8. 5. 2018. u 08:59
Uređeno: 8. 5. 2018. u 11:19

Studenti Pravnog fakulteta u Zagrebu ostvarili su zapaženi uspjeh na natjecanju u simuliranom suđenju (moot court) koje se održalo 18. i 19. travnja 2018. u Sarajevu (BiH) u okviru III. međunarodne konferencije „Procesuiranje genocida u BiH“. Konferenciju su organizirali Udruženje žrtava i svjedoka genocida i Pokret Majke enklave Srebrenice i Žepe, uz sudjelovanje Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove.

Studenti Domagoj Dananić, Hrvoje Fištrek, Neven Sutarić, Iva Štrbulec Težak i Mia Vuković, koji su zastupali jednu od tri pozicije obrane, proglašeni su najboljim timom na strani obrane te, zajedno sa predstavnicima Inicijative mladih za ljudska prava Hrvatske kao najboljim timom na strani optužbe, ukupnim pobjednicima natjecanja. Studente su za natjecanje pripremali izv. prof. dr. sc. Maja Munivrana Vajda s Katedre za kazneno pravo i doc. dr. sc. Marin Bonačić s Katedre za kazneno procesno pravo.

Natjecanje se sastojalo od žalbene rasprave pred novoosnovanim ad hoc međunarodnim kaznenim sudom koji sudi na temelju Statuta i sudske prakse Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju. Sudsko vijeće sastojalo se od predstavnika Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove na čelu sa sucem Theodorom Meronom, predsjednikom Mehanizma.

Renata Požgaj
Copyright (C) 2019 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana