BURIĆ, HRŽINA:
Z. BURIĆ, D. HRŽINA: Pribavljanje i osiguranje dokaza te osiguranje i oduzimanje imovine i predmeta prema Zakonu o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama EU