doc. dr. sc. Linda Rajhvajn Bulat
doc. dr. sc.
Linda Rajhvajn Bulat

Linda Rajhvajn Bulat rođena je 31. svibnja 1981. godine, u Zagrebu, Republika Hrvatska. Diplomirala je na Odsjeku za psihologiju, Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 2004. godine, a 2011. godine završila je pri istom fakultetu doktorski studij psihologije, te stekla akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja psihologije, znanstvene grane socijalne psihologije. U znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, u znanstvenom području društvenih znanosti, polje socijalne djelatnosti izabrana je 2014. godine.

Od ožujka 2005. godine zaposlena je kao asistent, a od 2011. godine viši asistent, na Studijskom centru socijalnog rada, Pravnog fakulteta u Zagrebu. 2013. – 2014. godine voditelj je istraživačkog tima iz Hrvatske za međunarodni projekt ''Uključenost djece u građanskim i kaznenim postupcima'', čiji je nositelj Agencija Europske unije za temeljna prava (European Union Agency for Fundamental Rights – FRA), a u Hrvatskoj ga provodi Hrvatski pravni centar. Projekti na kojima je, pod vodstvom prof. dr. sc. Marine Ajduković, ranije sudjelovala su ''Čimbenici rizika za razvoj internaliziranih i eksternaliziranih problema mladih iz perspektive adolescenata'', ''Višestruka viktimizacija u djetinjstvu, izloženost obitelji stresorima i rizici po psihosocijalnu prilagodbu adolescenata'' (2013.–2014.), koje je financiralo Sveučilište u Zagrebu, te ''Djeca, mladi, obitelji i socijalni razvoj Hrvatske'' (2007.–2013.) i ''Psihosocijalne potrebe djece u dječjim domovima i udomiteljskim obiteljima'' (2005.–2006.), koje je financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Također, bila je i član ekspertnog tima za poboljšanje kvalitete nastave, kao dijela međunarodnog Tempus projekta ''Razvoj modela unapređivanja kvalitete na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu'' (2006.), te je od 2004. do 2005. godine bila vanjski suradnik na međunarodnom projektu CONNECT (''Components, organization, costs and outcomes of health care and community based interventions for people with postraumatic stress following war and conflict in the Balcans''), pri Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Objavila je 6 znanstvenih radova, jedno poglavlje u domaćem sveučilišnom udžbeniku te aktivno sudjelovala na većem broju domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Uredničke knjige
 

1. Budi Izvor - Stručni priručnik za voditelje grupnih radionica za djecu i mlade / Azinović Vukelić, Ivana; Borovac, Katja; Gorše, Katarina; Rajhvajn Bulat, Linda; Sušac, Nika; Vejmelka, Lucija (ur.).
Zagreb : Centar za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce, 2018 (priručnik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Grubić, Marina; Ajduković, Marina; Rajhvajn Bulat, Linda.
Psihološke krizne situacije u dječjoj dobi: mogućnosti intervencije i prevencije // Prevencija bolesti u dječjoj dobi / Bralić, Irena (ur.).
Zagreb : Medicinska naklada, 2014. Str. 468-479.
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Rajhvajn Bulat, Linda; Sušac, Nika; Ajduković, Marina.
Doprinos nekih osobnih i okolinskih varijabli u objašnjavanju eksternaliziranih problema adolescenata. // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 28 (2019) , 2; 271-293 (članak, znanstveni).

2. Ajduković, Marina; Rajhvajn Bulat, Linda; Sušac, Nika.
The internalising and externalising problems of adolescents in Croatia : Socio-demographic and family victimisation factors. // International journal of social welfare. 27 (2018) , 1; 88-100 (članak, znanstveni).

3. Rajhvajn Bulat, Linda; Ajduković, Marina; Ajduković, Dea.
The role of parents and peers in understanding female adolescent sexuality – testing perceived peer norms as mediators between some parental variables and sexuality. // Sex Education: Sexuality, Society and Learning. 16 (2016) , 5; 455-470 (članak, znanstveni).

4. Rajhvajn Bulat, Linda.
A longitudinal study of depressiveness in children in public care. // International journal of social welfare. 19 (2010) , 4; 412-423 (članak, znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Štifter, Ana; Mihalj, Marko; Rajhvajn Bulat, Linda; Vuković, Silvia.
RAZLOZI RAZVODA BRAKA KAO ODREDNICE SPORAZUMA O RODITELJSKOJ SKRBI. // Ljetopis Socijalnog Rada. 23 (2016) , 2; 275-297 (članak, znanstveni).

2. Rajhvajn Bulat, Linda.
Odnos religioznosti i seksualnosti adolescentica – Imaju li roditelji posredujuću ulogu u toj vezi?. // Ljetopis Socijalnog Rada. 22 (2015) , 3; 415-436 (članak, znanstveni).

3. Ajduković, Marina; Rajhvajn Bulat, Linda.
Doživljaj financijskog statusa obitelji i psihosocijalno funkcioniranje srednjoškolaca. // Revija za socijalnu politiku. 19 (2012) , 3; 233-253 (članak, znanstveni).

4. Rajhvajn Bulat, Linda; Ajduković, Marina.
Obiteljske i psihosocijalne odrednice vršnjačkoga nasilja među mladima. // Psihologijske teme. 21 (2012) , 1; 167-194 (članak, znanstveni).

5. Ajduković, Marina; Rajhvajn Bulat, Linda; Sladović Franz, Branka.
Agresivno i prosocijalno ponašanje djece u dječjim domovima. // Ljetopis socijalnog rada. 15 (2008) , 2; 185-213 (članak, znanstveni).

6. Ajduković, Marina; Rajhvajn, Linda; Sladović Franz, Branka.
Značenje Ljestvice depresivnosti za djecu u procjeni mentalnog zdravlja djece i adolescenata u javnoj skrbi. // Socijalna psihijatrija. 35 (2007) , 3; 107-118 (članak, znanstveni).

7. Kregar Orešković, Klaudija; Rajhvajn, Linda.
Obilježja života i psihosocijalne potrebe mladića i djevojaka koji odrastaju u udomiteljskim obiteljima. // Dijete i društvo - časopis za promicanje prava djeteta. 9 (2007) , 1; 63-86 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Branica, Vanja; Rajhvajn, Linda.
Prikaz Prve hrvatske konferencije o superviziji. // Ljetopis socijalnog rada. 14 (2007) , 2; 497-500 (prikaz, ostalo).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Rajhvajn Bulat, Linda; Ajduković, Marina; Sušac, Nika.
Psihosocijalno funkcioniranje srednjoškolaca u kontekstu različitih sociodemografskih obilježja // 24. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Knjiga sažetaka.
70-70 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Sušac, Nika; Rezo, Ines; Rajhvajn Bulat, Linda; Kožljan, Petra.
Psychosocial functioning of adolescents with different types of behavioural problems // Book of Abstracts - CMW 2019.
64-64 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

3. Ajduković, Marina; Rajhvajn Bulat, Linda; Sušac, Nika; Rezo, Ines.
Mentalno zdravlje adolescenata u kontekstu materijalnog statusa obitelji // 2. hrvatski kongres o mentalnom zdravlju djece i mladih s međunarodnim sudjelovanjem „Mentalno zdravlje mladih – bogatstvo naroda“ - CD sažetaka.
(predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

4. Rajhvajn Bulat, Linda; Ajduković, Marina; Sušac, Nika; Rezo, Ines.
Izvori otpornosti kod adolescenata koji su doživjeli viktimizaciju u obitelji // 2. hrvatski kongres o mentalnom zdravlju djece i mladih s međunarodnim sudjelovanjem „Mentalno zdravlje mladih – bogatstvo naroda“ - CD sažetaka.
(predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

5. Rajhvajn Bulat, Linda; Sušac, Nika; Rezo, Ines; Kožljan, Petra.
Subjektivna dobrobit adolescenata u kontekstu različitih sociodemografskih obilježja // Knjiga sažetaka - Kvaliteta života kroz životni vijek: izazovi i preporuke / Brajša-Žganec, Andreja ; Penezić, Zvjezdan ; Tadić Vujčić, Maja (ur.).
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2018. 212-212 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

6. Sušac, Nika; Rajhvajn Bulat, Linda; Rezo, Ines.
Značaj Skale depresivnosti, anksioznosti i stresa u procjeni internaliziranih problema kod adolescenata // Knjiga sažetaka - Kvaliteta života kroz životni vijek: izazovi i preporuke / Brajša-Žganec, Andreja ; Penezić, Zvjezdan ; Tadić Vujčić, Maja (ur.).
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2018. 217-217 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

7. Ajduković, Marina; Rajhvajn Bulat, Linda; Sušac, Nika; Rezo, Ines.
Nasilje u obitelji i sociodemografska obilježja kao prediktori internaliziranih i eksternaliziranih problema mladih // 1. Hrvatski kongres o mentalnom zdravlju djece i mladih s međunarodnim sudjelovanjem. Zagreb: Hrvatsko društvo za mentalno zdravlje djece i adolescenata Hrvatskog liječničkog zbora, 28.-29.10.2016.
(poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

8. Rajhvajn Bulat, Linda; Ajduković, Marina; Družić Ljubotina, Olja; Kletečki Radović, Marijana; Sušac, Nika.
Uloga otpornosti u povezanosti materijalnog statusa obitelji i internaliziranih problema adolescenata // Uloga otpornosti u povezanosti materijalnog statusa obitelji i internaliziranih problema adolescenata. VI. znanstveno - stručni skup Osnaživanje potencijala za preventivne aktivnosti u zajednici - Program i sažeci izlaganja, 25. - 27. veljače 2016..
(predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

9. Sušac, Nika; Hrenar, Dijana; Josić, Martina; Rajhvajn Bulat, Linda.
Elektroničko vršnjačko nasilje u kontekstu odnosa s bliskim osobama i ovisnosti o Internetu // .
(predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

10. Ajduković, Marina; Rajhvajn Bulat, Linda; Rajter, Miroslav; Sušac, Nika.
Povezanost siromaštva i ekonomskih teškoća obitelji na psihološku dobrobit adolescenata: Izazov za istraživanja i djelovanje psihologa // Knjiga sažetaka - 24. godišnja konferencija psihologa - Psihologija u prevenciji poremećaja i očuvanju zdravlja / Pokrajac-Bulian, A. ; Miletić, I. ; Juretić, J. ; Lopižić, J. (ur.).
Zagreb : Hrvatsko psihološko društvo, 2016. 161-162 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

11. Rimac, Ivan; Sušac, Nika; Rajhvajn Bulat, Linda; Ajduković, Marina.
Predviđanje subjektivne dobrobiti adolescenata u kontekstu roditeljskih varijabli i vezanosti za školu // Knjiga sažetaka - 24. godišnja konferencija psihologa - Psihologija u prevenciji poremećaja i očuvanju zdravlja / Pokrajac-Bulian, A. ; Miletić, I. ; Juretić, J. ; Lopižić, J. (ur.).
Zagreb : Hrvatsko psihološko društvo, 2016. 219-219 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

12. Rajhvajn Bulat, Linda; Ajduković, Marina; Sušac, Nika; Majdak, Marijana; Vejmelka, Lucija.
Internalizirani problemi mladih u općoj populaciji i domovima za odgoj // Savremeni trendovi u psihologiji: Knjiga rezimea.
Novi Sad : Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, 2015. 157-159 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

13. Rajhvajn Bulat, Linda; Sušac, Nika; Ajduković, Marina.
Internalizirani i eksternalizirani problemi adolescenata u kontekstu viktimizacije u obitelji i vršnjačkih odnosa // 22. Dani Ramira i Zorana Bujasa - Sažeci priopćenja / Zarevski, Predrag ; Jurin, Tanja ; Modić Stanke, Koraljka (ur.).
Zagreb, 2015. 197-197 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

14. Sušac, Nika; Ajduković, Marina; Rajhvajn Bulat, Linda.
Rizična ponašanja adolescenata, viktimizacija u obitelji i internalizirani problemi // Savremeni trendovi u psihologiji: Knjiga rezimea.
Novi Sad : Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, 2015. 186-187 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

15. Sušac, Nika; Ajduković, Marina; Rajhvajn Bulat, Linda.
Iskustvo nasilja u obitelji i trenutne životne prilike kao prediktori rizičnosti majki za zlostavljanje djece // 22. Dani Ramira i Zorana Bujasa - Sažeci priopćenja / Zarevski, Predrag ; Jurin, Tanja ; Modić Stanke, Koraljka (ur.).
Zagreb, 2015. 214-214 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak).

16. Sušac, Nika; Rajhvajn Bulat, Linda; Urbanc, Kristina.
Evaluacija studentske terenske prakse – perspektiva studenata // Primjena kvalifikacijskog okvira u području prava i u području socijalnih djelatnosti : knjiga sažetaka / Grubišić, Ksenija (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet, 2015. (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

17. Ajduković, Marina; Rajhvajn Bulat, Linda; Ostojić, Draženka; Vuger, Cristian.
Obrazovne potrebe i iskustva socijalnih radnika iz centara za socijalnu skrb u radu s traumatiziranim korisnicima // Socijalni rad u vrijeme socijalne i ekonomske krize - Zbornik sažetaka, VI. konferencija socijalnih radnika 15.-17.10.2014., Zagreb.
(predavanje,domaća recenzija,sažetak).

18. Majdak, Marijana; Vejmelka, Lucija; Rajhvajn Bulat, Linda; Sušac, Nika; Ajduković, Marina.
Challenges of Studying Children and Youth Self- Concept in the Studies of Social-Behavioural Problems // Book of Abstracts Biennal Conference of the European Association for Research on Adolescence, Izmir, Turkey, 03-06.09.2014..
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

19. Rajhvajn Bulat, Linda; Ajduković, Marina; Sušac, Nika; Majdak, Marijana.
Internalizing and externalizing problems – How to plan appropriate prevention and intervention strategies for adolescents with different combination of mental problems? // Abstract Book of the 28th International Congress of Applied Psychology, Paris, France, 08-13.07.2014..
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

20. Sušac, Nika; Ajduković, Marina; Rajhvajn Bulat, Linda; Vejmelka, Lucija.
Differences between categories of school children according to their peer violence perpetration and victimization status // Abstract Book 28th International Congress of Applied Psychology, 8-13 July 2014, Paris, France.
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

21. Ajduković, Marina; Sušac, Nika; Rajhvajn Bulat, Linda.
Childhood trauma as a predictor of risk for child abuse perpetrated by mothers // ISTSS 30th Annual Meeting: Healing Lives and Communities: Addressing the Effects of Childhood Trauma Across the Life Span - Session Abstracts.
Miami, Florida, 2014. 87-87 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

22. Rajhvajn Bulat, Linda; Sušac, Nika; Ajduković, Marina.
Internalizirani problemi adolescenata u kontekstu sociodemografskih čimbenika, viktimizacije i psihosocijalne prilagodbe // 22. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Kako obrazovanju dodati boju? - uloga i izazovi za psihologe. Knjiga sažetaka / Pavlin-Bernardić, Nina ; Jokić, Boris ; Lopižić, Josip ; Putarek, Vanja ; Vlahović-Štetić, Vesna (ur.).
Zagreb : Hrvatsko psihološko društvo, 2014. 214-214 (predavanje,domaća recenzija,sažetak).

23. Sušac, Nika: Rajhvajn Bulat, Linda; Ajduković, Marina.
Psihosocijalna prilagodba adolescenata koji su na različite načine uključeni u elektroničko vršnjačko nasilje // 22. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Kako obrazovanju dodati boju? - uloga i izazovi za psihologe. Knjiga sažetaka / Pavlin-Bernardić, Nina ; Jokić, Boris ; Lopižić, Josip ; Putarek, Vanja ; Vlahović-Štetić, Vesna (ur.).
Zagreb : Hrvatsko psihološko društvo, 2014. 79-79 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

24. Rajhvajn Bulat, Linda.
Uloga roditelja i vršnjaka u određivanju seksualnosti adolescentica – Posreduju li vršnjačke varijable na vezu između obiteljskih varijabli i seksualnog ponašanja djevojaka? // 21. Dani Ramira i Zorana Bujasa - Sažeci priopćenja.
Zagreb, 2013. 185-185 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

25. Rajhvajn Bulat, Linda.
Odnosi s vršnjacima i vršnjačke norme kao odrednice seksualnog ponašanja adolescentica // 19. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Vrijeme sličnosti i razlika - izazov psihologiji i psiholozima / Kolesarić, V. (ur.).
Osijek : Društvo psihologa Osijek, 2011. 117-117 (predavanje,sažetak,znanstveni).

26. Rajhvajn Bulat, Linda.
Povezanost seksualnog ponašanja djevojaka s njihovim samopoimanjem i komunikacijom s roditeljima // .
(predavanje,domaća recenzija,sažetak).

27. Rajhvajn Bulat, Linda; Branica, Vanja.
Children Mental Health Follow-Up in Youth Communities of the SOS-Children’ s Village // .
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

28. Branica, Vanja; Rajhvajn Bulat, Linda.
Stress of children in public care in Croatia: Implication for social workers // 34th Biennial Congress of the International Association of Schools of Social Work ; Theme: Transcending Global-Local Divides: Challenges for Social work Education and Practice.
2008. 79 (predavanje,sažetak).

29. Rajhvajn Bulat, Linda; Branica, Vanja.
Impact of stress and daily hassles on mental health of children in public care in Croatia // XXIX International Congress of Psychology - Scientific program/Abstracts.
2008. (poster,sažetak,znanstveni).

30. Branica, Vanja; Rajhvajn, Linda.
Korištenje tehnike analize sadržaja - primjer analize web foruma studenata Pravnog fakulteta u Zagrebu // Knjiga sažetaka 7. međunarodnog znanstvenog skupa Istraživanja u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima / Ferić Šlahan Martina ; Kranželić Valentina ; Stošić Jasmina (ur.).
Zagreb : Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet,, 2007. 222-222 (poster,sažetak,znanstveni).

31. Rajhvajn Bulat, Linda; Ajduković, Marina.
Longitudinalno praćenje depresivnosti djece u javnoj skrbi // 18. dani Ramira i Zorana Bujasa - Program i sažeci priopćenja / Keresteš, Gordana ; Brković, Irma ; Butković, Ana (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet, Zagreb, 2007. 128 (predavanje,sažetak,znanstveni).

32. Rajhvajn Bulat, Linda; Branica, Vanja.
Psihosocijalna pomoć primjerena specifičnostima roda i spola - Iskustva stručnjaka Centra za socijalnu skrb Zagreb // Prevencija-(Re)habilitacija-Psihoedukacija - kroz interdisciplinarnost: Knjiga sažetaka / Lopižić, Josip (ur.).
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2007. 41 (predavanje,sažetak).

33. Tovilović, Zdravko; Ajduković, Dean; Kraljević, Radojka; Macura, Sanja; Rajhvajn, Linda; Frančišković, Tanja.
What interventions are provided to help traumatized people and what was really used by them? // Abstracts of the 10th European Conference on Traumatic Stress of the European Society for Traumatic Stress Studiess.
Zagreb : Society for Psychological Assistance, 2007. 34-34 (predavanje,sažetak,znanstveni).

34. Rajhvajn, Linda; Ajduković, Marina.
Istraživanja korelata depresivnosti i samopoštovanja u osnaživanju djece u javnoj skrbi // Ljudski potencijali kroz životni vijek - knjiga sažetaka / Jelčić, Jasminka ; Lopižić, Josip ; Lugović, Gina ; Sušanj, Zoran (ur.).
2006. 62-63 (predavanje,sažetak).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Vejmelka, Lucija; Majdak, Marijana; Rajhvajn Bulat, Linda.
Qualitative analysis of experiences with electronic violence in homes for children with behavioral problems // .
(predavanje,neobjavljeni rad).
 
  Disertacije
 

1. Rajhvajn Bulat, Linda.
Okolinske i osobne odrednice seksualnog ponašanja adolescentica / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 30.11. 2011, 229 str. Voditelj: Ajduković, Marina.
 
  Diplomski radovi
 

1. Rajhvajn, Linda.
Povezanost agresivnosti i sociometrijskog statusa srednjoškolaca / diplomski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 22.12. 2004., 45 str. Voditelj: Kamenov, Željka.
 
  Druge vrste radova
 

1. Tokić, Ana; Rajhvajn Bulat, Linda.
Prikaz skupa - II. hrvatski kongres primijenjene psihologije: "Zaštita zdravlja djece i mladih"., 2010. (prikaz kongresa).

2. Rajhvajn Bulat, Linda.
Prevencija - (re)habilitacija - psihoedukacija - kroz interdisciplinarnost: 15. godišnja konferencija hrvatskih psihologa, 2008. (prikaz).
 

Profesionalni interesi i članstva

Profesionalni interesi su joj psihologija adolescencije, seksualnost u adolescenciji, internalizirani i eksternalizirani problemi djece i mladih, grupni rad, traumatska psihologija te djeca u pravosuđu.

Članica je Tima psiholoških kriznih intervencija Društva za psihološku pomoć, Hrvatskog društva za traumatski stres, Hrvatske psihološke komore (2006. godine položila stručni ispit) te  Hrvatskog psihološkog društva i sekcije ''Psihologija seksualnosti''.

Izabrani projekti

Djeca, mladi, obitelj i socijalni razvoj Hrvatske (glavni istraživač prof.dr.sc.  Marina Ajduković)

Uključenost djece u građanskim i kaznenim postupcima (European Union Agency for Fundamental Rights – FRA; Hrvatski pravni centar)

Višestruka viktimizacija u djetinjstvu, izloženost obitelji stresorima i rizici po psihosocijalnu prilagodbu adolescenata (glavni istraživač prof.dr.sc.  Marina Ajduković)

Međunarodni projekt CONNECT (''Components, organization, costs and outcomes of health care and community based interventions for people with postraumatic stress following war and conflict in the Balcans'' ( pri Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, glavni istraživač u Hrvatskoj prof. dr. sc. Dean Ajduković)

Povijest zaposlenja

Od ožujka 2005. godine zaposlena je kao asistent, a od 2011. godine viši asistent, na Studijskom centru socijalnog rada, Pravnog fakulteta u Zagrebu. Surađivala je na većem broju kolegija, a trenutno izvodi nastavu na kolegiju Socijalni rad i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja, Socijalni rad s grupom te Osnove kriznih intervencija u socijalnom radu.