PAVLOVIĆ:
Š. PAVLOVIĆ: Kriminološki pregled i kaznenopravna zaštita postupaka javne nabave