M. GUTSCHY: XXVII. redovito savjetovanje Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu: Iskoraci hrvatskog kaznenog zakonodavstva i prakse u europsko kazneno pravo
Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana