Rođena 31. srpnja 1956. godine u Trogiru. Završila Klasičnu gimnaziju u Zagrebu, diplomirala na Pravnome fakultetu u Zagrebu 1979. godine. Na Poslijediplomskom studiju iz međunarodnog javnog i privatnog prava i međunarodnih odnosa na Pravnom fakultetu u Zagrebu magistrirala 1986. godine s radom Oblik oporuke u međunarodnom privatnom pravu. Sudački vježbenik bila je od siječnja do rujna 1980. godine, a od studenog 1980. godine zaposlena kao stručni suradnik u Institutu za međunarodno pravo i međunarodne odnose Pravnog fakulteta u Zagrebu; za asistenta  na predmetu Porodično pravo izabrana 1987. Doktorsku disertaciju Prava djece u porodičnim odnosima obranila je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 3. listopada 1991. godine. Za znanstvenog suradnika i docenta na predmetu Obiteljsko pravo izabrana 1992. godine, a 1997. u zvanje izvanrednog profesora. U zvanje redovitog profesora i znanstvenog savjetnika izabrana 2001. godine, a u trajno zvanje redovitog profesora 2007. godine.

Bila je predstojnica Zavoda za građanskopravne znanosti i obiteljsko pravo od 2001.godine, a od 1998. do 2021. godine predstojnica Katedre za obiteljsko pravo. Od 2005.-2009. god. predsjednica, a od 2009. – 2013. članica Matičnog odbora za društvene znanosti – polje prava Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Od 2009. do 2012. predsjednica Nacionalnog povjerenstva za medicinsku oplodnju Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi. Bila je dekanica Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu akad. god. 2015/16 i 2016/17.

Sudjelovala je i bila voditeljem nekoliko projekata: Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Pravnoga fakulteta, UNICEF-a, Sveučilišta u Zagrebu, Ministarstva rada i socijalne skrbi.

Predaje na Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

Bila članicom i/ili voditeljicom radnih skupina različitih ministarstava za izradu više zakonskih prijedloga i propisa, članica Vijeća za djecu pri Državnom zavodu za zaštitu materinstva djece i mladeži, u tri navrata članica delegacije RH za obranu izvješća o pravima djeteta (te glavni stručnjak u izradi Prvoga izvješća o stanju prava djece u RH) pri Odboru za prava djeteta u Ženevi, članica Povjerenstva za etiku i deontologiju Zbora liječnika Hrvatske te nekoliko Vladinih radnih skupina. Tijekom znanstvene karijere boravila je na usavršavanju na London School of Economics, Asser Institute – Haag, Nizozemska, Ludwig-Maximilians-Universität Mnchen, Njemačka.

Godine 2000.  izabrana za stalnoga vanjskog znanstvenog savjetnika Ustavnog suda Republike Hrvatske. Vanjski suradnik “Hrvatskog leksikografskog zavoda Miroslav Krleža” za pravna izdanja te urednik struke obiteljsko pravo.

Dobitnica je nagrade za životno djelo za promicanje prava djeteta Vlade RH (Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti) 2005. godine.

Objavila je više od 160 radova – znanstvenih i stručnih, kako u domaćim, tako i stranim publikacijama. Autorica je tri samostalne knjige i suautorica u 22 knjige, te urednica pet knjiga.  Sudjelovala je na više od 70 međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova s vlastitim priopćenjima.

Od 2004. do 2012. godine glavna urednica Zbornika Pravnog fakulteta u Zagrebu te članica uredništva nekoliko časopisa.

Članica različitih domaćih i inozemnih strukovnih organizacija. Od 2000. godine član-osnivač Akademije pravnih znanosti Hrvatske. Članica Etičkog povjerenstva u izborima zastupnika u Hrvatski sabor (2020.) i članica Iustitia et Pax (2019.).

U poslijediplomskoj nastavi bila je voditeljica Poslijediplomskog studija iz građanskopravnih znanosti Pravnog fakulteta u Zagrebu (2002-2012),  te voditeljica i predavačica iz kolegija Odabrani instituti obiteljskog prava na istoimenom poslijediplomskom studiju; predaje na Poslijediplomskom studiju iz europskog privatnog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu, zatim na Poslijediplomskom studiju iz teorije i metodologije socijalnog rada na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Bila je predavačica na Poslijediplomskom studiju “Ultrazvuk u kliničkoj medicini – ginekologija i opstetricija” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na Poslijediplomskom studiju Pedagogijskih znanosti pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu, na Postdiplomskom studiju iz civilnih znanosti i trgovačkog prava Pravnog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani (2005.), te na Pravnom fakultetu u Sarajevu (1998.). Gost-predavač na predmetu Family Law na Pochefstroom University, Južnoafrička Republika. Osnovala i voditeljica Sveučilišnoga interdisciplinarnog poslijediplomskog studija Prava djece na Sveučilištu u Zagrebu (2011.).

U dodiplomskoj nastavi sudjeluje kao  nastavnik na Pravnom studiju i na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu, kao i na Studijskom centru za javnu upravu, te na izbornome predmetu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Pravo na život).

Mentor za izradu sedam magistarskih radova i sedam doktorskih disertacija.

Govori i piše njemački, engleski, francuski i talijanski jezik, te poznaje starogrčki i latinski jezik.