MARTINOVIĆ:
I. MARTINOVIĆ: Pledoaje za brisanje zakonske odredbe o sastojcima krivnje