E. IVIČEVIĆ KARAS, D. PULJIĆ: Presuda na temelju sporazuma stranaka u hrvatskom kaznenom procesnom pravu i praksi Županijskog suda u Zagrebu
Copyright (C) 2019 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana