izv. prof. dr. sc. Ivana Bajakić
izv. prof. dr. sc.
Ivana Bajakić

Doc. dr. sc. Ivana Bajakić

KRATKI ŽIVOTOPIS

Ivana Bajakić diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1998. godine, smjer financije. Magistrirala je u lipnju 2000. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Lundu, Švedska, iz područja poslovnog prava EU i poslovnog upravljanja, s temom magistarskog rada: "The Mandatory Bid Rule – European Poison Pill: Analysis of the Proposed 13th Directive concerning takeover bids".

Doktorirala je u listopadu 2009. na Pravnom fakultetu u Zagrebu na temu  „Problem regulacije tržišta vrijednosnih papira u tranzicijskim zemljama“, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravnih znanosti, znanstvena grana financijsko pravo.

Od siječnja 2000. do 2007. radi na znanstveno istraživačkim projektima ili stručnim poslovima u slijedećim institucijama: Institut za ekonomska istraživanja, Sveučilište u Lundu, Švedska, znanstveni novak, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, stručna suradnica, Nacionalno vijeće za konkurentnost, savjetnica.

Od siječnja 2007. zaposlena je kao asistentica na Katedri za ekonomske znanosti Pravnog fakulteta u Zagrebu. Od 2009. predaje obvezni predmet na 1. godini „Politička ekonomija“ studentima Pravnog fakulteta, predmet „Osnove ekonomije“ na 1. godini Poreznog studija Društvenog veleučilišta u Zagrebu, te predmet „Osnove ekonomije“ na 1. godini Socijalnog studija, Studijski centar socijalnog rada u Zagrebu, te drži ispite studentima iz gore navedenih predmeta. Od 2008. godine predaje izborni predmet „Poduzetništvo i menadžment“ na dodiplomskom studiju Pravnog fakulteta te drži ispit iz tog predmeta. Bavi se znanstveno istraživačkim radom, sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim konferencijama. Redovito održava predavanja i ispite, konzultacije sa studentima, sudjeluje kao mentor u izradi diplomskih radova, te kao član povjerenstava za obranu diplomskih radova.

Stručno se usavršavala tijekom 2000. u Federalnom ministarstvu financija i Federalnom ministarstvu gospodarstva i tehnologije u Berlinu, Njemačka. Sudjelovala je na nekoliko stranih projekata pod pokroviteljstvom Europske Komisije i USAID-a.

Dobitnica je Rektorove nagrade, te nekoliko stipendija za diplomski i poslijediplomski studij.

 

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Poglavlja u knjizi
 

1. Bajakić, Ivana.
Political Economy of the EU Takeover Bid Directive with a reference to Croatian Takeover Regulation // Economic Policy Today: Political Rhetoric or a True Reform / Krtalić, Sandra ; Drejerska, Nina (ur.).
Pula : Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković", Sveučilište Juraj Dobrila u Puli, 2015. Str. 27-49.

2. Bajakić, Ivana.
EU CAPITAL MARKETS UNION AND IMPLICATIONS FOR THE SMALL MEMBER STATES – CASE OF CROATIA // Održivi ekonomski razvoj – savremeni i multidisciplinarni pristupi / zbornik radova (ur.).
Beograd : Fakultet za ekonomiju i inžinjerski menadžment, Novi Sad ; Fakultet poslovnih studija Ruskog ekonomskog univerziteta "Plehanov", Moskva, Rusija, 2015. Str. 153-161.

3. Bajakić, Ivana.
Nove ovlasti europskih financijskih regulatornih agencija - slučaj ESME // Prilagodba hrvatskog prava i ekonomije europskom tržištu kapitala / Miladin, Petar ; Jakšić, Tomislav (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013. Str. 1-26.

4. Bajakić, Ivana.
Razvoj regulatornih agencija uvjetovan gospodarskim ciklusima s osvrtom na američku i europsku regulaciju tržišta kapitala // Agencije u Hrvatskoj / Koprić, Ivan ; Musa, Anamarija ; Đulabić, Vedran (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2013. Str. 55-78.

5. Bajakić, Ivana; Patajac, Hrvoje.
Business Intelligence u funkciji razvoja hrvatskog gospodarstva // Znanje i konkurentnost / Bušelić, Marija (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile, Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković", 2007. Str. 269-298.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Bajakić, Ivana; Božina Beroš, Marta.
Examining Agency Governance In The EU Financial Sector – A Case-Study Of ESMA. // Ekonomska istraživanja. 1 (2017) ; 1743-1757 (članak, znanstveni).

2. Bajakić, Ivana; Kušeta, Fran.
Uloga političke ekonomije u obrazovanju pravnika. // Pravnik : časopis za pravna i društvena pitanja. 48 (2015) , 1(97); 21-36 (članak, znanstveni).

3. Bajakić, Ivana; Lalićević Trossat, Nataša.
Bankovna unija i nova regulacija u procesu sanacije financijskih institucija u EU s osvrtom na Republiku Hrvatsku. // Pravo u gospodarstvu. 54 (2015) , 6; 1319-1342 (pregledni znanstveni rad, znanstveni).

4. Bajakić, Ivana.
Prekodifikacija: slučaj europske regulative tržišta kapitala. // Studia lexicographica. 5 (2011) , 1; 57-67 (pregledni rad, znanstveni).

5. Bajakić, Ivana.
Razvoj i učinci regulatornih agencija u SAD-u: Uspješan model za Europu?. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 60 (2010) , 2; 495-526 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

6. Bajakić, Ivana.
Revizija MiFID-a : Nova regulacija Dark pool sustava?. // Pravo u gospodarstvu. 49 (2010) , 2; 534-553 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

7. Bajakić, Ivana.
Reforma sustava financijske supervizije u EU kao mjera protiv budućih financijskih kriza. // Pravo u gospodarstvu. 49 (2010) , 5; 1227-1250 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

8. Bajakić, Ivana; Bajakić, Ratko.
Financijska kriza i nova financijska regulacija. // Hrvatska pravna revija. 3 (2010) ; 56-65 (pregledni rad, znanstveni).

9. Collin, Sven-Olof; Češljaš-Bajakić, Ivana.
Corporate governance in transitional economies: Business groups in Croatia. // Journal for East European management studies. 7 (2002) , 2; 162-186 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Bajakić, Ivana; Kos, Veseljka.
What Can We Learn About Regulatory Agencies and Regulated Parties from the Empirical Study of Judicial Review of Regulatory Agencies’ Decisions? The Case of Croatia. // Central European Journal of Public Policy. 10 (2016) , 1; 22-34 (znanstveni rad, ostalo).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Bajakić, Ivana.
Razvoj regulatora: od američkih regulatora komunalnih usluga do globalizacije regulatornih agencija // Agencije u Hrvatskoj / Koprić, Ivan ; Musa, Ana-Marija ; Đulabić, Vedran (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu, 2013. 55-78 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Bajakić, Ivana.
EU Capital Markets Union and the Implications for the Small Member States – Case of Croatia // Održivi ekonomski razvoj – suvremeni i multidisciplinarni pristupi - ERAZ 2015. / Slović, Slobodan (ur.).
Beograd : Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment – FIMEK iz Novog Sada, Fakultet poslovnih studija, Ruskog ekonomskog univerziteta „Plehanov“ iz Moskve, 2015. 153-161 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Bajakić, Ivana; Pilipović, Ozren; Rančić, Nenad.
Financial crisis in Sweeden and Croatia in perspective of EMU-The Banking Union // Social Change in the Gloobal World.
Shtip : Goce Delčev University Stiph, 2014. 983-1015 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Bajakić, Ivana; Patajac, Hrvoje.
Business Intelligence u funkciji razvoja hrvatskog gospodarstva // Znanje i konkurentnost / Bušelić, Marija i suradnici (ur.).
Pula : Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković", Sveučilište Juraj Dobrila u Puli, 2007. 269-298 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Bajakić, Ivana.
Prekodifikacija: Slučaj europske regulacije tržišta kapitala // Europa i enciklopedija: Kultura i kodifikacija / Bogišić, Vlaho (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2015. 125-135 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Bajakić, Ivana.
Nove ovlasti europskih financijskih regulatornih agencija – slučaj ESME // Prilagodba hrvatskog prava i ekonomije europskom tržištu kapitala / Miladin, Petar ; Jakšić, Tomislav (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013. 1-26 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Bajakić, Ivana; Šimić Banović, Ružica; Savić, Zvonimir.
Alternativno rješavanje sporova: Slučaj Hrvatske danas // Prednosti alternativnog rješavanja sporova / Sijerčić-Čolić, Hajrija (ur.).
Sarajevo : Univerzitet u Sarajevu - Pravni fakultet, 2019. 89-90 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Šimić Banović, Ružica; Savić, Zvonimir; Bajakić, Ivana.
Corruption in transitional societies: perception, measurement and comparison // .
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

3. Bajakić, Ivana.
Political Economy of the EU Takeover Bid Directive with a reference to Croatian Takeover Regulation // Business, Law & Economics / Papanikos, Gregory (ur.).
Atena, Grčka : THE ATHENS INSTITUTE FOR EDUCATION AND RESEARCH, 2015. 15-15 (predavanje,sažetak,znanstveni).

4. Bajakić, Ivana.
Political Economy of the EU Takeover Bid Directive with a reference to Croatian Takeover Regulation // Business, Law & Economics / Gregory T. Papanikos (ur.).
Atena : THE ATHENS INSTITUTE FOR EDUCATION AND RESEARCH, 2015. 15-15 (predavanje,sažetak,znanstveni).

5. Bajakić, Ivana.
An Empirical Study of Judicial Review of regulatory agencies' decisions in Croatia // Regulatory Governance between Global and Local.
Barcelona : ECPR (predavanje,sažetak).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Bajakić, Ivana; Savić, Zvonimir; Šimić Banović, Ružica.
Competitiveness Today: Is Croatia Addressing Ongoing Global Challenges? // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Bajakić, Ivana; Božina Beroš, Marta.
Enhancing the EU mode of governance in finance - ESMA as a role model? // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

3. Bajakić, Ivana.
An Empirical Study of Judicial Review of regulatory agencies' decisions in Croatia // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

4. Bajakić, Ivana.
Globalizacija regulatornih agencija // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

5. Češljaš-Bajakić, Ivana.
Croatian Competitiveness Initiative // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,stručni).
 

Izabrane publikacije

Collin, S. i Češljaš-Bajakić, I., Business Group as an Organisational Form for Corporate Governance in Transitional Economies: The Case of Croatia, Journal of East European Management Studies, 7(2), str. 162.-186., 2002.

 

Bajakić, I., Razvoj i učinci regulatornih agencija u SAD-u: Uspješan model za Europu?, Zbornik Pravnog fakulteta, 60(2), 2010., str. 495.-527.

 

Bajakić, I. i Bajakić, R., Financijska kriza i nova regulacija, Hrvatska pravna revija, 3, 2010., str. 56.-66.

 

Bajakić, I., Revizija MiFID-a: Nova regulacija Dark Pool sustava?, Pravo u gospodarstvu, 49(2), str. 534.-554., 2010.

 

Bajakić, I., Reforma sustava financijske supervizije u EU kao mjera protiv budućih financijskih kriza, prihvaćeno za objavu u Pravo u gospodarstvu.

 

Bajakić, I. i Patajac, H., Business Intelligence u funkciji razvoja hrvatskog gospodarstva, objavljeno kao poglavlje u knjizi: Bušelić, M. i suradnici, Znanje i konkurentnost, Sveučilište J. Dobrile u Puli, Pula, 2007., str. 269.-299.

 

Češljaš-Bajakić, I., Corruption: Lessons from the West, u Zbornik radova Business Intelligence 2000.: 2. Hrvatska konferencija o pribavljanju, organiziranju i uporabi poslovnih informacija, str. 81.-99., ZAPi, Zagreb 2000.

Profesionalni interesi i članstva

Politička ekonomija

Poduzetništvo i menadžment

Izabrani projekti

- ACE Group "Influence of the Foreign Banks in Transition Economies", istraživački projekt pod pokroviteljstvom Europske komisije, Brussels, Belgija

- JE Austin, "Croatian Competitiveness Initiative", projekt pod pokroviteljstvom USAID-a, Hrvatska

Povijest zaposlenja

  - Pravni fakultet u Zagrebu, od 2007.

- Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, 2004. - 2007.

- Nacionalno vijeće za konkurentnost, 2002. - 2004.

- Ministarstvo za europske integracije, 2000. - 2002.

- Institut za ekonomska istraživanja, Sveučilište u Lundu, Švedska, 1999. - 2000.

 

Nagrade i stipendije:

- Rektorova nagrada za najbolji seminarski rad izrađen na Ekonomskom fakultetu, Sveučilište u Zagrebu, šk. god. 97/98.

- Stipendija Ministarstva znanosti i tehnologije za dodiplomski studij, 1996. - 1998.

- Stipendija Ministarstva za europske integracije za poslijediplomski studij u Švedskoj, 1999. - 2000.