17. 9. 2018. u 13:15

Pozivaju se studenti svih godina pravnog studija zainteresirani za nastavu Francuskog jezika pravne struke (neobavezan kolegij) da se najkasnije do 30.9.2018. jave prof.dr.sc. Leliji Socanac (lelijasocanac@gmail.com) radi dogovora o organizaciji nastave.

Renata Požgaj
Copyright (C) 2019 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana