JARAMAZ RESKUŠIĆ:
I. JARAMAZ RESKUŠIĆ: Pro Plancio: Pravne, političke i retoričke odrednice Ciceronova govora