TURUDIĆ:
I. TURUDIĆ: Europski uhidbeni nalog s osvrtom na praksu hrvatskih sudova