Olja Družić Ljubotina rođena je 1970. godine u Zagrebu. Diplomirala je na Studijskom centru socijalnog rada, Pravnog fakulteta u Zagrebu 1996. godine. Godine 2004. magistrirala je na Odsjeku za sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a 2009. godine je doktorirala na Studijskom centru socijalnog rada pri Pravnom fakultetu u Zagrebu s temom „Atribucija uzroka siromaštva i neke psihosocijalne značajke primatelja stalne socijalne pomoći“ te stekla akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja socijalne djelatnosti, znanstvene grane teorija socijalnog rada. Od 2017. godine je u statusu izvanredne profesorice.

Od listopada 2000. godine zaposlena je kao asistentica na Studijskom centru socijalnog rada, Pravnog fakulteta u Zagrebu. Sudjelovala je na znanstveno-istraživačkim projektima financiranim od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, pod vodstvom prof. emeritusa Vlade Puljiza, „Socijalna politika i socijalni rad u Hrvatskoj“ (2000.-2004.), prof. dr. sc. Marine Ajduković, „Modeli akcijskih i evaluacijskih istraživanja u socijalnom radu” (2004.-2006.) te ”Djeca, mladi, obitelji i socijalni razvoj Hrvatske” (2006.–2012.). Od 2012. godine član je istraživačkog tima na UNICEF-ovom projektu „Siromaštvo i materijalna dobrobit djece predškolske dobi u Republici Hrvatskoj“. Nositeljica je dva kolegija na preddiplomskom studiju: Socijalni rad s grupom te Siromaštvo i socijalni rad. Jedna je od nositeljica kolegija Socijalni problemi i rizici na Poslijediplomskom doktorskom studiju iz socijalnog rada i socijalne politike te je nositeljica kolegija Siromaštvo i djeca na specijalističkom studiju Prava djece pri Pravnom fakultetu u Zagrebu.

Kao dio ekspertnog tima sudjelovala je u različitim radnim skupinama za izradu nekoliko zakona i dokumenata iz područja socijalne politike i djelatnosti socijalnog rada.

Područja njezinog znanstvenog i stručnog interesa su područja siromaštva  i socijalne isključenosti te socijalnog rada s grupom.

Članica je Hrvatske komore socijalnih radnika, Hrvatske udruge socijalnih radnika, Društva za psihološku pomoć, Volonterskog centra Zagreb i Rehabilitacijskog centra za stres i traumu.