Z. BURIĆ: Novi položaj žrtve u kaznenom postupku – u povodu obveze transponiranja odredaba Direktive 2012/29/EU u hrvatski kaznenopravni sustav
Copyright (C) 2019 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana