NOVOKMET, JUKIĆ:
A. NOVOKMET, M. JUKIĆ: Sudska kontrola prethodnog postupka – istraživanje prakse županijskih sudova u Osijeku, Splitu, Rijeci, Varaždinu i Zagrebu