Od 6. do 10. svibnja 2024. na Pravnom fakultetu u Zagrebu boravio je stručni savjetnik za međunarodnu suradnju, g. Zikri Mert Demicran sa Sveučilišta Koç iz Istanbula u sklopu Erasmus natječaja za nenastavno osoblje.

Tijekom petodnevnog programa, strani kolega je održao sastanak s Jelenom Tadić Cegnar iz Ureda za međunarodnu suradnju Pravnog fakulteta u Zagrebu koja je bila i domaćin posjete. U dogovoru sa kolegama sa Sveučilišta, organiziran je i cjelodnevni sastanak s Petrom Baničević kao projektnom koordinatoricom na projektu UNIC, obzirom da je Koç Sveučilište jedan od partnera u sklopu Europskog sveučilišta postindustrijskih gradova. Dodatno, i kolegica Renata Hranjec iz Središnjeg ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu primila je kolegu na radni sastanak.

Za studente Pravnog fakulteta koji iduće godine odlaze na Erasmus studijski boravak upravo u Istanbul na Koç Sveučilište, kolega je održao veoma korisnu prezentaciju za studente o samom Sveučilištu i studentskom životu u Istanbulu.

Veselimo se nastavku dobre suradnje sa Sveučilištem Koç!