izv. prof. dr. sc. Olja Družić Ljubotina
izv. prof. dr. sc.
Olja Družić Ljubotina

Olja Družić Ljubotina rođena je 1970. godine u Zagrebu. Diplomirala je na Studijskom centru socijalnog rada, Pravnog fakulteta u Zagrebu 1996. godine. Godine 2004. magistrirala je na Odsjeku za sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a 2009. godine je doktorirala na Studijskom centru socijalnog rada pri Pravnom fakultetu u Zagrebu s temom „Atribucija uzroka siromaštva i neke psihosocijalne značajke primatelja stalne socijalne pomoći“ te stekla akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja socijalne djelatnosti, znanstvene grane teorija socijalnog rada. Od 2010. godine je u statusu docenta.

Od listopada 2000. godine zaposlena je kao asistentica na Studijskom centru socijalnog rada, Pravnog fakulteta u Zagrebu. Sudjelovala je na znanstveno-istraživačkim projektima financiranim od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, pod vodstvom prof. emeritusa Vlade Puljiza, „Socijalna politika i socijalni rad u Hrvatskoj“ (2000.-2004.), prof. dr. sc. Marine Ajduković, „Modeli akcijskih i evaluacijskih istraživanja u socijalnom radu” (2004.-2006.) te ''Djeca, mladi, obitelji i socijalni razvoj Hrvatske'' (2006.–2012.). Od 2012. godine član je istraživačkog tima na UNICEF-ovom projektu „Siromaštvo i materijalna dobrobit djece predškolske dobi u Republici Hrvatskoj“. Nositeljica je dva kolegija na preddiplomskom studiju: Socijalni rad s grupom te Siromaštvo i socijalni rad. Jedna je od nositeljica kolegija Socijalni problemi i rizici na Poslijediplomskom doktorskom studiju iz socijalnog rada i socijalne politike te je nositeljica kolegija Siromaštvo i djeca na specijalističkom studiju Prava djece pri Pravnom fakultetu u Zagrebu.

Kao dio ekspertnog tima sudjelovala je u različitim radnim skupinama za izradu nekoliko zakona i dokumenata iz područja socijalne politike i djelatnosti socijalnog rada.

Područja njezinog znanstvenog i stručnog interesa su područja siromaštva  i socijalne isključenosti te socijalnog rada s grupom.

Članica je Hrvatske komore socijalnih radnika, Hrvatske udruge socijalnih radnika, Društva za psihološku pomoć, Volonterskog centra Zagreb i Rehabilitacijskog centra za stres i traumu.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Autorske knjige
 

1. Družić Ljubotina, Olja; Kletečki Radović, Marijana; Ogresta, Jelena.
Slika podrške beskućnicima u Hrvatskoj .
Zagreb : Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, 2016 (monografija).

2. Šućur, Zoran; Kletečki Radović, Marijana; Družić Ljubotina, Olja; Babić, Zdenko.
Siromaštvo i dobrobit djece predškolske dobi u Republici Hrvatskoj. Zagreb: UNICEF. .
Zagreb : Unicef - ured za Hrvatsku, 2015 (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Beskućništvo: pogled iz različitih perspektiva / Družić Ljubotina, Olja (ur.).
Zagreb : Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, 2012 (zbornik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Družić Ljubotina, Olja; Kletečki Radović, Marijana.
Siromaštvo i djeca // Prava djece - multidisciplinarni pristup / Hrabar, Dubravka (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2016. Str. 243-281.

2. Družić Ljubotina, Olja.
Zdravlje roditelja i djece // Siromaštvo i dobrobit predškolske djece u Republici Hrvatskoj / Šućur, Zoran ; Kletečki Radović, Marijana ; Družić Ljubotina, Olja ; Babić, Zdenko (ur.).
Zagreb : Ured Unicef-a za Hrvatsku, 2015. Str. 99-110.

3. Družić Ljubotina, Olja.
Socijalna podrška djeci i obitelji // Siromaštvo i dobrobit djece predškolske dobi u Republici Hrvatskoj / Šućur, Zoran ; Kletečki Radović, Marijana ; Družić Ljubotina, Olja ; Babić, Zdenko (ur.).
Zagreb : Ured Unicef-a za Hrvatsku, 2015. Str. 125-137.

4. Družić Ljubotina, Olja.
Korištenje usluga socijalne skrbi i mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta (prema podacima i procjenama socijalnih radnika) // Siromaštvo i dobrobit djece predškolske dobi u Republici Hrvatskoj / Šućur, Zoran ; Kletečki Radović, Marijana ; Družić Ljubotina, Olja ; Babić, Zdenko (ur.).
Zagreb : Ured Unicef-a za Hrvatsku, 2015. Str. 156-164.

5. Družić Ljubotina, Olja; Kletečki Radović, Marijana.
Živjeti i odgajati djecu u siromaštvu: perspektiva roditelja // Siromaštvo i dobrobit djece predškolske dobi u Republici Hrvatskoj / Šućur, Zoran ; Kletečki Radović, Marijana ; Družić Ljubotina, Olja ; Babić, Zdenko (ur.).
Zagreb : Ured UNICEF-a za Hrvatsku, 2015.. Str. 138-155.

6. Družić Ljubotina, Olja.
Koja je uloga znanosti u unapređenju kvalitete života beskućnika? // Druga prilika: Izazovi i perspektive u radu s beskućnicima / Bunić, Sanja (ur.).
Zagreb : Knjižnice grada Zagreba, 2013. Str. 11-17.

7. Kletečki Radović, Marijana; Družić Ljubotina, Olja.
Male kreativne socijalizacijske skupine kao čimbenik osnaživanja djece u progonstvu // Male kreativne socijalizacijske skupine 1982.-2012. / Janković, Josip (ur.).
Zagreb : Udruga Poticaj, 2013. Str. 102-118.

8. Družić Ljubotina, Olja.
Koliko (ne)znamo o beskućništvu? // Beskućništvo: pogled iz različitih perspektiva / Družić Ljubotina, Olja (ur.).
Zagreb : Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, 2012. Str. 15-28.

9. Kletečki Radović, Marijana; Družić Ljubotina, Olja.
Djeca i siromaštvo u Hrvatskoj: stanje i potrebe // Obrazovanje i siromaštvo u zemljama u tranziciji / Gašić-Pavišić, Slobodanka ; Joksimović, Snežana (ur.).
Beograd : Institut za pedagoška istraživanja, 2008. Str. 297-306.

10. Ajduković, Marina; Družić, Olja; Muslić, Ljiljana.
Evaluacija psihoedukativnog pristupa u jačanju mentalnog zdravlja djece u zajednicama povratka // Prevencija poremećaja u ponašanju djece i mladih u lokalnoj zajednici / Janković, Josip ; Bašić, Josipa (ur.).
Zagreb : Povjerenstvo Vlade RH za prevenciju poremećaja u ponašanju, 2001. Str. 149-166.

11. Ajduković, Marina; Delale, Eva Anđela; Družić, Olja.
Mogućnosti psihoedukativnih radionica u razvoju otpornosti djece // Rizični i zaštitni čimbenici u razvoju poremećaja u ponašanju djece i mladeži / Bašić, J. ; Janković, J. (ur.).
Zagreb : Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za prevenciju poremećaja u ponašanju, 2000. Str. 261-274.

12. Družić, Olja; Kletečki, Marijana.
Socialization Group for Older Elementary School Children // Empowering Children: Psychosocial Assistance Under Difficult Circumstances / Ajduković, Dean ; Joshi, Paramjit T. (ur.).
Zagreb : Society for Psychological Assistance, 1999.. Str. 203-205.
 
  Udžbenici i skripta
 

1. Ajduković, Marina; Bašić, Josipa; Buljan Flander, Gordana; Družić Ljubotina, Olja; Grgurev, Ivana; Hercigonja Novković, Vesna; Hrabar, Dubravka; Ivičević Karas, Elizabeta; Jovančević, Milivoj; Kletečki Radović, Marijana; Kocijan-Hercigonja, Dubravka; Korać Graovac, Aleksandra; Lisičar, Hrvoje; Majstorović, Irena; Malenica, Maša; Munivrana Vajda, Maja; Pećnik, Ninoslava; Selak Bagarić, Ella; Sladović Franz, Branka; Španić, Ana- Marija.
Prava djece - multidisciplinarni pristup / Hrabar, Dubravka (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2016.
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Družić Ljubotina, Olja; Ljubotina, Damir.
Attributions of poverty among social work and non-social work students in Croatia. // Croatian Medical Journal. 48 (2007) , 5; 741-749 (članak, znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Družić Ljubotina, Olja; Sabolić, Teodor; Kletečki Radović, Marijana.
Život obitelji s djecom u uvjetima siromaštva iz perspektive roditelja. // Ljetopis socijalnog rada. 24 (2017) , 2; 243-276 (prethodno priopćenje, znanstveni).

2. Kletečki Radović, Marijana; Vejmelka, Lucija; Družić Ljubotina, Olja.
Učinak siromaštva na dobrobit i kvalitetu života obitelji iz perspektive djece. // Ljetopis socijalnog rada. 24 (2017) , 2; 199-242 (članak, znanstveni).

3. Družić Ljubotina, Olja; Friščić, Ljiljana.
Profesionalni stres kod socijalnih radnika: izvori stresa i sagorijevanje na poslu. // Ljetopis socijalnog rada. 21 (2014) , 1; 5-31 (pregledni rad, znanstveni).

4. Družić Ljubotina, Olja; Ljubotina, Damir.
Odnos siromaštva i nekih aspekata psihološke dobrobiti. // Socijalna psihijatrija. 42 (2014) , 2; 86-101 (članak, znanstveni).

5. Družić Ljubotina, Olja.
Siromaštvo kao izazov za socijalni rad u kontekstu ekonomske krize u Hrvatskoj. // Ljetopis socijalnog rada. 20 (2013) , 1; 183-200 (članak, znanstveni).

6. Družić Ljubotina, Olja.
Subjektivna kvaliteta života ljudi koji žive u siromaštvu i zaposlenih osoba različitog materijalnog statusa. // Ljetopis socijalnog rada. 19 (2012) , 1; 5-28 (članak, znanstveni).

7. Družić Ljubotina, Olja; Kletečki Radović, Marijana.
Siromaštvo i socijalni rad: koliko je siromaštvo doista "tema" socijalnog rada?. // Ljetopis socijalnog rada. 18 (2011) , 1; 5-29 (pregledni rad, znanstveni).

8. Družić Ljubotina, Olja; Delale, Eva Anđela; Kletečki Radović, Marijana.
Doprinos udruge civilnog društva socijalnoj rekonstrukciji zajednice. // Revija za socijalnu politiku. 17 (2010) , 1; 45-70 (prethodno priopćenje, znanstveni).

9. Družić Ljubotina, Olja.
Percepcija socijalne nepravde mladih u područjima različito zahvaćenih ratom u Hrvatskoj. // Ljetopis socijalnog rada. 14 (2007) , 3; 527-551 (članak, znanstveni).

10. Družić Ljubotina, Olja; Ljubotina, Damir.
Percepcija socijalne nepravde, struktura vrijednosti, posljedice rata i religioznost kao prediktori devijantnog ponašanja mladih. // Kriminologija i socijalna integracija. 15 (2007) , 1; 13-26 (članak, znanstveni).

11. Urbanc, Kristina; Družić Ljubotina, Olja; Kregar, Klaudija.
Neki aspekti terenske nastave u procesu obrazovanja socijalnih radnika. // Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada. 9 (2002) , 1; 67-82 (članak, znanstveni).

12. Urbanc, Kristina; Družić, Olja.
Neka obilježja terenske nastave studenata socijalnog rada. // Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada. 6 (1999) ; 39-58 (članak, znanstveni).

13. Ljubotina, Damir; Družić, Olja.
Sindrom izgaranja na poslu kod pomagača i čimbenici koji utječu na stupanj izgaranja. // Ljetopis studijskog centra socijalnog rada. 3 (1996) ; 51-64 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Družić Ljubotina, Olja; Knežević, Mladen.
Izazovi u pristupanju problema beskućništva u Hrvatskoj. // Socijalna misao. 19 (2012) , 4; 75-88 (članak, ostalo).

2. Družić Ljubotina, Olja; Kletečki Radović, Marijana; Jelača, Nataša.
Socio-demografska obilježja i iskustva udomiteljskih obitelji. // Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada .... 12 (2005) , 1; 89-105 (članak, stručni).

3. Delale, Eva Anđela; Družić Ljubotina, Olja.
Suradnja vladinih i nevladinih organizacija u radu sa zlostavljanom djecom. // Ljetopis studijskog centra socijalnog rada. 9 (2002) , 2; 295-302 (članak, stručni).

4. Družić, Olja; Muslić, Ljiljana.
Učitelji kao pomagači u poslijeratnoj zajednici - iskustva Hrvatske Kostajnice i Đakovice (Kosovo). // Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada. 7 (2000) , 2; 223-234 (članak, stručni).

5. Sladović (Franz), Branka; Družić, Olja.
Obilježja seksualnog zlostavljanja djece u Hrvatskoj(1990-1998). // Dijete i društvo. 2 (2000) , 2; 163-173 (članak, stručni).

6. Delale, Eva Anđela; Družić, Olja.
Podrška i pomoć djeci u procesu povratka : Integrativni pristup. // Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada. 5 (1999) ; 73-93 (članak, stručni).
 
  Kongresno priopćenje (sažeci) u ostalim časopisima
 

1. Družić Ljubotina, Olja; Kletečki Radović, Marijana; Ajduković, Marina.
Kako danas żive mladi u uvjetima siromaštva: perspektiva srednjoškolaca i njihovih roditelja // 23. Dani Ramira i Zorana Bujasa - Knjiga sažetaka / Arambašić, L. ; Erceg, I. ; Kamenov, Ž. (ur.).
Zagreb : Medicinska naklada d.o.o., 2017. 101-101 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 
  Radovi u postupku objavljivanja
 

1. Friščić, Ljiljana; Družić Ljubotina, Olja.
Profesionalni stres i sagorijevanje na poslu kod socijalnih radnika. // Ljetopis socijalnog rada. (2013) (prihvaćen za objavljivanje).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Družić Ljubotina, Olja.
Koja je uloga znanosti u unapređenju kvalitete života beskućnika? // Druga prilika : izazovi i perspektive u radu s beskućnicima : zbornik radova / Bunić, Sanja (ur.).
Zagreb : Knjižnice grada Zagreba, 2013. 11-17 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad).
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Družić, Olja; Kletečki, Marijana.
Iskustva pružanja podrške i pomoći u procesu povratka i socijalne rekonstrukcije zajednice // Zbornik radova Prvog hrvatskog žrtvoslovnog kongresa / Šeparović, Zvonimir (ur.).
Zagreb : Hrvatsko žrtvoslovno društvo, Pravni fakultet Zagreb, 1998. 475-480 (predavanje,objavljeni rad,stručni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Družić Ljubotina, Olja; Kletečki Radović, Marijana.
Homelessness in Croatia: who needs researches at all? // Joint World Conference on Social Work, Education and Social Development (SWSD) 2018.
2018. 1752-1752 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Družić Ljubotina, Olja; Rezo, Ines.
Obitelji u riziku od siromaštva: što nam poručuju i možemo li ih podržati? // Zbornik sažetaka IX. Konferencije socijalnih radnika s međunarodnim sudjelovanjem „Socijalni rad između politika i prakse“.
Zagreb : Hrvatska udruga socijalnih radnika, 2018. 55-55 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

3. Kletečki Radović, Marijana; Družić Ljubotina, Olja.
The Implications of Researches on Poverty to Education of Social Works in Croatia // Joint World Conference on Social Work, Education and Social Development (SWSD) 2018.
2018. 1756-1756 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

4. Družić Ljubotina, Olja; Kletečki Radović, Marijana; Majdak, Marijana.
Stigmatization of children who live in terms of poverty: can it be different? // Marginalization and Social Work in a Changing Society.
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

5. Družić Ljubotina, Olja; Kletečki Radović, Marijana; Ajduković, Marina.
The effect of poverty on the well-being and quality of life of youth: qualitative perspective // 20th Biennial International Symposium of International Consortium For Social Development: Book Of Abstracts / Rihter, Ljiljana ; Berc, Gordana (ur.).
Zagreb : University of Zagreb, Faculty of Law, Department of Social Work, Trg m. Tita 14, Zagreb, 2017. 224-224 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

6. Kletečki Radović, Marijana; Družić Ljubotina, Olja; Ogresta, Jelena.
Service users involvement in social work research: homelessness in Croatia // SOCIAL WORK EDUCATION IN EUROPE: CHALLENGING BOUNDARIES PROMOTING A SUSTAINABLE FUTURE.
Paris, 2017. 239-239 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

7. Sušac, Nika; Skokandić, Lea; Rimac, Ivan; Družić Ljubotina, Olja.
Uloga ekonomskih problema i roditeljskih ponašanja u iskazivanju internaliziranih i eksternaliziranih problema kod mladih // 23. Dani Ramira i Zorana Bujasa - Knjiga sažetaka / Arambašić, L. ; Erceg, I. ; Kamenov, Ž. (ur.).
Zagreb, 2017. 104-104 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

8. Rajhvajn Bulat, Linda; Ajduković, Marina; Družić Ljubotina, Olja; Kletečki Radović, Marijana; Sušac, Nika.
Uloga otpornosti u povezanosti materijalnog statusa obitelji i internaliziranih problema adolescenata // Uloga otpornosti u povezanosti materijalnog statusa obitelji i internaliziranih problema adolescenata. VI. znanstveno - stručni skup Osnaživanje potencijala za preventivne aktivnosti u zajednici - Program i sažeci izlaganja, 25. - 27. veljače 2016..
(predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

9. Družić Ljubotina, Olja; Kletečki Radović, Marijana; Ogresta, Jelena.
Kakva je podrška obitelji beskućnicima u Hrvatskoj? // SIGURNA OBITELJ – STABILNO DRUŠTVO: Obitelj u fokusu socijalnog rada.
Zagreb : Hrvatska udruga socijalnih radnika, 2016. 29-29 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

10. Kletečki Radović; Marijana; Družić Ljubotina, Olja; Ajduković, Marina; Vejmelka, Lucija; Rimac, Ivan; Sabolić, Teodor.
Kako je biti dijete u siromašnoj obitelji u „siromašnoj“ i „bogatoj“ zajednici? // Sigurna obitelj – stabilno društvo: Obitelj u fokusu socijalnog rada / Štefica Karačić (ur.).
Zagreb : Hrvatska udruga socijalnih radnika, 2016. 65-65 (domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

11. Kletečki Radović, Marijana; Družić Ljubotina, Olja.
Children in the social welfare during economic crisis: the case of Croatia // IFSW European Conference & Social Services Expo 2015.
(poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

12. Družić Ljubotina, Olja; Kletečki Radović, Marijana.
Integracija beskućnika u društvo kroz pružanje usluga podrške pri zapošljavanju // Profesionala rehabilitacija - stanje, mogućnosti i perspektive / Šarić, Edina (ur.).
Tuzla : Centar za edukaciju i profesionalnu rehabiliaciju, 2015. 18-19 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,stručni).

13. Kletečki Radović, Marijana; Družić Ljubotina, Olja.
Korisnička perspektiva u planiranju programa socijalnog uključivanja beskućnika // Profesionalna rehabilitacija - stanje, mogućnosti i perspektive / Šarić, Edina (ur.).
Tuzla : Centar za edukaciju i profesionalnu rehabilitaciju, Tuzla, 2015. 19-21 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

14. Družić Ljubotina, Olja.
Doprinos nekih psihosocijalnih varijabli u predikciji atribucije uzroka siromaštva // 21. dani Ramira i Zorana Bujasa: sažeci priopćenja.
2013. 223-223 (poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

15. Družić Ljubotina, Olja; Kletečki Radović, Marijana.
U potrazi za profesionalnim integritetom // VI. Simpozij socijalnih radnika. Profesija socijalnog rada: identitet, integritet i realitet.
Zagreb, 2013. 64-64 (demonstracija,domaća recenzija,sažetak).

16. Družić Ljubotina, Olja.
Koja je uloga znanosti u unapređenju kvalitete života beskućnika? // .
(predavanje,sažetak,stručni).

17. Družić Ljubotina, Olja; Kletečki Radović, Marijana.
Problem siromaštva iz perspektive osoba starije životne dobi // Zbornik sažetaka V. međunarodne konferencije socijalnih radnika Međugeneracijsko povezivanje i aktivno starenje: izazovi za socijalni rad / Karačić, Štefica (ur.).
Zagreb : Hrvatska udruga socijalnih radnika, 2012. 22-22 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,stručni).

18. Družić Ljubotina, Olja; Pavlović, Višnja; Rendulić, Drago.
Učinci inkluzivnog volontiranja: pogled iz korisničke perspektive // Zbornik sažetaka ; V. Simpozij socijalnih radnika: Volonterizam i socijalni rad - zajedno za humanije društvo.
Zagreb, 2011. (demonstracija,domaća recenzija,sažetak,stručni).

19. Kletečki Radović, Marijana; Družić Ljubotina, Olja.
Jesu li siromašni korisnici zadovoljni odnosom sa svojim socijalnim radnikom? // Siromaštvo, socijalna isključenost i socijalni rad: Dostojanstvo, solidarnost i socijalna pravda za sve.
Zagreb : Hrvatska udruga socijalnih radnika, 2010. 33-33 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

20. Družić Ljubotina, Olja.
Causes of poverty – poor people point of view // Coping & Resilience - International Conference.
Zagreb : Society for Psychological Assistance, 2009. 43-43 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak).

21. Družić Ljubotina, Olja; Delale, Eva Anđela; Kletečki Radović, Marijana.
Psychosocial work as facilitator of social capital in community // Social Action in Europe: Different Legacies & Common Challenges / 1st ENSACT Joint European Conference (ur.).
2009. 87-87 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

22. Družić Ljubotina, Olja; Kletečki Radović, Marijana.
Osobni odnos prema siromaštvu - važan pokretač u akciji suzbijanja siromaštva u zajednici // Socijalni rad u zajednici.
Zagreb : Hrvatska udruga socijlanih radnika, 2009. 20-20 (demonstracija,domaća recenzija,sažetak).

23. Družić Ljubotina, Olja.
Percipiraju li siromašni socijalnu nepravdu više od ostalih? // Socijalni rad u promicanju ljudskih prava.
Zagreb, 2008. 24-24 (predavanje,sažetak,znanstveni).

24. Družić Ljubotina, Olja.
Percepcija socijalne nepravde kao prediktor devijantnog ponašanja // 7. međunarodni znanstveni skup ; Plava knjiga sažetaka ; Istraživanja u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima / Ferić Šlehan, Martina ; Kranželić, Valentina ; Stošić, Jasmina (ur.).
Zagreb : Edukacijsko-rehablilitacijski fakultet, 2007. 162-162 (poster,sažetak,znanstveni).

25. Družić Ljubotina, Olja.
Perception of social injustice and youth's value system - The case of war exposed regions // 10th European conference on traumatic stress "Truth and trust after trauma : Book of abstracts.
Zagreb : Society for Psychological Assistance, 2007. 119-119 (predavanje,sažetak,znanstveni).

26. Družić Ljubotina, Olja.
Socialna občutljivost študentov socialnega dela v primerjavi z drugimi študenti // / Debeljak, Barbara ; Urek, Mojca (ur.).
Ljubljana : Fakultet za socialno delo Univerze v Ljubljani, 2007. 52-52 (predavanje,sažetak,znanstveni).

27. Družić Ljubotina, Olja.
Razlikuju li se vrijednosti koje zastupaju studenti socijalnog rada od vrijednosti drugih studenata? // Kvaliteta i profesionalna odgovornost u socijalnom radu - 3. simpozij socijalnih radnika ; Zbornik sažetaka.
Zagreb, 2007. 14-14 (predavanje,sažetak,znanstveni).

28. Kletečki Radović, Marijana; Družić Ljubotina, Olja.
Djeca i siromaštvo u Hrvatskoj: stanje i potrebe // Role of Education in Reduction of Poverty Effects on Children in Transitional Countries / Vujačić, Milja (ur.).
Beograd : Institut za pedagoška istraživanja, 2007. 131-131 (predavanje,sažetak,znanstveni).

29. Družić Ljubotina, Olja; Kletečki, Marijana; Jelača, Nataša.
Mogućnosti unapređenja udomiteljstva kao alternativnog oblika skrbi za djecu - izazov za socijalni rad // Socijalni rad za socijalnu Hrvatsku / Filipović, Ilonka (ur.).
Zagreb : Hrvatska udruga socijalnih radnika, 2003. 30 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,stručni).

30. Ajduković, Marina; Delale, Eva Anđela; Družić, Olja.
Mogućnosti psihoedukativnog pristupa u unapređenju mentalnog zdravlja djece-radionica // 7. godišnja konferencija hrvatskih psihologa. Knjiga sažetaka / Hrvatsko psihološko društvo (ur.).
Split, 1999. 12-13 (demonstracija,domaća recenzija,sažetak,stručni).

31. Družić, Olja; Grl, Malvinka; Kletečki, Marijana; Ajduković, Marina.
Meeting the Needs of Children in Resettlement Process in Hrvatska Kostajnica // Trauma Recovery Training: Lessons Learned. Book of Abstracts / Ajduković, Dean (ur.).
Zagreb : Society for Psychological Assistance, 1997. 61-61 (predavanje,sažetak,stručni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Družić Ljubotina, Olja.
Uloga i značaj volontiranja za socijalnu inkluziju // .
(pozvano predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).

2. Kletečki Radović, Marijana; Družić Ljubotina, Olja; Delale, Eva Anđela.
Izazovi istraživanja u području dječjeg siromaštva // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,stručni).

3. Delale, Eva Anđela; Družić, Olja.
Suradnja vladinih i nevladinih organizacija u radu sa zlostavljanom djecom // .
(predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,stručni).
 
  Disertacije
 

1. Družić Ljubotina, Olja.
Atribucija uzroka siromaštva i neke psihosocijalne značajke primatelja stalne socijalne pomoći / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, Studijski centar socijalnog rada, 09.02. 2009., 232 str. Voditelj: Ajduković, Marina.
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Friščić, Ljiljana.
Stres u radu socijalnih radnika – izvori, načini suočavanja i moguće posljedice / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, Studijski centar socijalnog rada, 14.11. 2013., 139 str. Voditelj: Ajduković, Marina ; Družić Ljubotina, Olja.

2. Maja Balshikjevska.
Odnosi moći u vršnjačkoj grupi adolescenata / postdiplomski specijalistički rad.
Zagreb : Pravni fakultet, Studijski centar socijalnog rada, 23.05. 2012., 80 str. Voditelj: Družić Ljubotina, Olja.

3. Tatjana Miloš.
Psihosocijalni aspekti života i strategije nošenja sa siromaštvom korisnika socijalne pomoći / magistarski rad.
Zagreb : Pravni fakultet, Studijski centar socijalnog rada, 17.12. 2012, 169 str. Voditelj: Družić Ljubotina, Olja.
 

Profesionalni interesi i članstva

Članstva:

Hrvatska udruga socijalnih radnika – predsjednica Etičkog povjerenstva

Hrvatska komora socijalnih radnika – članica Nadzornog odbora

Rehabilitacijski centar za stres i traumu - članica Upravnog odbora

Društvo za psihološku pomoć

Volonterski centar Zagreb

Izabrani projekti

Projekt UNICEF-a: „Siromaštvo i materijalna dobrobit djece predškolske dobi u Republici Hrvatskoj“

Projekt: “Indikatori dobrobiti i siromaštva djece u Hrvatskoj u doba krize” (Zaklada Adris)

 

Povijest zaposlenja

Radno iskustvo:

2000 – sada                Pravni fakultet u Zagrebu, Studijski centar socijalnog rada

 

1996 – 1998                Društvo za psihološku pomoć