ĐURĐEVIĆ:
Z. ĐURĐEVIĆ: Rekonstrukcija, judicijalizacija, konstitucionalizacija, europeizacija hrvatskog kaznenog postupka V. novelom ZKP/08: prvi dio?