prof. dr. sc. Ivo Josipović
Zvanje:redoviti profesor u trajnom zvanju
Lokacija: Trg Republike Hrvatske 14, soba 46/II. kat
Konzultacije:

Ponedjeljkom od 12 sati

Telefon:4564 324
E-mail: E-mail
Katedra/služba : Kazneno procesno pravo

Nastava

sveučilišni poslijediplomski doktorski

sveučilišni poslijediplomski specijalistički

sveučilišni poslijediplomski doktorski

sveučilišni poslijediplomski specijalistički

sveučilišni poslijediplomski doktorski

sveučilišni poslijediplomski specijalistički

sveučilišni poslijediplomski doktorski

sveučilišni poslijediplomski specijalistički

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

stručni preddiplomski

stručni specijalistički diplomski

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Autorske knjige
 

1. Josipović, Ivo.
Odgovornost za ratne zločine pred sudovima u Hrvatskoj. Knjiga I: Izvori prava s uvodnom studijom: Odgovornost za ratne zločine - povijesni korijeni, međunarodna iskustva i hrvatska praksa .
Zagreb : ABA-CEELI Hrvatska, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2006 (monografija).

2. Horvatić, Željko; Cvitanović, Leo; Novoselec, Petar; Carić, Ante; Derenčinović, Davor; Bojanić, Igor; Josipović, Ivo; Šuperina, Marijan; Kokić, Ira; Grozdanić, Velinka; Šeparović, Zvonimir.
Rječnik kaznenog prava. I izdanje. .
Zagreb : Masmedia, 2002 (rječnik).

3. Josipović, Ivo; Krapac, Davor; Novoselec, Petar.
Stalni Međunarodni kazneni sud .
Zagreb : Narodne novine ; Hrvatski pravni centar, 2001 (monografija).

4. Josipović, Ivo; Krapac, Davor; Novoselec, Petar.
Stalni Međunarodni kazneni sud .
Zagreb : Narodne novine d.d. ; Hrvatski pravni Centar, 2001 (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Responsibility for War Crimes : Croatian perspective-selected issues / Josipović, Ivo (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet, 2005 (zbornik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Josipović, Ivo; Bonačić, Marin.
Mjere osiguranja prisutnosti okrivljenika i druge mjere opreza // Kazneno procesno pravo. Primjerovnik / Đurđević, Zlata ; Gluščić, Stjepan (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2014. Str. 77-96.

2. Đurđević, Zlata; Gluščić, Stjepan; Ivičević Karas, Elizabeta; Josipović, Ivo; Novoselec Hajrija.
Kazneno procesno pravo, Primjerovnik // Kazneno procesno pravo, Primjerovnik / Zlata Đurđević, Stjepan Gluščić (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2012. Str. 93-118.

3. Josipović, Ivo; Rašo, Marko.
Prekršajni zakon i njegov reformski potencijal u praksi // Novine u kaznenom zakonodavstvu - - 2009. / Kuzmić, Marica (ur.).
Zagreb : Inženjerski biro d.d., 2009.. Str. 198.-227..

4. Josipović, Ivo.
Prekršajni zakon u kontekstu reforme pravosuđa // Aktualna pitanja kaznenog zakonodavstva / Garačić, Ana ; Kuzmić, Marica (ur.).
Zagreb : Inženjerski biro d.d., 2008. Str. 111.-130..

5. Josipović, Ivo.
Reforma pravosuđa - pretpostavka društvenog i ekonomskog razvoja hrvatskog društva i njegove europske budućnosti // Hrvatska _ kako sada dalje / Flego, Gvozden ; Kregar, Josip ; Ravlić, Slaven (ur.).
Zagreb : Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, 2008.. Str. 29.-37..

6. Josipović, Ivo.
Novi prekršajni zakon: konačno, reformski iskorak // Novi prekršajni zakon / Josipović, Ivo ; Rašo, Marko (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2008.. Str. 3.-33..

7. Josipović, Ivo.
3.3. Specifičnosti kaznenih postupaka za ratne zločine po stadijima kaznenog postupka 3.3.1. Predistražni postupak 3.3.2. Istraga // Ratni zločini Priručnik za praćenje suđenja / Josipović, Ivo (ur.).
Osijek : Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek, 2007. Str. 71-75.

8. Josipović, Ivo.
Progon ratnih zločina u Republici Hrvatskoj: Izvori prava, dosadašnji rad sudova, preuzimanje postupaka od MKSJ-a i ostala važna pravna i druga pitanja // Budućnost znanja - evolucijski izazovi 21. stoljeća / Greta Pifat-Mrzljak, Vlatko Silobrčić (ur.).
Zagreb : Hrvatska udruga Rimskog kluba, 2007.. Str. 124.-180..

9. Josipović, Ivo.
Odgovornost za ratne zločine nakon II. svjetskog rata // BLEIBURG i Križni put 1945. - Zbornik radova sa znanstvenoga skupa / Juraj Hrženjak (ur.).
Zagreb : Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske, 2007.. Str. 38.-41..

10. Josipović, Ivo; Rašo, Marko.
Posebni režimi prekršajnopravne zaštite od nasilničkog ponašanja u obitelji // Aktualna pitanja kaznenog zakonodavstva / Garačić, Ana ; Kuzmić, Marica (ur.).
Zagreb : Iniženjerski biro d.d., 2007.. Str. 61.-84..

11. Josipović, Ivo.
The Implementation of International Criminal Law in the National Legal System and the Liability for War Crimes (the Case of the Republic of Croatia) // A European Space of Justice / i, Justin Orlando ; Lupoi, Michele Angelo ; Marchesiello, Michele (ur.).
Ravenna : Longo Editore, 2006. Str. 265-326.

12. Josipović, Ivo.
Implementacija međunarodnog kaznenog prava u nacionalni pravni sustav i odgovornost za ratne zločine. // Pravda na tlu Evrope. Zakonski principi u proširenoj Evropi / Frosini, Justin Orlando ; Lupoi, Michele Angelo ; Marchesiello Michele (ur.).
Sarajevo : Magistrat, 2006. Str. 257-316.

13. Josipović, Ivo.
Hrvatska u procesu globalizacije znanosti - uloga hrvatskih znanstvenika i znanstvene dijaspore i specifičnosti društvenih znanosti // Prvi kongres znanstvenika iz domovine i inozemstva - Zbornik 2006. / Barišić, Pavo (ur.).
Zagreb : Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, 2006.. Str. 383.-387..

14. Josipović, Ivo; Matanovac, Romana.
Zaštita prava intelektualnog vlasništva u hrvatskom kaznoneom i prekšajnom pravu i prilagodba europskom pravu // Hrvatsko pravo intelektualnog vlasništva u svjetlu pristupa Europskoj Uniji / Matanovac, Romana (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2006.. Str. 171.-219..

15. Josipović, Ivo; Matanovac Vučković, Romana.
Zaštita prava intelektualnog vlasništva u hrvatskom kaznenom i prekršajnom pravu : zakonodavstvo, sudska praksa i prilagodba europskom pravu // Hrvatsko pravo intelektualnog vlasništva u svjetlu pristupanja Europskoj uniji / Matanovac, Romana (ur.).
Zagreb : Narodne novine ; Državni zavod za intelektualno vlasništvo, 2006. Str. 169-220.

16. Rošo, Marko; Josipović, Ivo.
Prekršajni nalog u hrvatskom prekršajnom pravu:de lege lata i de lege ferenda aspekt // Aktualna pitanja kaaznenog zakonodavstva - 2006. / Garačić, Ana ; Kuzmić, Marica (ur.).
Zagreb : Iniženjerski biro d.d., 2006.. Str. 3-20.

17. Josipović, Ivo.
Progon ratnih zločina: Pravna i politička pretpostavka integracije Republike Hrvatske u Europu, uz poseban osvrt na zapovjednu odgovornost u hrvatskom pravu // Hrvatska-kako dalje:zadanosti i mogućnosti / Kregar, Josip ; Puljiz, Vlado ; Ravlić, Slaven (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Centar za demokraciju i pravo "Miko Tripalo", 2004. Str. 55-81.

18. Crnić, Jadranko; Josipović, Ivo; Uzelac, Alan; Milić, Gojko; Visković, Nikola; Miličić, Vjekoslav; Rodin, Siniša; Šprajc, Ivan; Kregar, Josip; Vlahinić, Alenka; Đurović, Nataša; Martinović, Orhideja.
Gaps in Law // Croatian Judiciary: Lessons and Persepctives / Lalić, Goranka (ur.).
Zagreb : Croatian Helsinki Committee, 2002. Str. 175-190.

19. Crnić, Jadranko; Josipović, Ivo; Uzelac, Alan; Milić, Gojko; Visković, Nikola; Miličić, Vjekoslav; Rodin, Siniša; Šprajc, Ivan; Kregar, Josip; Vlahinić, Alenka; Đurović, Nataša; Martinović, Orhideja.
Praznine u pravu // Hrvatsko pravosuđe: Pouke i perspektive / Lalić, Goranka (ur.).
Zagreb : Hrvatski helsinški odbor za ljudska prava, 2002. Str. 165-180.

20. Josipović, Ivo.
The Legal Road to the Resolution of Conflict of Interests Between the ICTY and the States: The Example of Croatia // National Security and International Criminal Justice / Roggemann, Herwig ; Šarčević, Petar (ur.).
The Hague : Kluwer Law International, 2002. Str. 147-162.

21. Josipović, Ivo.
Admission of Additional Evidence (commentary on two ICTY decisions) // Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals / Klip, Andre ; Sluiter, Goran (ur.).
Antwerp-Oxford-New York : Intersentia, 2001. Str. 314-322.

22. Josipović, Ivo.
Admission of Additional Evidence (commentary on two ICTY decisions) // Annotaded Leading Cases of International Criminal Tribunals. Volume III / Klip, Andre ; Sluiter, Gőran (ur.).
Antwerp, Oxford, New York : Intersentia, 2001. Str. 314-323.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Josipović, Ivo.
Pravni i politički aspekti spora Hrvatske i Srbije o nadležnosti za ratne zločine. // Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu. 24 (2017) , 1; 15-58 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

2. Josipović, Ivo.
Istražni zatvor vs. pritvor: reforma ili restauracija. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 15 (2008) , 2; 915-938 (članak, znanstveni).

3. Josipović, Ivo.
Odgovornost za ratne zločine pred nacionalnim sudovima u Hrvatskoj. // International Review of the Red Cross. 88 (2006) , 861; 145-168 (članak, znanstveni).

4. Josipović, Ivo.
Responsibility for war crimes before national courts in Croatia. // International Review of the Red Cross. 88 (2006) , 861; 145-168 (članak, znanstveni).

5. Josipović, Ivo.
Projekt novog prekršajnog zakonodavstva: evolucija postojećeg modela prekršajnog sustava. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 12 (2005) , 2; 377-400 (pregledni rad, znanstveni).
 
  Radovi u postupku objavljivanja
 

1. Josipović, Ivo.
Implementacija međunarodnog kaznenog prava u nacionalni pravni sustav i odgovornost za ratne zločine. // Evropski prostor pravde, Tempus projekt EU, Zbornik radova. (2006) (prihvaćen za objavljivanje).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Omejec, Jasna.
Primjena Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u radu domaćih sudova // Aktualna pitanja kaznenog zakonodavstva - 2007 / Marica Kuzmić ; Ana Garačić (ur.).
Zagreb : Inženjerski biro d.d. ; Vrhovni sud Republike Hrvatske, 2007. 3-45 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Rašo, Marko; Josipović, Ivo.
Prekršajni nalog u hrvatskom prekršajnom pravu: de lege lata i de lege ferenda aspekt // Aktualna pitanja kaznenog zakonodavstva - 2006. / Garačić, Ana ; Kuzmić, Marica (ur.).
Zagreb : Inžinjerski biro, 2006. 3-20 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Josipović, Ivo; Rašo, Marko.
Prekršajno pravo i sigurnost prometa na cestama // .
2008. (predavanje,ppt prezentacija,stručni).
 
Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana