KARAS:
Ž. KARAS: Povijesni razvoj redarstvenih vlasti