IVIČEVIĆ KARAS:
E. IVIČEVIĆ KARAS: Dokazna snaga rezultata istrage prema Prijedlogu novele Zakona o kaznenom postupku