prof. dr. sc. Dubravka Hrabar
prof. dr. sc.
Dubravka Hrabar

Rođena 31. srpnja 1956. godine u Trogiru. Osnovnu školu i Klasičnu gimanziju završila u Zagrebu 1975. godine; na Pravnom fakultetu u Zagrebu diplomirala 1979. godine. Poslijediplomski studij iz međunarodnog javnog i privatnog prava i međunarodnih odnosa na Pravnom fakultetu u Zagrebu upisala 1980. godine,  a  magistrirala 1986. godine s radom “Oblik oporuke u međunarodnom privatnom pravu”.

Od siječnja do rujna 1980. godine bila sudački pripravnik na Općinskom, odnosno na Okružnom sudu u Zagrebu. Od studenog 1980. godine stručni suradnik u Institutu za međunarodno pravo i međunarodne odnose Pravnog fakulteta u Zagrebu. Za asistenta  na predmetu Porodično pravo izabrana 1987, te  ponovno 1991. godine.

Doktorsku disertaciju pod naslovom “Prava djece u porodičnim odnosima” obranila na Pravnom fakultetu u Zagrebu 3. listopada 1991. godine.

Za znanstvenog suradnika i docenta na predmetu Obiteljsko pravo izabrana 1992. godine, a 1997. u zvanje izvanrednog profesora. U zvanje redovitog profesora i znanstvenog savjetnika izabrana 2001. godine.

Predstojnik Zavoda za građanskopravne znanosti i obiteljsko pravo od 2001. do 2011. godine, a od 1998. godine predstojnica Katedre za obiteljsko pravo. Godine 2011. osnovala je i vodi Sveučilišni interdisciplinarni specijalistički studij Prava djece.

Više

EDUKACIJA

Godina diplomiranja: 1979

Godina magistriranja: 1986

Godina doktoriranja: 1991

Na katedri od: 1987

KONTAKT

E-mail:
E-mail
Telefon:
4597 537
Adresa:
Trg Republike Hrvatske 3, soba 27/II
Katedra/služba:
Obiteljsko pravo
Konzultacije:

Utorkom 10,00-11,30

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Profesionalni interesi i članstva

Godine 2005. od Vlade Republike Hrvatske dobila je nagradu za životno djelo "Nagrada za promicanje prava djeteta".

Godine 2000.  izabrana za stalnog vanjskog znanstvenog savjetnika Ustavnog suda Republike Hrvatske.

Vanjski suradnik “Hrvatskog leksikografskog zavoda Miroslav Krleža” za pravna izdanja te urednik struke obiteljsko pravo.

Od 2004. do 2011. godine glavni urednik Zbornika Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Bila u nekoliko navrata članicom radnih skupina ministarstvava za izradu nekoliko zakonskih prijedloga (Zakon o braku i porodičnim odnosima, Obiteljski zakon, medicinski zakoni, Zakon o pravobranitelju za djecu, Etički kodeks istraživanja s djecom, za ocjenu programa spolnog odgoja u školama, itd.), članica Vijeća za djecu pri Državnom zavodu za zaštitu materinstva djece i mladeži, u tri navrata članica delegacije RH za obranu izvješća o pravima djeteta pri Odboru za prava djeteta u Genevi, članica Povjerenstva za etiku i deontologiju Zbora liječnika Hrvatske te nekoliko Vladinih radnih skupina (za izradu nacionalnog programa za Rome, za zaštitu djece i mladeži od štetnog utjecaja medija, itd.)

Od 2005.-2009. god. predsjednica, a od 2009. – 2013. članica Matičnog odbora za društvene znanosti - polje prava Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.Od 2009. do 2012. predsjednica Nacionalnog povjerenstva za medicinsku oplodnju Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi (Ministarstva zdravlja). 

Član The International Society of Family Law,  Društva za građanskopravne znanosti i praksu Hrvatske i Hrvatskog društva za međunarodno pravo.  Članica uredništva nekoliko časopisa (Socijalni rad i socijalna politika, Dijete i društvo). Od 2000. godine članica Akademije za pravne znanosti Hrvatske te od 2014. godine članica Predsjednišva Akademije.


Izabrani projekti

U okviru stručne djelatnosti sudjelovala je kao istraživač, odnosno vodila nekoliko projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (npr. Suvremeno hrvatsko obiteljsko pravo, Obiteljskopravna zaštita djece i nemoćnih osoba), nekoliko projekata Pravnog fakulteta (npr. Novi hrvatski pravni sustav), projektata UNICEF-a (npr. Pravo djeteta na slobodno izražavanje vlastitog mišljenja u postupku rastave braka roditelja), te projekta Ministarstva rada i socijalne skrbi (Primjena obiteljskopravnih mjera za zaštitu dobrobiti djece te zasnivanje posvojenja bez pristanka roditelja).

Od 2012. godine sudjeluje u trogodišnjem međunarodnom Erasmus projektu CREAN – Children's Rights Erasmus Academic Network. Oznaka projekta je 527696-LLP-1-2012-1-DE-ERASMUS-ENW. Članica je Mediteranske mreže za zaštitu prava djece, osnovane u okviru Europske mreže poslijediplomskih studija o pravima djece i projekta CREAN.


Povijest zaposlenja

Od siječnja do rujna 1980. godine bila sudački pripravnik na Općinskom, odnosno na Okružnom sudu u Zagrebu. Od studenog 1980. godine stručni suradnik u Institutu za međunarodno pravo i međunarodne odnose Pravnog fakulteta u Zagrebu. Za asistenta  na predmetu Porodično pravo izabrana 1987, te  ponovno 1991. godine.

Za znanstvenog suradnika i docenta na predmetu Porodično pravo izabrana 1992. godine, a 1997. u zvanje izvanrednog profesora. U zvanje redovitog profesora i znanstvenog savjetnika izabrana 2001. godine.

Predstojnica Zavoda za građanskopravne znanosti i obiteljsko pravo od 2001. do 2011. godine, a od 1998. godine predstojnica Katedre za obiteljsko pravo.