prof. dr. sc. Ivo Josipović
prof. dr. sc.
Ivo Josipović

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Autorske knjige
 

1. Josipović, Ivo.
Odgovornost za ratne zločine pred sudovima u Hrvatskoj. Knjiga I: Izvori prava s uvodnom studijom: Odgovornost za ratne zločine - povijesni korijeni, međunarodna iskustva i hrvatska praksa .
Zagreb : ABA-CEELI Hrvatska, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2006 (monografija).

2. Horvatić, Željko; Cvitanović, Leo; Novoselec, Petar; Carić, Ante; Derenčinović, Davor; Bojanić, Igor; Josipović, Ivo; Šuperina, Marijan; Kokić, Ira; Grozdanić, Velinka; Šeparović, Zvonimir.
Rječnik kaznenog prava. I izdanje. .
Zagreb : Masmedia, 2002 (rječnik).

3. Josipović, Ivo; Krapac, Davor; Novoselec, Petar.
Stalni Međunarodni kazneni sud .
Zagreb : Narodne novine ; Hrvatski pravni centar, 2001 (monografija).

4. Josipović, Ivo; Krapac, Davor; Novoselec, Petar.
Stalni Međunarodni kazneni sud .
Zagreb : Narodne novine d.d. ; Hrvatski pravni Centar, 2001 (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Responsibility for War Crimes : Croatian perspective-selected issues / Josipović, Ivo (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet, 2005 (zbornik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Josipović, Ivo; Bonačić, Marin.
Mjere osiguranja prisutnosti okrivljenika i druge mjere opreza // Kazneno procesno pravo. Primjerovnik / Đurđević, Zlata ; Gluščić, Stjepan (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2014. Str. 77-96.

2. Đurđević, Zlata; Gluščić, Stjepan; Ivičević Karas, Elizabeta; Josipović, Ivo; Novoselec Hajrija.
Kazneno procesno pravo, Primjerovnik // Kazneno procesno pravo, Primjerovnik / Zlata Đurđević, Stjepan Gluščić (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2012. Str. 93-118.

3. Josipović, Ivo; Rašo, Marko.
Prekršajni zakon i njegov reformski potencijal u praksi // Novine u kaznenom zakonodavstvu - - 2009. / Kuzmić, Marica (ur.).
Zagreb : Inženjerski biro d.d., 2009.. Str. 198.-227..

4. Josipović, Ivo.
Prekršajni zakon u kontekstu reforme pravosuđa // Aktualna pitanja kaznenog zakonodavstva / Garačić, Ana ; Kuzmić, Marica (ur.).
Zagreb : Inženjerski biro d.d., 2008. Str. 111.-130..

5. Josipović, Ivo.
Reforma pravosuđa - pretpostavka društvenog i ekonomskog razvoja hrvatskog društva i njegove europske budućnosti // Hrvatska _ kako sada dalje / Flego, Gvozden ; Kregar, Josip ; Ravlić, Slaven (ur.).
Zagreb : Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, 2008.. Str. 29.-37..

6. Josipović, Ivo.
Novi prekršajni zakon: konačno, reformski iskorak // Novi prekršajni zakon / Josipović, Ivo ; Rašo, Marko (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2008.. Str. 3.-33..

7. Josipović, Ivo.
3.3. Specifičnosti kaznenih postupaka za ratne zločine po stadijima kaznenog postupka 3.3.1. Predistražni postupak 3.3.2. Istraga // Ratni zločini Priručnik za praćenje suđenja / Josipović, Ivo (ur.).
Osijek : Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek, 2007. Str. 71-75.

8. Josipović, Ivo.
Progon ratnih zločina u Republici Hrvatskoj: Izvori prava, dosadašnji rad sudova, preuzimanje postupaka od MKSJ-a i ostala važna pravna i druga pitanja // Budućnost znanja - evolucijski izazovi 21. stoljeća / Greta Pifat-Mrzljak, Vlatko Silobrčić (ur.).
Zagreb : Hrvatska udruga Rimskog kluba, 2007.. Str. 124.-180..

9. Josipović, Ivo.
Odgovornost za ratne zločine nakon II. svjetskog rata // BLEIBURG i Križni put 1945. - Zbornik radova sa znanstvenoga skupa / Juraj Hrženjak (ur.).
Zagreb : Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske, 2007.. Str. 38.-41..

10. Josipović, Ivo; Rašo, Marko.
Posebni režimi prekršajnopravne zaštite od nasilničkog ponašanja u obitelji // Aktualna pitanja kaznenog zakonodavstva / Garačić, Ana ; Kuzmić, Marica (ur.).
Zagreb : Iniženjerski biro d.d., 2007.. Str. 61.-84..

11. Josipović, Ivo.
The Implementation of International Criminal Law in the National Legal System and the Liability for War Crimes (the Case of the Republic of Croatia) // A European Space of Justice / i, Justin Orlando ; Lupoi, Michele Angelo ; Marchesiello, Michele (ur.).
Ravenna : Longo Editore, 2006. Str. 265-326.

12. Josipović, Ivo.
Implementacija međunarodnog kaznenog prava u nacionalni pravni sustav i odgovornost za ratne zločine. // Pravda na tlu Evrope. Zakonski principi u proširenoj Evropi / Frosini, Justin Orlando ; Lupoi, Michele Angelo ; Marchesiello Michele (ur.).
Sarajevo : Magistrat, 2006. Str. 257-316.

13. Josipović, Ivo.
Hrvatska u procesu globalizacije znanosti - uloga hrvatskih znanstvenika i znanstvene dijaspore i specifičnosti društvenih znanosti // Prvi kongres znanstvenika iz domovine i inozemstva - Zbornik 2006. / Barišić, Pavo (ur.).
Zagreb : Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, 2006.. Str. 383.-387..

14. Josipović, Ivo; Matanovac, Romana.
Zaštita prava intelektualnog vlasništva u hrvatskom kaznoneom i prekšajnom pravu i prilagodba europskom pravu // Hrvatsko pravo intelektualnog vlasništva u svjetlu pristupa Europskoj Uniji / Matanovac, Romana (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2006.. Str. 171.-219..

15. Josipović, Ivo; Matanovac Vučković, Romana.
Zaštita prava intelektualnog vlasništva u hrvatskom kaznenom i prekršajnom pravu : zakonodavstvo, sudska praksa i prilagodba europskom pravu // Hrvatsko pravo intelektualnog vlasništva u svjetlu pristupanja Europskoj uniji / Matanovac, Romana (ur.).
Zagreb : Narodne novine ; Državni zavod za intelektualno vlasništvo, 2006. Str. 169-220.

16. Rošo, Marko; Josipović, Ivo.
Prekršajni nalog u hrvatskom prekršajnom pravu:de lege lata i de lege ferenda aspekt // Aktualna pitanja kaaznenog zakonodavstva - 2006. / Garačić, Ana ; Kuzmić, Marica (ur.).
Zagreb : Iniženjerski biro d.d., 2006.. Str. 3-20.

17. Josipović, Ivo.
Progon ratnih zločina: Pravna i politička pretpostavka integracije Republike Hrvatske u Europu, uz poseban osvrt na zapovjednu odgovornost u hrvatskom pravu // Hrvatska-kako dalje:zadanosti i mogućnosti / Kregar, Josip ; Puljiz, Vlado ; Ravlić, Slaven (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Centar za demokraciju i pravo "Miko Tripalo", 2004. Str. 55-81.

18. Crnić, Jadranko; Josipović, Ivo; Uzelac, Alan; Milić, Gojko; Visković, Nikola; Miličić, Vjekoslav; Rodin, Siniša; Šprajc, Ivan; Kregar, Josip; Vlahinić, Alenka; Đurović, Nataša; Martinović, Orhideja.
Gaps in Law // Croatian Judiciary: Lessons and Persepctives / Lalić, Goranka (ur.).
Zagreb : Croatian Helsinki Committee, 2002. Str. 175-190.

19. Crnić, Jadranko; Josipović, Ivo; Uzelac, Alan; Milić, Gojko; Visković, Nikola; Miličić, Vjekoslav; Rodin, Siniša; Šprajc, Ivan; Kregar, Josip; Vlahinić, Alenka; Đurović, Nataša; Martinović, Orhideja.
Praznine u pravu // Hrvatsko pravosuđe: Pouke i perspektive / Lalić, Goranka (ur.).
Zagreb : Hrvatski helsinški odbor za ljudska prava, 2002. Str. 165-180.

20. Josipović, Ivo.
The Legal Road to the Resolution of Conflict of Interests Between the ICTY and the States: The Example of Croatia // National Security and International Criminal Justice / Roggemann, Herwig ; Šarčević, Petar (ur.).
The Hague : Kluwer Law International, 2002. Str. 147-162.

21. Josipović, Ivo.
Admission of Additional Evidence (commentary on two ICTY decisions) // Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals / Klip, Andre ; Sluiter, Goran (ur.).
Antwerp-Oxford-New York : Intersentia, 2001. Str. 314-322.

22. Josipović, Ivo.
Admission of Additional Evidence (commentary on two ICTY decisions) // Annotaded Leading Cases of International Criminal Tribunals. Volume III / Klip, Andre ; Sluiter, Gőran (ur.).
Antwerp, Oxford, New York : Intersentia, 2001. Str. 314-323.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Josipović, Ivo.
Pravni i politički aspekti spora Hrvatske i Srbije o nadležnosti za ratne zločine. // Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu. 24 (2017) , 1; 15-58 (članak, znanstveni).

2. Josipović, Ivo.
Istražni zatvor vs. pritvor: reforma ili restauracija. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 15 (2008) , 2; 915-938 (članak, znanstveni).

3. Josipović, Ivo.
Odgovornost za ratne zločine pred nacionalnim sudovima u Hrvatskoj. // International Review of the Red Cross. 88 (2006) , 861; 145-168 (članak, znanstveni).

4. Josipović, Ivo.
Responsibility for war crimes before national courts in Croatia. // International Review of the Red Cross. 88 (2006) , 861; 145-168 (članak, znanstveni).

5. Josipović, Ivo.
Projekt novog prekršajnog zakonodavstva: evolucija postojećeg modela prekršajnog sustava. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 12 (2005) , 2; 377-400 (pregledni rad, znanstveni).
 
  Radovi u postupku objavljivanja
 

1. Josipović, Ivo.
Implementacija međunarodnog kaznenog prava u nacionalni pravni sustav i odgovornost za ratne zločine. // Evropski prostor pravde, Tempus projekt EU, Zbornik radova. (2006) (prihvaćen za objavljivanje).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Omejec, Jasna.
Primjena Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u radu domaćih sudova // Aktualna pitanja kaznenog zakonodavstva - 2007 / Marica Kuzmić ; Ana Garačić (ur.).
Zagreb : Inženjerski biro d.d. ; Vrhovni sud Republike Hrvatske, 2007. 3-45 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Rašo, Marko; Josipović, Ivo.
Prekršajni nalog u hrvatskom prekršajnom pravu: de lege lata i de lege ferenda aspekt // Aktualna pitanja kaznenog zakonodavstva - 2006. / Garačić, Ana ; Kuzmić, Marica (ur.).
Zagreb : Inžinjerski biro, 2006. 3-20 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Josipović, Ivo; Božić, Vanda.
SPORAZUM STRANAKA O KRIVNJI U KAZNENOM POSTUPKU: PRAVNE I MORALNE OSNOVE I DILEME // PREDNOSTI ALTERNATIVNOG RJEŠAVANJA SPOROVA KNJIGA SAŽETAKA / Sijerčić, Čolić Hajrija ; Hebib, Miza (ur.).
Sarajevo : Univerzitet u Sarajevu – Pravni fakultet, 2019. 58-60 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Josipović, Ivo; Rašo, Marko.
Prekršajno pravo i sigurnost prometa na cestama // .
2008. (predavanje,ppt prezentacija,stručni).