izv. prof. dr. sc. Ivana Bajakić
izv. prof. dr. sc.
Ivana Bajakić

KRATKI ŽIVOTOPIS

Ivana Bajakić diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1998. godine, smjer financije. Magistrirala je u lipnju 2000. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Lundu, Švedska, iz područja poslovnog prava EU i poslovnog upravljanja, s temom magistarskog rada: "The Mandatory Bid Rule – European Poison Pill: Analysis of the Proposed 13th Directive concerning takeover bids".

Doktorirala je u listopadu 2009. na Pravnom fakultetu u Zagrebu na temu  „Problem regulacije tržišta vrijednosnih papira u tranzicijskim zemljama“, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravnih znanosti, znanstvena grana financijsko pravo.

Od siječnja 2000. do 2007. radi na znanstveno istraživačkim projektima ili stručnim poslovima u slijedećim institucijama: Institut za ekonomska istraživanja, Sveučilište u Lundu, Švedska, znanstveni novak, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, stručna suradnica, Nacionalno vijeće za konkurentnost, savjetnica.

Od siječnja 2007. zaposlena je kao asistentica na Katedri za ekonomske znanosti Pravnog fakulteta u Zagrebu. Od 2009. predaje obvezni predmet na 1. godini „Politička ekonomija“ studentima Pravnog fakulteta, predmet „Osnove ekonomije“ na 1. godini Poreznog studija Društvenog veleučilišta u Zagrebu, te predmet „Osnove ekonomije“ na 1. godini Socijalnog studija, Studijski centar socijalnog rada u Zagrebu, te drži ispite studentima iz gore navedenih predmeta. Od 2008. godine predaje izborni predmet „Poduzetništvo i menadžment“ na dodiplomskom studiju Pravnog fakulteta te drži ispit iz tog predmeta. Bavi se znanstveno istraživačkim radom, sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim konferencijama. Redovito održava predavanja i ispite, konzultacije sa studentima, sudjeluje kao mentor u izradi diplomskih radova, te kao član povjerenstava za obranu diplomskih radova.

Stručno se usavršavala tijekom 2000. u Federalnom ministarstvu financija i Federalnom ministarstvu gospodarstva i tehnologije u Berlinu, Njemačka. Sudjelovala je na nekoliko stranih projekata pod pokroviteljstvom Europske Komisije i USAID-a.

Dobitnica je Rektorove nagrade, te nekoliko stipendija za diplomski i poslijediplomski studij.

 

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Corruption persistence in postsocialist societies: Open secrets or underestimated aspects?

Savić, Zvonimir ; Šimić Banović, Ružica ; Bajakić, Ivana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
3rd International Scientific Conference EMAN – Economics & Management: How to Cope with Disrupted Times

Alternativno rješavanje sporova: Slučaj Hrvatske danas

Bajakić, Ivana ; Šimić Banović, Ružica ; Savić, Zvonimir
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
Prednosti alternativnog rješavanja sporova

Competitiveness Today: Is Croatia Addressing Ongoing Global Challenges?

Bajakić, Ivana ; Šimić Banović, Ružica ; Savić, Zvonimir ;
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
The Legal Framework for Economic Competitiveness

GDPR implementation in Croatia: opportunities and threats for the private sector

Savić, Zvonimir ; Bajakić, Ivana ; Šimić Banović, Ružica
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
7th Bosnian and Herzegovinian, Croatian and Turkish Jurist Days "GDPR"

Corruption in transitional societies: perception, measurement and comparison

Šimić Banović, Ružica ; Savić, Zvonimir ; Bajakić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
4TH SINO-EUROPEAN INTERNATIONAL FORUM 2017 "ERADICATING CORRUPTION WHILE STRENGTHENING THE RULE OF LAW AND PURSUING ECONOMIC GROWTH" Institute of Law, Shanghai Academy of Social Sciences& East China University of Political Science and Law & Faculty of Law, University of Zagreb,

Examining Agency Governance In The EU Financial Sector – A Case-Study Of ESMA

Bajakić, Ivana ; Božina Beroš, Marta
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
Ekonomska istraživanja

What Can We Learn About Regulatory Agencies and Regulated Parties from the Empirical Study of Judicial Review of Regulatory Agencies’ Decisions? The Case of Croatia

Bajakić, Ivana ; Kos, Veseljka
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.
Central European Journal of Public Policy

Political Economy of the EU Takeover Bid Directive with a reference to Croatian Takeover Regulation

Bajakić, Ivana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
Second Annual International Conference on Business, Law & Economics

Bankovna unija i nova regulacija u procesu sanacije financijskih institucija u EU s osvrtom na Republiku Hrvatsku

Bajakić, Ivana ; Lalićević Trossat, Nataša
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.
Pravo u gospodarstvu

EU Capital Markets Union and the Implications for the Small Member States – Case of Croatia

Bajakić, Ivana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
Održivi ekonomski razvoj – suvremeni i multidisciplinarni pristupi - ERAZ 2015.

Prekodifikacija: Slučaj europske regulacije tržišta kapitala

Bajakić, Ivana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
Europa i enciklopedija: Kultura i kodifikacija

Political Economy of the EU Takeover Bid Directive with a reference to Croatian Takeover Regulation

Bajakić, Ivana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
2nd Annual International Conference on Business, Law and Economics

Uloga političke ekonomije u obrazovanju pravnika

Bajakić, Ivana ; Kušeta, Fran
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.
Pravnik : časopis za pravna i društvena pitanja

EU CAPITAL MARKETS UNION AND IMPLICATIONS FOR THE SMALL MEMBER STATES – CASE OF CROATIA

Bajakić, Ivana
Poglavlja u knjigama, 2015.

Political Economy of the EU Takeover Bid Directive with a reference to Croatian Takeover Regulation

Bajakić, Ivana
Poglavlja u knjigama, 2015.

Enhancing the EU mode of governance in finance - ESMA as a role model?

Bajakić, Ivana ; Božina Beroš, Marta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
International Conference on Public Policy

An Empirical Study of Judicial Review of regulatory agencies' decisions in Croatia

Bajakić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
5th ECPR Regulatory Governance Conference - Between Global and Local

An Empirical Study of Judicial Review of regulatory agencies' decisions in Croatia

Bajakić, Ivana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
5th ECPR Regulatory Governance – Between Global and Local

Financial crisis in Sweeden and Croatia in perspective of EMU-The Banking Union

Bajakić, Ivana ; Pilipović, Ozren ; Rančić, Nenad
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
First International Scientific Conferance-Social Change in the Global World

Razvoj regulatora: od američkih regulatora komunalnih usluga do globalizacije regulatornih agencija

Bajakić, Ivana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
Jesu li Hrvatskoj potrebne agencije? Regulacija i privatizacija javnih službi na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini

Globalizacija regulatornih agencija

Bajakić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Novosti u upravnom pravu i upravno-sudskoj praksi

Nove ovlasti europskih financijskih regulatornih agencija – slučaj ESME

Bajakić, Ivana
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2013.
Prilagodba hrvatskog prava i ekonomije europskom tržištu kapitala

Razvoj regulatornih agencija uvjetovan gospodarskim ciklusima s osvrtom na američku i europsku regulaciju tržišta kapitala

Bajakić, Ivana
Poglavlja u knjigama, 2013.

Nove ovlasti europskih financijskih regulatornih agencija - slučaj ESME

Bajakić, Ivana
Poglavlja u knjigama, 2013.

Prekodifikacija: slučaj europske regulative tržišta kapitala

Bajakić, Ivana
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.
Studia lexicographica

Reforma sustava financijske supervizije u EU kao mjera protiv budućih financijskih kriza

Bajakić, Ivana
Drugi radovi u časopisima, 2010.
Pravo u gospodarstvu

Financijska kriza i nova financijska regulacija

Bajakić, Ivana ; Bajakić, Ratko
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
Hrvatska pravna revija

Razvoj i učinci regulatornih agencija u SAD-u: Uspješan model za Europu?

Bajakić, Ivana
Drugi radovi u časopisima, 2010.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Business Intelligence u funkciji razvoja hrvatskog gospodarstva

Bajakić, Ivana ; Patajac, Hrvoje
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
Znanje i konkurentnost

Business Intelligence u funkciji razvoja hrvatskog gospodarstva

Bajakić, Ivana ; Patajac, Hrvoje
Poglavlja u knjigama, 2007.

Croatian Competitiveness Initiative

Češljaš-Bajakić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2004.
Competitiveness and Economic Growth

Corporate governance in transitional economies: Business groups in Croatia

Collin, Sven-Olof ; Češljaš-Bajakić, Ivana
Znanstveni i pregledni radovi, 2002.
Journal for East European management studies

Izabrane publikacije

Collin, S. i Češljaš-Bajakić, I., Business Group as an Organisational Form for Corporate Governance in Transitional Economies: The Case of Croatia, Journal of East European Management Studies, 7(2), str. 162.-186., 2002.

 

Bajakić, I., Razvoj i učinci regulatornih agencija u SAD-u: Uspješan model za Europu?, Zbornik Pravnog fakulteta, 60(2), 2010., str. 495.-527.

 

Bajakić, I. i Bajakić, R., Financijska kriza i nova regulacija, Hrvatska pravna revija, 3, 2010., str. 56.-66.

 

Bajakić, I., Revizija MiFID-a: Nova regulacija Dark Pool sustava?, Pravo u gospodarstvu, 49(2), str. 534.-554., 2010.

 

Bajakić, I., Reforma sustava financijske supervizije u EU kao mjera protiv budućih financijskih kriza, prihvaćeno za objavu u Pravo u gospodarstvu.

 

Bajakić, I. i Patajac, H., Business Intelligence u funkciji razvoja hrvatskog gospodarstva, objavljeno kao poglavlje u knjizi: Bušelić, M. i suradnici, Znanje i konkurentnost, Sveučilište J. Dobrile u Puli, Pula, 2007., str. 269.-299.

 

Češljaš-Bajakić, I., Corruption: Lessons from the West, u Zbornik radova Business Intelligence 2000.: 2. Hrvatska konferencija o pribavljanju, organiziranju i uporabi poslovnih informacija, str. 81.-99., ZAPi, Zagreb 2000.


Profesionalni interesi i članstva

Politička ekonomija

Poduzetništvo i menadžment


Izabrani projekti

- ACE Group "Influence of the Foreign Banks in Transition Economies", istraživački projekt pod pokroviteljstvom Europske komisije, Brussels, Belgija

- JE Austin, "Croatian Competitiveness Initiative", projekt pod pokroviteljstvom USAID-a, Hrvatska


Povijest zaposlenja

  - Pravni fakultet u Zagrebu, od 2007.

- Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, 2004. - 2007.

- Nacionalno vijeće za konkurentnost, 2002. - 2004.

- Ministarstvo za europske integracije, 2000. - 2002.

- Institut za ekonomska istraživanja, Sveučilište u Lundu, Švedska, 1999. - 2000.

 

Nagrade i stipendije:

- Rektorova nagrada za najbolji seminarski rad izrađen na Ekonomskom fakultetu, Sveučilište u Zagrebu, šk. god. 97/98.

- Stipendija Ministarstva znanosti i tehnologije za dodiplomski studij, 1996. - 1998.

- Stipendija Ministarstva za europske integracije za poslijediplomski studij u Švedskoj, 1999. - 2000.