prof. dr. sc. Dubravka Hrabar
prof. dr. sc.
Dubravka Hrabar

Rođena 31. srpnja 1956. godine u Trogiru. Osnovnu školu i Klasičnu gimanziju završila u Zagrebu 1975. godine; na Pravnom fakultetu u Zagrebu diplomirala 1979. godine. Poslijediplomski studij iz međunarodnog javnog i privatnog prava i međunarodnih odnosa na Pravnom fakultetu u Zagrebu upisala 1980. godine,  a  magistrirala 1986. godine s radom “Oblik oporuke u međunarodnom privatnom pravu”.

Od siječnja do rujna 1980. godine bila sudački pripravnik na Općinskom, odnosno na Okružnom sudu u Zagrebu. Od studenog 1980. godine stručni suradnik u Institutu za međunarodno pravo i međunarodne odnose Pravnog fakulteta u Zagrebu. Za asistenta  na predmetu Porodično pravo izabrana 1987, te  ponovno 1991. godine.

Doktorsku disertaciju pod naslovom “Prava djece u porodičnim odnosima” obranila na Pravnom fakultetu u Zagrebu 3. listopada 1991. godine.

Za znanstvenog suradnika i docenta na predmetu Obiteljsko pravo izabrana 1992. godine, a 1997. u zvanje izvanrednog profesora. U zvanje redovitog profesora i znanstvenog savjetnika izabrana 2001. godine.

Predstojnik Zavoda za građanskopravne znanosti i obiteljsko pravo od 2001. do 2011. godine, a od 1998. godine predstojnica Katedre za obiteljsko pravo. Godine 2011. osnovala je i vodi Sveučilišni interdisciplinarni specijalistički studij Prava djece.

Više

EDUKACIJA

Godina diplomiranja: 1979

Godina magistriranja: 1986

Godina doktoriranja: 1991

Na katedri od: 1987

KONTAKT

E-mail:
E-mail
Telefon:
4597 537
Adresa:
Trg Republike Hrvatske 3, soba 27/II
Katedra/služba:
Obiteljsko pravo
Konzultacije:

Utorkom 10,00-11,30

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Posredni utjecaj Vijeća Europe na Europsku uniju u svjetlu obiteljskopravnih vrijednosti

Hrabar, Dubravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.
Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske = Croatian Academy of legal sciences yearbook

Obiteljsko pravo i matičarstvo

Hrabar, Dubravka ; Korać Graovac, Aleksandra
Udžbenik, 2019.

Obiteljsko pravo u sustavu socijalne skrbi

Hrabar, Dubravka
Udžbenik, 2019.

Zaštita djece u kaznenom postupku u promišljanjima o pravosuđu naklonjenom djeci

Hrabar, Dubravka
Drugi radovi u časopisima, 2018.
Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske = Croatian Academy of legal sciences yearbook

Sportsko pravo

Ivančić-Kačer, Blanka ; Čizmić, Jozo ; Bagić, Snježana ; Mintas Hodak, Ljerka ; Mateša, Zlatko ; Bačić, Arsen ; Bačić, Petar ; Perkušić, Ante ; Gliha, Igor ; Crnić, Ivica ; Proso, Maja ; Hrabar, Dubravka ; Momčilović, Hrvoje ; Medić Musa, Ines ; Bilić, Andrijana ; Smokvina, Vanja ; Labar, Boris ; Petrović, Siniša ; Ivkošić, Marko ; Ceronja, Petar ; Mijatović, Nikola ; Curković, Marijan ; Primorac, Zeljka ; Segvić, Saša ; Sokanović, Lucija ; Pajčić, Matko ; Perkušić, Marko
Autorske knjige, 2018.

Pravni položaj maloljetnika u sportu

Hrabar, Dubravka
Poglavlja u knjigama, 2018.

Odjek roditeljskih vjerskih i filozofskih uvjerenja na odgoj i obrazovanje djece u hrvatskoj legislativi

Hrabar, Dubravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Istanbulska konvencija i zamke rodne perspektive

Hrabar, Dubravka
Autorske knjige, 2018.

Obiteljski zakon u svjetlu načela vladavine prava

Hrabar, Dubravka ; Gašparić, Asea
Drugi radovi u časopisima, 2018.
Hrvatska pravna revija

The commandment of law in family law

Hrabar, Dubravka
Poglavlja u knjigama, 2018.

Bridging the Non-protection of Children's Rights Through the Optional Protocol to the CRC on Communications Procedure and a Future European Court

Hrabar, Dubravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske

Pravo na život

Borovečki, Ana ; Orešković, Stjepan ; Babić, Sanja ; Vrčić, Hrvoje ; Hrabar, Dubravka ; Begović, Davor ; Polšek, Darko
Ostalo, 2017.

Prava djece - multidisciplinarni pristup

Ajduković, Marina ; Bašić, Josipa ; Buljan Flander, Gordana ; Družić Ljubotina, Olja ; Grgurev, Ivana ; Hercigonja Novković, Vesna ; Hrabar, Dubravka ; Ivičević Karas, Elizabeta ; Jovančević, Milivoj ; Kletečki Radović, Marijana ; Kocijan-Hercigonja, Dubravka ; Korać Graovac, Aleksandra ; Lisičar, Hrvoje ; Majstorović, Irena ; Malenica, Maša ; Munivrana Vajda, Maja ; Pećnik, Ninoslava ; Selak Bagarić, Ella ; Sladović Franz, Branka ; Španić, Ana- Marija
Udžbenik, 2016.

Prava djece u obiteljskom zakonodavstvu

Hrabar, Dubravka
Poglavlja u knjigama, 2016.

Uvod u prava djece

Hrabar, Dubravka
Poglavlja u knjigama, 2016.

Pravo na pobačaj – pravne i nepravne dvojbe

Hrabar, Dubravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

De lege ferenda novopredloženog Obiteljskog zakona

Hrabar, Dubravka
Drugi radovi u časopisima, 2015.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

THE ESTABLISHMENT OF A EUROPEAN COURT FOR THE RIGHTS OF THE CHILD AS A NEW CONTRIBUTION TO THE AREA OF FREEDOM, SECURITY AND JUSTICE

Hrabar, Dubravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Pravna zaštita djece bez pratnje

Hrabar, D., Vergaš, M. Marušić, D., Krznar, A. Majstorović, I., Korać Graovac A., Staničić, F., Lovričević-Stojanović, F., Žigante Živović, B., Gutschy, M., Babić, G., Sikaček, O., Stanko, R., Budimir, T., PUpačić, S., Orišković, B., Kadoić, M:, Bužinkić, E., Vidović, T.Fonseca A. Hardy, A., Adam, C.
Autorske knjige, 2014.

Family Law

Hrabar, Dubravka
Poglavlja u knjigama, 2014.

Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child friendly justice (2010) – family law aspect

Hrabar, Dubravka
Poglavlja u knjigama, 2014.

Kroatien

Hrabar, Dubravka ; Korać Graovac, Aleksandra
Poglavlja u knjigama, 2014.

Opći komentar br. 6 o djeci bez pratnje i razdvojenoj djeci

Hrabar, Dubravka
Poglavlja u knjigama, 2014.

O prijedlogu treba li nam novi Zakon o pravobranitelju za djecu

Hrabar, Dubravka
, 2014.

The Establishment of a European Court for the Rights of the Child as a New Contribution to the Area of Freedom, Security and Justice

Hrabar, Dubravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Ustanovljenje Europskoga suda za prava djece kao novog doprinosa području slobode, sigurnosti pravde

Hrabar, Dubravka
Poglavlja u knjigama, 2014.

Obiteljski zakon - redakcijski pročišćeni tekst zakona s napomenama, uputama, sudskom praksom i pojmovnim kazalom, drugi izvori obiteljskog prava (III. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, prema stanju propisa na dan 15. svibnja 2013.)

Alinčić, Mira ; Bakarić Abramović, Ana ; Belajec, Velimir ; Dika, Mihajlo ; Hrabar, Dubravka ; Hrvatin, Branko ; Jakovac-Lozić, Dijana ; Korać Graovac, Aleksandra
Ostalo, 2013.

Prava djece u Europskoj uniji : pravni okvir

Hrabar, Dubravka
Poglavlja u knjigama, 2013.

Nova procesna prava djeteta - europski pogled

Hrabar, Dubravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.
Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske

Otvorena pitanja sudovanja u obiteljskim stvarima (načela i smjernice za novi Lex de processibus familiaribus)

Hrabar, Dubravka
Poglavlja u knjigama, 2013.

Podrijetlo djeteta začetog uz medicinski pomognutu oplodnju

Hrabar, Dubravka
Poglavlja u knjigama, 2012.

Europska konvencija o ostvarivanju dječjih prava – poseban zastupnik djeteta

Hrabar, Dubravka
Poglavlja u knjigama, 2012.

Podrijetlo djeteta začetog uz medicinski pomognutu oplodnju

Hrabar, Dubravka
Poglavlja u knjigama, 2012.

Razvoj instituta roditeljske skrbi u hrvatskoj obiteljskopravnoj povijesti

Hrabar, Dubravka
Poglavlja u knjigama, 2012.

L'autorité parentale après la majorité d'enfant

Hrabar, Dubravka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
The 14th Conference of the International society of family law “Generation solidarities”

Pravni dosezi medicinske oplodnje u Hrvatskoj

Hrabar, Dubravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Zakon o medicinski potpomognutoj oplodnji - može li ljudsko dostojanstvo biti poveznica prava, medicine i etike?

Hrabar, Dubravka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
Drugi kongres studenata prava i medicine „Pravo i medicina pred izazovima bioetike“

Manipulacije djecom u postupcima razvoda braka roditelja

Hrabar, Dubravka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
Razvod braka i manipulacija s djecom

Hrestomatija hrvatskoga obiteljskog prava


Uredničke knjige, 2010.

Potreba organizacijskih promjena radi poboljšanja zaštite prava djece u Republici Hrvatskoj

Hrabar, Dubravka
Drugi radovi u časopisima, 2010.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Pravni dosezi medicinske oplodnje u Hrvatskoj

Hrabar, Dubravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Izvanbračna zajednica - neka otvorena pitanja

Hrabar, Dubravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
Hrvatska pravna revija

Children's Rights within the Family

Hrabar, Dubravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.
International Journal of Children's Rights

Evaluacija učinaka djelovanja Pravobranitelja za djecu (Mišljenje)

Hrabar, Dubravka
, 2009.

Poništaj braka - prijepori kanonskoga i obiteljskopravnoga pogleda

Hrabar, Dubravka
Poglavlja u knjigama, 2009.

Obiteljski zakon - redakcijski pročišćeni tekst zakona s napomenama, uputama, sudskom praksom i pojmovnim kazalom ; drugi izvori obiteljskog prava (Drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje)

Alinčić, Mira ; Bakarić Abramović, Ana ; Belajec, Velimir ; Dika, Mihajlo ; Hrabar, Dubravka ; Hrvatin, Branko ; Jakovac-Lozić, Dijana ; Korać Graovac, Aleksandra
Ostalo, 2009.

Posvojenje na razmeđi interesa posvojitelja i posvojenika

Hrabar, Dubravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

O potrebi izmjene obiteljskopravnih odredaba u Ustavu Republike Hrvatske

Hrabar, Dubravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Sophie Gjidara-Decaix: Precis de droit civil - prikaz

Hrabar, Dubravka
Drugi radovi u časopisima, 2007.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Deontološka prosudba ljudskog dostojanstva u obiteljskom pravu

Hrabar, Dubravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.
Bogoslovska smotra

Obiteljsko pravo (III. izmijenjeno i dopunjeno izdanje)

Alinčić, Mira ; Hrabar, Dubravka ; Jakovac-Lozić, Dijana ; Korać Graovac Aleksandra
Ostalo, 2007.

Obiteljsko pravo

Alinčić, Mira ; Hrabar, Dubravka ; Jakovac-Lozić, Dijana ; Korać Graovac, Aleksandra
Ostalo, 2007.

Uvod u obiteljsko pravo

Alinčić, Mira ; Hrabar, Dubravka ; Korać, Aleksandra
Ostalo, 2006.

Ehescheidung, Scheidungsverfahren und Scheidungsfolgen – Länderbericht Kroatien

Hrabar, Dubravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.
Der Familienrechtsberater international

Obiteljsko pravo (II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje)

Alinčić, Mira ; Hrabar, Dubravka ; Jakovac-Lozić, Dijana ; Korać, Aleksandra
Ostalo, 2006.

Marginalije uz proturječnosti i pravne praznine pojedinih obiteljskopravnih instituta

Hrabar, Dubravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Legal status of cohabitants in Croatia

Hrabar, Dubravka
Poglavlja u knjigama, 2005.

Stavovi studenata medicine i prava o zanimanju liječnika

Bakran, Ivan ; Brajković, Lovorka ; Hrabar, Dubravka
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2004.
Liječnik i javnost. Hrvatski liječnički zbor.

Obiteljski zakon - redakcijski pročišćeni tekst zakona s napomenama, uputama, sudskom praksom i pojmovnim kazalom ; drugi izvori obiteljskog prava

Alinčić, Mira ; Bakarić Abramović, Ana ; Belajec, Velimir ; Hrabar, Dubravka ; Hrvatin, Branko ; Jakovac-Lozić, Dijana ; Korać, Aleksandra
Ostalo, 2004.

Uloga centra za socijalnu skrb u ostvarivanju roditeljske skrbi

Hrabar, Dubravka
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2004.
Prvi simpozij socijalnih radnika

The protection of weaker family members - The ombudsman for children, the same sex unions, family violence and family law

Hrabar, Dubravka
Poglavlja u knjigama, 2004.

Načela hrvatskog obiteljskog prava i njihovo zakonsko uobličenje

Hrabar, Dubravka
Poglavlja u knjigama, 2004.

O opstojnosti teze o Obiteljskom zakonu kao neorganskom zakonu

Hrabar, Dubravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2004.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Uloga centra za socijalnu skrb u ostvarivanju roditeljske skrbi

Hrabar, Dubravka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2004.
I. simpozij socijalnih radnika

Postojeći zakonski okvir zašite od nasilja u obitelji

Hrabar, Dubravka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2004.
Okrugli stol: Primjena Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji

Primjena obiteljskopravnih mjera za zaštitu dobrobiti djece te zasnivanje posvojenja bez pristanka roditelja - istraživanje iskustva iz prakse

Hrabar, Dubravka ; Korać, Aleksandra
Autorske knjige, 2003.

Roditeljska skrb u svjetlu izmijenjene nadležnosti

Hrabar, Dubravka
Poglavlja u knjigama, 2003.

Što je s podrijetlom djeteta ako "mater non semper certa est"?

Hrabar, Dubravka
Poglavlja u knjigama, 2003.

Obiteljskopravni osvrt na Zakon o nasljeđivanju

Hrabar, Dubravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.
Hrvatska pravna revija

Obiteljsko pravo s matičarstvom

Hrabar, Dubravka ; Korać, Aleksandra
Ostalo, 2003.

Prava djece i HIV/AIDS

Hrabar, Dubravka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2002.
Stručni skup Djeca, mladi i HIV/AIDS

Fakultativni protokoli uz Konvenciju o pravima djeteta

Hrabar, Dubravka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2002.
Fakultativni protokoli uz Konvenciju o pravima djeteta

Status imovine bračnih drugova - neka pitanja i dvojbe

Hrabar, Dubravka
Drugi radovi u časopisima, 2002.
Pravo u gospodarstvu

Komentar Obiteljskog zakona, II izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Alinčić, Mira ; Bakarić Abramović, Ana ; Belajec, Velimir ; Hrabar, Dubravka ; Korać, Aleksandra
Ostalo, 2002.

Zastupanje djece i postupovna prava djeteta pred sudskim i upravnim tijelima u obiteljskopravnim stvarima

Hrabar, Dubravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2002.
Hrvatska pravna revija

Europska konvencija o ostvarivanju dječjih prava - nov doprinos promicanju dječjih prava

Hrabar, Dubravka
Poglavlja u knjigama, 2002.

Protokoli uz Konvenciju o pravima djeteta

Hrabar, Dubravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2002.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Djeca i mediji

Hrabar, Dubravka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2001.
Djeca i mediji

Odgoj i obrazovanje djece - pravni status djece, roditelja i škole

Hrabar, Dubravka
Drugi radovi u časopisima, 2001.
Dijete i društvo

Pravo djeteta na izražavanje vlastitog mišljenja u kontekstu Obiteljskog zakona

Hrabar, Dubravka
Poglavlja u knjigama, 2001.

Obiteljskopravni status osoba s posebnim potrebama

Hrabar, Dubravka
Drugi radovi u časopisima, 2001.
Dijete i društvo

Očekivane promjene obiteljskog zakonodavstva u vezi s nasiljem u obitelji

Hrabar, Dubravka
Drugi radovi u časopisima, 2001.
Dijete i društvo

Obiteljskopravni mehanizmi zaštite djece od zlouporabe sredstava ovisnosti i zlostavljanja

Hrabar, Dubravka
Poglavlja u knjigama, 2001.

Posvojenje. Autor: Jakovac-Lozić, D.

Hrabar, Dubravka
Drugi radovi u časopisima, 2001.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Zanemarivanje i zlostavljanje djece u obitelji - pravni aspekti

Hrabar, Dubravka
Znanstveni i pregledni radovi, 2001.
Dijete i društvo

Dijete - žrtva i svjedok u kaznenom postupku

Hrabar, Dubravka ; Kocijan-Hercigonja, Dubravka
Stručni radovi, 2000.
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo

Djeca u Republici Hrvatskoj = Children in the Republic of Croatia

Maleš, Dubravka ; Hrabar, Dubravka ; Sansović, Koraljka ; Čulo, Ivan
Autorske knjige, 1999.

Komentar Obiteljskog zakona

Alinčić, Mira ; Bakarić Abramović, Ana ; Belajec, Velimir ; Hrabar, Dubravka ; Korać, Aleksandra
Ostalo, 1999.

Roditeljska skrb

Hrabar, Dubravka
Poglavlja u knjigama, 1999.

Djeca-obitelj-pravo pomak prema boljem ili odmak od zastarjeloga?

Hrabar, Dubravka
Drugi radovi u zbornicima skupova, 1999.
Obitelj u suvremenom društvu

Planiranje obitelji - od pobačaja do zdravstvene edukacije

Hrabar, Dubravka
Znanstveni i pregledni radovi, 1998.
Revija za socijalnu politiku

Facing Family violence - A Family Law Answer to the Child's Protection

Hrabar, Dubravka
Poglavlja u knjigama, 1997.

Pravo na privatnost i pravo na saznanje podrijetla -nove smjernice instituta posvojenja

Hrabar, Dubravka
Znanstveni i pregledni radovi, 1997.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Obiteljsko pravo

Alinčić, Mira ; Bakarić Abramović, Ana ; Hlača, Nenad ; Hrabar, Dubravka
Autorske knjige, 1994.

Profesionalni interesi i članstva

Godine 2005. od Vlade Republike Hrvatske dobila je nagradu za životno djelo "Nagrada za promicanje prava djeteta".

Godine 2000.  izabrana za stalnog vanjskog znanstvenog savjetnika Ustavnog suda Republike Hrvatske.

Vanjski suradnik “Hrvatskog leksikografskog zavoda Miroslav Krleža” za pravna izdanja te urednik struke obiteljsko pravo.

Od 2004. do 2011. godine glavni urednik Zbornika Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Bila u nekoliko navrata članicom radnih skupina ministarstvava za izradu nekoliko zakonskih prijedloga (Zakon o braku i porodičnim odnosima, Obiteljski zakon, medicinski zakoni, Zakon o pravobranitelju za djecu, Etički kodeks istraživanja s djecom, za ocjenu programa spolnog odgoja u školama, itd.), članica Vijeća za djecu pri Državnom zavodu za zaštitu materinstva djece i mladeži, u tri navrata članica delegacije RH za obranu izvješća o pravima djeteta pri Odboru za prava djeteta u Genevi, članica Povjerenstva za etiku i deontologiju Zbora liječnika Hrvatske te nekoliko Vladinih radnih skupina (za izradu nacionalnog programa za Rome, za zaštitu djece i mladeži od štetnog utjecaja medija, itd.)

Od 2005.-2009. god. predsjednica, a od 2009. – 2013. članica Matičnog odbora za društvene znanosti - polje prava Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.Od 2009. do 2012. predsjednica Nacionalnog povjerenstva za medicinsku oplodnju Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi (Ministarstva zdravlja). 

Član The International Society of Family Law,  Društva za građanskopravne znanosti i praksu Hrvatske i Hrvatskog društva za međunarodno pravo.  Članica uredništva nekoliko časopisa (Socijalni rad i socijalna politika, Dijete i društvo). Od 2000. godine članica Akademije za pravne znanosti Hrvatske te od 2014. godine članica Predsjednišva Akademije.


Izabrani projekti

U okviru stručne djelatnosti sudjelovala je kao istraživač, odnosno vodila nekoliko projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (npr. Suvremeno hrvatsko obiteljsko pravo, Obiteljskopravna zaštita djece i nemoćnih osoba), nekoliko projekata Pravnog fakulteta (npr. Novi hrvatski pravni sustav), projektata UNICEF-a (npr. Pravo djeteta na slobodno izražavanje vlastitog mišljenja u postupku rastave braka roditelja), te projekta Ministarstva rada i socijalne skrbi (Primjena obiteljskopravnih mjera za zaštitu dobrobiti djece te zasnivanje posvojenja bez pristanka roditelja).

Od 2012. godine sudjeluje u trogodišnjem međunarodnom Erasmus projektu CREAN – Children's Rights Erasmus Academic Network. Oznaka projekta je 527696-LLP-1-2012-1-DE-ERASMUS-ENW. Članica je Mediteranske mreže za zaštitu prava djece, osnovane u okviru Europske mreže poslijediplomskih studija o pravima djece i projekta CREAN.


Povijest zaposlenja

Od siječnja do rujna 1980. godine bila sudački pripravnik na Općinskom, odnosno na Okružnom sudu u Zagrebu. Od studenog 1980. godine stručni suradnik u Institutu za međunarodno pravo i međunarodne odnose Pravnog fakulteta u Zagrebu. Za asistenta  na predmetu Porodično pravo izabrana 1987, te  ponovno 1991. godine.

Za znanstvenog suradnika i docenta na predmetu Porodično pravo izabrana 1992. godine, a 1997. u zvanje izvanrednog profesora. U zvanje redovitog profesora i znanstvenog savjetnika izabrana 2001. godine.

Predstojnica Zavoda za građanskopravne znanosti i obiteljsko pravo od 2001. do 2011. godine, a od 1998. godine predstojnica Katedre za obiteljsko pravo.