PUHARIĆ, RADIĆ:
B. PUHARIĆ, I. RADIĆ: Primjena načela svrhovitosti u postupanju prema maloljetnicima