prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac
prof. dr. sc.
Aleksandra Korać Graovac

 • rođena 1965. u Zagrebu
 • diplomirala na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1988. godine
 • nagrada Rektora Sveučilišta 1986. godine za rad "Određivanje osobnih odnosa roditelja i djece nakon razvoda braka"
 • od travnja 1988. – 1989. obavljala pripravničku praksu na Općinskom sudu u Zagrebu kao volonter-vježbenik
 • od prosinca 1988. godine zaposlenica (u suradničkim i nastavnim zvanjima) Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na  Katedri za obiteljsko pravo
 • magistrirala  1992. godine temom "Načelo otvorenog pravosuđenja" na Postdiplomskom studiju iz privrednog prava Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • doktorirala 1996. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s temom «Obiteljskopravni instituti u presudama Europskog suda za prava čovjeka»

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Autorske knjige
 

1. Hrabar, Dubravka; Korać, Aleksandra.
Primjena obiteljskopravnih mjera za zaštitu dobrobiti djece te zasnivanje posvojenja bez pristanka roditelja - istraživanje iskustva iz prakse .
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2003 (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Europsko obiteljsko pravo / Korać Graovac, Aleksandra; Majstorović, Irena (ur.).
Zagreb : Narodne novine d.d., 2013. (priručnik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Korać Graovac, Aleksandra.
Uzdržavanje kao sredstvo ostvarenja prava djeteta na životni standard // Prava djece - multidisciplinarni pristup / Hrabar, Dubravka (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2016. Str. 83-98.

2. Korać Graovac, Aleksandra.
Family Forms and Parenthood in Croatia // Family Forms and Parenthood, Theory and Practice of Article 8 ECHR in Europe / Buechler, A. and Keller, H. (ur.).
Cambridge : Intersentia, 2016. Str. 125-144.

3. Hrabar, Dubravka; Korać Graovac, Aleksandra.
Kroatien // Bergman/Ferid/Henrich: Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, 208. Lieferung.
Frankfurt am Main - Berlin : Verlag fuer Standesamtswesen GmbH, 2014. Str. 1-22, 37-38c, 79-88-88.

4. Korać Graovac, Aleksandra.
Obiteljskopravna zaštita djece bez pratnje koja su žrtve trgovanja ljudima // Pravna zaštita djece bez pratnje - Zbornik radova sa znanstveno-stručnog skupa / Korać Graovac, Aleksandra (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2014. Str. 81-96.

5. Korać Graovac, Aleksandra.
Povelja o temeljnim pravima Europske unije i obiteljsko pravo // Europsko obiteljsko pravo / Korać Graovac, Aleksandra ; Majstorović, Irena (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2013. Str. 25-51.

6. Korać Graovac, Aleksandra.
Zajednička roditeljska skrb u praksi Europskog suda za ljudska prava - slučaj Zaunegger v. Germany // Pravna zaštita prava na (zajedničku) roditeljsku skrb / Rešetar, Branka (ur.).
Osijek : Pravni fakultet u Osijeku, 2012. Str. 71-88.

7. Korać Graovac, Aleksandra.
Pravo djeteta da bude saslušano - Opći komentar br. 12 Odbora za prava djeteta (2009.) // Dijete u pravosudnom postupku – Primjena Europske konvencije o ostvarivanju dječjih prava, Zbornik priopćenja sa stručnih skupova pravobraniteljice za djecu / Filipović, Gordana ; Osmak Franjić, Davorka (ur.).
Zagreb : Pravobranitelj za djecu, 2012. Str. 117-137.

8. Korać Graovac, Aleksandra; Milas Klarić, Ivana.
Postupak za lišenje poslovne sposobnosti- zakonodavna rješenja i kako prema boljoj primjeni // Lišenje poslovne sposobnosti- smjernice za suce, vještake i socijalne radnike / Štrkalj Ivezić, Slađana (ur.).
Zagreb : Udruga Svitanje članica kuće ljudskih prava, Klinika za psihijatriju Vrapče, 2012. Str. 9-35.

9. Korać Graovac, Aleksandra.
Dobrovoljni smještaj u psihijatrijsku ustanovu: smjernice za dobrovolnji smještaj bez pristanka osobe s duševnim smetnjama // Smjernice za primjenu prisilne hospitalizacije u praksi / Štrkalj Ivezić, Slađana (ur.).
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, Udruga Svitanje, KUća ljudskih prava, 2011. Str. 99-118.

10. Korać, Aleksandra.
Pros and Cons: Family Policy and Legislative Dilemmas in Regulating De Facto Unions // Marriage and Quasi-Marital Relationships in Central and Eastern Europe, from the 2006 Vienna Colloquium on Marriage / Wardle, Lynn D. ; Scott Loveless, A. (ur.).
Provo, Utah, SAD : BUY Academic Publishing, 2008. Str. 237-251.

11. Korać Graovac, Aleksandra.
Obiteljskopravna zaštita osobnih interesa djece prije izdvajanja iz obitelji: prava djece - odgovornosti i prava roditelja // Pravo djeteta na život u obitelji / Ajduković, Marina ; Radočaj, Tanja (ur.).
Zagreb : UNICEF, 2008. Str. 41-54.

12. Korać, Aleksandra.
Pravno uređenje istospolnih zajednica u Republici Hrvatskoj // Zbornik vo čest na Mile Hadži Vasilev-.
Skopje : Univerzitet Sv. Kiril i Metodij, Pravni fakultet Justinijan Prvi, 2004. Str. 65-77.

13. Korać, Aleksandra.
Mikulic v. Croatia, ECHR, 7. veljače 2002. - pouke jednog slučaja // Pravo na pošteno suđenje i razuman rok ; Pravo azila / Crnić, Jadranko ; Filipović, Nikola (ur.).
Novi Vinodolski ; Zagreb : Hrvatski institut za ljudska prava ; Hrvatski pravni centar ; Hrvatski crveni križ ; Organizator, 2003. Str. 83-104.

14. Korać, Aleksandra.
Posvojenje - napokon jedinstven oblik // Obiteljski zakon - novine, dvojbe i perspektive / Grubić, Vesna (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2003. Str. 63-81.

15. Korać, Aleksandra.
Uzdržavanje i imovinski odnosi - promjene i tumačenje // Obiteljski zakon - novine, dvojbe i perspektive / Grubić, Vesna (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2003. Str. 105-131.

16. Korać, Aleksandra.
Obiteljskopravni aspekti nacionalne obiteljske politike // Nacionalna obiteljska politika / Puljiz. Vlado ; Bouillet, Dejana (ur.).
Zagreb : Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, 2003. Str. 163-189.

17. Korać, Aleksandra.
Sadržaj i doseg prava na poštovanje obiteljskog života u hrvatskom pravnom sustavu // Europsko privatno pravo / Hrabar, Dubravka (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2002. Str. 249-287.

18. Korać, Aleksandra.
Pravo na sklapanje braka i osnivanje obitelji u Hrvatskoj // Hrvatska obitelj na prekretnici / Baloban, Stjepan (ur.).
Zagreb : Centar za promicanje socijalnog nauka crkve, Glas Koncila, 2001. Str. 139-167.

19. Korać, Aleksandra.
Obiteljskopravna zaštita žena u RH // Položaj žena u Republici Hrvatskoj / Juras, Branka (ur.).
Zagreb : Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, 2000. Str. 43-48.

20. Korać, Aleksandra.
Skrbništvo // Komentar Obiteljskog zakona / Jelenčić, Lidija (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 1999. Str. 105-145.
 
  Udžbenici i skripta
 

1. Ajduković, Marina; Bašić, Josipa; Buljan Flander, Gordana; Družić Ljubotina, Olja; Grgurev, Ivana; Hercigonja Novković, Vesna; Hrabar, Dubravka; Ivičević Karas, Elizabeta; Jovančević, Milivoj; Kletečki Radović, Marijana; Kocijan-Hercigonja, Dubravka; Korać Graovac, Aleksandra; Lisičar, Hrvoje; Majstorović, Irena; Malenica, Maša; Munivrana Vajda, Maja; Pećnik, Ninoslava; Selak Bagarić, Ella; Sladović Franz, Branka; Španić, Ana- Marija.
Prava djece - multidisciplinarni pristup / Hrabar, Dubravka (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2016.

2. Alinčić, Mira; Bakarić Abramović, Ana; Belajec, Velimir; Dika, Mihajlo; Hrabar, Dubravka; Hrvatin, Branko; Jakovac-Lozić, Dijana; Korać Graovac, Aleksandra.
Obiteljski zakon - redakcijski pročišćeni tekst zakona s napomenama, uputama, sudskom praksom i pojmovnim kazalom, drugi izvori obiteljskog prava (III. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, prema stanju propisa na dan 15. svibnja 2013.) .
Zagreb : Narodne novine d.d., 2013..

3. Korać Graovac, Aleksandra.
Suvremeni pristup transseksualnosti / Jokić Begić, Nataša ; Begić, Dražen (ur.).
Zagreb : Medicinska naklada, 2013.

4. Alinčić, Mira; Bakarić Abramović, Ana; Belajec, Velimir; Dika, Mihajlo; Hrabar, Dubravka; Hrvatin, Branko; Jakovac-Lozić, Dijana; Korać Graovac, Aleksandra.
Obiteljski zakon - redakcijski pročišćeni tekst zakona s napomenama, uputama, sudskom praksom i pojmovnim kazalom ; drugi izvori obiteljskog prava (Drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje) / Grubić, Vesna (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2009..

5. Alinčić, Mira; Hrabar, Dubravka; Jakovac-Lozić, Dijana; Korać Graovac Aleksandra.
Obiteljsko pravo (III. izmijenjeno i dopunjeno izdanje) / Grubić, Vesna (ur.).
Zagreb : Narodne novine d.d., 2007.

6. Alinčić, Mira; Hrabar, Dubravka; Jakovac-Lozić, Dijana; Korać Graovac, Aleksandra.
Obiteljsko pravo / Grubić, Vesna (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2007.

7. Alinčić, Mira; Hrabar, Dubravka; Jakovac-Lozić, Dijana; Korać, Aleksandra.
Obiteljsko pravo (II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje) / Grubić, Vesna (ur.).
Zagreb : Narodne novine d.d., 2006..

8. Alinčić, Mira; Hrabar, Dubravka; Korać, Aleksandra.
Uvod u obiteljsko pravo / Grubić, Vesna (ur.).
Zagreb : Narodne novine d.d., 2006..

9. Alinčić, Mira; Bakarić Abramović, Ana; Belajec, Velimir; Hrabar, Dubravka; Hrvatin, Branko; Jakovac-Lozić, Dijana; Korać, Aleksandra.
Obiteljski zakon - redakcijski pročišćeni tekst zakona s napomenama, uputama, sudskom praksom i pojmovnim kazalom ; drugi izvori obiteljskog prava / Hrabar, Dubravka (opća redakcija) (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2004.

10. Hrabar, Dubravka; Korać, Aleksandra.
Obiteljsko pravo s matičarstvom / Grubić, Vesna (ur.).
Zagreb : Narodne novine d.d., 2003.

11. Alinčić, Mira; Bakarić Abramović, Ana; Belajec, Velimir; Hrabar, Dubravka; Korać, Aleksandra.
Komentar Obiteljskog zakona, II izmijenjeno i dopunjeno izdanje -.
Zagreb : Narodne novine d.d., 2002.

12. Alinčić, Mira; Bakarić Abramović, Ana; Hrabar, Dubravka, Jakovac-Lozić, Dijana; Korać, Aleksandra.
Obiteljsko pravo / Sila, Nikola (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2001.

13. Alinčić, Mira; Bakarić Abramović, Ana; Belajec, Velimir; Hrabar, Dubravka; Korać, Aleksandra.
Komentar Obiteljskog zakona / Jelenčić, Lidija (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 1999.
 
  Ostali radovi u CC časopisima
 

1. Korać, Aleksandra.
Draft of the Croatian Act on Medically Assisted Procreation - Balancing Procreative Rights. // Društvena istraživanja. 8 (1999) , 2-3; 229-239 (članak, ostalo).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Korać Graovac, Aleksandra.
Od zajedničkog do samostalnog ostvarivanja roditeljske skrbi i natrag – kako zaštititi prava djece i roditelja. // Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske. 8 (2017) , S.I.; 51-73 (pregledni rad, znanstveni).

2. Korać Graovac, Aleksandra.
Hrvatsko obiteljsko pravo pred Europskim sudom za ljudska prava. // Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske. 4 (2013) , 1; 39-51 (izlaganje na znanstvenom skupu, znanstveni).

3. Korać Graovac, Aleksandra; Čulo, Anica.
Konvencija o pravima osoba s invaliditetom - novi pristup shvaćanju prava osoba s duševnim smetnjama. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 61 (2011) , 1; 65-108 (prethodno priopćenje, znanstveni).

4. Korać Graovac, Aleksandra; Klasiček, Dubravka.
Neka pitanja ostvarenja prava na obiteljskopravno uzdržavanje s međunarodnim elementom. // Pravni vjesnik: tromjesečni glasnik za pravne i društveno-humanističke znanosti Pravnog fakulteta u Osijeku. 23 (2007) , 3-4; 173-194 (članak, znanstveni).

5. Korać, Aleksandra.
Obiteljsko posredovanje - prilog alternativnom rješavanju obiteljskih sporova. // Hrvatska pravna revija. 5 (2005) ; 73-84 (članak, znanstveni).

6. Korać, Aleksandra.
Ljudska prava i pravno uređenje istospolnih zajednica u domaćem zakonodavstvu. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 55 (2005) , 3-4; 801-834 (članak, znanstveni).

7. Korać, Aleksandra.
Zastupanje djece u sklapanju pravnih poslova - teorijsko promišljanje i primjer iz bankarskog poslovanja. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 55 (2005) , 3-4; 927-959 (članak, znanstveni).

8. Korać, Aleksandra.
Posebnosti parničnih postupaka uređenih Obiteljskim zakonom. // Hrvatska pravna revija. - (2003) , 1; 32-43 (članak, znanstveni).

9. Korać Graovac, Aleksandra.
Posebnosti parničnih postupaka uređenih Obiteljskim zakonom. // Hrvatska pravna revija. III. (2003) , 1; 32-43 (članak, znanstveni).

10. Korać, Aleksandra.
Izbjegavanje medicinskog vještačenja i razumni rok u paternitetskim sporovima. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 52 (2002) , 6; 1253-1284 (članak, znanstveni).

11. Korać, Aleksandra.
Sadržaj i doseg prava na poštovanje obiteljskog života u hrvatskom pravnom sustavu. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 49 (1999) , 6; 795-825 (članak, znanstveni).

12. Korać, Aleksandra.
Prosudbe Europskog suda za prava čovjeka opravdanosti ograničenja prava na sklapanje braka. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 47 (1997) , 4; 337-367 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Korać Graovac, Aleksandra.
Brak i obitelj kao vrijednost u hrvatskom pravnom sustavu. // Bogoslovska smotra. 85 (2015) , 3; 799-812 (članak, stručni).

2. Korać Graovac, Aleksandra.
Prava djece i obitelj danas. // Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije : časopis za pastoralnu orijentaciju. 12 (2010) , 12; 956-958 (članak, ostalo).

3. Korać Graovac, Aleksandra.
Europska konvencija o posvojenju djece (revidirana). // Dijete i društvo : časopis za promicanje prava djeteta. 11 (2009) , 1-2; 279-282 (osvrt, stručni).

4. Korać Graovac, Aleksandra.
Naknade za uzdržavanje - precizno utvrđene. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 56 (2007) , 5635; 1-3 (razgovor, stručni).

5. Korać, Aleksandra.
Posvojenje u novopredloženom obiteljskom zakonodavstvu. // Informator. - (2003) , 5131; 11-13 (članak, stručni).

6. Korać, Aleksandra.
Matija Berljak: Kanonski oblik ženidbe ; povijesni razvoj - Zakonik kanonskog prava / 1983.. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 53 (2003) , 2; 465-470 (prikaz, ostalo).

7. Korać Graovac, Aleksandra.
Novo obiteljsko zakonodavstvo - Prikaz Nacrta prijedloga zakona o obiteljskim odnosma. // Informator : poslovno-pravni magazin. 45 (1997) , 4483; 1-3 (članak, stručni).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Korać, Aleksandra.
Prilagodba djelatnosti centara za socijalnu srkb novom obiteljskom zakonodavstvu, osobito posredovanju // Uloga socijalnog rada u zaštiti djece. Zbornik radova Prvog simpozija socijalnih radnika / Radat, Katarina (ur.).
Zagreb : Hrvatska udruga socijalnih radnika, 2004. 25-33 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Korać, Aleksandra.
Obiteljskopravna zaštita djece koja su ostala bez roditeljske skrbi // Obitelj u suvremenom društvu / Čikeš, Jozo (ur.).
Zagreb : Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, 1999. 113-123 (pozvano predavanje,objavljeni rad).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Korać Graovac, Aleksandra.
Europska uredba o uzdržavanju // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Druge vrste radova
 

1. Župan, Mirela; Medić, Ines; Korać Graovac, Aleksandra; Majstorović, Irena.
Europsko obiteljsko procesno pravo, 2015. (priručnik za voditelje).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Šimović, Ivan.
Pravo djeteta na stanovanje / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 29.04. 2014., 386 str. Voditelj: Korać Graovac, Aleksandra.

2. Sokić, Katarina.
Imovinskopravna zaštita osoba lišenih poslovne sposobnosti / magistarski rad.
Zagreb : Pravni fakultet, 16.07. 2010, 343 str. Voditelj: Korać Graovac, Aleksandra.
 

Profesionalni interesi i članstva

 • vanjska članica Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskog sabora
 • članica Savjetodavnog vijeća Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mlade
 • članica radne skupine pri Ministarstvu uprave Republike Hrvatske za izradu Zakona o životnom partnerstvo osoba istog spola (istupila 2013.)
 • članica Znanstvenog odbora Akademije pravnih znanosti
 • članica stalnog Odbora za društveno-humanističke znanosti Hrvatske zaklade za znanost