Ivana Vukorepa je redovita profesorica radnog i socijalnog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 1999. diplomirala je na studiju prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 2001. je završila poslijediplomski studij iz prava Europske zajednice na College of Europe, Brugge. Pravosudni ispit je položila 2001. g. Tijekom akademske god. 2007/2008 je boravila na Georgetown University Law Center, Washington,  DC u svojstvu gostujućeg istraživača u okviru Fulbright Foreign Student Program. Doktorirala je 2011. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (disertacija pod naslovom „Kapitalno financirani mirovinski sustavi kao čimbenici socijalne sigurnosti). Vrlo dobro vlada engleskim i njemačkim jezikom, dobro se služi francuskim jezikom te se na osnovnoj razini služi talijanskim jezikom.

Radno iskustvo je stjecala kao odvjetnički vježbenik (1999.-2001., 2003.), te kao stručni suradnik, a potom i kao voditeljica odsjeka u Upravi za usklađivanje pravnog sustava Ministarstva za europske integracije (2001.-2003.). Bila je voditeljica radne skupine za područje pregovora „Sloboda kretanja radnika“ u pregovorima za  pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji (2005.-2012). Na Katedri za radno i socijalno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu zaposlena je od 2004.

Aktivno sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima i seminarima, u stručno-znanstvenim usavršavanjima, te istraživanjima radno- i socijalno-pravne tematike, s posebnim interesom za mirovinske sustave. Iz tih je područja autorica i suautorica znanstvenih i stručnih članaka, te knjiga. Članica je uredništva časopisa „Revija za socijalnu politiku“ (od 2010.) i časopisa „Labor“ (od 2023.), novoosnovanog časopisa međunarodne udruge International Society for Labour and Social Security Law. Također je članica uredništva nacionalnih korespondenata časopisa „European Labour Law Journal“ (od 2009.). Sudjeluje u radu nekoliko strukovnih udruga: članica je Hrvatske udruge za radno pravo i socijalnu sigurnost (od 2004.), udruge European Institute of Social Security (od 2011.), te udruge European Network for Research on Supplementary Pensions (od 2022.).

Suradnik je na nekoliko znanstvenih projekata, te djeluje kao nacionalni i analitčki ekspert u europskim mrežama nezavisnih stručnjaka, kao npr: ESPN iz područja socijalne politike, (od 2014-2018), MoveS iz područja slobodne kretanja radnika i kooordinacije sustava socijalne sigurnosti (od 2018), te ECE iz područja radnog prava (od 2020).

Tijekom diplomskog studija bila je dobitnica nekoliko nagrada: dekanove nagrade (1997.), rektorove nagrade (1999.), te nagrade Instituta za međunarodno trgovačko pravo Pace University School of Law (1999.). Godine 2022. dobila je priznanje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) za izniman doprinos razvoju mirovinskog sustava Republike Hrvatske i HZMO-a.

Upisana je u upisnik znanstvenika Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, pod brojem 258330. Ostali znanstveni profili i brojevi: