IVIČEVIĆ KARAS, PULJIĆ:
E. IVIČEVIĆ KARAS, D. PULJIĆ: Presuda na temelju sporazuma stranaka u hrvatskom kaznenom procesnom pravu i praksi Županijskog suda u Zagrebu