HRŽINA, ROŠIĆ:
D. HRŽINA, M. ROŠIĆ: Ustupanje kaznenog progona kao alternativa postupku izručenja ili predaje