U srijedu, 15. svibnja 2024., u njegovim prostorijama u Petrinjskoj 73 održao se prvi Dan otvorenih vrata Upravnog kompasa Pravnog fakulteta u Zagrebu. Ovaj događaj zamišljen je kao način da se šira javnost upozna s postojanjem i radom Upravnog kompasa kao inovativnog načina izvođenja stručne prakse za studente stručnih studija koji se izvode na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Jednako tako, ovaj događaj trebao bi poslužiti kao jedan od načina za uključivanje većeg broja studenata u rad Upravnog kompasa.

Naime, Upravni kompas zamišljen je kao način izvođenja stručne prakse prilikom koje studenti rade na stvarnim slučajevima i pomažu građanima kroz izradu hodograma s ciljem lakšeg snalaženja u problemima u području javne uprave i javnih financija te javnopravnim tijelima kroz davanje smjernica pri kreiranju javnih politika, savjetovanje o mogućnostima primjene određenih propisa itd. Treba naglasiti da se radi o tipu organizacijske jedinice Pravnog fakulteta u kojoj ključnu ulogu imaju studenti, a nastavnici služe kao mentori i stručni nadzor kvalitete rada studenata.

Prvi Dan otvorenih vrata Upravnog kompasa privukao je veliki broj zainteresiranih nastavnika i studenata Pravnog fakulteta u Zagrebu te građana. Okupljene uzvanike su prigodnim govorima pozdravili dekan Pravnog fakulteta u Zagrebu prof. dr. sc. Ivan Koprić, predstojnik Studijskog centra za javnu upravu i javne financije (u sklopu kojega je ustrojen Upravni kompas) prof. dr. sc. Frane Staničić te inicijatorica osnivanja i prva voditeljica Upravnog kompasa izv. prof. dr. sc. Mateja Held. Rad Upravnog kompasa te njegovu ulogu i potencijalnu važnost za građane i pravne osobe prikazala je studentica administratorica Sanja Aralica.

Svoj rad u Upravnom kompasu predstavili su i studenti koji su od početka uključeni u osnivanje i rad Upravnog kompasa te su okupljenima prikazali najzanimljivije praktične slučajeve s kojima su se do sada susreli. Neki od slučajeva uključivali su osnivanje obrta, mogućnost preinaka u stambenoj zgradi, promjenu i izdavanje osobnih dokumenata i sl. Također istaknuta je započeta suradnja s Udrugom gradova, pojedinim jedinicama lokalne samouprave te udrugama građana.

Iz svega izloženoga uzvanici su stekli jasan dojam o radu Upravnog kompasa, njegovoj važnosti za studente stručnih studija na Pravnom fakultetu i njegovu ulogu u obrazovanju budućih državnih, lokalnih i javnih službenika. Posebno treba istaknuti komplementarnu svrhu Upravnog kompasa – pružanje savjeta i izradu hodograma građanima i javnopravnim tijelima. Upravo zato je važno da se javnost upozna s mogućnošću da se građani i javnopravna tijela s povjerenjem obrate studentima u sklopu Upravnog kompasa kako bi dobili pomoć u upravnim i financijskim problemima i postupcima izradom pisanih hodograma.

Nakon službenog dijela programa studenti, nastavnici i uzvanici nastavili su druženje u prostorijama Upravnog kompasa uz prigodni domjenak.