KOVČO VUKADIN, ŠPERO:
I. KOVČO VUKADIN, J. ŠPERO: Hrvatski probacijski sustav: postignuća i perspektive