izv. prof. dr. sc. Ivana Bajakić
izv. prof. dr. sc.
Ivana Bajakić

KRATKI ŽIVOTOPIS

Ivana Bajakić diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1998. godine, smjer financije. Magistrirala je u lipnju 2000. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Lundu, Švedska, iz područja poslovnog prava EU i poslovnog upravljanja, s temom magistarskog rada: "The Mandatory Bid Rule – European Poison Pill: Analysis of the Proposed 13th Directive concerning takeover bids".

Doktorirala je u listopadu 2009. na Pravnom fakultetu u Zagrebu na temu  „Problem regulacije tržišta vrijednosnih papira u tranzicijskim zemljama“, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravnih znanosti, znanstvena grana financijsko pravo.

Od siječnja 2000. do 2007. radi na znanstveno istraživačkim projektima ili stručnim poslovima u slijedećim institucijama: Institut za ekonomska istraživanja, Sveučilište u Lundu, Švedska, znanstveni novak, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, stručna suradnica, Nacionalno vijeće za konkurentnost, savjetnica.

Od siječnja 2007. zaposlena je kao asistentica na Katedri za ekonomske znanosti Pravnog fakulteta u Zagrebu. Od 2009. predaje obvezni predmet na 1. godini „Politička ekonomija“ studentima Pravnog fakulteta, predmet „Osnove ekonomije“ na 1. godini Poreznog studija Društvenog veleučilišta u Zagrebu, te predmet „Osnove ekonomije“ na 1. godini Socijalnog studija, Studijski centar socijalnog rada u Zagrebu, te drži ispite studentima iz gore navedenih predmeta. Od 2008. godine predaje izborni predmet „Poduzetništvo i menadžment“ na dodiplomskom studiju Pravnog fakulteta te drži ispit iz tog predmeta. Bavi se znanstveno istraživačkim radom, sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim konferencijama. Redovito održava predavanja i ispite, konzultacije sa studentima, sudjeluje kao mentor u izradi diplomskih radova, te kao član povjerenstava za obranu diplomskih radova.

Stručno se usavršavala tijekom 2000. u Federalnom ministarstvu financija i Federalnom ministarstvu gospodarstva i tehnologije u Berlinu, Njemačka. Sudjelovala je na nekoliko stranih projekata pod pokroviteljstvom Europske Komisije i USAID-a.

Dobitnica je Rektorove nagrade, te nekoliko stipendija za diplomski i poslijediplomski studij.

 

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

Collin, S. i Češljaš-Bajakić, I., Business Group as an Organisational Form for Corporate Governance in Transitional Economies: The Case of Croatia, Journal of East European Management Studies, 7(2), str. 162.-186., 2002.

 

Bajakić, I., Razvoj i učinci regulatornih agencija u SAD-u: Uspješan model za Europu?, Zbornik Pravnog fakulteta, 60(2), 2010., str. 495.-527.

 

Bajakić, I. i Bajakić, R., Financijska kriza i nova regulacija, Hrvatska pravna revija, 3, 2010., str. 56.-66.

 

Bajakić, I., Revizija MiFID-a: Nova regulacija Dark Pool sustava?, Pravo u gospodarstvu, 49(2), str. 534.-554., 2010.

 

Bajakić, I., Reforma sustava financijske supervizije u EU kao mjera protiv budućih financijskih kriza, prihvaćeno za objavu u Pravo u gospodarstvu.

 

Bajakić, I. i Patajac, H., Business Intelligence u funkciji razvoja hrvatskog gospodarstva, objavljeno kao poglavlje u knjizi: Bušelić, M. i suradnici, Znanje i konkurentnost, Sveučilište J. Dobrile u Puli, Pula, 2007., str. 269.-299.

 

Češljaš-Bajakić, I., Corruption: Lessons from the West, u Zbornik radova Business Intelligence 2000.: 2. Hrvatska konferencija o pribavljanju, organiziranju i uporabi poslovnih informacija, str. 81.-99., ZAPi, Zagreb 2000.


Profesionalni interesi i članstva

Politička ekonomija

Poduzetništvo i menadžment


Izabrani projekti

- ACE Group "Influence of the Foreign Banks in Transition Economies", istraživački projekt pod pokroviteljstvom Europske komisije, Brussels, Belgija

- JE Austin, "Croatian Competitiveness Initiative", projekt pod pokroviteljstvom USAID-a, Hrvatska


Povijest zaposlenja

  - Pravni fakultet u Zagrebu, od 2007.

- Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, 2004. - 2007.

- Nacionalno vijeće za konkurentnost, 2002. - 2004.

- Ministarstvo za europske integracije, 2000. - 2002.

- Institut za ekonomska istraživanja, Sveučilište u Lundu, Švedska, 1999. - 2000.

 

Nagrade i stipendije:

- Rektorova nagrada za najbolji seminarski rad izrađen na Ekonomskom fakultetu, Sveučilište u Zagrebu, šk. god. 97/98.

- Stipendija Ministarstva znanosti i tehnologije za dodiplomski studij, 1996. - 1998.

- Stipendija Ministarstva za europske integracije za poslijediplomski studij u Švedskoj, 1999. - 2000.