovornosti i mjerama za zaštitu djece (sklopljene u Den Haag-u 19. listopada 1996). Godine 2008. članica Radne skupine Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti za izradu Nacrta prijedloga zakona o obiteljskom savjetovanju / obiteljskim centrima.

Članica sljedećih strukovnih udruga: Međunarodnog udruženja za obiteljsko pravo (International society of family law), Europskog pravnog instituta (European law institute), Akademije pravnih znanosti Hrvatske, Hrvatskog društva za građanskopravne znanosti i praksu te Hrvatskog društva za obiteljsku medijaciju.


Izabrani projekti

Sudjeluje u projektu "Novi hrvatski pravni sustav" Pravnog fakulteta u Zagrebu, te od 2012. godine u trogodišnjem međunarodnom Erasmus projektu CREAN – Children's Rights Erasmus Academic Network. Oznaka projekta je 527696-LLP-1-2012-1-DE-ERASMUS-ENW. 

Od 2007. godine sudjelovala u znanstveno-istraživačkom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske Europski sustav ljudskih prava i hrvatsko obiteljsko pravo, koji se provodio u sklopu programa Europeizacija hrvatskog privatnog prava i pravosuđa. Sudjelovala i u prethodnim projektima Ministarstva znanosti «Obiteljskopravna zaštita djece i nemoćnih osoba» i « Suvremeno hrvatsko obiteljsko zakonodavstvo». 


Povijest zaposlenja

Od 1998. do 2001. godine radila kao znanstveni novak  u Odjelu za europske integracije Instituta za međunarodne odnose u Zagrebu.

Od 2001. godine zaposlena kao mlađi asistent, potom kao asistent, viši asistent, docent, izvanredni profesor te od 2019. godine kao redoviti profesor na Katedri za obiteljsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uvedena u Upisnik znanstvenika, pod brojem 240282.