Ivana Bajakić (dj. Češljaš) rođena je 1975. u Zagrebu. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1998. godine, smjer financije. Kao stipendistica Vlade Republike Hrvatske magistrirala je 2000. godine na Sveučilištu u Lundu, Švedska, iz područja poslovnog prava EU-a i poslovnog upravljanja, s temom: The Mandatory Bid Rule – European Poison Pill: Analysis of the Proposed 13th Directive concerning takeover bids. Doktorirala je 2009. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na temu: Problem regulacije tržišta vrijednosnih papira u tranzicijskim zemljama, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravnih znanosti, znanstvena grana financijsko pravo.

Od 2000. do 2007. radila je u Švedskoj, kao znanstvena novakinja na Institutu za ekonomska istraživanja Sveučilišta u Lundu, i u Hrvatskoj, kao stručna suradnica u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija te kao savjetnica u Nacionalnom vijeću za konkurentnost. Od 2007. zaposlena je na Katedri za ekonomske znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Upisana je u Upisnik znanstvenika pod registarskim brojem 292780. Izvodi nastavu za studente Pravnog fakulteta u Zagrebu, Studijskog centra za javnu upravu i javne financije te Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu. Od 2014. sudjeluje kao gost predavač u izvođenju kolegija na dva Jean Monnet modula na diplomskom studiju Fakulteta ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković” Sveučilišta J. Dobrile u Puli.

2018. postaje Jean Monnetprofesorica i voditeljica Jean Monnetmodula Financijska tržišta i regulacija u EU na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Stručno se usavršavala u Federalnom ministarstvu financija i Federalnom ministarstvu gospodarstva i tehnologije u Berlinu, Njemačka. Bila je voditeljica nekoliko domaćih znanstvenih projekata Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te suradnica na nekoliko međunarodnih projekata Europske komisije, Sveučilišta u Lundu, Copenhagen Business School i USAID-a. Dobitnica je Rektorove nagrade te nekoliko domaćih i međunarodnih stipendija tijekom diplomskog i poslijediplomskog studija.