VNUKOVA:
J. VNUKOVÁ: Neka obilježja kaznenog postupka u Slovačkoj